Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

A névsor Inftriia után beállott változások a XXV. oldaton találhatók y MA 6JL OSTA 1849. DE CE MB ***.„'. 3 19/^1 <1 / •K'; \ r r>; T. U'í; i - ■ /. \ V riislsV liVBESZCLOMEVSOR H l A T A L O S FONTOSABB HÍVÓSZÁMOK iM • i .au^lgslő* sefe ?yda» K@ió(Sás bejelentése............................... #01 „ g yorsforgalomban #0á távolsági beszélgeté­SOk után a beszélgetés napján . . . #338-ééó a beszélgetést kővető naptól #338-660 helyi előfizetők neve, i lakása és hívószáma után 1 #180-820 #185-970 #18é-910 különleges ügyekben .... #180-980 jm«thogyás (telefonrestant), üzenet­Léi vetítés távbeszélőn ......................................#111-999 He iji távbeszélő meghívások bejelentés« . . #02 Hibabejelentés #03 Ébreszti t bejelentése . #188-070 Pontos idő . #18-18-18 HfvásUgyetet (távbeszélőhívások meg­bízásos {elvétele és előjegyzése)................ 186-986 Távirat feladás távbeszélőn #02 felszálamiás ............................ 180-834 Távb. számlákkal il kapcsoló tes panaszok . - 121-421 Rádlőműszaki tanácsadás (8—lé áráig) 185-972 Postai ügyekben fel világautói f? -19 áráig) 185-828 BUDAPESTI KÖZÉRDEK# HÍVÓSZÁMOK: Mentők................................................................. #04 Budapesti csatornázási művek #137-165 Budapesti rendőrség .....................................#123-455 Bu dapesti elektromos művek.......... #2 00-930 Budapesti tűzoltóság . . . ......................... #05 Budapesti gázművek hibabejelentője 226-224 Országos Mentőszolgálat.................................. 122-522 Bu dapesti vízművek .....................................#18$-$ > VILÁG MOUTjfojJU CGYCSJUnEK! SZABAD NÉP Az orszáf/ iránytmni(Aó lapja *?$ P. '? i-'-c ° - P Kt P A-P T J 4 N A'K HÓ V P O N T i P J 4, mm áruhoz MINŐSEGET A Az országban mindenütt! DOLGOZÓÉN A % ! e v I £ x o A n x o sr f 3 3 (b < « 9 e X » X o 3 A vas- éo fémhulladék nemzeti kincs Biztosítja az ötéves terv sikerét Fokozd a gyűjtést a I VAS- ÉS FÉMHULLADÉKFORGALMI N.V. V!l., M A DÁ< H IMPg-ŰT 7, 422-S69, 423-922, 423 929 ftJarisnya és Kötöttáruértékesitő Nemzeti Vállalat ■ * KÖZPONT: Budapest, lí., Jőzsof nátfor-tt? 18. Telelőns 188-ei » FIÓKOK: 1. 9s> Sas-utoa 14. T. lfS-046, 811-889 i. ss. Paulay Bdc-uíoa 7/S. T. 227-459 3. 82. Jóasef Aftila-utCi» 13. Fehérnemű. T. 892-859 KÖZPONTI RAKTÍH, Jóssef nádor-tér 10. 4. s*., bas-atea 6. T. 181-454 6. a®., ttévay-utca -íó. T. £12-892 T. I88-PSS A »«raorbos iüwütt „SZAKNÉVSOR“ es Állami HfrJet f N, V- idsd&sa Am 8Ú*— *fft

Next

/
Oldalképek
Tartalom