Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - K

mert a levélszekrényben fennakadhat. Koránt A konzerv ma már a dolgozóké! Komnenov Pál, vn. Somogyi Béla-út 6. 227-623 Komondy Zoltán dr., müegyet. nyily. r. tanár, IV. Március 16-e- tér 7. 182-018 Komor Imre, VI. Lázár-u. 16. 112-519 Komor Imre újságíró, vn. Somogyi Béla-út 1. 226-899 Komor Károly dr. belgyógyász- szakorvos, V. Csanády-u. 6. 203-262 Komor László oki. gépészmér­nök, V. 'Szernél ynök-u. 27. 110-166 Komor Ödön, V. Szent István- krt 10. 127-108 Komor Sándorné szűcs, IV. Keoskeméti-u. 15. 181-112 Komor Szilárd dr. fogorvos, V. Szent István-krt 10. 323-795 Komor Vilmos, a m. áll. Opera­ház karmestere, VI. Lázár-u. 16. 312-419 Komorné Lakos Júlia női szabó, n. Vérhalom-u. 18/a. 256-611 Komora Elemér dr. orvos m. Laios-u. 139. 162-959 Komorner Arthur min. tan., országgyfilési mftsz. főig., V. Személynök-u. 3. 113*468 Kompasz Lajos dr., XI. Bocskay- út 9. 456-141 Koncert hangverseny válla­lat, jegyiroda, rádió-, gramofon- és villamossági cikkek szaküzlete, IV. Váci o. 23. 0188-065 Koncz Géza műszerész üzem, III Lajos-u. 141. 162-824 Konez István oki. gépészmérnök, XTV. Ojvidék-u. 82.222/19. brsz. 496-385 Koncz István vegyészmérnök, XI. Bibiia-u. io. 458-791 Koncz István különleges gépeket gyártó Üzeme. Iroda és üzem, XTV. Egressv-út 20/c. 496-972 Üzem, X. Kerepesi-út 63. 135-443 Koncz László dr. rend. int. fő­orvos, szőlész, XI. Váli-u. 8. 456-270 Konez Sándor cégv., V. Fáik Miksa-u. 24/26. _ 112-371 Kondor Béla gyógyszerész, min. titkár, V. Gyöngyház-u. 8. 203-911 Kondor Ibolya színésznő, V. Rudolf-tér 4/b. 310-855 Kondor István, HL. Vórhalom- u. 39/b. 468-649 Kondor István, XIV. Ilosvai­tér 18. 0496-798 Kondor István fakeresk., V. Bzent István-krt 10. 124-486 Kondor János ml- és Ülőbútor asztalosmester, Pestszenterzsébet, Mlkszáth-n. 79. 344-531 Kondor József r.-t. ig., VI. Dózsa György-út 96. 111-240 Kondor László korcsmáros, Vm. Gróf Teleki László-tér 3. @139-475 Kondor Llpót zenetanár, VH Haszár-u. 8. 220-239 Kondor Pál fogtechnikus, IV. Calvin-tór 2. 189-708 Kondor Rezső redőnygyártó üzeme, XIV. Ilosval-tér 18. @496-798 Kondor Sándor hites könyvvizs­gáló, V. Katona Jóasef-n. 28. 121-866 Kondorost István kályhás- mester, IV. Szerb-u. 8. @184-550 Kondorossy Kálmán fogászati laboratórium, V. Raoul Wallenberg- n. 2. 112-012 Kondra Béla, szövőipar, XT. Ballagi Mór-u. 10. - 468-502 Konfekció Ipari és Keres­kedelmi r.-t., VL Révay-n. 16. @122-842 124-142 Konfekelós Dolgozók Kis­ipari Termelő Szövetke­zete, mint az OKISZ tagja, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 15/e. 121-286 Konfekciósok Kisipari Ter­melő Szövetkezete, mint az OKISZ tagja, IX. Ráday-u. 32. 188-093 Konkoly Elemér dr. ügyvéd, TV. Somogyi Béla-út 18. 386-136 Konkoly Thege Pál hites könyv vizsgáló, állandó miniszteri szak­értő, XII. Zsámbékl-u. 11 456-741 Konkoly Viktor dr., VI. Andrássy-út 96. 183-074 Konoróth Jenő textilnyersanyag keresk., VI. Szondy-u. 22. 327-041 Konrád Béla, VI. Aradi u. 63 827-059 Konrád dr. és Prelslch Kál­vária gyógyszertára, Vili Baross­n. 129. 139-925 Konrád Ede, VI. Vörösmarty­u. 88. 329-684 Konrád Ernő dr. ügyvéd. V Wekerle Sándor-u. 10. 127-077 Konrád Lajos, vendéglő, V.Hon- vód-u. 8. 0110-237 Konrády László dr. bel­gyógyász, főorvos, XII. Városmajor­it. 30. 161-633 Konráth Lajos vas- és fémipari tizem, Pestszenterzsébet, Dózsa György-út io. 144-286 Konstantlnovles Kypró, kom- lóskenyér sütödéje, Újpest, Arpád- út 49. 492-205 Konstrukció Műszaki Üzlet, antófelszerelés, Bak György és Kolben Lajos, VI. Jókai tér 7. 127-168 Kont Oszkár, szikvízgépiryAr, szifonfej-öntöde, VII. Landler Jenő­it 9/11. 427-379 Konta Dezső, ügető-idomár, XIV. Gyarmat-u. 46. 297-063 Konta Llpót dr., V. Hold-n. 23. 310-728 Konta Rudolf sportpálya- és kertépítő, X. Simor-u. 43. 342-083 Kontakta n. v. Villamos Szerelési Anyagok Gyára, V. Váoi-út 48'a-b. @200-830 200-837 200- 838 200-839 201- 553 203-248 203-400 Konti Imre, V. Ipoly-u. 1/a. 201-673 Kontinental Vaskereske- delmt Társaság, Kern és Társai, V. Váoi-út 80. 200-865 200-864 200-863 Kontier Aurél rádiéteohnikus, Xin. váöi-út 87. 202-776 Kontóservlee könyvelő vál­lalat, oégt. Hámor Tibor, V Fürst Sándor-u. 30. 0129-187 Kontra György, IV. Veres Pálné-u. 25. 186-194 Kontra Gyuláné, virágüzlet, V. Kiss Jézsef-u. 3. 113-275 Kontrollbtlró Általános Áru- ellenőrzö r.-t., a Sooiété Géné- rale de Surveillance S. A. Geneve, magyarországi vezérképv.,V. Nádor­n. 84. #128-550 Kontuly Béla festőművész, ÜT. Szeréna-út 8/a. 268-514 Kontúr Jenő üvegezést váll., IV. Veres Pálné-u. 8. 0186-676 Kontz Endre, VTL Bethlen Gábor-u. 12. 424-645 Konus üzem, túl. Barták János és Klein tmre. V. Ipoly-u. 28. 201-445 Konverta Egyenirányító gyár n. v., XIII. Bóke-u. 21/29. 200-081 203-246 Anyagbeszerzés 204-460 Konzvallln-léle enyvezett papírok, oégtnl. Tranger Jenő, VII. Bethlen Gábor-u. 33. 424-327 Kónya Balázs, XTV. Jeroev-n. 14 296-422 Kónya clánofeó, és vegyipari váll., DL Calvin-tór 9. 188-004 Kónya Imréné fogtechnikai és kerámiai laboratóriuma, VII. Póterfy Sándor-u. 24. 222-763 Kónya István építési vállalkozó, XIV. Ilosvai-tér 9/a. 296-504 Kónya Károly dr. orvos, XIV. Nürnberg-a. 47. 296-740 Kónya L. István fűszer- és cse- megekeresk. üzlete, IV. Kossuth Lajos-n. 14/16. 188-208 Lakása, VŐ. Éva-u. 20. 422-219 Kónya Lajos, IX. Ferenc-krt 30. 184- 026 Kónya Sándor, vn. Deinbiubki- u. 31. 221-811 Konzervholt, az államosított konzervipar propaganda üzlete, VI. Teróz-krt 1/c. 222-032 Konzervipari Központ, V. Wekerle Sándor-u. 22. #312-750 Koós Aurél dr. egyet. rk. tanár, gyermekklinikai főorvos. X. Villám­u. is. 136-242 Koós Ferencné ügyvéd, Újpest, Deák Fereno-u. 31. 492-448 Koós Géza dr. ny. rendörfőtan., VI. Jókai-u. 26. 112-104 Koós György dr., IX. Beigrád- rkp. 21. 384-332 Koós Imre. IV. FehérhaJÓ-n. 18/14. 185- 239 Koós István fémáruü^em, laka­tos- és fémőntőmester, XIV. Mexikói-út 14. 206-175 Koós József 8zúcsmester, IV Dalmady Győzö-n 11. 385-129 Koós Kálmánné özv., vm. Kisfaludy-köz 2. 142-380 Koós Ödön lfj. oki. mérnök, n. Fillér u. a. 160-321 Koós Tibor áll. vlzsg. fogász,VII Rákóczi-út 34. 421-610 Koós Zoltán, XI. Garami Ernő- tér 21. 259-835 Koós Zoltán dr. ügyvéd, H. Hermann Otté-n. 88. 164-469 Kós Árpád dr. oee. müsz. keresk. és gyári képv., dr. Klupp, Wien és W. Kocher, Bern magyar- országi megbízottja, IV Irányi­m s. 187-860 Kós Árpádné, V. Gyöngyház-u. 6. 404-399 Kós Rudolf dr. mütósebész, tanársegéd az I. Sz. sebészeti klinikán, XI. Nagyboldogasszony­útja 70. ■ 258-539 Kós (Relzmann) Zoltán la­kása, XI. Szirtes-út 5/a. 459-155 Köss J. és fial, ágy- és disztoll- nagykeresk., VH. Akácfa-u. 64. 221-281 Lakás, XTV. Szent Domonkos-u. 14. 226-776 Kopár Gerő dr. klinikai fő­orvos, fogorvos, Vm. Szentkirályi- u. 27. • 142-383 Kopik Ferenc főszer- és csemege- keresk., XIV. Bosnyák-tér 18. 496-013 Kopócsl Géza, n. Káplár-u. 20. 151-335 Kopor József villamossági és miiszaki váll., VI. Lovag-u. 10. @125-594 Kopornoky István, iratrendező és papíráruüzem, VI. Hajés-u 25. 123-970 Kopp Ferenc üvegfestő és üve­ge zési váll., VH. Akácfa-u. 24. 223-539 Koppándy Sándor dr. kórházi föoivo8, ideggyógyász, IV. Beigrád-rkp 22. 189-722 Koppány Béla dr. kalaposmes­ter, VU. Erzsóbet-krt 9/11. 421-421 Koppány Emil úri szabó, VL Jokai-tér 4. 313-033 Koppány György oki. ipar­művész, IX. Lónyay-u. 41. 0184-034 Koppány Imre hites könyvvizs­gáló, V. Saiiai Imre-u. 15/b. 112-913 Koppány János lakatosmester, n. Mónus Ulós-rkp. 20. 256-902 Koppány Rezső dr. oki. köz­gazda, XI. Mohai-út 27. 259-175 Koppányit Koppenstein) Benő olajkeresk., VL Hajós­u. 16. 0125-081 Koppel János üzem, VI. Szív- u. 46. 0127-409 Lakás, VL Szondy-u/ 19. 0110-723 Koppel Sándor Hepfalt Építő­ipari Vegyipar, üzem, VI. Szív­u. 46. @127-409 Lakás, VI. Szondy-u. 19. @110-723 Koppenstein Ernő dr. egyet, m. tanár, kórházi röutgenrőoivus, VU. Brzsébet-krt 41. 426-193 Nyáron, Mátyásföld, József Attila­n 6. 290-909 Kopré József újságíró, vm. József-krt 38. 136-767 Koránt Zoltán gyógyszerész, «Leheli» gyógyszertára. XIH. Váei- út 49. @201-285 Kontakta NV. VILLAMOS SZERELÉSI ANYAGOK ÉS KÉSZÜLÉKEK GYÁRA *200-830 — V., Vácí-út 48 a, b.— 203*248 151

Next

/
Oldalképek
Tartalom