Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - F

Közvetlenül táviratozhat az előfizetői távgépírón. FÓVÍZ8 Fogoly József postafőtiszt, VI. Teréz-kTt 36. 124-038 Fogtechnikus Kisipari Ter» meló Szóvetkezet, mint az OKIdZ tagja, VTH. Népszinház-n 21. 135-878 Fogtechnikusok Adóközös­sege, VII. Hársfa-u. 43. @426-572 Fogyasztási Szövetkezetek Országos Központja, mint Szövetkezet, EX. Közraktár-u. 30. 0*187-890 Fohn, lásd Pon Fok László It o. postatiszt, XI. Elek-n. 6. 258*618 Fóka festékház, Ehrlich Ernő, vn. Doh-u. 9. 227-059 Fqky Ernő, linoleum, gumi, hé­zagmentes padlóburkoló,IX.Lónyay­u. 18/b. 187-166 Fólián István dr. XTV. Thököly­út 66. 426-761 Folló Nyomdai Műintézet, oégt. Schinkovits Arthur, VI. Hajós­u. 27. 129-157 Folk István műszaki üzlete, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 15/d. 311-749 Fóliát Rezső, temetkezési és hullaszállítási váll., Újpest. Szent István-tér 12. 292-642 Folláth József, temetkezési kegy­szeráruk üzlete, Rákospalota. Hubay Jenö-tér 2. 492-028 Folly Róbert oki. mérnök. XT. Verpeléti-út 14. 458-748 Foltányl Kéla, a «KÖZÉRT» fő­osztályvezetője, XI. Bartók Béla­út 88. 259-946 Folthy László dr. orvos, I. Tár­nok-u. 10. 161-211 Folyammérnőkl hivatal, ma­gyar, V. Zoltán-u. 8. 120-952 123-231 Kirendeltség, IX. Kvassay-zsilip. 138-845 Folyamszabályozó és Ka­vics kút ró n. v., központi iroda, V. Hold-u. 25. 120-094 125-953 Vezérigazgató 113-682 Üzemgazdasági és anyagbeszer­zési osztály 118-672 Északi műhely, Xm. Vizafogó véd­gát 201-144 Déli műhely, IX. Kvassay-zsilip 138-993 Révész-ntcai kaviosrakodó 203-415 Fohn Dezső könyvszakértő, bizo­mányos, VH. Landler Jenö-üt 26. 222-405 Fohn J. János, TV. Cukor-n. 4. 382-072 Fohn Jenő, tisztviselő, IX. Hentes­и. 17. 187-982 Fon Endre a Nyakkendő Keresk. к. f.t. ügyv., V. Árpád-u. 7. 110-307 Fon Ferenc, V. Szende Pál-u. 1. 183-348 Fon 8ándor dr. ügyvéd, vi. Teréz-krt 3. 425-149 Fónagy Béla mérnök, építő­mester, 11. (Tábor Áron-u. 1/D. @364-238 Fónagy Félix, Kispest, Damja- nioh-u. 9. 346-855 Fónagy Irén és Olga benzin-, olaj-, vas- és fémkeresk., iroda, V. Fáik Miksa-u. 14. 120-567 Fónagy Iván dr., n. Gábor Aron-u. i/b. 0864-288 Fónagy József, V. Raool Wallen* berg-u. 4. 125-115 Fónagy Olga vas- és fémkeresk., IX. Soroksári-űt 84. 186-033 Fónagy Pál, Friedmann cipőüzem túl.,újpest,Nyár-u. 32.0292-209 Fónai Géza István, az Angol- Magyar Jutafonó és Szövőgyár r.-t. ig., V. Légrády Károlv- u. 39. 202-093 Fónay Márta, n. Csalogánv- u. is. 256-974 Fonal Kikészítő r.-t„ XIV. Telepes-n. 61. 496-315 Fonallparl k.f.t., fonalelőké- szítóüzem, Pestszentlörinc. Bethlen­éi. 6. 346-262 Fonalklszerelő üzem, cégtul Feig Rudolf lakás, V. Sallai Imre­it. ai. 0404-309 Fónay, lásd Fónai. Fonclére Általános Biztosító Intézet Központja, V. Sas-n. 10. @*126-680 Éjjel, vasár- és ünnepnap is hív­ható állomás: PortásO# 126-680 Kispesti főügynöksóge, Kispest, Vörös hadsereg-útja 76. 346-559 Újpesti vezérfigynöksége. Újpest, Mády Lajos-n. 2. 492-822 Üdülőtelep«, Békásmegyer. Kossuth Lajos üdüló-part. 163-487 Fonó Albert dr. tanácsadó gé pé8zmérnök irodája, V.Rudolf-tér 6. 123-982 Lakása H Ady Endre-n. 8. 457-016 Fonó Ernő oki. építészmérnök, X Bánya-n. 13. 148-992 Fonó Ervin hites könyvvizsgáló, V. Szent István-krt 16. 129-384 Fonó Gyula dr. fogorvos, vn. Rottenbiller-u. 1. 424-654 Fonó István dr. ügyvéd irodája. V. Kálmán-u. 16. 310-628 Lakása, VQ. Damjanich-u. 33. 222-851 Fonó László, n. Ady Endre-u. 8. 360-272 Fonóipar n. v., lásd Szent- > lőrinci Fonóipar n. v. Fontany Ferenc dr., VI. Körönd 4. 125-038 Fónyl Gézáné, vn. Damjanich- u. 12. 426-675 Fonyó István tisztv., vm. József- krt 84. 386-640 Fónyó István vegyész vn. Dohány-U. 16/18. 426-689 Fonyó Márton ezüstáru-, jelvény- és éremkészítő, V. Kiss József-u. 40. 401-745 Fonyó Sándor festékkeresk. la­kása, V. Pannonia-u. 17/b. 329-207 Fonyódl Fereno fehér és finom sütőüzeme, □. Retek- n. 27. 456-966 Fonyódl József nyomda, XI. Budafoki-út 6. 458-434 Fonyódl Lajos dr. MÁV szak­orvos, OMSZ ellenőrző orvos, VI. Podmaniozky-u. 86. 81Ö-410 Fonyódl Sándor, hites könyv- vizsgáló, V. Géza-u. 3. 329-679 Fonyodl Sebestyén fehér- és finom sütödéje, XII. Tárogató-űt 4'c. 364-175 For-you női ruhaszalon, tál. dr. Hirmann Józsefné, IV. Párisi-n. 4. 386-653 Forbát Andor, V. Sziget-n. 34. 329-610 Forbát Béla, V. Szent István- park 3. 200-165 Forbát Béla, a közlekedésügyi min. VU./2. (szállítmányozási) osztá­lyának vezetője, VQ. Madách Imre- u. 7. 227-632 Forbát E miiné, IV. Vármegye- u. 7. 187-158 Forbát János villamossági és rádió keresk., V. Wahrmann-u. 29. 202-539 Forbát László ezüstműves, II. Batthyáay-n. 66. 0360-328 Forbát Manó takarítási-, falradi- rozási- és féregírtó váll, V. Kiss József-u. 43 202-108 Forbát Mlksáné varrónő, V. Csáky-n. 37. 204-901 Forbát Tibor tisztviselő, V. Gyöngyház-u. 8. 204-399 Forbáth Árpád, az Egyesült Izzó­lámpa és Villamossági r.-t. tisztv.. V. Pannonia-u. 18. 112-347 Forbátb és Révész Írógép és számológép keresk., Javítóműhely, V. Gróf Teleki Pál-n. 26. 121-918 Forbáth Józsefné, V. Szent István-park 19. 204-741 Forbáth László dr., n. Eorint- u. 5. 350-819 Forbáth Róbert min. tan., XIV. Gróf Zichy Géza-u. 6. 427-184 Forbáth Vilmos, cukrászda, VII. Baross-tér 16. @222-408 Ford Autók és Traktorok eladása és javítása Rahn Arthur és Tsai, VI. Andrássy-út 10. 0126-824 Fordító és fordításhitelesítő Iroda, lásd Országos fordító és fordításhitelesítő iroda. Foreth Gyula iparművész, textil- mintatervezó, Csillaghegy, Róka­hegy 363-546 Forgách Ferenc dr. orvos, Pesthidegkut, Ady Endre-útja 166 867-979 Forgács Albert könyvnyomdája, V. 8zéohenyi-u. 6. 129-289 Forgács Alfréd, V. Katona József­it. 9/ll. 124-733 Forgács Ambrus, törv. hat. biz. tag, V. Fürst 8ándor-u. 31. 0201-368 Forgács Andor, n. Tőigyfa-u. 14. 311-655 Forgács Andor, V. Fürst Sán- dor-u. 9. 0127-516 Forgács András keresk., VE. Garay-téri vásárcsarnok, 334/336. sz. fülke 424-505 Forgács Béla műsz. főtan. oki. mérnök, építőmester, Vm. József­et 31/b. 142-129 Forgács Béla tisztv., XIV. Amerikai-út 46. 296-726 Forgács Dezső, üveg-, porcellán- és háztartási oikkek, VIEL József­et 43. 137-920 Forgács Dezső vegyészeti iroda, V. Fürst Sándor-u. 9. 111-303 Forgács Dezsőné táskakészító, VI. Rózsa Ferenc-u. 62. @327-038 Forgács Ernő oki. mérnök, V. Gyöngyház-u. 12. 201-776 Forgács Ernőné dr*-né, VI. Teréz-krt 26. 0110-123 Forgács Ferenc, XTV. Laky Adolf-u. 76. 296-787 Forgács Ferenc, tény ész- és vágóállatkeresk., Újpest, Geduly Lajos-u. 6., 292-584 Forgács Ferenené, XII. Csaba­it. 22. 257-387 Forgács Gábor r.-t. ig., vi. Beuczur-u. 35/c. 228-314 Forgács Hann Erzsébet szob­rászművész, VI. Benczur-u. 39/a. 424-485 Forgács István építészmérnök, törvényszéki és árvaszéki hites szakértő, VI. Nagymezö-u. 19. 0121-366 Forgács Istvánné dr.-né, V. Klotild-u. 18/0. 110-327 Forgács Istvánné őzv., a «Col­lier» modern ékszerbolt túl., VH. Madách lmre-tér 7. 426-251 Forgács Jenő, VEI. Somogyi Béla- üt 3/c. 227-172 Forgács Lajos, K. Ribáry-u. 12. 151-765 Forgács László, n. Mónus Illés- rkp. 64. 268-572 Forgács László, V. Szent István- park io. 402-641 Forgács László, az Első magyar nemez-, posztó- és filozgyár ügyv. ig., EH. Dereglye-u. 2/o. 362-467 Forgács László dohánykisárns, Vn. Wesselényi-u. 29. 428-123 Forgács László dr. vegyész­mérnök, m. Afonya-u. 6. 360-232 Forgács Lászlóné szövöttáru- keresk., VI. Hajós-u. 26/b. 111-109 Forgács Margit dr., bőrgyó­gyász, vn. Erzsébet-krt 27 421-784 Forgács Mihály dr. ügyvéd, XI. Szent Imre herceg-útja 38. 456-351 Forgács Nándor Nemzetközi könyv- és lapterjesztő Iroda túl., vn. Somogyi Béla-út 26. 0423-541 Lakása, vn. Rákóozi-út 12. @426-679 Forgács Pál textilteohnikas. vn. Barcsay-u. 11. 427-087 Forgács Pálma iparművésznö, n. Kút-u. 4/a. 468-038 Forgács Péter dr. orvos, Forgács Ernőné dr.-né. VI. Teréz- krt 26. @110123 Forgács Rezső, köttszövö üzem üjpest, Petőfi Sándor-u. 6. 492-506 Forgács Rezső műsz. és vegy­ipari képviseletek, XTV. Gervav­n. 16. 296-13p Forgács Rudolf férfiruha keresk., Vn. Doh-u. 46/a. 426-666 Forgács S lmon,«Szőnyeg Forrás» szőuyeg, takaró, linóleumstb. cik­kek raktára, VU. Rákóozi-út 8 421-073 Forgács Szanlszlóné, V. Dorottya-u. 3. 186-697 Forgács Tibor, vm. József-u. 7- 343-471 Forgács Vilmos, a Ferunion Kül­kereskedelmi n. v. vezérig, h. n. Bimbó-út 37. 456-810 Forgács Vilmos műszerész- mester, irodagépjavítóüzeme, VT. Bajcsy Zsilinszky-űt 46. 129-898 Forgács Zoltán, a Nemzetközi könyy- és lapterjesztő iroda lg., vn. Rákóozi-út iá. 0426-679 Forgalmi adóhivatal: Kispest, Nagy Sándor-u 14. @846-378 Forgó Andor vaskeresk., vn. Thököly-át 8. 425-181 Forgó és Társa r.-t., tábla- és tükörüveg nagykeresk., vn. Do- hány-u. 16/18. 223-888 223-839 220-040 Forgó Gábor tervező-építész, VI. Rippl Rónai-u. 16. 125-845 Forgó László oki. gépészmérnök, V. Báthory-u. 8. 121-229 Forgó Pál postafötiszt, V Vőrös- marty-tér 3. 384-269 Forintos bolt, Kermisz, Virág és Ludvig, VII. Király-u. 77. 227-960 Forintos (Gold) József,Menadó, kávé- tea- csemegekereskedő, VH. Dohány-u. 20. @225-485 Forintos Miklós oki. gépész- mérnök, V. Sallai Imre-u. 15/b. 0127-186 Fórls Lajos dr. Ifj. ügyvéd. EV. Veres Pálné-u. 30. 385-001 Fórls László dr. ny. pénzügyi áll. titkár, L Lógodi-u. 81. 161-113 Fórls Pál oki. mérnök, VU. Király- u. is. 227-965 Fórlzs Ödön dr. sebész és urológus szakorvos, VEI. Rákóczi­út 61. 136-411 Été! Állami Hirdető N. V. IY„ IppoDji-tir 1. u. T. 189-544,185-791,180-271. 185-247 79

Next

/
Oldalképek
Tartalom