A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1948. március (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - G

^tanaíefthx különleges gumi- és línoleumpadiók művészi fektetése. VII., Madách Imre-út 11 222-363 Gyógyszerészek Jódos— Sós— Gyógyfürdő Rheuma-, iziileli és csúzoslájdalmak valamim nőibajok gyógyítása 'P.e.itsuznteh.'zsé&et 344-581 XI., Döbrentei- , tér 9. 259-906 SZÉCHÉNYI gyógyfürdő, XIV., Városliget, Állatkerti-út #220 680 SZl. Gellérl gyógyfürdő, XI., Kelenhegyi-út 4. #258-800 SZENT IMRE gyógyfürdő. 11., Tabáni park. #360-342 Szent Lukács Gyógyfürdő r.-t. GYÓGYSZÁLLÓ, GYÓGYFÜRDŐ, FEKVŐBETEGOSZTÁLY, 111., Kunfi Zsigmonil-u 25/29. #258*885 Gyógyintézetek. V, (L'isd kórházak és szanatóriumok alatt is.) Állami Alkalmazottak Gyógyintézete #258-955 Állami hadigondozó gyógyintézet 420-753 Budafoki Állami Nemi és Tüdőbeteg- gondozóintézet 269-025 Budakeszi Magángyógyintézet. Tár­csázza először a *161 640 számot, azután kérje Budakeszi 18 Elektromágneses gvógyintézet 228-273 Elme- és Ideggyógyintézet Buda pest—Lipótmezei 363 976 Farkas Endréné dr-né 328-740 Hárshegyi állami tiidőbeteggyóavin- tézet ‘ 163-831 Lorántffy Zsuzsanna Diakonisszaképp gyógyintézet, XIV., Nűrnberg-utca 67. 296-265 Mártonhegvi Sebészeti Intézet 361-982 Otthon Magángyógyintézet 296-031 Széher-áti szülő-otthon 161-743 Szent Ferenc kórház 163-740 Újpesti Állami Gyermek Tüdőbeteg- otthon és Gyógyiskola 492-384 VINCZE Ideggyógyá­szati rendelőintézet. Elektromos-lázkezelések. Nagyfeszültségű besugárzások. Fény- és villanykezelések. Hypnózis-therápia. VII., Damjanich - utca . 40. 425-928 Gyógynövények. Betegh Péter dr és Fiai 139-319 FEKETE KUTYA drogéria, gyógyfükeresk., IV., Václ-u, 52. 187—097 Fürst Pál 121-876 Gottlieb Arnoldné özv. 201-738 Gottlieb Jenő 127-498 «Herbaflora» 202-57 HIRTENFELD HIHÚL9 Gyógynövény. Paprika és Gomba export IX., Brkel-u. 17. 380-644, 386-605 Kammer György 129-116 KERENYI és TÁRSA cégt. HERÉNYI ANDORNÉ Gyógynövény és Pap píka nagykereskedés EXPORT-IMPORT IX., Soroksári-út 33. 136-813 Major Károly 127-198 Marosszéki Gyula X., Üllői út 59. 139 292 Medica Planta gyógynövény kiviteli és kereskedelmi kft. 120-434 Miklós dr. gyóg.vnövénynagvkeresk. ‘ 139 343 Mileh Simon 182-401 PANTODROG Dr. Betegh Péter és Fial Központi irodái: IX. Páva u. 32 a 139-319 Üzeme és nktára: X. Ferié u. 6 162-511 TAFLER ELEK Dr. VII. Dainjanlch-u. 54. 228-108 Vájná és Társa Vass Károlv Gyógyszerészek és gyógyszertárak Ákos András 344-31: Alkotás gyógyszertár ^60-761 Állami gyógyszertár 344-901 Altmann Aladár 336-68' Angyal g> ógyszertár 292-161 Angyal gyógyszertár. 144-091 Apolló gyógyszertár 223-401 Apostol gyógyszertár 137-891 Apponyi gyógyszertár 335-49 Alanykereszt gyógyszertár 123-381 Attila gyógyszertől XIV. Cserei utca 7. 296-701 Balás Árpád, XI. Fehérvári-út 2l/b 269-49' Barabás Kálmánná özv. 383-50’ Baradlai Jánosné dr.-né 200-46Í Bárány Kornél dr. 144-82« Baross gyógyszert ár 137-881 Bartha István 387-141 Báthory gyógyszertár 120-38! Bauer György 125-48« Bayer gyógyszertár 323-70: Bazilika gyógyszertár 121-90' Dehe Gézádé dr.-né SZENT AHlAL GVÓGYSZERTÁD« XI., Budafoki-út 47[49. 458-739 BÉKE GYÓGYSZERTÁR, lumii«. XIII., Béke-tér 11 200*308 Beleznay Károly 426-147 Beliczai Povlik Ferenc 344-25C Belvárosi gyógyszertár IV., Szervita-tér 6. 182*972 Benedek István 185-751 Beretvás Tamásné özv. 883-501 Bernolák János dr. gyógyszertára „Magyarország Védasszonyához“ Pestszentlőrino, Üllői-út 109. 383-608 Bíró István Biró László Blanc Béla dl. Böhm (Budai) Gyula Böhm Ignác Budanovits Tibor Budapest gyógyszertár Cholnoky Hona 256-034 Corvin gyógyszertár 423-577 Csaba vezér gyógyszertár 457-205 Császár Ernő 144-458 Császár Ernő 222-255 Császár Ferenc 188-331 Cserenyei Géza 296-549 Csillag Pál gyógyszerész „Városmajor" gyógyszertára ..Csillapyrin“ II., Malinovszki-fasor 43. 360-275 Damjanich gyógyszertár 228 494 I DANUBIUS gyógyszertár, 1 IXIII., Váci üt 155. 201-4501 Deák Ferenc gyógyszertár 227-045 8 DEÉR ENDRE. dr. 1 [X. Ráday-u. 18 186*006 i Déri Miklós 135-027 4 Dobos Gáborné özv. 162-040 . Dózsa György 126-525 3 Duna gyógyszertár 189-636 1 Ecsy Zsolt 221-066 Edvi Illés Gvörgvné. Táré ázza elő­szőr a 297-347 számot, azután kérje Cinkota 6 Emanuel Géza 187-443 Erdélvi Dezső 458-749 Erénvi László 227-086 Erzsébet királvné gvógyszertár 124-796 Fabritius Henrikné „Szeretet“ patika XI., Bánók Béla-út 128 259-220 . Fnczínvi István dr. 186-227 Faragó Sándor 201-507 Faragó Tibor 204-372 Farkas Pál dr. 123 687 Fasor Gyógyszertár 228-218 Fehér Galamb gyógyszertár 200-748 Fehér István 469-717 Fehér kereszt gvógyszertár 185-277 Fehér László 162-037 FeKtíte Lajos 466-390 Fendrich Árnold 424-256 Fenyves gyógyszertár VI., Teréz krt 22. 124-966 < Ferdinand gyógyszertár 201-306 1 Filó János dr. 138-381 Funk József 226-966 Fimk Klára 424-588 FUlöp Endre 139-966 Garay gvógyszertár 228-679 ü Gerhmiser Sándor 292-305 & Gizella gyógyszertár 138-947 & Globus Gvógyszertár 200-659 Glória gyógyszertár 224-038 Goldmann Dezső 228-149 J Gombos Zoltán 139-954 A Graef Tijror 380-019 á Gruber Árpád 120 396 r Haas Miklós dr. 420 599 Hadzsy és Géléi 120-201 Hajdú József 135-401 Halász Béla 220-330 Haller gvógyszertár 137-831 1 Hamvas Ervin 201-679 & Harangi Heller Sándor 344—311 & Harcz Lajos 344-990 Három király gyógyszertár, _ Balás Árpád gyógyszerész. & XI , Fehérvári-út 2l/b. 269-494 & Harsányi Károly ft 297-074 Hedervári Hugóné dr.-né özv. 201-222 v Hedvig István 424-036 v Hegedűs Lajos dr. 227-185 Heller László 224-764 f Hérav Andor dr. 257-522 Hofer Antal 136-822 L Honéozy Zoltánná özv. 144-802 N Horváth Antal 201-277 Humanitás gyógyszertár 296-705 N N MI IM IMI ÜL gyógyszertár VII., Erzsébet krt 56. 222-204 N Ispán Jenő 226-018 N Isten szeme gyógyszertár 161-539 £ István király gyógyszertár 0 Hatósági kezelő - Benedek István n I VII., István-út 17 427-339 ó 6 81 Jakabházy Zsigmonddr. ifj. 123-889 Janitsáry László 201-280 Jó Szív gyógyszertár 137-848 Józsefvárosi gyógyszertár 137-914 Juhász Mártonná 224-707 Kabay János Tárcsázza először a *297-330 számot, azután bérle Rákosszentmihály 9 Kaczián Sarolta 296-144 Kada Erzsébet 296-703 Kalán Gyula 228-753 Kalmár István 188-347 Kemenes Péter dr. 296-704 Kemplerné Péter Margit 137-889 Kerese Margit. Tárcsázza először a *297-320 számot, azután kérje Sashalom 10 Keresztéh' János 268-690 Kerpel gyógyszertár V., Szent István- lrrt 28. 121-475 I KERPEL PÄT Szent István g^’ógyszertára, il., Mártirok-útja 19. 161-316 Kígyó gyógyszertár 188 447 Kinyó gyógyszertár 269-661 Kigyó gyógyszertár 344-087 Kiss Sándorné özv. 458 779 Klotild gyógyszertár 323 793 Krnoskó Saro'ta 457 035 Kocsis Imre 125-905 koesuba Elemér 222-213 Konrád dr., ts Preisicb Kálmán 139 925 Koritsánszky Ottó 120-328 Kopácsi Sándor 226-013 Koräni Zoltán 201 285» Kossuth gyógyszertár 292-339 Köves Ernő 124-014 Krebsz Jenő 296-706 Ladányi Andor 421-791 Lassú Nándor 344-942 László János Iván 189-089 László Tibor 344—914 Lázár József 137-694 Léderer Ervin 180-294 Lengyel László 421-900 Letartóztató Intézetek Központi Házi Gyógyszertára 182-517 Lipótvárosi gyógyszertár 186-431 Löeherer Tamás 184-630 Lukács Adolf 427-580 iiukács Dénes 201-162 Lukács Ferenc 160-464 Mr.derspach Endre dr. Tárcsázza először 186-306 számot azután kérje Rákoskeresztúr 41 Magay Kálmán 425-718 Magyar Király gyógyszertár 180-710 Magyar Korona gyógyszertár 292-323 Majorossy Béla 296-119 Majos Pál 220-817 Mann Gézáné dr.-né özv. 18b-230 Margittay Tibor 220-215 Matolcsy dr. (Kriegner) gyógyszertár és Phoebus laboratórium VIII., Múzeum-krt 18. 137-940 Mátyás király gyógyszertár 361-905 Megváltó gyógyszertár 424 962 MINERVA gyógyszert hr, tulajdonos: Spergely Béla. VII.. Rottenbiller-u. 6/a 428-184 Mirkovszkyné Lukács Kriszta 458-429 Molnár Albert dr. 292-318 Molnár Antal. Tárcsázza először a 183-669 számot azután kérje Pest­szenti mre 4 Molnár István dr. 292-126 Nágel Aurél 138-955 I Nägele Géza Üdvözítő gyógyszertára. [vili.. Népszmház-u. 37. 138-513 Nagyboldogasszony gyógyszertár 138-150 Nagy Kristóf gyógyszertár 386-585 Nagvmagyarország Gyógyszertár '344-921 Neményi Nándor 136-799 Nemes György dr. 187 422 Nyéki Béla 420-587 Nyugati gyógyszertár 125-592 Oktogon gyógyszertár 421-189 Olinkievicz Sándor 187-684 Opera gyógyszertár 122-289 Oroszlán gyógyszertár 292-346 Országház gyógyszertár 126-905 Óváry Elemér 292-331

Next

/
Oldalképek
Tartalom