A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1948. március (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - D

Demeter fogászati szahhereshedö. V., Sallai Imre (Tátra)-u. 14. 125-934 Demeter Istvánné Herkules gyermekkoosik, játékáruk, YIH. Nagyíuvaros-u. 6*. 138-995 Demeter László vegyésztanár, XI. Bocskay-út 9. 458-641 Demeter Lénárd dr. ügyvéd, IV. Sörház-u. 4. 384-122 Demeter Miklós ásványolaj és terménynagykeresk., V. Kiss Jó- zsef-u. 38/n. 401-833 Demeter Sándor, XI. Karoliná­ét 3t. 259-790 Demetrovlts Károly gép­műhely tál., VI. Lehel-u. 14. 202- 191 Demetrovlts Mérnök Textil- gyára Detex, III. Szölőkert- n. 38. @162-655 Demlán Péter tervező építész. Vll. Dohány-U. 81. 425-227 Demlány Andor terménybizo­mányos lakása, V. Gróf Teleki Pál­it. 15. 120-942 Demjén Alajos müasztalos és lakberendező, Újpest, Erzsébet­u. 62. 492-251 Demjén Géza Moszk. ig., VI. Benczur-u. 86. 228-425 Demjén György textiltechnikus, II. Csopaki-u. 3/a. 256-538 Demjen Sándor kalapgyár, Gyu- kits kalap, XIV. Gizella-üt 42. 0496-144 Demkó és Maczkó cipőüzeme, VU. Thökőly-út 19. 424-195 Demokrácia politikai heti­lap szerkesztősége és kiadóhiva­tala, VI. Eötvös-u. 12 420-112 Demokrata Néppárt IV Tolbuchin-krt 4 180 -761 Démnsz János étterme, VI. Nyugati p.-u. 123-015 Denaturáltszesz Elosztók Országos Egyesülete VI. Eötvös-u. 29. 128-858 Dencsy Dénes dr. ügyvéd, II Török-u. 4. 268-744 Dencz Ákos dr. (Balatonbogl&ri Lldópensió képviselete). XII. Némolvölgyl-út 78/b @160-374 Dendra Faértékesltö váll. Nagy Jenő, IV. Váci-u. 88. 0181-240 0184-446 Dénes Aladár dr. oki. bánya­mérnök, bányatanáosos. in. Akác­köz 4. @>862-706 Dénes Aladár dr. ügyvéd, Vll Barcsay-u. 8. 422-796 Dénes Antal vegyész, V Légrády- Károly-u. 32. 204-328 Dénes Árpád asztalosmester, III. Lukáes-u. 1. 256-981 Dénes Artúr, vendéglő, III Flórián-tér 8. 362-773 Dénes Béla, „Déla“ vegyiüzem XIV. Francia-út 49/o. 497-174 Dénes Béla dr., XII. Kiss János altábornagy-u. 82. 0257-022 Dénes Endre dr., II. Darányi Ignáo-u. 5. 457-409 Dénes és Eisler, IV. Kerenciek- tere 3. 182-006 Dénes és Friedmann r.-t., automobil és motoripari különle­ges cikkek, VI. Dessewffy-n. 29. @128-424 Dénes és Helsler nemzetközi szállítmányozók cégtől. Heisler Mi­hály V. Pozsonyi-át 12. 323-759 203- 661 Lakás, V Possonyi-út 16. @123-287 Dénes és Társa B. T., XI. Bu­dafoki-út 10/a 459-160 Dénes és Társa könyvnyom­da. cégtul. Dénes Mikló«. V. K\ss József-n. 43/45. 203-217 Dénes Ferenc nöi-szabó, IV. Váczi-u. 82. 189-1171 Dénes Gábor zongorakeresk., VII. Bákóozi-út 64. 0221-328 Dénes Gusztáv bookmaker, vm. Rákóozi-út 65. 139-285 Dénes Györgyné ö?v., edény- bolt-játékáruk, Újpest, Árpád-ót 156 292-137 Dénes Gyula kalap, sapka és Kalapkellék nagykeresk., cégiül özv Dénes Gyuláné. Vll. Nagyatádi Szabó-u 38. 221-041 Dénes Imre m. tisztv., XII. Ráth György-n. 34. 256-837 Dénes Imre postafőfelüeyelö. VII. Rákóczi-n. 78. 420-551 Dénes István, V Váoi-űt 46/b. 200-586 Dénes István, VI., Jókai-n. 12. 123-614 Dénes István építészmérnök, Soroksári Első Mészhomok Tégla­gyár ig.. Vili. Horánszky-u. 12. 0137-539 Dénes István, könyvnyomda, Vili Üllöi-út 10. 139-973 Dénes István, vasüzlet, V. Váci­ét 28. 401-829 Dénes István dr. ügyvéd, ország­gyűlési képv., • VI. Teréz-krt 37. 125- 576 Dénes István dr. 1IJ. ügyvéd, irodája, VI. Podmanlozky-u. 16. 126- 081 Dénes litván, selyem szövő­gyár, Újpest, Rezi Károly-u. 74/76. 292-239 Lerakata: VI. Hajós-u 89/a. 122- 532 Lakása; V. Rudolt-tér 4/a 123- 303 Dénes János a Vas és Acél r.-t. ig. és Dénes Janosné fehérnemű sza Ionja, Vll. Rákóczi-út 64.220-898 Dénes János dr. sebész szak­orvos, n. Fillér-u. 60/a. 456-588 Dénes Jenő, cipökü tömegessé­gek, V. Bécsi-u. 9. 184-488 Dénes Jenő keresk., Vll. Somogyi Béla-üt 1. 427-778 Dénes Jenő, mosó és piperoszap- panipar, IX. Berzenozey-u. 13. 138- 092 Dénes Jenő nriszabósága és férfi- rnhaháza, VU1. Rákóozl út 16 139- 581 Dénes Jenő László magán- nyomozó irodája, VIII. Baosó Bélá­it- 10/12. 221-868 Dénes Józsel, Vll. Akáofa u. 6. 220-699 Dénes láda- és fagyapot- ttzem, eégtul. Dénes Lajos. V. 8ztálin-tér 18. 0880-116 Dénes Lajos asztaiosárnüzeme, irodája, Vl H'elsÓerdösor 9. 426-213 Dénes Lajos füszerkeresk., VII. Dob-u. 72. 422-052 Dénes Lajos, speciális gumiárú készítő üzem, VIII. Köztársaság- tér 29. 425-399 Dénes László autó- és autóalkat- részkeresh.-, V. Légrády Károiy­u. 18. 200-604 Dénes László autókeresk., V. Hold-u. 21. 129-784 Dénes László építész, V. Kiss József-u. 25. 201-099 Dénes Lászlóné, autó- és alkat­rész 8za*iizlet. V Kiss József-u.70. ©200-447 Dénes Mihály, V. Gróf Teleki Pál u. is. 125-615 Dénes Miksa bel és külföldi gyári képv., V. Puzsonyi-ftt 14. @124-945 Dénes Oszkár színművész, XIV. Dózsa György-út 17. 225-860 Dénes Péter dr. oki. gépészmér­nök, V. Pozsonyi-út 14. 0124-945 Dénes Vilmos gyárigazgató, n T01gyfa-u. 26. 468-036 Dénes Zsuzsanna dr. férj. Do­hai Józsefné, laboratóriumi szak­orvos, rend. int. h. főorvos, VI. Jókai-tér 3. 125-824 Dengler Lajos építőmester. V. Fáik Miksa-u. 12. 124-546 Denke László oki. gépészmér­nök, kandalló- és mfilakatosüzeme, IX. Sobieski János-u. 19.135-158 Dem» Den tál Depot, Schwei gstill Béla, VUI. Rákóczi-út 13. 0135-190 Denta Mttszergyár, túl. özv. Laver Fereucné, XIV. Thököly­út 64. 0426-787 DentaJ-depot, Bihari Andor fogá­szati szakkeresk., V. Sallai Imre­it. 14 0125-934 Dentallparl kit., utóda Láztn Ferenc, VII. Somogyi BéLv-át 1. 226-015 Oentarta r.-t., Dental-Depot és központi iroda ÍV. Kossuth Lajos­it ii 185-041 Fogorvosi berendezések, műszerek és vegyiszerek gyára, XIV, Cobor u. 33/b. 296-346 Dentelle kötött-szövött rö­vidáru és bijouterie, túl. Szántó Mihály, Palné, IV. Magyar u. 3. 0380-519 Dentoflx togtechnlkal labo­ratórium, IV. Kossuth Lajos­it. 1. 184-367 Dér Jánosné háziipari export váll., VIII. Szeotkirályi-u. 22. 0135-224 Dér László, a Drucker Simon és Fia orosházi fanagykeresk. oégtul., IX. Közraktár-u. 22/a. 0188-522 Dér Miklós dr. hornagykeresk. exporteur, VHI. 8zentkiráiyi-o. 22. @135-224 Dér Pál hirlapiró, VI. Andrássy­út 20. @123-181 Derby-Étterem, túl. Valida Vendéglátó Ipari és Kereskedelmi r.-t., IV. Semmelweis-u. 2. 0181-288 Derby Mnnkuruhattzem, Sachs László Jiino« cég, vm. Nép- szinbáz-u. 21. 0188-439 Derby Sajt- és Vajtermelő r.-t*, XIV, Kerepesi-út 62. 296-619 296-495 Derecskéi Sándor korcsmáros, Poetszenterzsébet, Hatái-út 14. 144-020 Derék Lajos, XI. Bertalan Lajos n. il 256-014 Déri Artúr vas- és femhulladék- keresk., teherfuvarozási váll.. Vll István-út 21. 424-014 Déri Dezső, V. Kiss József-u. 68/a. 402-690 Déri Emil mérnök, ti Fillér-u. 50/a. 0160-888 Déri Emllés Allréd,elektrotech­nikai gyárak képv. és raktára, mér­nöki iroda. Vll. Thököly-út 8 228-465 Déri Emil oki. mérnök lakása XIV. Jávor-u. 14. 496-396 Déri Gusztáv cégv., XI Móricz Zsigmond-körtér 7. 259-445 Déri Imre hírlapíró* V. Raonl Walienberg-u. 4. ©122-253 Déri Imre textiláruk, zsebkendő, paplan és ágynemű anyagok, VI Bajcsy Zsilinszky-út 6. 226-363 Déri Imre, textilkeresk., Vll Rá- kóczi-út 26. 0226-823 Déri István, a Horváth László Tőzeg kitermelő cégvezetőié. XI. Bartók Béla-út 10/12. 456-146 Déri Jenő Fehér Kutya vendéglője, XI. Bocskai-út 1. @259-303 Déri József autóvillamossági és ^utómüszer javító műhely. Újpest, Arpád-út 6. 492-179 Déri Károly, Budafok, Szövetség­it. 5. ' 269-709 Déri Lajos oki. gépészmérnök, ny. Ganzgyári ig.. X. Cserkész-u. 6*. 0383-143 Déri Miklós, gumi és műanyag feldolgozó üzem, V. Szent István- park 9. 208-571 Déri Miklós, a Lukács és Társa cég beltagja, IX. Tompa-u. 16. @135-027 Déri Péter, X. Cserkesz-n. 64. 0383-143 Déri Sándor, III. Berkenye-u. 8. 257-133 Déri Sándor J. fűszer- és cse- megekeresk., VI. Vörösmarty-u. 64 ©124-795 Déri Tibor, XII. Németvölgvi-út 4. @257-284 Déri Vilmos, a Weieó vegyipar tul„ IV. Ferenciek tere 4. 0184-319 Déry Györgyné (Réthv Annv) XI. Mészöly-u. 4. ©258-032 Déry Hugó, máv. müsz. főtan., IV. Városház-u. 16. 386-188 Déry Jenöné, dohánykisárus, VU. Rákóczi-űt 26. 224-655 Déry Józsel dr., H Volkmann- u. 4. 161-664 Déry Tibor fogtechnikai és kerá­miái laboratóriuma, IV. Fehérbajó- u.12/14. @384-174 Déryné Kreisz Edith angol, francia női divatszalon, IV. Fehérhajó­it. 12/14. 0884-174 Oerkovlts Gyula képzőművészeti kollégium, II. Hermann Ottó-út Ő. 160- 918 Derma Cipőüzlet, túl. Cser- niOEky Béla, Újpest, Árpád-út 68. 492-045 Derma Kesztyülpar, tol. Rttvö- Gyula kesztyüsme8ter, VI. Dózsa György-u. Kid. ©128-075 Dermata müvek bőr- és cipő­gyár r.-t. budapesti iroda, V. Gróf Teleki Pál-n. 26. 127-598 Dersényl Béla bádogos- és seerelömester, XII. Sohwartzer Fereno-n. 4. 257-549 Déry, lásd Déri. Derzst Miklós, autó, gumiabroncs, felszerelési olkkek, üzem- és kenő­anyagok szaküelete, V. Aollcn-u. 7. 825-761 Derzsö Tibor dr. ügyvéd az IPOK Jogtanácsosa, V. Fáik Miksa-u. ő. 126-125 Deseö Kálmán, Újpest, Rezl Károly-u. 6. 492-071 Deseö Kornél dr. és dr. Pallos György ügyvédek irodája, V Gróf Teleki Pál-u. 18. 0126-114 Déslal Károly, könyvelési iroda, VII. Demblnszky-n. 86. 228-751 Désl Dezsőné dr. Élte.- íímiUa oki. küzépisk. tanárnő, szföv. r. tanítónő, Xll. Budenz-űt ti. 161- 776 Désl Babér István Képző­művész Népi Kollégium, VI. Vilma királynő-út26. 424-931 Désl Károly fatermelő és ía- keresk , XI. Szent korona-útja 46. 259-775 Dessewlly Ernő dr., IV. Gróf Károlyi-u. 28. 189-501 Deszanká György női divat­szalonja, IV. Haris Bazár 1. 384-424 Deszberg Antal bánya'órsulati ig., Ili 8zem)6hegy-n. i8/c. 360-447 Deszkás János dr., V. Sziget­it 29. 202-862 Desztlllácló Gyógyszeré­szeti és Vegyészeti gyár kft., Pestszenterzsébei, Török Fló­ris-u. ne. 144-451 50 A várható IHGjO^St 1(6100111113 a 18Q-980

Next

/
Oldalképek
Tartalom