A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1948. március (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - Sz

BHUI AYIA szérumtermelő r.-t. X, Szállás-utca 3. *188-385 rlljLHAlH Városi iroda: VII., Rottenbiller-utca 26. 425-730, 424-533 Szikra Szerderlt paralaárugyár r.-t. és eladási osztály^ XTV. Tele­pese. 12/16. 0496-801 Müparafagyára és szigetelöanyag- gyár, lUJll. Róbert Károly-krt SO. 2Ö1-294 Szerdahelyi Dezső vezérig, lakása, XIV. Thököly-út lOd'b. 0496-782 Szerdahelyi Tibor Ugyv.ig. lakása, XIV. Löcsei-út 68. 0496-301 Szereosen gyógyszertár, túl. Emanuel Antal és Flamm István. V. Dorottya-n. 18. 0183-227 Szerelem Bolondjai vendéglő, túl. Tóth István. XII. Kázmér-út 15. ©259-517 Szeréml József gyógyárunagy- keresk., vegyszerek, gyógynövé­nyek, IV. Muzemn-krt 23/25. 186- 067 Szerencse boy, triciklis áru-, csomag- és betegszállító váll., vm. Aggteleki-u. 7. 0137-477 Szerencse János autófuvarozó, XIII. Gönfb-u. 38. 203-112 Szerencsi csokoládé, Ma­gyar Kakaó- és Csokoládé­gyár r.-t., budapesti központja, Béni gyártelep és Mezőgazdasági r.-t., Magyar Uzukoripar r.-t., Ma­gyar Cukoripar r.-t. selypi Zsófia malma, V. Zrfnyi-n. 14. 0*126-660 Szerencsi Pál, belvárosi női- divatszalón, IV. Fehérhajó-u. 8/10. 187- 627 Szerencsi Sándorné, női divatszalon, VIEL Muzeum-krt 10. 336-653 Szerényt Károlyné özv. dohánykisárus, VII. Alsóerdósor 12. 421-870 8zeretet gyógyszertár, túl. Fabritius Henrikné, XI. Bartók Béla­át 128. ©259-220 Szeretet Otthonok Kórháza. 6. sz. fiókiatézet, VI. Angyalföldi­ül 2. 2Ö0-798 Szeretetkórház, XIV. Amerikai­üt 67. 0296-072 0297-380 ©496-558 Szeretetszövetség Országos Református, XIV. Abonyi-u. 21. 0226-026 Szerszám Műszaki és Gép­kereskedelmi kit., V Csáky­n. 8. 0126-150 Szerszám-műszaki- és gép­ipari szakűzlet, cégtől. Lakos Erzsébet, VI. Bajcsy Zsilinszky- üt 5. 427-178 Szerszámgépgyár r.-t., X. Endre-U. 13/16. 186-287 Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézet, ig. tanár Széki Tibor dr. VIII. Múzeuip-krt 4/b. 220-80Ó Szervezési és Ellenőrzési Kit., lásd „Orco“ Iparszervezési és Ellenőrzési Kft. Szervezett Dolgozók Orszá­f os Beszerző, Értékesítő és ogyasztásl Szövetkezete, (BZKDOBZ) a Szakszervezeti Tanács . alapítása, Vm. Rákóozi-út 41. 187-498 Munkaközössége, VH. Erzsébet­krt28. 222-237 222-257 423-959 Szervezett Famunkások Termelő Szövetkezete, xni. Djpesti-rkp. 48. ©200-121 203-430 Szervezett Közlekedési Al­kalmazottak Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezete, vm. Baross- u. 134. 137-585 Szervezett Ruházati Mun­kások Termelő és Értéke­sítő Szövetkezete, Ojpest, Templom-u. 8. 292-194 Szervező, Értékesítő és Köz­vetítő kft., IX. Erkel-u. 16. ©188-600 Szervita Atyák Rendháza, EV. Bzervita-tér 6. 187-87Í Szervita Nővérek Zárdája és leányinternátusa, vn. Nefelejts-u. 66. 221-203 Szervita-téri Rendelő, dr. Gerlóczy Pál, IV. Bzervita-tér 1. ©185-762 Ha nem felel: Orvoshivó 186-986 Szeszlér Antalné dr.-né, ügyvéd özvegye, IV. Múzeum­it ©188-385 Szeszt er Béla üvegesmester, Hl. Vörösvári-út 120. 162-848 Szeszlér Endre dr. ügyvéd iroda, V. Fáik Miksa-u. 19 0120-165 Lakás, V. Kresz Géza-u. 8. ©127-814 Szeszlér Hágó dr. ügyvéd, V Pannónta-u. 13. 323-734 Szeszler Lajos szücsmester, IV. Bécsi u. 6. 185-386 Lakása, XII. Szilágyi Erzsébet- fasor 26. 863-855 Szesznagykereskedők Ügyelnek vitelével Ideig­lenesen megbízott Intéző­bizottság, Vm. Farkas lstván- n. 8. 220-460 Szeyllert Nővérek Tégla­gyára, cégtől, dr. Bzeyífert Ödön. X. Ókegy-u. 16. 188-080 Szl-Szl espressó, túl. Szilágyi Gyula, VI. Nagymezőm. 17. 128-207 Szleher Dezsöné, a Metzger Róbert és Tbb tartánykocsi köl­csönző intézet képv., L Attila- u. 86/87. ©161-588 Szidon Géza, a Cornus müanyag- présüzem tu!., XIV.Xöcsei-u.22/b. 296-397 Szldon Simon, V. Gyöngyház- n. 8. 202-742 Szldon Simon húsfeldolgozó­üzem, vn. Dob-u. 27. 221-285 Szldon Vllmosné festék-, antó- fényezöanyagkeresk., V Kiss József-u. 60. 401-878 Szldon Vllmosné, vegyi és koz­metikai laboratórium, vn Rózsa Ferenc-u. 38/b. ©424-169 Szlebald Ferenéné özv. asz­talos, Újpest, Tél-u. 100. 492-480 Szigetelés, ajtó, ablak töké­letes lémkeretes szigete­lése, Reich Arnold asztalosmes­ter, Vn. Wesselényi-u, 40. 0426-215 Szigetelő- és Aszlaltlpar, Fried Miksa oki. mérnök üzeme. Újpest, Andrássy-út 8. ©492-296 Lakása, VU. Damjanich u. 9. 0220-381 Szigetelő- és burkolólemez­ipar kit. XI Hidvég-n. 4. 0268-663 0468-751 Szigetelőipar és vegyészeti gyár r.-t., VM. Rumbach Sebes­tyéné. 16. 425-189 Szlgeth László oki. gépészmér­nök, r.-t. müsz. lg., vm. József- u. 37. 185-178 Szlgethl Ernő hites könyvvlzs- gáló.Vl. Horn Ede-u. 10. 122-967 Szlgethl József könyvkötő mes­ter és paptrkeresk., m. Flórián- • tér 14. 0162-488 Szlgethl Klára áll. eng. magán- zeneiskolája, m. Flórián-tér 14. ©162-438 Szlgethy Ferenc futballcipő- és labdaspecialista, Vm. Jázmin-n. 1. 136-886 Szlgethy Istvánná dr.-né. EX. Ráday-U. 89. 189-584 Szlgethy József máv. müsz. főtan., HL Cserje-n. 4. 457-588 Szigeti Andor, autóalkatrészek, felszerelések, szerszámok, műszaki cikkek, VI. Lázár-u. 22. 129-731 Szigeti Antal müsz. szerszám­áé vegyiáru nagykeresk , képvise­letek, V Báthory-n. 6. 125-673 V. Sallai Imre-u. 29/b. * 202-468 Szigeti csónakház Kéméndi Ernő, Xm. Népsziget ©201-511 Szigeti dr. Bankház, a magyar osztálysorsjáték főárusítója, VI. Oktogón-tér 4. 121-854 Szigeti Dezsöné dohánykisárus, VM. Wesselényi-u. 67. 228-002 Szigeti (Stark) Ede, IX. Tol- buchin-krt 7. 886-780 Szigeti Elemér automobilkeresk., antóváll., lakás. V. Kossuth Lajos- tér 18. 123-294 Szigeti Endre, bélipar és bélke- resk., EX. Sobieski János-u. 23. 139-387 Lakása, IX. Ferenc-krtl. 138-073 Szigeti és Korányi eukorka- és gyarmatárukeresk., Vm. Fiumei­út 3. v 135-084 Szigeti Gábor áll. selyem­tenyésztési felügyelő lakása, VI. Rippl Rónal-n. 2. 0228-188 Szigeti Gáborné ingatlanfor­galmi irodája, VI. Rippl Rónai-u. 2. ©228-188 Szigeti Gusztáv dr., X. Kolozs­várim. 6/b. 182-498 Szigeti György bornagykeresk. és borbizom., VI. Szinyey Merse u 1. 220-894 Pince, VI. Székely Bertalan-u. 2. 127-437 Szigeti Imre, XIV. Thököly- út 79. 496-788 Szigeti István papíráru- és Író­szer nagykeresk., VM. Nagyatádi Szabóé. 35. 0222-636 Lakása, VI. Munkácsy Mihály-u.ö. 428-617 Szigeti Jenő dr. ny. postaföigaz- gató, n. Csalogány-u. 34/a. 161- 005 Szigeti József ingatlanforgalmi irodája, VH. Rákóczi-út 32. 420-775 Szigeti Józsel órás és éksze­rész, IX. Üllöi-út 69. 136-820 Szigeti László, fotólabor és szak­üzlet, VM. István-út 16. 427-851 Szigeti Lívia dr. orvos, n. Fillér- u. 21. 268-528 Szigeti Miklós gépészmérnök, gyartul., V. Kiss József-n. 48. 401-738 Szigeti Miklós hites könyvvizs­gáló, r.-t. ig.. m. Uszály-u. n. 162- 429 Szigeti Nándor, XTV. Alnerikai- út 38, 296-162 Szigeti Nándor lakása, IX. Mes­ter-u. 61. 0185-088 Szigeti Pál, dohánykisárus VU. Donány-u. 11. 424-788 Szigeti Sándor, vakok kefeáru-. '■ kosár- és székfonó munkál, ház­tartási cikkek, VI. Bziuyei Merse­u. 8. ©122-279 Szigeti TIvadur aranyműves- mester, VII. Rumbach Bebestvén- u. 7. 227-378 Szigeti Vasöntöde és Gép­gyár, XIII. Kuosma-u. 45.. 201-666 Szigetvári Antal virág és fenyő- galy keresk. raktára, IV. Václ-u. 88. 384-168 Szigetvári (Stern) Ernő fu­varos, X. Martinovics-tér 7. 182-407 Szigetvári Gyula operaénekes, IV. Irányi-u. 26. 380-060 Szigetvárt István bádogos- és szerelőmester, XII. Angol-u. 38. 496-415 Szigetvári János építőmester, épitési váll., IX. Ferenc-krt 1. 138-556 Szigetvári József postafőfelil- gyelő, vm. Baros-u. Ili., 186-706 Szigetvári káveház, Vili Baross-n. 118. 139-508 Szlgnotechnlka, lásd Signo- technika. Szigony műszaki vállalat., vi Szlv-u. öl. ©124-528 Szlgyártó Lajos vendéglős, «Lajos-kert» vendéglő, XIV. Erzsé­bet királyné-ütja 118. 296-203 Szíjártó János műsz és bőrke- resk., VI. Vasváry Pál-u. 10. 426-275 Szíjártó Sándor dohánykisárus, n. Ostrom-u. 33. 469-562 Szí jjártó Gynla rézműves, szesz- és konzervgyár berendező, perme­tezőgép készítő lakása, I. Döbrentei- »• 16. 160-578 Szljjártó János, papír-, iroda­felszerelési vállalat, Újpest, Bajcsy Zsilinszky-út 2. ©492-067 Szíjj István és Horváth István, épi­tési váll. közp. iroda és telep. Mátyásföld, Árpád-u. 3. Tárcsázza először a * 297-200. számot, azután kérje Mátyásföld ©20 Sztjj László dr. r.-t. ig., n. Csa- lán-u. 23. 161-645 Szljjas Ernő, IV. Deák Ferenc­it 3. 184-103 Szljjártó lásd Szíjártó Szik Józsel tfizelőanyagkeresk., villanymalom és étolajüzem. Buda­fok, Pípa-u. 5. 269-687 Szikla D. orvosi műszerész, vm. Rákóczi-út 19. 139-618 Szikla Gusztáv telepes tüzelő­anyag nagykeresk., cégtől, özv. Bzikla Gosztávnó, n. Trombltás-út 2. 360-628 Szikla Gusztáyné özv. ttizelő- anyagtelepes keresk., telepe, I. Mészáros-u. 19. 161-882 Szikla László, XIV. Dorozsma- köz 1. 296-730 Szikla Népruházatl Be­szerző Termelő és Érté­kesítő Szövetkezet, Pest- szenterzsébet, Kossutb-tér 13. 344-489 Szikla Sándor, VI. Ó-u. 27. 122-825 Sziklai Andor dr. mútősebész, kórházi főorvos, V. Váci-út 32. ©201-860 Sziklai Béla korcsmáros, vm. 8zigony-n. 33. 137-843 Sziklai Dezső, a Finger és Fia fémfélgyártmányok és müsz. cik­kek raktára, cégtul. lakása, L Lisznyai-u. 8. 360-763 Nyáron, XII. Aganos-u. 10. 161-917 Sziklat Dezső papír és óvodai tanszerkeresk., VI. Teréz-krt 23. 829-867 Sziklai Márton óra- és ékszer­nagykeresk., VU. Somogyi Béla­út í. 227-251 Sziklai Pál oki. elektromérnök, műszerészmester, akkumulátorok, szárazelemek, vili. éB müsz. cikkék készítése, javítása és eladása, VU. Péterty Bándor-n. 9. 228-674 Sziklai Vera könyvkötómester, VM Rottenbiller-u. 6/a. 0424-572 Szlklay Mária dr. gyermek­orvos, V. Váoi-út 32. 0201-860 Sziklás söröző, túl. Bzlklás Jánosáé, IX. Ferenc-krt 44. 184- 654 Szlkora Ferenc, kárpitos és bú­torüzlet, XI. Bartók Béla-út 4. 268-286 Szlkora Gusztáv ezüstmüves- mester, Vn. Sip-u. 18. 221-961 Szikra autóalkatrész szak­üzlet, Kovács László, VI. Mozsár­ig í. 129-382 Szikra Dezső hat. eng. villa­mossági váll., vm. Vas-n. 16/a. 185- 499 Szikra elektrotechnikai és mechanikai gyár kft., XI. Soproni út 68. 468-595 Szikra Gyermekotthon, U. Eszter-n. 14. 457-218 Szigeti dr BANK osztálysorsjegyf őárusító • VI-, OKTOÓON-TÉR --------------------­TELEFON: 121-854 259

Next

/
Oldalképek
Tartalom