A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1947. január (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - F

Festék Siabó László 137-446 Székely Ferenc 335-106 Telegdi Ferencné 420-986 Ungar E. Andor 329-327 Varga Dezső 228-702 Weisz Lipót fia 162-166 Winter László 184 114 4. Festékárunagy- kereskedők. Brann László 384-020 f Alnp festéknagy- WUIUT kereskedés. VITÉZ és TARSA V., Koháry-u. 16. 122-417, 122-378 Dán Adrián, VHI.József-krt 16. 136-731 Fischer és Feldmann 124-908 Grossmann és Hajdú festéknagykereskedök. XVI., Gizella-út 46/b. 296-546 Hexner Tibor 223-514 Izsák József r.-t. 200-828 Izsák Márton 222-085 Kalmár Zoltán 200-641 Kritzler Pál Festék pipere- és háztartási cikkek nagyban és kicsinyben. IV., Irányi-u. IQ. 388-122 László Ignác, IX. Hógyes Endre-n. 1. 180-267 Molnár Imre 292-008 Nádas! Lipót 425-541 REICHARD SÁNDOR és ér. Cjíhiri Grörjy, vegyi és festékáru nagykeresk., tnl.: ér. Ciákriri György, Újpest, Arpád-út 48. 492-306 Simonyi Albert 200-778 Btiaszny Dénes ifj. 423-517 Svéd Testvérek 125-453 Török és Hardi 828-463 Tnrnovszkv János 129-379 Vitéz és Társa 122-378 Wilheím Testvérek nltrocelluloze lakkok. Vili., Rákócz'-út 65. 185-49S FESTŐK ÉS MÁZOUÓK. 1. Cég- és dmfestők. Báron Bándor 223-429 FEKETE J. is TÁRSA PLASZTIKUS CHROM - FÉMFELIRATOK GYÁRI SERVICE. VI., TERÉZ-KÖRÚ r 2 SZ. T 22-56-75 ALAPÍTVA 1906 -■ CÉGTÁBLÁK FÉMBETÜK % KÜLÖNLEGES- uH SÉGEK ^ VILÁGÍTÓ y REKLÁMOK Ak LKKÓHÉVTáBLÁK jSf IBUSZ ÉS KÖZOLETEK SZÁLLÍTÓJA PRÉSELT FEMBETfK A RAKTÁRON ^ CSAK HAGYDIÚH-U. IS. 220-287 Lakos György IX., Lónyay-u. 19 ( Ü9-29I Osztrelcher Károly cégtáblarestö, különleges üvegtábla és fémbetű készítő műterme. V.. Sas-u 9 380—589 REINER clmfestö V. Gróf Teleki Pál-uT''í. 187-580 2. Másolók és fényesék. Bíró József és Papp László, IV. Fe renc József-rkp. 17. 181-736 szobafestő, mázoló és tapétázó; tapétagyári lerakat, ICfl ÁH II. Keleti Károly-u. 8. J ÜU’tZmJ Damjanovich Mária Magdolna 222-068 Hnbainé Vas Mária 426-753 Krámer Adolf és Fiai 458-350 LAKOS GYÖRGY, IX. Lónyay-u. 19. 189-291 Oláh Testvérek fényező üzeme, XIII. Petneházy-u. 63. 201-710 Reitzer Fe« és Fiai i.-t. VII. Rózsa Ferenc-u.32. 225-278 Somló Bernát Steiner Pál Btrausz János László Száva Pál 425-387 127-123 327-050 226-371 3. Ssobafeslék. Babel József Bálint Sándor 227-280 259-913 Bírd és Papp , .., tem plomfestő, mázoló és fényező. IV. Ferenc József-rkp. 17. 181-736 Bódogh Géza szobafestő, tapéta gyái II. Keleti Károly-u. 8. tapéta gyári lerakat, 160-423 Czibere István 184-122 Deák Miklós Gábor, Izabella-n. 36/38. 425-137 Gergely Mór 428-382 Grnnberg Mór 228-106 Grünwald és Várhelyi 139-242 Halbleib Imre 224-835 Hamza Emil 428-506 Hantos Testvérek r.-t. lestä, mázoló és tapétázó Ipari Üzem, VI. Horn Ede- utca 5. 120-265 LAKOS GYÖRGY IX. Lónyay-u. 19. 189-291 Magyar Viktor 139-230 Márer Henrik 228-640 Oszvald, Tóth és Dobronyi 183-075 REITZER FERENC ÉS FIAI R.-T. VII. Rózsa Ferenou. 32. 225-278 Török Pál Vas Imre 126-562 323-771 FastómOv$ssak. Bercsényi Tibor Berény Róbert Bernátb Anrél 126-292 189-438 126-624 Boldizsár István *- 420-617 Bortnyik Sándor 226-277 Fried Pál -c 123-669 Gerendás Miksa ' 161-717 Grflnwald Valéria 121-686 Balápy János 160-366 Háy Károly László 200-779 Lajtha Györgyné 268 670 Novotny Emil Róbert 469-096 Oppel Magda 161-796 Szemerey Zoltán 426-643 Szokol Vilibaid dr. 360-446 Tamássy Miklós 228-120 Timár János 421-146 Udvary Dezső 160 907 Végh Gusztáv 160-479 Visky János 259 119 Winkler Nándorné 135-437 Zádor István 224-237 Fásflgyárak és fésűéruk. LUTTER' GLÜCK, HAJCSATKÉSZlTÖK Quick Stop hajcsatok. VII. Szövetség-u. 28 b. 223-482 METEOR FESO és díszműáruk Kallós László. OOP AAC VU Wesselényi-u 2. <aoU~V?U Varga Gyula Tárcsázza először a 183-656 szamot, azután kérje Pestszentimre 2 Weisz Sándorné 426-789 Fessmérék. VIII. Práter-n. 59. 835-583 Fuchs Emil precíziós műszer, feszmérő és hőmérő- gyár, Vili. Beniczky-u. 7. 137-045 Magyar hőmérőipar. Hőmérők, feszmérők minden célra. Krspest, Eggert-n. 55. sss-sss Pártos ésTsa, FESZMÉRÖ- ÉS HÖMÉRÖGYÁR Kispest, Ü1161-ÚI 78. 888-598 Stern Ricpard precíziós feszmérók minden célra, minőségi kivitelben. XIII. Béke-u. 21.________201-413 Zo ltán Hugó és Tsa XIV. Qyarmat-n. 21. 296-488 Filmgyárak. otratiy. lilmduccó és reál­hang laboratórium Vili. Dankó-a. 22. 336- 722 Feldmesser Vilmos 136-712 HUNNIA filmgyár rt. Központi iroda és gyártelep, XIV., Gyarmat-utca 39. 297-259 297-250 MADISz Filmgyártó és Kölcsönző 421-364 Magyar filmipari r.-t. 222-292 Magyar Központi Híradó r.-t. 139-666 Meteor Filmgyártó és Filmkölcsönzö 427-322 Metro-Goldwyn-Mayer Distr. Corp. Magyarországi vezérképviselete r.t. 137-751 Modern Film kft. 222-000 Szivárvány Filmlaboratorinm kft. 296-248 Flfmkaroskodék és kölcsönzők. Amatenr Kino Bervioe, Keskenyfilm- szaküzlet 137-169 Apolló filmreklámterjess'ó 421-178 Csepreghy Béla 268-638 Cinemafilm 422-682 Egyetértés Film 421-731 Farkas József Manó Film 335-669 Fi!mkezel6 és filmraktár kft.221-824 Fodor László , 220-836 Fox film r.-t. 138-282 Glóbus Fllmterjesztő és Filmgyártó Kft. 420-106 Harmónia Filmvállalat 222-478 Helikon filmterjesztö váll. 189-216 Herald 129-194 Hírnök filmkereskedelmi kft. 129-194 HUNNIA filmgyár rl. filmkölcsönzőosztálya, VIII.,Rákóezi-űt 15. 186-082 ____ 137-878 Kárpát Filmkereskedelmi kft. 138-647 Kimort Kisgazda Mozgóképazemi r.-t. 138-132 Kino Filmkölcsönző és Gyártó Film- behosatali és Kiviteli kft. 422-916 Liberty-Film Fehér Endre filmköl­csönzö váil. 422-163 Művészi ilm 421-033 Objectiv Film kft. 422-680 Orient-Filmipari r.-t. 138-643 SARLÓ FILÜV Vili., Rákóczi-út 15. 136-012, 137-878 Siker Filmeket köiosőnső filmfor­galmi kft. 222 618 Unió filmköles&nzö 136-160 Valter Ferenc 422-557 Vitezné dr.-né és társa 139-080 Warner Bros First National Vitapbone Pictures Magyar őrsi. képviselete r.-t. 138-280 Zllahy Lajos 223-810 Filmszínházak. (Lásd mozgófényképszlnházak alatt. Fllséruk. (Lásd nemezárnk alatt.) Fodrászok. (Lásd nóífodrászok alatt is.) Géozy és Péter 126-207 Gelcz József 189-406 Herok Vilmos 200-Ö88 Temesvári J. Miklós 389-172 Varga Lajos 427-726 Fogadási Irodák. (Lásd bookmakerek alatt is.) Monkhárt bookmaker Közp. iroda: VI., Váii-út 1. félem. Nyugatinál. 127-137 Fiókirodák : V., Báthory-u. 3. (Kossnth-h(dnál). IX., Ferenc-lcörút 8. (Mester utcával szemben). Fogadák. A 100 éves vendégfogadó Buda váro­sához 188-028 Balaton Fogadó 139-849 nif-HIDC mindenféle NEMEZ-ÁRUK I ILt IIIKj Hirs Jássaf, IV., Patőfl Sándor-u. 8. fálam. nJa vJJ 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom