A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélőnévsora 1947. január (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - K

Kernig pnpírárusyár rí. Gyár: X.( Füzér-utca 37/39. 183-037 Központi Iroda és városi I 2 2 6 - 4 8 S lerakat. VII., Akácfa-u ÍO. v 4 2 3 > 7 i S Kid Keresztény szabóiparosok szövetkezete, mint az I 0 K. 8z. tagja, TV. Somogyi Béla-űt 30. 384-583 Keresztes cukor-, liszt-, fűszer-, gyarmatáru éstennényuagykeresk., VUI. Bókay János-u. 33 138-637 Keresztes Béla dr. ny törvény- széki biró ügyvéd, XII. Bors-u. 13. 160-729 Keresztes Ferenené özv., n Pasaréti-út 29. 0363-948 Keresztes György büründ és bórdiszmúkellékek »zaküzlete. vii. Dob-u. 31. 220-880 Keresztes György postamérnök, v. VAci-űt 17. 201-212 Keresztes József postavezető föellenör, I. Várfok-n. 12. 161-320 Keresztes Károly dr., vili Baross-u. 4. 137-497 Keresztes László dr. rendőr- őrnagy, VI. Uélibáb-u. 36. 428-042 Keresztes Vilmos építési váll, tol. szkv hidász százados, XI. Zsom- bolyaí-n. 12. 0268-449 Keresztessy Ernő dr. pénzügy- miniszteri tan.. XI. Budaórsi-űt 4/10. 258- 218 Keresztfalvy Miklós dr. állat- bizományos, IX. Krkel-u ti. 384-106 Keresztúri Sándor kocsmáros, IX. Fövám-tér 10. 189-847 Kereszty Kornél bites könyv vizsgáló, bírósági állandó szakértői Vin. Vas-u. 7. 0139-428 Keresztyény Ifjúsági Egye­sületek Nemzeti Szövet­sége, vni. vas-u. a/e. 189-327 188-641 Kéri Gyula obi. építészmérnök, építőmester, XII. Bashegyi-út 11. 259- 483 Kéri Ervin, V. Visegrádi-n. 40. 200-376] Kért István dr. orvos, XI. Bocskay-út 1 259-535 Kéri Lajosné sz. Sztodnla Mária, vii. Rákócsi-út 40. 428-596 Kéri Tibor dr. nyersbőr, csenő­anyag, vegyiárak, Import-Export, VU. Somogyi Béla-át 23. 0423-724 222-252 Kéri Zoltán cegv., XI. Kettös- bereszt-n. 17. 259-780 Kéry Ferenc sütödéje, VU. 8zövetség-n. 32. 423-917 Kéry Gyula szücsmester. IX Ráday-n. 14. 188-734 Kér kai Oszkár oki. közgazda, A rend könyvei szerk., szerkesztőség, VI. Andrássy-üt 36. 0225-636 Kerma papirárugyár r.-t., Iroda és városi lerakat, VU Akácfa­n. io. 226-483 423-715 Gyártelep, X. Fiizér-u. 37/39 183-037 ' Kern és Tsa látszerész és rotó- keresk.. IV. Kossnth Lajos-u 3. 188- 604 Kernáes István zongora készítő és keresk.. VUI. Rákóczi-nt 13. 139-911 Kernáts Ferenc hat. eng. villany­szerelő, IV. Virosbáa-n. 3 189- 612 Kerner Imre dr. ügyvéd, VT Andrássy-ót 1. 0426-157 Kernotex vegyipar, VI] Péterfy Sándor n. 34. 425-929 Kernstok Károlyné, VI. Kmelty-u. 29. 0121-487 Kerpel Andor kötött- és kötssö- vöttáru szabúzlet, IV. 'Petőfi Bán- dor-n. 18. 388-180 Kerpel gyógyszertár (Fehér Bas) felelős vezető Kondor Béla gyógyszerész, V. Szent István­ért 28. 121-475 Kerpel Jenő dr. ügyvéd, az Amerikai Magyar Kamara ügyésze, IV. PetőfMér 3. 189-244 Kerpel Pál Szent István gyógy­szertára, n. Mártirok-űtja 27. ©161-316 Kerpely Kálmán kohómérnök, Ganzgyári ig., n. Pasaréti-nt I0tf. 163-836 Kertai János rádió és villamos­sági szaküzlet, VU. Péterfy Bándor­u. 22. 226-383 Kertai Tibor dr. ügyvéd, vi. Kiiály-u. 64. 224-476 Kertes Vilmos postamüszaki igazgató, VI. Izabella-u. 62 222-845 Kertesköi bér gazdaság Köz­ponti irodája, n Gábor Áron-u. 4. 163-675 Kertész (Klein) Adolf textil hulladék keresk., VII. Csengery­u 20. 422-200 Kertész Adolf dr. ügyvéd, VI. Podmaniczky-n. 21. 329-251 Kertész Aladár gépészmérnök, müsz. és villamossági váll. Vll Éva­u is. 223-905 Kertész Aladár, máv. főfel­ügyelő. XI. Ulászló-n 14 268-672 Kertész Aladárné özv., a Itonáth József gépgyár és vas­öntöde cég társtul., Újpest, Erkel­ü. i. 292-146 Kertész Ármlnné be eüzeme, VI. Bajcsy-ZsiUnszky-út 19,d. 329-231 Kertész Árpád dr. belgyógyász, Mabi. rendelőorvos, (Gazda László né dr -né és Hónig A. dr.) VI. Liszt Fereno-tér 6. 0224-459 Kertész Barnabás dr. orvos, a Posta Beteg8. Bizt. Int. orvosa, Csillaghegy, Fö-u. 3 163-443 Kertész Dániel liirl apiró, a Szabad Szó ig., U Ribáry-n. 10 160-388 Kertész Dezső asztalosmester, XIII. Palóc-u. 18. 200-733 Városi irodája, VI. Sziv-u. 11 425-576 Kertész Dezső fogászati anyag keresk., VU. Rottenbiller-n. 34. 0425-745 Kertész Dezsőné cukorka üz­lete, IV. Tolbnchin-krt 6. ©185-287 Lakása, IX Lónyay-n. 16. 189-375 Kertész Elemér postaforgalmi Igazgató, V. Zápolya-n. 22. 201-515 Kertész Endre Jenő, vili. Kisfaludy-n. 29. 389-205 Kertész Ferenc bőröndórugyár, VII. Miksa-u. 5. 224-044 Kertész Ferenc fodrászkellék keresk , VUI. Baross-u. 120. 335-465 Kertész Ferenc kalapüzem és képviseletei, VUI. Luther-u. 1/c. 135-023 Kertész Ferenené őzv. Bolu várd vendéglő és kávébáz. VU. Brzsébet-krt 37. 227-638 Kertész Géza friss és déligyü- mölcs keresk., tV. Városbáz-u. 14, 185-664 Kertész Gyula a Magyar Kórus szerkesztője, XII. Tamás-u. 10 0360-358 Kertész Gyula dr. Uj. ügyvéd, IV. Városház-u. 16. 189-000 Kertész Henrik festék- és ház­tartási cikk keresk., VI. Nagymező­". is. 329-260 Kertész Imre edényháza, XI Móricz Zsigmood-körtér 4. 458-540 Kertész István finom fehér sütöde, X. 80rgyár-n. 73. 183-005 Kertész István nagykeresk.. V Wekerle BAndor-u. 4. 382-360 Kertész István olaj és műszaki nagykeresk.. V. Pannónia-u. 9 0129-198 Kertész István postamüszaki s.-ellenflr, VU. Thököly-űt 80. 420-920 Kertész István szörmekereskedö. V. 8as-u. 4. 181-460 Kertész János oki. vegyész­mérnök, vegyiáru nagykeresk., V. Percei Mór-n. 4. 129-329 Kertész János dr. kórházi orvos, XIV. Thököly-űt 90. 296-657 Kertész Jenő dr., a Rózsa­dombi gyógyintézet főorvosa, n. Alsó Törökvész-űt 4. O160Í-692 Kertész Jenő dr. fogorvos, V. Gróf Teleki Pál-n. 3. 180-444 Kertész Jenőné özv. textil-, kötött-, szbvőttárnk, illatszer és háztartási cikkek, VU. Dohány-u. 88. 423-301 Kertész Lajos fürdőszoba be­rendezések, csövek és szerelvények keresk., V. Kobáry-u. 19 b 129-780 Kertész Lajos magtermelö irodája, V. Mábr Jenő-n. 5. 200-786 Lakása, V. Személynök-u. 9 11. 328-784 Kertész Lajos sütőüzem. XI. Bartók Béla-út 29. 459-010 Kertész László bornagykeresk., U. Csalogány-u. 52. 0360-707 Kertész László, a Szentgotthárdi Kasza és Kovácsmüvek r.-t. ezelőtt Wieser bárok ig., XII. Törpe-u. 3. 360-574 Kertész László dr. ügyvéd, V. Csáky-u. 14. 122-360 Kertész Lászlóné üveg, porcel- lan háztartási cikkek keresk , II. Csalogány-n. 52. 0360-707 Kertész Mihály bőr- és cipő- keliék keresk., VUI. Rökk Bzilárd- u. 6. 135-137 Kertész Miklós, a Magánalk. Bizt. Int. alelnöke. nemzetgyűlési képviselő, VII. Rottenbiller-n. 35. 225-083 Kertész Mlksadrogéria.VI. Teréz­krt 2. 421-733 Kertész Pál férfi- és nöidivatáru keresk.. fehérnemükészitő. VI. Teréz-krt 12. ©424-080 Kertész Pál hőszigetelési és müsz. váll.,XI. Vinceilér-u. 46. 259-264 Kertész Pál Selyem és gyapjuáru- gyár r.-t. ig., XII. Hegyalja-út 59. 0259-967 Kertész Pál terménykeresk , V. Honvéd-n. 18. 124-622 Kertész Rezső műszaki iroda, gépek, szerszámok, műszaki cikkek bel és kiillöldi képviselete VI. Teréz-krt 4I>. 329-683 Kertész Rezső takarmány- és gyarmatáru nagykeresk. irodája, VI. Felsőerdősor 1. 228-096 Kertész Róbert dr., XII. Leven­dula-u tí/a. 160-544 Kertész Testvérek papirne- mfiek gyártása, VU. Dobány-n. 28 221-076 Kertész Tibor fodrászkellék ke­resk., Vili. Baross-u. 120. 335-465 Kertész Tivadar dr. szakorvos, laborator-vezetö, VUI. Bródy Bán- dor-u. 4«. 189-743 Kertész Vilmos, a Soproni. Pamutipar r.-t. ig., U Gábor Aren­'t 28. 163-611 Kertész Zsigmond és Kormos Erzsébet Textil- és Kötöttáru nagy­keresk , VI. Laudon-n 5. 222-265 Kertészné dr.-né Hagel Ka­milla dr. fogorvos,' IX. Ráday- t>. 6 188-481 Kertészek Termelő, Anyag- beszerző és Értékesítő Szövetkezete, IV. Ferenc József-rkp. 6. 189-528 Kertészeti egyesttlet, lásd Országos Magyar Kertészeti Egye­sület Kerti László, szőrmeipari üzem, Újpest. Dunakor 14. 492-393 Kéry Iá d Kéri. Keserű Bálint dr. belorvos, VU. Rózsa Feren«-u. 8. 425-940 Kesjár János cimfestő, mázoló, fényezömester, VU. Rózsa Ferenc- n. 38/a. 224-013 Késmárky Elek oki. gépészmér­nök, csögyári főmérnök, n. Batthyány u. 46. ©160-476 Késmárky Sándor dr. egye­temi tanársegéd, fül-, orr, gége­szakorvos, VU. Wesselényi-u. 46.. 222-089 Készéi Károly Fészek sörözője, IV. Muzeum-krt 18. 0187-226 Készéi Pál Bszkrt. tanácsos, V. Pannonia-n 9. 128-926 Keszey Vince éttermei. VU. Rákóczi-út 44. 221-863 Keszler Géza arany-ezüstmüvez, Vll. Somogyi Béla-út 9. 227^525 Keszler Gyula élőállatkeresk., Rákoskeresztúr, Pesti-u 8. Tércsázza először a *186-305 számot, azután kérje Rákoskeresztűr 31 Keszler István, IV. Bemmelweís­u. 2 180-699 Keszler István ékszerész, IV. Kossuth Lajos-u. 18. 180-797 Keszler Jenő és Fivére, köz­ponti fűtések, Crittal és Deriáz sugárzó fűtés-berendezések, viz, gáz és csatornázási munkák, szel­lőző- es szárító-berendezések készí­tésé, V. Gróf Teleki Pál-u. 6. 180-241 Keszmann Ferenc és Takács Imrf, iivegtechnikusok, üveg- karácsonytadisz gyára, U Mónus Iliés-rkp. 50. 160-239 Keszthelyi István dr. V Aulicb-u. 6. 126-110 Keszthelyi Nándor dr., a Ma­gyar Ktiltigymiu. sajtóosztályának \ez.. XI. Bzabolcska Mihaiy-n. 12/a. 259-955 Keszthelyi Nándor dr. min. tan., IV. Városház-u. 16. 181-261 Keszthelyi Sándor Zsigmond dr. urológus, bőrgyógyász, koz- metikus szakorvos, Vl.Teréz-krt 15. 123-610 Keszti Artur börkeresk. VI. Vasváry Pál-u. 10. 427-503 Lakása, VII. DoháDy-u 46. 224-043 KesztyU és Bőrdíszműipari Termelő es Értékesítő Szövetkezet mint az 1 0. K. Sz. tagja, IV. Kossuth Lajos-u. 6. 188-302 Kéthelyi Walterné özv. dohánykisárus, VUI. József-krt 34. 137-706 Ketter József né özv. ven­déglője, XI. Bartók Béla-út 48. 468-521 Keve István r.-t. ig., Ili Keve- u 45/b. 162-228 Keveházi Sándor és Zoltán, öngyüjtó és dohányzócikkek üzeme, Vll Király-n. 1. 423-908 Key William S. altábornagy, ái amerikai katonai missió vezetője, XIV. Vorosilov-út 33. ©296-672 Kézdi Károly női kalapkellékek nagyban és kicsinyben, IV. Galamb­u. 6. 184-316 Kézdy-Vásárhelyl Béláné dr.-né ált. keresk. ügynökség XI. Edömér-n. 2. 459-065 Khayll Oszkár egészségügyi be­rendezések váll., VI. Nagymező­it. 22. 124-765 Kiaczy György dr. orvos, VI. Teréz-krt 1/b. 428-189 Ha nem telel: Orvoshivó 186-986 Kiaschek Gusztáv arany-, ezüst- és fémárügyár, Vll Király- utca i^. 422-100 Kibédi Varga Aladár dr. egyet. m. tanár, bőrgyógyász, Vili. Aggteleki-n. 16. ©187-713 Kiczkó Kálmán dr. ügyvéd, II. Fö-u. íi. 457-019 Kid írógép és Fémára rj-t. Központi Igazgatóság, V. Mérleg­et- s. 188-342 87

Next

/
Oldalképek
Tartalom