Pótfüzet a Budapesti Postaműszaki Igazgatóság területéhez tartozó (budapesti egységes) hálózat (Budapest és környéke) 1946. januári betűrendes távbeszélőnévsorához (Budapest)

Tudnivalók - Távbeszélőnévsor

Kender-, Juta- és Textilipar r.-t., zsák', zsákszövet, zsineggyár, XIII. Váci-út 189. ‘ Lipót 068 Kenderessé Iván dr. ügyvéd, IV. Veres Pilné u 30. 186-388 Kendi A. Mtibutorlpar, ív. Semmelweisn. 7. 189-233 Kenedl István dr. belgyógyász. M.a.B.I. rend. int. főorvos, V. Szent István krt 29, 124-875 Kenedl (Kranz) Katalin színész, V. Pozsonyi ut 15, 0129-035 Kenedy Géza dr. magyarpadéi operateur-urologns, egyet tanár­segéd Rendelője VU. Rákóczi­it 78. 220-470 Kennedy Endre műszaki nasry- keresk. V. Szent István krt. 16. 0127- 931 Kenessey László dr. egyet, tanársegéd, operatenr, orr-gége- fülorvos, IX. Ráday-n. 23. 188-202 Kenéz Miklós dr. ügyvéd V. Fürst 8ándor-n. 4. 120-012 Kenézy Gábor simándi, V Vigadó-u. 2. 0181-485 Kenézy Tibor dr. simándi, po- liklinikai orvos, V. Vigadó-u 2 0181-485 Kennedy, lásd Kenedy Kentner László. XI. Tétényi- 88. 259-026 Kenyeres Miklós, n. Keleti Károly-n. 16'c. 100-368 Keöpeczl Deák József élel­miszer és terménykeresk., ált. keresk. ügynökség, VI. Dessewffy- n. 30. 121-880 helyett: 129-238 Kepes Andor dr. ügyvéd V Alkotmány-u. 18. 124-974 Képes Ferenc dr. görgői, ügy­véd, V. Gróf Klébelsberg-u. 6. 124-431 Kepes Franciska dr. gyermek- orvos fogorvos, VI. Audrássy-üt 57. 428-307 Kepes Sándor bőrkeresk., IX. Raday-o. 56. 388-120 Keppinger János építőipari vál­lalata, n. Riadó-u. 6/a 101-003 Képviseleti és Szállítmányo­zási kft., V. Bátborí-n. 3. 01*5-083 helyett: 0129-250 Keramlx Kerámiai és műszaki anyagok nagykeresk., tnl. Sárai Miksa, IV. Eskü-tér 7. 183-801 Kerécsényl Dezsőné dr.-né, VU. Lövölde-tér 2. 427-338 Kerék Automobil Gépipari és Kereskedelmi kft., vm Rákóczi-öt 27/a. József 0277 Kerék Mlbály dr. nemzetgyűlési képv , VI. Andrássy-át 4. 124-051 Kerekes János kárpitos mester. IV. Dnna-u. 4. 181*089 Kerekes László dr. belgyógyász főorvos, V Fáik Miksa-n. 15. 0128-172 Ha nem felel: Orvoshivó 186-980 Kerekes Lá szí óné dr.-né lbasz ig., V. Fáik Miksa-n. 15. 0128- 172 Kerekess István dr. a Koria elnöke, VU. Dózsa Gyiirgy-ót «4. Lipót 4t2 helyett: 428-709 Kerékgyártó István dr. rendelőin! főorvos, szülész nöorvos, VUI. József-krt 48. 138-140 Ha nem felel: Orvoshivó 186 986 Kerényi Armin dr. és Péter Imre dr. ügyvédek, V. Arany Jánoa-u. 27. 0120 177 helyett: 0129-202 Kerényi Zs. István textiláru- kiskereskedő, XI. Kelenföldi-öt 62. 259-781 Kerese Margit gyógyszerész, «Sas» gyógyszertár, Sashalom, Margit-n. 1. 1*1-178 helyett: Tárosizia először a #121-199 szá­mot, azután kérje Sashalom 10 Kereskedelem- és Sztfvet- kezetUgyi minisztérium magyar, I. főosztály, V. Nádor­n-2. #185-900 Kereskedelmi Élet szerk. és kiadóhiv., V. Dorottya-u. 1. 0184-018 Kereskedelmi Szakoktatási Főigazgató hivatala, V. Kálmán u. 6. 128-005 Kereskedők Országos Köz­ponti Szövetsége, (Koksz.) v. Dorott>a-n. 1. Kereskedelmi Élet szerk. és kiadó­ba. 0184-616 Adó- és adókőzősségi ügyek: Nádor Jenő 0384-570 Bíró Károly, dr. Keméuyfi Gábor 0181-783 Gipsz Lipót dr., Trenk László 0188-037 Könyvelés és tagnyilvántartás 0184-473 Keresztény Gynláné és Örkény Hugó, Csillag gyógyszertára, VUI. Rákóczl-út 39. 0224-873 helyett: 0138-873 Keresztény Iparosok Anyag­beszerző és Termelő Szö­vetkezete, IV. Sörház-u. 4. 189-332 Keresztes György bőrönd és bórdiszmúkellékek szaküzlete, VII. Dob-n. 81. 426-161 helyett: 220-880 Keresztes György filmfelvétel- vezető, Vm. Mária-n. 19, József 1181 Keresztes Károly dr., a Ganz és Társa Villamossági, Gép, Wag­gon és Hajógyár r.-t. titkára, Vüi. Baross-u. 4. József 476 helyett: 137-497 Keresztes László dr. rendőr- főtanácsos, VI. Délibáb-u. 36. 428-121 Keresztesi Ernő postafőmérnök, X. Stróbl Alajos u. 7. 420-125 helyett: 135-291 Keresztúri Sándor korcsmároe, IX. Fövám-tér 10. 189-279 helyett: 189-347 Kereszty Kornél bites könyv- vizsgáló, bírósági állandó szakértő, vm. Vas-n. 7. 0224-838 helyett: 0135-377 Kerpely Kálmán kohómérnök. Ganzgyéri ig , n. Pasaréti-üt J06. 163-863 Kértai Tibor dr. ügyvéd, VI. Király-u. 64. 224-478 Kertész Aladárné özv., a Doóáth József géggyár és vas­öntöde cég tftrstnl.. Újpest, Erkel- n. 4. Újpest 98 Kertész Dániel hírlapíró, a Szabad tízé ig., IX. Ráday-n. 31. 189-350 Kertész Endre Jenő, vm. Kisfaludy-n. 29. József 1187 Kertész Ferenc böröndárugyár, vu. Miksa-u. 5. 224-044 Kertész Gyula a Magyar Kórus szerkesztője, XII. Tan)ás-o. 10 0360-858 Kertész István nagykeresk , V Wekerle 8ándor-u. 4. 382-860 Kertész István szörmekereskedö. VI. Laudon-u. 7. 427-599 Kertész János dr. kórházi orvos, XIV. Thököly-át 90. 121-181 Kertész László és Stegmüller Béla bornagykeresk., IL Csalogány­ig 52. 0360-707 Kertész László üveg, porcellán és háztartási cikkek nagykeresk., n. Csalogány-u. 52. 0360-707 Kertész László vas-és gépnagy- keresk., VII. Pohány-n. 68 222-256 Kertész Lászlóné üveg, porcel­lán és háztartási cikkek kiskeresk.i n. Csalogány-u. 62. 0380-707 Kertész Miksa drogéria, VI. Teréz-krt 2. 421-738 Kertész Pál hőszigetelési ésmüsz. váll.,XI. Vinoellér-n 46. őipót 459 helyett: 259-264 Kertész Zslgmond és Kormos Erzsébet Textil- és Kötöttáru nagy- keresk , VI. Landon-u. 6. 222-205 Kertészaé dr.-né Hagel Ka­milla dr. fogorvos, IX. Ráday- u- 5 188-481 Kertészek Termelő, Anyag- beszerző és Értékesítő Szövetkezete, IV. Ferenc József-rkp. 6. 189-523 Kertészeti egyesület, lásd Országos Magyar Kertészeti Egye­sület Kéry Ferenc sütödéje, VTI. Bzövetség-u. 32. 428-917 Kéry Gyula szücsmeBter, IX. Ráday-u. 14- 188-734 Készéi Károly Fészek sörözője, IV. Mnzeam-krt 13. 0187-225 Készéi Pál min, titkár. Bszkrt. tanácsos, V. Pannonia-u. 9. 128-928 Keszier István ékszerész, IV. Kossuth Lajos-u. 18. 180-797 Keszier Jenő és Fivére, köz­ponti fűtések, Crlttal és Deriáz sugárzó fűtés-berendezések, víz, gáz és csatornázási munkák, szel­lőző- es szárító-berendezések készí­tésé, V. Gróf Teleki Pál-n. 6. 180-241 Keszmann Ferenc és Takács Imre, üvegtechniknsok, üveg­karácsonyfadísz gyára, Q. Mónus Iliés-rkp. 60. 160-289 Keszthelyi István dr. V. Aulicb-n. 6. 126-110 Keszthelyi Károly rendőrfó- hadnagy, tX. Soroksári-út 38/40. József 341 Réthelyi Walterné özv. dohány kisárns, vm. József-krt 34. 139-078 Keve István r.-t. ig., m. Keve- u, 45/b. 102-228 Kevebázl Sándor és Zoltán, öngyújtó és dohányzó cikkek üzeme, VU. Király-o. 1. 423-908 Kiaezy György dr. orvos, VI. Teréz-krt i[b. 428-189 Klaschek Gusztáv arany-, ezüst- és fémárágyár, VU. Király- ntoa 13. 422-100 Klenast és Bünerleln bélüzem. Berkel-képv., IX. Szvetenay-u. 21. József 0798 helyett: 0187-941 Kilián Frigyes utóda, egye­temi könyvkereskedő, IV. Haris-bazár 2. 188-236 Kimmerllng Józsel dr. fog­orvos, IV. Magyar-u. 3. 187-254 Kindea Lajos papíráré, dohány­zási cikkek és gynfaoagykeresk.. VU. Rózsa Ferenc-o. 44. 228-237 King Cukrászipart r.-t. köz­ponti iroda, V. Aulich-u."3. 126-528 Kinizsi Sport Központ, IX. Lónyay-u. 29. 189-540 Kino Fllmkölcsönzö és Gyártó Fllmbebozatall és Kiviteli kft., VU. Brzsébet­körót 8. 422-915 Kintit Jenő oki. mérnök irodája, XI. Bartók Béla-út 61. 0258-419 Klráldi Lajos dr. ügyvéd Sop­ron vármegye tb. t. főügyésze, V József nádor-tér 10. 188-001 Királdl Lajosné dr.-né törvényhatósági bizottsági tag. XII. Alsóvölgy-u. 2. 101-708 Király Dezső dr. sebész és fül-, orr-, gége-szakorvos, VTI. Rákóozi­12. 220-421 Ha nem felel: Orvoshivó 186-981 Király Ferencné özv. söntés. IX. Tolbuebin-krt 1/3. 189-517 Király Géza, Magyar vasutasok és Hajósok szakszervezetének el­nöke, Vm. Mosonyi-u. 10. József 645. helyett : 137-641 Király István tüzelőanyag, épület­fa, épitésianyagnagy-éskiokeresk , lakása, III. Dereglye-u 2/c 162-278 helyett: 302-410 Király Lajos őrnagy, V. Honvéd-u. 38. 129-676 Királyit Gáborné, v. Nádor-U. 34. 0120-534 Királyi Magyar Automobil Club átszelvezéséie kirendelt bizottság. Dr. Landauer Eduárd ügyészvezéititkár, ügy véd, V. József nádor-tér 10. 0386-100 Kis Budapest kávéház, VI. Andrássy-út 86. 128-608 Kiss Á. Károly haszon- és tenyész­állat keresk , vm. Aggteleki-u. 8. József 489 helyett 137-549 Kiss Ede dr. főorvos, IV. Ferenc- József rkp. 17. 184-445 Kiss Elek és Társa vas nagy- és kiskeresk , vasárú. szerszám, épü­let és butorvasalások. Üzlet és la­kás, IX. Üllöi-út 68. József 648 helyett: 137-448 Kiss Ferenc, a Parketfázó-Kis- lparosok szövetkezetének Ugyv. ig., vm. József-n. 6. 224-863 helyett: 0138-858 Kiss Ferenc Sándorné dr.­né, IV. Uaiamb-u. 8. 183-269 Kiss György fonalkeresk., V Sallai Imre-u. 20/b. 121-982 helyett: 129-253 Kiss Gyula dohánykisárus, Újpest, Dózsa György-út 43. 126.-875 Kiss István rendórszázados, IV. Kaas Ivor-u. 9. 186-018 Kiss Iván nemzetközi szállítmá­nyozó, IX. Nagy vágáttelep. 382-371 helyett: 136-878 Kiss János dohánykisárus. V. Fürst Sándor- u. 24. 124-709 Kiss Jenő oki mérnök, építési váll., ny. máv. műszaki tanácsos, V. Zoltán-u. 10. 128-875 Kiss Jenő Sándorné textil- keresk., V. Szent István-brt 16. 0126-036 Kiss Józsel dr. bel- és idegorvos, v. egyet, tanársegéd, a Magyar Vöröskereszt Egylet föoivosa, (Avar Mária dr.) VU. Baross-u. 28. József 0832 Kiss Kálmán angol női ruha sza­lon, női szabómester, IV. Bécsi-u. 1. 389-114 Kiss Károly, VI. Baj/a-n. 52 183-084 helyett 129-982 Kiss Károly lakása, VI. Bajcsy- Zsilinszky-út 19/a. 120-139 helyett: 129-200 Kiss Károly és társa, Bank r.-t. os/.táiysor.-jegy főclái usító, IV. Kossuth LaJos-n 6. 187-015 helyett: 185-242 Kiss Lajos postafótlszt, vm. Barost-u. 110. 135-296 Kiss László dr. bányahatósági főtanácsos, XII. Városmajor-u. 55/h. 360-748 Kiss Miklós dr. belügymin. oszt. tan. (Belügyminisztérium állampol­gársági osztály), IV. Ferenc József- rkp. 24. 0386-150 Kiss Ödön dr. ny. postaidig., XII. Királybágó-u. 2. 161-181 Kiss Péterné dohánykisárus, VI. Horn Ede-u. 14. 127-209 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom