A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

T

Textil fel nem adott leiem biriMiára rasasimtt pnstabeiyeneker Buday Nándor, textilnagy- keresk. V. Sas-u. 4.189-792 Bngarin-Horváth Endre, V Vilmos csá­szár-út 19/a. 127-993 Büchler Adolf és fia, textiláruk nagyban, V. Sas-u. 21.112-064 Claremont Textilkereskedelmi k.f.t. V. Gróf Teleki Pál-u. 22. 128-624 Csafkovics Gyula, textil és kütszüvüttárn nagykeresk. V. Wekerle Sándor-u. 18. 329-927 Csapó Lajos,VII. Dohány-u.52. 420-362 Csécsi-Nagy Imre ifj. V. Nádor-u. 17. 329-337 Cseres Lajos, IX. Erkel u. 6. 381-488 Cserhát Gézáné,Vll.Holló-u.10. 423-569 Cséve textilipari és kereskedelmi k.f.t. V. Nádor-u. 34. 128-666 Csintalan András, textil, szövet, posztó és bélés áruk. Kijelölt ke­resztény nagykereske- dés,VH.Pob-M.tO. 226-971 Dani Irén,VI. Paulay Ede-u. 1. 426 -067 Dani László, VI. Király-u. 14. udvar­ban. 226-170 Darai László, VI. Gróf Zichy Jenő- u. 32. 112-427 Daubner István, V. Sas-u. 6. 182-124 Debreczeni László, V. Gróf Tisza István-u. 10. 180-318 Deli Lajos, Vili. Népszinház-u. 31. 145-262 Dezső Pál,V.AranyJános-n,22.121-529 Dolens ky Szaniszló, V. Csáky-u. 30. 493-626 Dóró József, VII. Károly király-út 21. 426-296 Uraskóozy László, VI. Révay-u. 6. 316-583 Dugár János, V. Sas-u. 29. 124-907 Ecksc&miedt Gábor, textilnagykereskedö VII. Klrály-u. 7. 227-754 Ecsedl Jenő, textilnagyke­reskedö, V, Wekerle Sán­dor-u. 9. 117-899 Ehmann Ferenc, VI. Király-u. 18. 421-095 Elek Bélé, V. Wekerle Sándor-u. 7. 181-258 Endrei Ernő, V. EötvŐs-tér 1. 384-123 Energia Termelő és Érté­kesítő szövetkezet, textil- nagykereskedés. Üzlet VI. Deák Ferenc tér6.223-680 Iroda: IV, Haris-bazár 1. 189-686 Éppel Sándor, IV. Petőfi Sándor-u. 10. 384-249 Epresi Ernő vitéz, Vili. Tisza Kálmán­tól 9. 137-936 Erdeiné dr.-né, XI. Bertalan Lajos- U. 19. 259-793 Etey Ferenc, VII. Eva-n. 24. 422 989 Falvai István, VI. Izabella-u. 67. 126-899 Farkas Arnold, V. Gróf Teleki Pal- u, 15. 111-689 Farkas József, VI. Podmaniczky-u. 4. 114-587 Farkas Miklós, Cgt. Pohár- nik Zoltán I. V. Sas-u. 11. 182-424 Fehér István, III. Törők vész-út 11/a­167-371 Fejér Gyula textilnagykereskedö és kikészítő, Budapest, VII. Madách Imre-tér 5. 228-678 Fekete József, VI. Hajós-u. 24. 114-218 Fekete Sándor, VI. Vilmos császár­át 19/a. 127-792 Feldmann Testvérek, Vn. Akácfá­it. 37/39. 226 489 Feldmár Imréné, Vn. Király-u. 13. 227-760 Fischer Bernát, Vll. Erzsébet-krt 24. 421.873 Fodor Ferencné, V. Arany János-u. 8. 317-183 Fodor Sándor, V. Szent István-tér 3. 380-545 Fonféder Mózes, V. Erzsébet-tér 6. 386-764 Forgács Gyula, V. Gróf Tisza István- u. 20. 184-746 Forstner Károly és Tsa k.f.t. Koibi Ágost utóda, V, Vilmos császár- ót 16. _________ 181-087 F raknói Károly, textilnagyke­reskedö, Pestszenterzsóbet, Kossuth Lajos-u. 1. 147-743 Franzenau József Károly, VI Paulay Ede-u. 1. 425-946 Fürjes Sándorné dr.-né, VI Nagy- mezö-u. 44. 120-072 Fürst S. György (Fürst Jakab és Hal), Non plus ultra pamutvászon le­rakat, V. Sas-u. 21 23. 123-357 111-147 Holfinger Pál, VIU. Rökk Szitárd- u. 22. 144 782 Eorovitz Rezső, III. Zsigmond klráty- útja 70. 367-526 Horváth István, IX. Gróf Haller-u. 62. 131-980 Horváth János ifj. VII, Rákóczi-út 78, 228-064 Horváth Károly,I.Alagiit-u. 4. 160-491 Huszár K. L. IX. Ráday-u. 1. 189-281 Gaal Andor, V. Szabadság-tér 7. 113-457 Gál Gyuláné, V. Vilmos császár-út 64. 128-067 Galata Ilona, V. Wekerle Sándor- u. 14. , 319-835 Gáspári Kornélia, VII. Éva-u. 24. 422-975 Gazdag József, VI. Ó-u. 2. 116-586 Géezi János, V. Erzsébet-tér 8. 886-223 Gergely János vitéz, VI. Hunyadi- tér 3. 220-299 Gergics József, szö­vet, selyem, bélés és text! lnagykereskedés, VII. Madách Imre-tér 1. 226-841 Gerstner Antal, VI. Paulay Ede-u 15. 227-666 Goldsohmid Izidor, V. Gróf Tisza István-u. 22. 380-181 Gottlieb Tibor dr. VI. Paulay Ede-u. 1. 426-106 GÖBEL LAJOS, IV. Fehérhajó-n. 2/b. 3g7_03g Gömöry Géza, V. Gróf Teleki Pál-u. 6. 383-017 Gruber Ferenc,VI Hajós-u. 27.113-633 Gyapotéra kereskedelmi k.f.t. f, a. V. Erzsébet-tér 15. 180-795 Gyapottextilipari és kereskedelmi k.f.t. V. Hzéehenyi-rkp. 7. 113-589 Gyenes Béla, VI. Rózsa-u. 86.124-762 Oyőry Ervin, textilárunagy- keresk. VII. Eva-u. 17. 221-656 Gyurkóvics János, VII. Dob-n. 46. 428-651 Haas Árpád és fia, V. Gróf Teleki Pál-n. lj. 129-666 Halász Zoltán, Vn. Rnmbach Bebestyén-n. 14. 227-967 Halmos Róbert, V. József nádor-tér 8. 180-263 Halter Károly dr. VI. Vilmos császár- út 16/a. 124-199 Harsányl Ferenc, VI. Paulay Ede- u. 1. 224-983 Hatosy József, V. Légrády Károly- u. 40/b. 493-491 Hausc&ild Albert, IV. Gerlóczy-u. 11. 381-572 Havalda Béla, V. Vilm is császár- út 40. 112-801 Havranek Alajosné, VI. Vilmos esá- szár-út 19/a. 118-848 Heck Nándor, posztó, szOvet és bélésáru nagy­keresk. VI. Vilmos csá- szár-út 19/e. 329-953 Hegedűs György, VII. Nagyatádi Szabó-u. 23. 421-145 Hegyi Károly, VH. Anker-köz 1. 426- 548 Hermann Gyula, VI. Király-u. 28. 427- 313 Hermann Miklós, V. Sas-u. 25. 116-989 Herzog Károly és Fia, V. Wekerle Bándor-u. 14. 116-018 Heverdle József és neje, tex- tllnagykereskedök, Pest- szentlórlnc, ÜUOl-út 107. 142-154 Hídvégi Béla, IV. Petőfi Sándor-u. 2. 187-117 Hilbert J ános, VIII. Práter- u. 44/a. 338-678 Hodruszky Miksa, VI. Paulay Ede-u. 17. 426-834 Hofbauer MIklósné, V. Vilmos, császár- út 19/b. 121-648 Hoksáry József, szOvet posztó külföldi szövetek bélésáruk nagy- kereskedése. VI. Teréz, körút 60. 119-020 Illés és Hermann, V. Kus­ti. 9. 380-362 lmhof Dezsőné dr.-né, VI. Laudon- u. 8. 227-619 Imre József dr. VII. Dohány-u. 1/b. 220-636 Ily és Testvérek, textil - behozatali - közke­reseti társaság,VIII. Széni- ktrályl-u. 8. 134-459 Ipsics Oszkár, V. Tátra-u. 11. 128-671 Jákó Béla, VI. Laudon-u. 1. 428-294 Jakobsen Géza ifj. V. Nádor-u. 5. 188-219 JánosiIstvánné,XI.Biblia-u 2 . 457-050 Jánosi Rezső, VI. Dessewffy-u. 26. 117-441 Jánosik János textll- nagykeresk. V. Gróf Teleki Pál-u. 4. 189-154 Jármai Sándor Fiai, V. Arany János- u. 29. 121-009 Járos György,. V Sas-u. 29. 118-129 JászaiLajos,VlII Rákóczi-út25.135-835 Jeney Terézia, VI. Rózsa-u. 64.128-922 Jobbágy István, IV. váci-u.86.189-004 KÁLLAY TAMÁS, V.Géza-u. 7.120-098 KaLitay Zoltán vitéz, textil és juta- nagykereskedő, VH. Akácfa-u. 18. 227-151 Kántor Mihály, Vn. Nefelejts-n. 44. 227-573 Károlyi Lajos, VI. Lázár-u. 7. 126-560 Kecskeméti Elekné özv. VH. Király- u; i/e. 426-426 Kehrling Béláné,HI.Dszály-n.2.163-216 KECECSÉNYI Elek kijelölt textilnagy- keresk. vn. Éva-u. is. 427-557 Lakás 224-854 Kenesy F. Frigyes, V Csáky-u. 24/b. 498-293 Kézdi Károly, textllnagy- kereskedö, IV. Galamb- u. 5. 382-^08 Kózinüáru kereskedelmi társa­ság k.f.t. V. Gróf Teleki Pál- u. 4. 180-094 Kiss Ferenc dr. VI. Deák Ferenc- tér 6. 228-208 Kiss Gyula, VII. Király-u. 36. 426-793 Kiss Kálmánná özv. V. Gróf Klebels- berg-u. 21. 327-827 Kisági Károlv, VI. Anker-köz 4. 226-636 Kízdián László, VI. Vilmos császár- út 5. 426-455 Klarnár József,Vili. Vas-n. 2/b. 130-477 Kleman Mihály, V. Vilmos osászár- út 20. 113-545 Klimpt Miklós, V. Bas-u. 3. 186-002 KI Inda László, textlláru- nagykereskedö. V. Gróf Tisza István-u. 11. 382-422 Kocsis Imre, VII. Károly király-út 5. 422-759 Kohári Adolf, VI. Nagymező-u 11. 424-209 Kohn Dezső, VI. Paulay Ede-u. 6. 426-631 Kollln Testvérek, pamut, len- és damaszt- áruk, V. Szent István tér 5. 189-292 Kólya József, VI. Gróf Ziehy Jenő- u. 42. 122-109 Komár László dr. VI. Andrássy-út 28. 122-637 ,Komiltex*‘-Koszttcs Milán és társai b. t. textil­áru nagykereskedés. Budapest, VII. Madách lmre-út 5. 228-836 426-797 Konorótiy Jenő, textii­és fonálnagykereskedö, VI. Nagymezö-u. 31. 126-317 Kossuth I. Margit, IV. Ferenoiek- tere 2/4. 188-409 Kostvál Sándor, IV. Keeskeméti- u. 13. 180-159 Kovács János, VII. Madáoh Imre- tér 5. 428-516 Kovács Mihályné, VH. Garay-tér 33. 225-574 Kováts István, VI. Vilmos császár- út 15/e. , 122-960 Kováts László, VH. Éva-n. 24. 426-996 Kovalovszky István, textilnagykereskedö, kereskedeml k.f.t. VII. Madách Imre-tér 2. 424-369 Kovásznay Ákos, V. Vilmos császár- út 18. 113-932' Kozma Janus, V Gróf Teleki Pál- u. 24. 118-386 Körtvési Anna, VI. Vilmos császár- út 19/b. 125-482 Köves! Ignáe,VI. Király-n. 14. 426-249: Krausz Károly, VI. Hegedűs Sándor- u. 11. 423-276 Kreiner Ferencné özv. V. Kossuth Lajos-tér 4. , 126-492 Kun László, XII. Árnyas-út 10. 364-03 Kun László Sándor, V. Géza- u. 1. 128-039 Kuni ez F. Károly, IV. Semmelweis- u. 4. 184-324 Laczkó Gézáné,V.8ziget-u.5/7. 493-735 Ladveuszky Rezső, VIII. Rökk Szilárd-u. 7. 335-752 Landesz Lajos, XII. Németvölgyi­ét 57. 353-331 Láng János, VI. Vilmos császár- út 19/d. 316-549 László Vilmos, III. Hunor-u. 9. 362-610 Ledényi János, VI. Vilmos császár- út 5. 420-111 Leichter Béla, VI.Király-u.14. 426-079 Lenoz Mária, VII. Éva-n. 16. 227-435 LESTYÁN JÁNOSNÉ, VI. Paulay Ede- u. 4. 427-348 Cetkó András textil- áruk nagykereskedése. V. Vilmos császár-út 19/a. ____ 126-812 L iebhauser Ferenc, Vl.Vilmos császár- út 35. 116 925 Liszkay László dr. IX. Ernö-u. 24. 138-776 LOSONCZI textllnagykereskedés. V. Wekerle Bándor-u. 24. 127-740 Lőrinc? Komlóéi és Társa, V. Gróf Tisza István-u. 24. 385-520 Ludvigh János, VII. Bzövetség- u. 28/b. 226-385 Lukács Mária, VII. Károly király-út 5. 221-276 Madaras Béla, V. Nádor-u. 32. 117-344 Mahnnka Ferenc, V. Erzsébet-tér 2. 387-115 Makhnlt József,VI. Landon-n.3.222-031 Manyák Zoltán, VI. Mussolini-tér 3. 220-488 Marnltz Ede,VII. István-út 19. 223-795 Marót! István, V. Wekerle Sándor- u. 24. 119-208 Márton László dr. V. Gróf Teleki Pál-n. 6. 187-485 Marx Lóránt, VI. Vilmos császár- út 19/e. 126-120 Maurer Béla, VI. Anker-köz 1. 420-571 Hertz Nándor, VI. Paulay Ede-n. 1. 426-465 Merkur textilforgalml k.f.t. VI. Király- u. 6. 426-235 Mérő Frigyes, XIV. Abonyl-u. 10.' 223-834 MesterOázy Gyula, VIII. Népszlnház»u. 22. 339-537 M[észáros István, textil-, szövet-, selyem és bélésáru nagykereskedő, VII. Dob-u. 16. Tel: 427-118 Mesztegnyei Mihály, VII. Madách Imre sugár-út 3. 224-273 Mező Sándor, V. Szent István-tér 16. 126-894 Mikié Mária és Fiaton János, VI. Paulay Ede-u. 2. 423-588 Mintext textilnagyk. VI. Ó-n. 29. 316-029 4 1 348

Next

/
Oldalképek
Tartalom