A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

T

Textil ESv szőllItólegyzéhRel ugyanabba n uárosba 8. Textilipari gépek és gépalkatrészek. (Lásd gép alatt, i 9. Textilipari segéd­anyagok. (Kosó, egalizáló, apprc- téló, s«b, anyagok.) Klotild első magyar vegyipar és Aoetie vegyiművek egyesitett r.-t. V. ßus-a_ 25. 114-4-94 CAHDOCINE. olaj-, zsiraáék- és ve- gyigyárr. t. xiv. Ke­repesl-út 152. *297-225 Lardo-splek- és batching- olajok, Lardodnol- festö- és puhitóanyag, Lardonat zslralkoholsulionat ma- gasértékil festő- és mosó- anvag.appretáló, kallózó, gummlrozó anyagok stb. Rudolf & Co.XIV.Löcsei-ét. 59. 296-675 Sehönberger György, V. Juhász Andor-u. 6. 329-895 Textileliemia k.f.t. XIV. Gizella- Út 24/26. 497-718 Textilvegyipar k.f.t. f.a. XIII. Teve-u. 62 . 291-699 10. Textllkereskedök. Abarbanell Károlyné, VII. Nagyatádi , Szabó-u. 26. 422-854 Aos Ilona, III. Fő-tér 2. 362-732 Adler Mór, VII. Garay-u. 50. 228-359 Ágoston Sándor, IV. Károly király­üt 22.' 184-517 Ajtay Jenőné dr.-né vitéz, VI. Sziv- u. 13. 420-589 Antal Oszkárné, VI. Vilmos császár­át 65. 327-924 Aranytex textilüzlet, IX. Vámház- krt 11. 186-309 Bajza Jenőné dr.-né, X. Liget- u. 40. 148-763 Baki Piroska. II Fő-n. 16. 166-806 Bálint Géza, VI. Király-u. 16. 426-252 Bálint L. Bálint, V. Wekerle Sándor-u. 14, 121-109 Balter Aruház, Vili. Népszinház- n. 47. 134-619 Bán Géza, Vili. József-krt 26 . 332-022 Bándly Viktoria, V.Csáky-u.36. 498-267 Barakonyi István, VI. Teréz-krt 15. 310-737 Barnakf Ferencné özv. VI. Dessewffy- u. 25/27. 319-802 Baron Miksa,lII.Kórház-u. 52. 362 203 Bársony Istvánná, Vili. Déri-u. 16. 145-761 Bartha György István, V. Pannóniá­it. 15. 113-462 Bata Lajos,V.Klotild-u. 10/e, 125-638 Bathó Miklós, VI. Vilmos császár­ét 19/,a. 126-336 Bauer Árpád, VI. Andrássy-út 56. 329-965 Beck Aladár,V. Csanádyu.-24. 293-796 Beke Rozália, V. Nádor-u. 19. 310-882 Benedicty Anna. V. Gróf Tisza Ist- ván-n. 10. 188-486 Berde Jenő,'VI. Lázár-u. 20. 129-842 Berger János, VI. Vilmos császár­ét 15/d. 316-464 Berger Richard V. Gr. Teleki Pál- u. 3. 189-007 Berkó Franciska, VI. Sziv-u. 35. 326-421 Besenyi Ilona, IV. Váoi-u. 82. 186-068 Besskó Arpádné, V. Szent István- krt 24. 315-187 Blau Imre, VII. Károly király-üt 3/c. 427-680 Bogácsi Lajos, VIII. József-krt 30/32. 131-590 Bogár Istvánná, XII. Böszörményi­ét 3/c. 152-044 Bohár Rozália. IV. Fővám-tér 4. 182-316 Boros Pálné dr.-né özv. V. Wahr- mann-u. 33. 299-356 borostyán Szidónia, VI. Hajós-u. 23. 129-396 Borsó Rózsi, II. Lövöház-u. 27/b. 351-735 Braun Jenő, V. Alkotmány-u. 27. 326-171 Budinszky I. Tivadar, VIII. Baross- u. 131. 135-493 Burza Rezső, XI. Beresényi-u. 13/b. 257-789 BÜRGERMEISTER KAROLY, VI. Ki- rály-u. 14. 426-070 Csákvári Béla, V. Személynök-u. 2/b. 118-310 Csatári Ferenc, V. Nádor-u. 15. 119 040 Csekö Attila, Vili. Gyulai Pál-u. 3. 134-497 Cseresnyés Zoltán, VII. Dohány- u. 1/e. 422-755 Czakó Erzsébet. V. Visegrádi-u. 7/a. 116-498 Ián Dezső, Vfl Kazinozy-u. 7. 223-324 Dániel Arnádné, VII. Király-u. 75. 225- 829 Deli Gyula, VII. Dob-n. 3. 427-887 Deutsoh és Spitzer V. Gróf Tisza István-n. 26. 380:339 Deutsch Lipót. VI. Andrássy-út 6. 1 120-539 Diamant Dezső, VII. Dembinszki- u. 16. 426-336 Dietz János, I. Mészáros-n. 2. 153-782 Drechslerlgnác, II. Fény-n. 15.158-331 Dndutz János, V. Erzsébet-tér 1. 386 184 Dunavölgyi Textilforgalmi Váll. V. Nádor-u. 2. _ 383-476. Dutka Márton, VII. Éva-u. 17. 423-753 Eichenbaum Zoltán, VI. Kazár-u. 10. 426- 149 Eidlitz Jenő, VI. Laudon-u. 7. 226-358 Engel Gyula és fiai, VI. Paulay Ede- u. 16. 427-379 Engelmayer Alice textilkeresk. V. Arpád-u. 11. 128-056 Eördögh Erzsébet, VI. Podmaniezky- , u. 61» . 329-373 Érchegyi Imréné, VI. Dessewffy- u. 30. 327-484 Erdős Textil, VI Teréz-krt 35. 120-975 Erényi Vilmos. Vili. József-krt 19. 137-955 Erényiné Kis Margit. VII. Jósika- u. 27. 427-138 Ertex Texti'árnk, Ehrlich Miklósné, V. Zrínyi-u. 9. 383-569 Esztegár Jenő, VII. Dohány-u. l/o. 422- 756 Fanta Ottó, VII. Bethlen Gábor-tér 3. 427- 602 Farkas Sándor, XIV. Fogarasy- ét 183. 497-786 Fazekas Károlyné özv. VII Király- u. 1/b. 426-674 Fehér Erzsébet,VI.Teréz-krt 6.420-936 Fehér László, V. Juhász Andor- u. 24/26. 111-125 Fehér Xavér Ferencné vitéz, VI. Ó-u. 7. 326-173 Feigelstoek Ödön, VI. Laudon-u. 2. 426-266 Feldmann Anna, VII. Thököly-ét 3. 428- 798 Fenyő Emil, VII. Wesselényi-u. 29. 423- 728 Ferenozy Zoltán Dezső, V. Wahrmann- u. 36. 298-486 Flló Sámuel, Vn.Klauzál-u. 32.220-593 Fleischer Nándor, V. Vilmos császár­ét 12. 380-323 Fleischner Manóné, VI. Szív-u. 47. 127-457 Fodor Pál, VII. Nagyatádi Szabó-u. 38. 428-240 Fonféder textilkereskedelmi krf.t. V. Szent István-tér 16. 113-980 Földes testvérek, Vili. Népszinház- u. 31. 138-700 Földesi Ilona, V. Szent István-tér 12. 317-102 Fövény! Mária, VII. Nagyatádi Szabó- u 37. 422-434 Fried Miklós, VI, .Dessewffy-n. 4Í. 310-824 Fried Samu, Pestszenterzsébet, Szerdahelyi-u. 6. 147-602 Friedmann Lászlóné, V. Vilmos osászár-ét 22. 319-860 Fuchs Fereno, VI. Hajós-u. 26/b. 111-564 Fülöp Bertalan, VI. Paulay Ede-u. 11. 226- 375 Gál Andor, VIH.Rákóozi-ét 73. 131-614 Galambos Aladár, ül. Flórián-tér 14. 162-578 Garai Pálné, VI. Laudon-u. 4. 226-365 Garam Béla, VII,Dohány-u. 12. 223-885 Garami Ernő, VII., Károly király át 9. 223-779 Gedeon Aladár ül. Bécsi-ét 267. 162-832 Geresdy Lajos, V. Erzsébet tér 15. 188-294 Gerő Miksa, Újpest, Fereno József- tér 7/8. 295-003 Glaser Géza, VI. Hajós-u-16. 118-200 Gläser Győző, 111. Szépvölgyi-ét 27/29. 167-794 Glaser Sámuel, VI. Laudon-ut 3. 426-617 Goldmann István, n. Margit-krt 8. 367-116 Goldsmann Emil, V. Vilmos császár­át 10. 380-555 Gonda Sándor, II. Fő-u.37/b. 367-622 Grosz Imre, XIV. Pálma-n. 13. 221 393 Grosz Sándor, VI. Szabolos-u. 29. 293-995 Grosz Vilmos,'V. Vi’mos osászár- ét 10. 184-136 Groszman Sándor, VI. Király-u. 6. 226-568 Grünhnt József, XIV. Balázs-u. 48 299-809 Gnttmann Emil, V. Sas-n. 24. 120-332 Gyöngyösi Zsigmond, V. Szent István-krt 1. 311-474 Györy Istvánná özv. vn. Dob-u 8. 424-188 Haás Pál, V. Csanády-u. 7. 498-618 Haller István, IV. Királyi Pál-u. 10 185-064 Halpert Herman, VI. Paulay Bde- u. 43. 425-921 Hámori és Bocskói, Rákospalota, Rákos-ét 131. 494-198 Harmos Sándorné dr.-né, IV. Molnár u. 8. 181-258 Hauerné, Faragó Ilona, V. Személy­nök-u. 2/b. 311-431 Havas Arnold, V. Csanády-u. 18. 293 342 Heoht Hedvig, VI. Király-u. 10.426-230 Hegedűs Sándorhé, XIV. Bosnyák- u. 21. 297-013 Herozeg és Fodor r.-t. VII. Thököly- ét 22/24. 428-371 Herozeg János, n. Csalogány-u. 42/b. 152-512 Hermann Ottó, IV. Váoi-u. 46. 183 -369 HirscEbeinné özv. Geisler Emma Vi'ma, V. Szabadság-tér 7. 118-041 Horváth Fereno, V. Bas-u. 24. 117-380 Horváth Karollh, Vili. Déry-u 4. 136-612 Horváth Mártonná, III. Kolosy-tér 1/b. 163-031 Horváth Tivadar ifj. Vn. Kazinczy- u. 33. ,226-771 Húsz Sándor, VI. 6zondy-u. 43. 110-744 Huszár Elemérné, V. Wekerle Sándor- u. 14. 113-895 Hyross Ferenc, VII. Király-u. 2. 220- 749 Hyröss Katalin, VII. Dob-u. 46.228-746 Illyés Endre, VI. Laudon-u. 7. 225-033 Johann Liebieg & Comp. textilkeres­kedelmi k.f.t.. V. Gróf Teleki Pál- u. 17. 122-406 Juhász György, VII. Erzsébet-krt 18. 221- 101 Juhász Istvánné, VIII Üllői-ét 66/a. 140-406 Kádár György, III. Evező-n.l. 163-250 Kadler János, textilkereskedő, VII. Akácfa-n. 34. 427 054 Káldy Lajos, XI. Szent Imre herceg- étja 6. 457-119 Kallós Imre, VTI. Madách Imre-tér 7. 226-128 Kaltenecker Béla, VII. Rákóczi-út 56. 223-191 Karácsony Emilné, VII. Eva-u. 24. 426 438 Karargy Mustafáné, IV. Váci-u. 86. 187- 774 Karika János, II. Kacsa-u.5. 154-741 Kelemen Tibor, VII. Madáeh Imré­ét 3. 426-989 Kemény Gyula Kálmán, VII. Sip-u.9. 223- 377 Kemény Oszkár, V. Sas-u. 17. 128-330 Kemény Simonné, VI. Paulay Ede- u. 3. 223-148 Kianek Ilona, VII. Károlv király-ét 9. 224- 592 Kiss Ernő, VII. Rákóezi-út 4.425-741 Kiss Jenő Sándorné, V. Szent István-tér 16. 316-121 Klein Márkus, VI. Paulay ÍTde-u. 7/9. 426- 012 Knauz Károly.n.Margit-krt 34.365-741 Knöpfler Bernát, Vll. Garay-u. 48. 428-361 Kolos Kálmánné, IX. Mesterru. 15. , 136-032 Kolo'/s Dezsőné, VII. Eva-u. 16. 426-267 Konkoly Iván dr. V. Wekerle Sándor-u. 24. 111-636 Korda Péterné, VII Madách Imré­ét 3. , 421-969 Kováos Attila, V] O-u. 11. 114-05' Kovács Irén, VII. Dob-u. 31. 221-190 Kováes László II. Szalag-u. 6. 351-139 Kovács Nándor, IV. Galamb-u. 6. 180-269 Kováos Rezső, VI. O.u. 24. 120-341 Kozlovszky Istvánné, V Gróf Teleki Pál-u. 6. 186-759 Körösi Ferenoné özv. VII. Cserhát-ú. 9. 427- 693 Körösi Ignác, VI. Horn Ede-u. 9. 125-828 Köves Istvánné, IV. Vármegye-u. 16. 188- 139 Krascsenits Gézáné, VI. Gróf Zichy Jenő-u. 11. 326-435 Krizbay István, Vll Jósika-u. 28. 227-577 Kropf Margit, V. Szent István-krt 23. 127-810 Kurtán Lajos, III. Dereglye-n. 2/b. . 162-894 Kuti Dezső, VI. Szív-u. 33. 127-767 Kürtös Istvánné, II. Batthyány-u. 2. 155-684 Labaska Endre. Vili. József-krt 31/b. 134-100 Lang Dezső,VIII. József-krt 81. 136-234 László János, V. Zápolya-u.36. 493-808 Lax Sámuel, VI. Szív-u. 11. 421-788 Lebovits Ignáo, Vll. 8íp-u. 11. 421 388 Leidenfrost István, IV. Pázmány Péter-tér 5. 385-056 Letkó András, V. Vilmos osászár- ét 19/a. 126-812 Liohtenberg István, V. Nádor-u. 11. 120-050 Lichtmann Mór, VIII. Népszinház-u. 37. 132-048 Liptákné Szabó Margit dr. VI Vilmo^ osászár-ét 19/c. 316-462 Lubinszky Lajosné, Vili. Szentkirályi- u. 22/24. 131-537 Lukács Gyula, VI. Király-u.80. 225-911 Lukovits Ferenc, Vili. Déry-u. 8. 335-798 Magasdi Textilkereskedelmi k.f.t. V. Sas-u. 7. 185-341 Magyar és Fia. VI. Andrássy-út 52. 115-998 Ma;cher Ferenc, V. Gróf Vigyázó Fereno-u. 3. 116-993 Majdán Mihály, V Sas-u. 7. 180-503 Márton Gyula, XIV. Aréna-ét 13. 224-778 Maurer Ödön. Vll. Károly király-ét 7. 486-654 Mautner Imre, VI. Laudon-u. 12. 426-016 Mautner Károlyné, IV. Fehérhajó­ul 2 182-335 Mautner Lajosné. Vn. Károly király­ét 3/c. 426-789 Mautner Manó, VI. Anker-köz 2. 226 799 Mayer István, VII. Madách imre-ét3. 220-292 Mayer Lajos, V Váci-ét 4. 329-214 Mentor, VI. Nagyraező-u. 68. 120-076 Mérey Béla dr. VI. Anker-köz 2. 426 988 Micheller Béláné, XI. Horthy Miklós­ét 59. 457-127 Möller Istvánné, VI. Andrássy-út 10. 117-005 Molnár Klára, Vn. Wesselényi-n. 18. 428-492 Moskovitz Samu, Vll Wesselényi-. u. 18. 423-259 Muszkái Izsó, Újpest, István-út 19. 495-128 Müller Károly, mechanikai szövögyár,X. Kada-u. 130/134. 348-684 Nagy Imre,Újpest,Árpád út 39. 294-101 Nagy Imréné, v Sas-u. 15. 120-149 Nagy Józsefné, XIII. Moháes-u. 16/a. 298-320 Nagy Miklósáé, textil, kereskedő, VII. Jósiká­it. 15. 427-675 nagíkovAcsy üx­CE.THAX, IV. Kos­suli) Cafos-u. 9. szám. #189-898 NémediKárolyné,VIl.Éva-u.l5. 223-140 Nemes Lászlóné özv. Vll Károly király­ét 5. 227-450 Németh Lajos. Pestszenterzsébet, Horthy'Mik'ós-ét 11. 347-840 Neuländer Lipót, VI. Paulay Ede-u. 1. 226-548 NoblImréné, 111 Lajos-u.49/a. 362-990 Nyáry Gusztávné, V. Gróf Teleki Pál- . n. 3. 183-058 Oláh Lajos,VIII.Rákóozi-ét 73. 144-609 Orbán Ba'\zs, V. V«dász-u. 34. 325-016 Oroszdi Péter, VI. Kazár-u. 2. 223-983 Pajor Hugóné, VI. Vilmos császár­ét 19/a. 124-984 Palágyi Lászlóné dr.-né, Vili. Sándor- n. 36. 136-132 Pálmány István, VI. Paulay Ede-u. 4. 427-648 Panozer Józsefné, textilkereskedő, VIII. Népszinház-u. 34. 149-432 Pannónia textilkereskedelmi vállalat k.f.t. V. Sas-u. 20/22. *123-533 Pap Miklós, V. Nádor-u. 17. 120-433 Pásthy Czingula János, Vll Nagy­atádi Szabó-iE 35. 227-218 346

Next

/
Oldalképek
Tartalom