A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

T

Tégla Köszönliánya- ’s téglagyár Társulat Pesten (Dräsche) V. Klotlld-u. 3 a. #|14-644 Magyar kerámiái gyár r.-t. Közp. irodája, V. Sas-u. 25. *125-204 Nagybátony­UJlaiti Egyesült Ipar­művek r.-t. V Vilmos császár-út 16. #181-808 Neubauer L. Mezőtúri nyers- fa lazótógla XIII. Gömb-u. 42. *299 035 Neusehlosz Elek, tégla gyára, II. (Jsalogány- u. 50. 157-497 Gyár: Külső Bécsl-út. Pestvidéki gőztégla- és cserépgyár r.-t Békásmegyer 362-764 Salgótarjáni Rösxénbánya r.-t. Központja, V. Arany Já- nos-u. 25. #125-284 #113-652, 119-440 Steiner Pallós János, V: Pozsonyi- ót 48. 498-210 Szeyfíert nővérek, X. Okegy-u. 16. 149-083 Tetöoserép Árusító K.f.t. VI. And- . rássy-ót 2. *115-333 Universal fődémtégla eladási iroda, XII. Széphalom-n. 3. 364-294 Tata ESTERHAZY GRÓ uradalmi Téglagyár Tata 51 0 4. Téglagyárigépek és berendezések. (Lásd gép alatt.) 5. Téglakemencék. (Lásd mész alatt.) Teheraulóffuvarezás. (Lásd fuvarozás alatt.) és, pótkocsik. (lásd autóipar alatt.) riák TEJ. 1. Sajt. na azt PKnrin, now express Kumemenvei esie A) Sajtgyárak. Barabás Dezső, IX. Vámház-krt-i vásárcsarnok 182-781 DERBY BAJT ÉS VAJTERMELÖ R.-T. XIV. Kerepesi-út 62. *297-970 Orosz Sándor, V. Pozsonyl-út 21. . .. . , 329-322 GYŐRI PÜSPÖKSÉG, 8ZANYI GAZDA­SAGA EMENTÁLI SAJEGYÁRÁNAK LERAKATA E6 ELADÁSI IRODÁJA, BUDAPEST, IV. KIRÁLYI PAL-U. 9. Telefon: 383-574 Ilidy Hermann vitéz, tej­üzemei, VII. Garay-u. 25. 425-720 Hungária Országos Magyar Tejgazda­sági, Hazai és' Alpesi Vaj-, Sajt­ház R.-t. VIII. Rákóczi-ót 19. 339-957 Péosváradi tejgazdaság vállalat, V. Vilmos császár-ót 14. 180-433 Spöttle Antal ifj. Budafok, Tóth Jó- zsef-u. 21. 269-878 Stauffer és Fiai I. Vili, Baross-u. 4. 14? -820 Stauffer és Fiai r.-t. XI, Ulászló- j u. 56. 259-386| B) Sajtkereskedók. Balogh István.VI, Király-u.80. 225-919 Bervald Lipót, VII. Thököly-ót 8. 424- 861 Blám Armin, V. Berlini-tér 7. 127-734 Braun Benő, (1. Margit-krt 4. 153-493 Budai sajt-vajház, II. Margit-krt 4. 353-281 Dobos Sándor, XIV. Nagy Lajos király-ótja 132 . 499-899 Dorner Sándorné, IX. Vámház-krt-i vásárcsarnok 186-597 Erzsébet osemegeház. Pestszenter^sé- bet, Kossuth Lajos-u. 50. 347-832 Ferencvárosi sajt-, vajház, IX. Sorok­sári-ót 8/10. 337-541 Fried Samu, V.Visegrádi-u.14.111-505 Friedmann József, IX. Ráday-n. 31. 186-776 Friedmann Kálmán, VIL Wesselényi- u. 35. 422-024 Goldner Sándor, Újpest, Mády Lajos- u. 2. 294-203 Gottdiener József, Vm. Orozy-ót 40. 134-848 Hermann Adolf, VIII. Gróf Teleki László-tér 6. 131-350 Hoxák Mihály, XII. Nagyenyed-u. 2. 153-658 Jörg Anna, IX. Vámház-krti vásár­csarnok 170. sz. fülke.„ 382-221 Klein Sándor, Kispest, Üllői-ót 120 342-171 KUnk Ferenc, VII Erzsébet-krt 4 425- 662 Krausz Jenő, IX Csarnok-tér 5. 180 351 László Mórné özv. IX. Közraktár- u. 10. 186-527 Lovász Istvánná, VI. Teréz-krt 5. 424 306 Mándoki János, VIII. József-krt 77/79 138-760 Morvay Antal, XIV. Nürnberg-n. 24 496-523 Neumann Károly, XI. Horthy Miklós- ót 32. 458 619 Neumann Lilly, V. Szent István- krt 5. 115-134 Pintér Ferenc, I. Krisztlna-krt 24. 353-613 Porzsolt Samuel, I. Döbrentei-u. 16 153-201 Reich Imre, VITT. Baross-u. 81. 134-509 Rosenfeld Ernő, VI.Király-u.68.225-706 Rottersmann, Ilona, V Csáky-u. 23 115-021 Rőt Erzsébet, X. Körösi Csoma-ót 6/b, 148-611 Sehagrin Bertalan, IX. Ullől-ót 121. 130-662 Singer Rubinné,VI Király-n.6. 426-236 Spöttle Antal, XI. Verpeléti-ót 13. 458-667 Stiglitz Endréné, IX. Üllői-ót 83. 137-574 Viozián János, IV. Petőfi Sándor- n. 9. 184-143 Vlncze József, sajt, vaj, tej termékek, hentesáruk, déllgyümölcs konzervek kis és nagykereskedése, Kispest, Cllöl-út 209. 847-153 Weinberger Ferenc, Rákoshegy, Baross-u. 4. Tárcsázza először a *148-570 számot, azután kérje Rákoshegy 24 Weingarten Manó, VII. Lövölde-tér 7 426- 887 Wejser Dávidné őzv. V, Csanády-n. 8 298 -774 Zweig Simon, ITI.Flórián-tér 3. 362-407 C) Sajtnagykereskedők. 2. Tej. A) Tejellátó vállalatok Budapesti Központi Általános Tej csarnok r.-t. VII. Rottenbiller-n 31. *228-458 Diller Gottfried, és társa fia Károly, Újpest, Nádor-n. 65. 295-682 Egyesített újpesti tejüzem, Újpest. Király-u. 41. 295-2*2 Egyesült tejkereskedelmi r.-t. Vili 6zigetvári-u. 18. 134-527 Esterházy Pál gróf bakonyi tejgazdaság«, XI. ThaJlóczy Lajos u.25. 259-382,259-851 Fővárosi tejüzem r.-t. Köz- pon<l telepe és irodák XI. Horthy Mlklós-út 98/102. 208-887 268-888 Barát József, III. Bécsi-ót 21. 154-770 Bartók Testvérek, VI. Székely Berta- lan-n. 29. 126-266 Garai Pál, IX. Lónyay-n. 14. 385-572 Hldy Hermann vitéz, VII Garay-u. 25. 425-720 Kohn Salamonná, Vili. Lujza-u. 9. 340-850 László Imre, XIV. Kövér Lajos-u. 13. 296-631 Mandl Ignác. VII Király-u. 15.227 021 Máriánovits István, IX. Vámház-krt-i vásárcsarnok 187-290 Neumann Ottó, VII. Nefelejts-u. 7. 224-577 Pe trovios Gyű la, VIII. Kun-u.12.149-948 Rottersmann Tivadar, VI. Király- u. 60. 225-616 Sehagrin Gyula, Vili. Népszlnház- . 28. 137-635 Bchauli Károly, VII. Hernád-u. 40. 222-141. Zweig Vilmos fia, Hl. Szentendrei­ót 12. 363-109 Ivanofsky Géza, Vili. Szerdahelyi- u 2/a. 145-722 Joó Alpár, TX. Ferene-krt 17. 131-636 Kienitz János, XIII. Szent László- u. 13. 493-323 Kónya Mária, Újpest, Semmelweis- u. 35. 294-144 Korona tejosarnok r.-t. IX. Drégely- n. 15. 133-154 Körmendy Sándor, XIV. Bácskav- n. 43. 499-801 Magvar tej- és tejtermékforgalmi r.-t. Vili. Thék Endre-u. 4. 130-218 Neumann Sándor, V. Katona József- . n. 35. 112-805 Ónody József, XI. Péterhegy- dülö 693/hrsz. 468-581 Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ m. sz. XI. Horthy Miklós ót 105/113. *258-840 Pannónia Tejipari és Kereskedelmi r.-t Vili. Kálvária-n. 23. 132-340 Pestkörnyéki tejszövetkezet Rákos­keresztúr, Malom-u. 17. Tárcsázza először a *148-505 számot azután kérje Rákoskeresztúr 7 Record tejkereskedelmi válla'at, Új­pest, Deák Ferenc-u. 139. 294-226 Sándor Markus, Vili. Balassa-u. 11. 137-885 Szóld Manó,Vili.Rábóczi-tér 6.140-884 Töki Tejszövetkezet, VII. Thököly- út 28. 228-165 Vldosa Lajos, Rákospalota Dugonics- u. 12. 295-004 Virág Mihály, tejüzeme, Kis- pest, Aullch-u. 16. 347-119 Zelovits János, Kispest, Vas Gereben- u. 105. 147-074 B) Tcjltfók. (Lásd kávé alatt is.) Czeisler Sománé özv. V. Gróf Teleki Pál-u. 26. 119-245 Krassó Zoltán, XIV. Répássy-n. 10. 496-809 Láng Ferenc, VI. Nagymező-u.'19 116-005 Lantos Lászlőné, V. Klotild-u. 12/b. 129-946 Major Kálmánná, X. Népliget. 131-546 Molnár Pál,VII. Dohány-n. 62. 420-379 Németh Lajos, VI. Vilmos császár- út 21. 112-008 Rákóczi Tejivó, VE. Rákóczi-út 57/a. 131-567 Royal Tejivó, Vili József-krt 60. 135-018 Schwaroz Endre, VI. Király-n. 70. 424-820 C) TeJI cedők é» nagykereskedők. Balogh József, XI. Budafoki-ót 10/b. • 469-513 Bende Miklós, V. Pozsonyi-ót 22. 293-220 Farkas Irén, II. Retek-u. 19. 367-Ö32 Horváth Lajosné, VIt Jókai-tér 7. 326-135 Horváth Tiborné, VH. Garai-tér 19. 425-879 Kemény Jakahné özv. VII. Damjanieh- u. 46. 421-314 Kovács JeEő, IX. Tinódi-u. 6. 133-978 Kövesdi Mátyásné Budakeszi, Erkel- n. 5. Tárosázza először a *164-547 számot, azután kérje Budakeszi 37 Knnitzer Ibolya és Kunitzer Valéria, VI. Lövölde-tér 3. 221-481 Lnkovies Vilmosné, XIV. Törökőr- u. 54.' 497—422 Molnár János, II.. Batthyány-téri vásárcsarnok. 153 301 Morvay Jenő, IX. Szvetenay-n. 33. 130-603 Orbán József, VHI. Romanelli-u. 5. 134-694 Polgár Pálné, XI. Horthy Miklós­át 105/113. 268-108 Rákos Józsefné, V. Katona Jőzsef-u. 4. 316-514 Révész Kálmánné, Vni. Madách lmre- tér 7. 221-182 Schubert Antal, VHI. Szerdahelyl- n. 8. 132-437 Szabó Mártonná, XI. Karolina-u. 56. 256-041 Tafferner János, n.Török-u.6.151-579 Ulmer Antal, III. Bécsi-ót 63. 162-502 Vajda Béla,XIV.Thököly-ót 95. 499-758 Váradi Jenő, VI. Szinyei Merse-n. 20. 315-062 D) Tejtermelők. Dánosi Andor, XIII. Reiter Fereno- u. 3. 498-793 Esterházy Pál gróf, XT. Thallóozy- n. 25. 269-382 Károlyi István gróf dr. Ujpest- Káposztásmegyer. 494-544 Maver Endre, Vili Thék Endre-u. 43. 149-501 Zoltán Andor, XIII. Szent László- n. 12/b. 293-166 3» Tejgazdasági bereu» dexések é» gépek. (Lásd gép alatt Is.) Ackermann Vilmos, XI. Verpeléti- ót 12. 468-733 AlfaSeparatorr.-t Tejgazdasági, mezőgazdasági és hűtő­gépek gyára. összes gépek és esgközők tejértékesitö és földolgozó üzemek ré­szére. Hűtő- és Jégkészitö berendezé­sek mindenféle üzem részére. Gyors- füllesztők, permetezők, gaz d asági szivattyúk. Gyár éz iroda: XI. Csurgói-út 15. Tel.: #258-824 Városi 0zlet:VIII.Baross-u.6.131-435 Bálya László, V. Tátra-u.36. 292-425 Czigler János VIII. Köszörü­li. 12. 140-601 Fémára és Vegyipari Gépgyár, Túl: Barna Károly, Vili. Koszoru-u. 12. 185-104 Hansen Chr. Hansen’s La­boratorium, IV. Ferenc József-rkp. 12. 184-712 Tejoltó, sajt- és vajf esték, kultúrák, összes tejgaz­dasági vegyszerek. Hennefeld rt Elektromos hűtőkészülékek és kamrák, fagylaltgépek, konzerváto- rok. Jóggyártóberendezések, gazdasági, tej, szoba, és ivó­víz hűtők. Szab. jégszekré­nyek, sörkimérő készülékek, vendéglők, büffék stb. részére. Ó-u 6 112-026 115-646 Hungária Műszaki Vál­lalat gépműhely IX. Szve­tenay-n. 38 142-878 Vajköpűlö, vajadagoló és csomagoló gépek. Uveg- töltő és elzárógépek sűrű és ritka folyadékhoz. Turó- slmltó kőhengerek. Speci­ális javítások. I H P E R I ÓT" vegyészeti laboratórium. Vili. Práter-n. 65. 148-555 Tejgazdasági berendezések, üzem­anyagok, laboratóriumi felszerelé­sek. Vegyi anyagok nagykereske­dése, „Gigant“ tejoltópor, „Gó­liát** tejoltópasztilla gyártása. ,,Joha“ ömlesztő só lerakata. „Flóra Danioa*1 kultúrák képviselete 340

Next

/
Oldalképek
Tartalom