A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

S

mind külföldre csak 30 I llér. Szabók Wittenberg István, VI. Teréz-krt 46. 119-432 Wolí és Töke, VHI. Rakóczi-út 9. 134-301 Wolf Lajos és fia, V. József nádor-tér 9. 186-110 Wunderlich Péter, IV Váci-n. 78/80. 180-165 Wnrmfeld József, V. Bzemere-u. 17. 116-129 Zámbó Kálmán, XII. Városmajor- n. l/o. 166-984 Zamecsnik József, VI. Nagymezö- n. 19. 122-485 Zelenka József, férfiszabó,VII. Rá­kóczid t 78. 426-623 Zélinger Izsó, VI. Gróf Zichy Jenö- n. 1. 128-841 2.,Magyar diazruha- uabök. Aáám Ferenc polgári és egyenruha szabó IV. Irányi-n. 25. ♦ 188-091 Gyárfás Kálmán léc­falvi, udvari szállító, ma­gyar díszruhák specialis­tája IV. Ferenciek-tere 9. 183-549 Klss-Gytf rgyel István vitéz, magyar díszruha szabó, V. Wekerle Sándor-u. 7. 383-095 Schaffer János ut. Kecske- métl-u. 1. 382-580 Lilim aim és Szemere V Szent István-tér 5 380-583 Vékony László, magyar dlszruhaszabók, IV. Aranykéz-u. 6. 187-645 3. NSUzabák. (Lásd női divattermék alatt is.) Adamikné Neudörfer Klára,IV. Fehér­hajód. 12/14. 381-407 Adler Samnné, IV. Váoi-n. 16. 884-255 Arpássy Antal, VII. 8ip-u. 7. 423-480 Anspítz István, VU. Wesselényi- n. 19. 223-928 Anspítz Miklós, VIH. Bérkoosis-u. 19. 349-937 Balázs János, IX. Üllői-út 21.187-171 Balogh Mihály, V. Wekerle Sándor- n. 18. 115-991 Baloghné Nemes Mária, V. Nádor- n. 14. 326-178 Barna Lajos és társa, IV. Károly király-út 10 187-016 Banm Márton, VI. Eötvös-n. 2. 224-517 Beek Irma, XI. Verpelétl-út 8. 256-012 Benkö Anna, IX. Mátyás-n. 8.183-140 Berger Katinka, V. Wekerle Sándor- n. 3. 180-125 Berger Lászlóné, XIII. Váeí-út 170/e. 493-391 Berkovits I.-né, IV. Kristóf-tér 2. 386-300 Bibel József, Q. Margit-krt 40.357-339 Bilisits Jnlla, m. Nagyszombat-n. 25. 862-589 Blan Margit, VU. Wesselényl-n. 46. 221-567 Boánár Aáolf, angol nőt szabó, Vili. József- krt 18. 839-196 Bók László, V. Vilmos császár-ót 8. 186- 478 Böjtbe Lászlóné,V. Tátra-n. 26.498-222 Brann Árpád, VII. Klauzál-tér 6. 423-648 Brann Rózsi, V.Csáky-n. 20. 126-160 Burgheim I. Sándorné, vm. Népszin- ház-u. 29. 145-744 Btiohler Istvánná, V. Visegrádi-n. 4. 116-038 Christ Józsefné, IV. Szervita-tér 6. 182-193 Csató István, IV. Gróf Károlyi-u. 6. 187- 167 Csepreghy Mária, Újpest, Berosényi- u. 4. 495-101 Csihalik László, VI. Podmaniozky- u. 41. 316 028 Csillag Sári, VU. Erzsébet-krt 13. 422—289 Csillik Antal.VII. Király-n. 47. 421-355 Csintalan László, IV. Kigyó-u. 2. 180-163 Csizmadia Mihályné, VII. Erzsébet- krt 34. 422-816 Csokásy Margit, VI. Révay-u. 10. 129- 897 Csorba Lajos, VIH. Tavaszmezö-n. 6. 149-533 Czeglédy Andrásné özv. VU Király- u. 23. 426 217 DávidIzsákné,IV Irányi-n.23. 382-027 De Móri Arthurné, V Berlini-tér 4. 329-981 Dembitzky Anny, V. Vilmos császár­át 8. 184-041 Dénes Ferenc, IV. Váoi-n. 82. 389-162 Deutsch Edit, VIU. Rákóozi-út 47. 130- 571 Domokos Lajos, IV. Bástya-u. 27/29. 187-128 Dvoraesek Oszkár, IV. Kossntb Lajos- u. 1. 382-331 Einhorn Ilona, VIU. Népszinház-u. 40. 142 907 Ellbogen Ewald, VII. Wesselényi- u. 27. 223-344 Erdős Gyula, VI. Nagyraező-u. 21. 110-822 Falndi Olga, VI Jókai-térl. 310 665 Farkas Erzsébet, Újpest, Beniczky- n. 3. 295 061 Fehér Gizella, XII. Gömbös Gyulá­ét 31. 167-870 Fellner József, VIII. Szentki rályi- u. 6. 149-896 Feszler Károly, VI.Teréz-krt 52.316-526 Fleischer Endre, VI. Anker-köz 1. 226- 549 Fodor Jenöné ifj. V. Szent István- krt 25. 117-827 Földes Jenő, vn. Erzsébet-krt 54. 421-618 Förstner nővérek, V. Vörösmarty- tér 4. 187-315 Fráter Izidor, IV. Régiposta-u. 7/9. 180- 352 FUHRMANN LÁSZLÓ nöiszabó, IV. PETŐFI 8AND0R-U. 10. 184-087 GÁC8 RÓZSA, IV. Bécsi-u. 6. 181^ Gaál Kálmán nöiszabó, vn. Rákóczi­ét 60. 227-788 Gidáli Béla, Vn. Dob-n. 70. 421-440 Goldstein Mfklósné, VI. Vilmos esá- szár-ét 43. 115-109 Gottselig Regina, VU. Nefelejts-u. 42. 224-772 Gressl Gimes Rezső, IX. Ráday-u. 11 187- 192 Groszmann Árpád, VI. Király-n. 38. 427-438 Gyetvai László, V. Gróf Teleki Pál- u. 4. 882-610 Hajdn Árpád, VIU. József-krt 71/73 340-886 Hajdn József, IV. Keoskeméti-u. 6. 884-410 Halmai Ferenoné, IV. Kaas Ivor-n. 9. , 184H284 Hasznossy Gyula, XI. Szaboleska Mihály-u. 10/a. 468-017 Haasleitner László, IV. Semmelwels- u. 11. 880-275 Havai Ferenoné, VH. RottenblUer- u. 16. 226-305 Havas Jenő, IV. Régiposta-u. 5. 188- 817 Hay Mátyás, IV. Gerlóczy-u. 7.186-173 Hermányi Gyula, V. Zápolya-u. 18. 298-719 Herozog Lászlóné, VHI. Muzeum- krt 10. 338-748 Hirsohler Dezső, V. Mérleg-u. 11. 186-606 Hornisoher Péter, VH. Akáczfa-u. 48. 227- 869 Iritz Katalin, VI. Lázár-n. 18. 829-884 Iván Kálmán ifj. VU. Alsóerdősor 3 224-162 Jambrioh Bé a VH. Almássy-tér 17. 226-982 Janesek Gyula, IV. Petőfi Sándor- n. 3. 189-712 Juhász Ilona, V. Zrinyi-u. 9. 881-406 Jutkovios Béla, VH. Nagyatádi Szabó- u. 48. 222-668 Kasparek Béláné, VI. Ó-n. 8. 110-818 Kemény Lüi, IV. Ferenoiek-tere 3. 386-734 Keményné és társai, IV. 8ütő-u. 2. 181- 080 Kenéz Endréné dr.-né, V. Visegrádi- n. 36. 293-448 Keresztury Pál, VH. Rákóezi-ét 8/b. 223-707 Kertesy Béla, IV. Keoskeméti-u. 4. 184-210 Király Ferenc, VHI. Tavaazmező­5. 137-686 Kiss Kálmán, IV. Béesi-u. 1. 189-114 Kolozsi István, V. Szent István- krt 20. 125-151 Komlós Gézáné, IV. Egyetem-u. 3. 180-112 Roncsok Sándor, VI. Szinyei Merse- u. 17. 327-985 Kontz Kató, IV. Aranykéz-n. 2. 180-546 Konkoly Gizella, nöiszabó, VI. Vilmos csáazár-át 63. 327-980 Kovács Gabriella, IV. Bakáts-tér 5. 183-564 Kovács János, IV. Vámház-krt 14. 887-081 Kováts Istvánné, Vn. Wesselényi- u. 54. 221-767 Kozárszki Márk, IV. Bzerb-u. 18. 886-006 Kozempel Sándor, XIII. Frangepán- u. 88/a. 493-192 Kőhalmi Tamás, VIU. Rőkk Szilárd- ú. 39. 849-563 Kövesi Lajosné, VI. Mozsár-n. 10. , 112-604 KULCSÁR László, IV. Gerlóczy-u-11. 388-028 Kuhn Gyula, V. Erzsébet-tér 8.186-114 László Árpád, VUi. József-krt 13. 182-846 Lázár Julia, IV. Párisi-u. 1. 182-746 Leiner Dezső, VIU. Rákóezi-út 23. 149-928 Leisz János, Rákospalota, Horthy Miklós-ét 82 . 494-097 Lilienthal Arnoldné, VI. Hegedős Sándor-u. 17. 425-619 Lipnik Sándorné, n. Zsigmond király­éba 12. 353-982 Logozsán István, VI. Ó-u. 8. 116-419 Ludányi Pál, IV. Váei-u. 16. 182-572 Lukács (Löffler) Károlyné, VI. Teréz- krt S. 225-680 Lukács László, IV. Eskü-tér 1. 385-174 Lusztig István, VIH. Rökk Szilárd- n. 21. 140-645 Malatinszky Mária, VI. Andrássy- ét 8. 310-746 Mabrer Károly, VH. Döb-u. 31. 222-688 Marossy Kálmán, XI. Vitézek-tere 1. 468-768 Marton Nővérek, IV. Petőfi Sándor- u. 6. 187-624 Matyi Sándorné, VIII. Szentkirályi- u. 49. 149-746 Meggyes Nagy István, VI. Andrássy- ét 79. 221-810 Mészáros Lőrinc, V. Gróf Teleki Pál- u. 20. 115-601 Mészáros Sándor, VUI. Aggteleki u. 2. 344-600 Miklósy Gvörgyné. VII. Nagyatádi Szabó-n. 86. 220-140 Molnár Antal, IV. Mária Valéria- . n. 7. 188-401 Molnár Edit, I. Lógodi-u. 6. 160-708 Molnár Endréné, V1L Erzsébet-krt 24. 221-973 Molnár Hona Sarolta XI. Kruspér- u- 6/8. 456-784 Müller Mártonná, IV. Kossuth Lajos- u. 15. 183-565 Nádasi Vilmos, VHI. Sándor-u. 82. 180-624 Naftólí Imréné, vm. Vig-u. 24.189-010 Nagy Balázs, IV. Ferenoíek-tere 9 383-449 Nagy Elemérné, Újpest, Horthy Miklós-ét 47. 494-174 Nagy Gyula, VI. Andrássy-út 1.227-288 Nagy István, IV. Irányi-u. 10. 188-272 Nagy István, VI. Nagymező-u. 21. 326-577 Nagy Józsefné, VI. Andrássy-ét 88. 110-358 Nemes Erzsébet, I. Krisztina-krt 143. 157-766 Neumann Edith, VH. 8ip-u. 7. 223-630 Neumann Fanny, V. Gróf Tisza lstván-u. 16. 184-232 Obermann Ferenc ifj., IV. Calvin- tér 2. 382-282 Ondódi Pálné özv., V. Kálmán-u. 21. 110-612 Pálfi Zsuzsanna, V. Dorottya-u. 9. 182-510 Palicz Erzsébet, VU. Hársfa-u. 67. 221-524 Pálmay Kálmánná, VHI. József- krt 53. 180-764 Pataky Mária, XI. Berosényi-u. 8. 256-820 Pekaresik Irén és 0. Kovács Zsuzsa, V. Gróf Tisza István-u. 24. 184-438 Pekárik Mária,VI.Hajós-u. 24. 325-112 Péter Györgyné dr.-né, V. 'Szent István-krt 4. 311-493 Pólyák Ferenc, IX. Ráday-u. 9.182-568 Pozsgai Oszkárné, XL Bendeguz- U. 24. 256-470 Pozsgay Istvánné, VIH. Rákóczi­ét 26. 340-962 Pöcze Zsigmond, XIV. Remény- u. 9/b. 499-691 PulayMihály,VH. Király-u. 11. 227-65e Pnrgát Jánosné,IV.Váei-u. 10. 380-448 Ráez Teréz, XU. Fery Oszkár-u. 26. 367-057 Radó Jenő, VH. Wesselényid. 57. 422-848 Reiehenbach Árpád, IX. Ráday-u. 9. 383- 441 Reichmanu Béláné, VH. Dohánv- u. 20. 223-725 Reichmann Sándor, Vn. Erzsébet- krt 36. 421-859 Reinitz Marianne, IV. Deák Ferenc- u. 15. 386-646 Reiter Erzsi, VI. Vilmos császár­át 19/o. 11# 882 Renosisovszky Margit, VH. Erzsébet- krt 28. 421-81# Révész Sándor, lV.Váci-u.46. 381-093 Rohrlich Nelly, IV. Molnár-u. 16. 384- 189 Rosta Károly, VI. Mussolini-tér 2. 224-299 Róth Erzsi, IV. Semmeiweis-u. 10. 386-602 Rotter Rezsőné, IX. Csarnok-tér 6. 880-464 Salzer Sándorné,V.Tátra-u.11.311-696 Sándor Ilona, Vili. Rökk Szilárd- n 39. , 135-685 Sehortie Éva, VI.Bd1osu-u ,23/b. 498-861 Schulhof Leóné, IV. Váoi-u. 7. 384-110 Schwarez Rózsi, V. Tátra-u. 3. 129-047 Siklós Jenőné, V. Csáky-u. 21. 129-868 Silbermann Margit, VII. Király-u. 17. 426-844 Singer Jakabné, VII. Király-u. 50. 226-716 Soós Gábor, IV. Bástya-u. 12. 186-787 Spieler Ödönné özv. IV. Városbáz­H. 10.- , 386-371 Spitz Lajosné, Újpest, Arpád-út 40. 495 099 Starnberger Kató, XII. Márvány- n. 48. 151-970 Steiner Elemér, IV. Petőfi Sándor- u. 10. 180-284 Steiner Gizella, V. Légrády Károly- u. 44/b. 493-805 Steller Gizella, XII. Németvölgyi­ét 16. 158-366 Szabó Károly,VI.Teréz-krt80. 124-731 - Szabó Lajos, Vili Rákóozi-tít63.134-095 Szalay János, VII. Károly király­ét 5. 428-377 Szamosi József, II. Zsigmond királv- étja 6. 167-268 Szántó Endréné, V. Csieseri László- u. 15. 498-884 Szántóné Hermán Margit, IV. Molnár- u. 47/49. 881-481 Szapú József, VII. Huszár-u. 6 . 224-172 Szász István, IX. Üllői-út 21. 380-413 Székely Kálmánná, VI. Teréz-krt 28. 327-963 Szlávik Erzsébet, VHI. József- krt 81/a. 340-282 Szlovák Imre, V. Szabadság-tér 7. 326-414 Szöllösi Rózsi. IV Váci-u.46. 184-672 Tabacsnik Dávidné, IX. Hőgyas Endre-u. 17. 383-034 Tar Tamás,IV. Kaas Ivor-u. 9. 180-767 Taresi Margit, XII. Sehwartzer Fereno-u. 8. 152-376 Teiszler Emmy, XI. Vásárhelyi Pál- n. 9. 456-181 Tiefenthaler István, Pestszentlörine, I. Abrudbánya-u. 4. 142-313 Tóbiás Gizella,VI. Hajós-u. 28.111-603 Tóth Andrásné, VI. Eötvös-u. 10. 221-868 Tóth József, Xin. Reitter Fereno- u. 150. 493-088 Tóth Margit, Xl.Ulászló-n. 64. 256-110 Treml István, IV. Fehérhajó-u. 12/14. 884-492 Tüski István, IV. Kossuth Lajos-u. 17. 382-481 Ullmann nővérek, VI. Teréz-krt. 88. 111-487 Urbaeh Géza, IV. Váei-u. 11/b. 184-197 Vadász Sarolta, Vili. Sándor-u. 80/a. 849-824 Vándor Leó, lV.Városház-u. 16.182-864 Varga Imre, IV. Fehérhajó-n. 12/14. 184-025 Varga Miklós, VII. Klauzál-tér 7. 223—347 Virágh Vilma, XI. Horthy Miklós­ét 60. 257-381 Vitik Ferenc, IV. Váoi-u. 22. 389-177 Vogel János, IV. 8emmelweis-u. 4. 184-682 Weher Ferenc, V. Vilmos császár­ét 76. 826-174 Weisz Dezső, VU. Nagyatádi Szabó- u. 33. 421-474 Wei3z Frida, V. Gyöngyház-u. 3. 298-658 Weltner Dezsöné, VH. Wesselényi- * u. 13. 223-539 Wilhelm György, IV. Párisi-u. 2. 182-673 Winkler Jakab, IV. Szervita-tér 8. 181-132 311 Irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom