A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

P

Portálok Budapesten ne vl$ve mm n csomagját. 3. Vas- és ffémporlálok. Dobos András, vas és fómpor- tálok üzeme, XI, Mohai- út 115. 256-516 Hreeska László, lakatoamílhely, XXII. Lomb-u. 31/b. 298-138 Porvédő álarcok. Pipin ár ferenc ÉÜH porAlarc respirator specialists. VI. Vörösmarty-utc« 61. 122-920 POSZTÓ. (Lásd bársony, bélésárnk, pamut, szabókellékek, szövet és vászon alatt is.)' 1* Posztó-és bélésárii" kereskedők. Ader Ernő, VII. Kisdióta-n. 11. 424-143 Andrádi Miklós,VI.K irály-u.6. 227-772 Bálint István, V. Gróf Teleki Pál­it. 1. 380-282 Bállá Nándor és társa, posztó és bélésára gyári rakt. IV Deák Ferenc-u. 17. 181-025 BergidaSamu,VI Király-u.46. 426-804 Blum Zsigmond,VI Király-u.8. 226-878 Bombinszky Etelka, VH. Kazinezy- n. 28. 423-457 BornstelnMlksa,Vn.Dob-u. 88. 423-261 Brann Salamon, VII. Garay-u. 27. , , , 426-267 DÉNES ES FORGÁCS, posztókereske- dök, VH. Károly király-út 9. Tel: 223-206 Engel Nándor és fia, V. Vilmos esászár-út 2. 380-129 Farkas Tibor, posztó, szövet és bélés- áruk, V.Vilmos esászár-űt4. 380-172 Gottesman Cipót, posztó és bélésárukeres- kedd, V. Deák Ferenc» tér.l. 880-164 Grosz testvérek, VII. Istvánét 36. 228-824 Grosz Testvérek, VII. Rumbaoh Sebestyén-o. 9. 227-249 Hajdú Jánosné özv. VI. Andrássy- át 86. 312-789 Heck Nándor, VI. Vilmos császár­át 19/e. 329-953 Hoffmann Géza, VTL Dohánv-u. 22/24. 423-894 Kazy Ferenc báró, VI. Anker-köz 3. 427-524 Kiss Jenő Sándorné, V. Szent István- tér 16. 316-121 Krausz Márk és Révész János, V1H. Aggteleki-n. 19. 134-032 Luskodi Gábor, V. Gróf Teleki Pál- n. 26. 111-046 Mózes Sándor, VII. Eresébet-krt 17. 222-717 Nagy Lajos, V. Wekerle Sándor-u. 14. 126-428 Pacozai Géza, Kispest, Üllöi-út 89. 347-179 Partos Dezső, V. Gróf Teleki Pál­it. 3. 180-766 Retter és Schweitzer V. Vilmos es. ót 4. 8841182 Rnbelné, VII. Rákóozi-át 6 . 428 736 Singer Bertalan, VI. Anker-köz 4. 226-869 Szendrő Miksa, posztó- és bélés- árukeresk, IV. Károly király- út 22. 188-204 Szövetáruforgalmi k.f.t. VI. Eötvös­ii. 28. 112-649 2. Posztó- ós bélésáru­nagykereskedők. Baum Mór, VI. Király-u. 10. 426-243 Beckmann és Fischer, IV. Siitő-u. 2. 181-312 Betskey István, V. Wekerle Sándor- u. 4. 186-620 Brenner K. L. VI. Deák Ferene-tér 6. 427-502 Christian Károly, VI. Madách Imré­ét 3. 223-438 Fisohmann József, V. Vilmos császár­át 8. 181-710 Frantzl Géza, posztó, szövet, textil és bélésáru nagykeresk.Vll.Murányl- u. 11. Közel a keleti p. a. hoz. 227-809 Gellén Zsigmond, V. Gróf Telekv Pál- u. 46. 317-635 Grosz Andor, V. Gróf Teleki Pál-u. 2. 380-160 Herzog József íf j. V. Wekerle Sándor- u. 14. 316-018 Hilbert János, VIII. Práter- u. 44 a 888-678 Jánosik János, V. Gróf Teleki Pál- □. 4. 189-164 Kanitz Artúr Istvánné, sz. Rényi Dorottya, posztó, szövet és bélés- árukereskedő, VII. Madách Imré­ét 5. 220-675 Keresztény szabóiparosok szövetke­zete, IV Károly király-át 30. 189-861 Kis3 József, VII. Károly király-át 21. 226-396 Letlényi János, VI. Vilmos császár-út 5. 420-111 Moüern és Rreltner, nagykeresk. IV. Deák Ferene-tér 8. #181-956 Mózes Sándorné, VII. Éva-u.24. 223-645 Patezai Sándor, VI. Andrássy-át 19. 223 455 Puoser Dezső,vn.Rumbaeh Sebestyén- u. 14. 427-867 Remiinger László, VII. Király-n. 17. 423-097 Rosenberg és Társa, V. Gróf Teleki Pál-n. 2. 181-685 Sárközy Géza, V. Wekerle Sándor- u. 13. 125-581 Sehnmioky J. Ferenc, V. Gróf Teleki Pál-u. 20. 120-387 Sohwarz Jenő, VII. Kazinozy-u. 32. ”223-554 Sonnenschein Béla, VI. Anker-köz 1/8. 226-547 Szabó László, V. Wekerle Sándor-n. 19. 113-403 Vermes Sándor, VI- Vilmos császár­át 19. 129-643 Weisz Adolf és Schwartz, VI. Vilmos császár-út 6. 427-113 3. Posztógyárak. Adler Nándor és Társa posztógyára, VI. Vörösmarty-u. 69/71. 114-900 Bajai posztó- és takarógyár r.-t. V. Wekerle Sándor-u. 18. 114-179 Buda vidéki és Újpesti Gyap- Jnfonó-Szövőgyar r.-t. Új­pest. Madrldl-át 4. *294-939 Első magyar gyapjumosó és Unomposztógyár r.-t. V. Kár pót-a. 9/11. #292-228 Jogügyi osztály 298-175 Első magyar nemez-, posztó- és fez- • gyár r.-t. V. Gróf Teleki Pál-u. 17. 116-810 Garatnsxegl Finom­posztógyár. Városi Iroda: XIV. Siefánta-ót 16. 296-886 Gyár: Pestszentlőrlnc. COHEN POSZT Ó- GVAU U.-T. Albert­falva, Kondorosi-út 8. *253-996 Magyar posztógyár r .-t .Csepe 1 *147-395 Richards Richard győri finomposztógyára r.-t. V. Wekerle Sándor u. 17. *121-627 Interurbán vonal: 125-912 Soproni és Újpesti posztó- és sző- nyeggyárak r.-t. V. Nádor-u. 18. *114-606 Trankhahn posztógyár és ruhagyár r.-t. XI. Bocskay-út 127. 268-472 268-652 Szövetboltjai: IV. Prohászka öttokár-u. 8. 383-508 VI. Teréz-krt 224-832 VII. Baross- 15. 426-745 Trunkhahn Leopold vezérig, lakása, XI. Bocskay-út 127. 268-654 4. Posstógyárlképvl­selők és ügynökök. Deutsch Ignác és veje, VI. Vilmos császár-át 16. 122-448 Glück Albert, IH. Lelkész-u. 6. 361-194 Leipnik Gyula, VII. Károly király- út 5. 427-869 Medák Gyula, V. Koháry-u. 14.112-777 Slmonyl József. XII. Mese-u.5. 365-842 Solt László, V. Báthory-n. 4. 127-836 Szántó Mór, IV. Magyar-n. 3.. 186-012 5. Posztókereskedők, Kammer testvérek tex­tilipar r.-t. Városi iro­dája, V. Wekerle Sándor- u. 17. *121-627 Baner Ödön, VI. Paulay Ede-u. 26. 427-399 Blum Ignác, V. Géza-u. 7 . 327-818 Blum Károly, V.Erzsébet-térő. 180-424 Bodnár D. és társa, VII. Kazin<;zy- u. 38. 423-320 Bodnár és Brück, V. Erzsébet-tér 2. 180-286 Deutsch Sándor, VII. Király-u. i/d 423-584 Ekker Sándor, VII. Károly király- út 23. 226-406 Fischer Lajos, VI.Király-n.10. 428-096 Fogéi László, Vll Madách Imre-tér 5. 426-027 Friedmann Rezső, V. Hollán-u. 22. 124-876 Griesz testvérek, VI. Andrássy út 2 121-303 HU8ZERLEMIL,VI.Király-u.6.426-917 Kauf mann Mór, VI.Király-u. 2. 223-797 KAZÁR NÁNDOR posztókereskedö, DEÁK FERENC-U. 14. 188-500 Kister Manó, VII. Damjanioh-n. 25/b. 220-914 Krasscner Cafos, posztó kereskedő, V. Deák Ferene-tér 2. 181-211, 181-423 Semler J. térít és női szővetkttlönl eg ességek. V. HeáR Ferenc- u.12.191-709192-751 Steiner Ferenc, XIV. Bosnyák-tér 3. 296-288 Storer Viktor, IV, Váei-u. 34. 186-262 Szegő Lajos, IV. Galamb-u. 4.181-324 Szövetáruforgalmi k.f.t. V Gróf Teleki Pál-n. 3. __________389-164 S acövetReresRe- delml r.-t. VII. Évá­it. 20. 423-330 Kistaresai fésíisfonógyár r.-t. V. Zoltán-u. 6. 125-988 Ládi Imre vitéz, posztó textilkeresk. VH. Dob-u. 17. 223-568 Medák Rózsa,VI. Király-n. 12. 226-474 Medák Tibor, VIII. Népszinház-u. 31, 832-031 Pannónia posztó- és divatház, VII. Károly király-út 3/b. 226-045 Pannus posztó- és divatkereskedelmi k.f.t. VI. Károly király-út 8.183-079 Pártos József, VII. Nagyatádi Szabó- u. 2. 420-039 Perlaki Györgyié dr.-né, VI. Vilmos császár-út 19/a. 116-318 Posztóforgalmi k.f.t. VII. Király- . 1/d. 423-583 Relle Vilmos, V. Zrinyl-n. 12. 315-151 Rohonezy Victor vitéz, XII. Zug­ligetiét 9. 364-187 Rosenthal Richárd, VI. Király-n. 10. 226-816 Seidner Lipót.VI. Király-n. 68. 425-401 Semler Elemér, XII. Németvölgyi- át 15. 353-524 Terebessy Lászlóné vitéz, VI, Király- u. 8. , 228-154 Tóth Dezső, VIII. Vas-n. 3. 180-063 Tóth Karolin. Irén, Jolán,V. Erzsébet- tér 2. 181-490 Weinberg Károly, VI. Andrássy-át 72. 329-276 Ttsu ffalstvún éstsal, IV. Václ-u. 25. 188-640 6. Po»gtówigyk6f»- kedók. Barna Ignác, XII. Lóránt-út 4/a. 166-382 Barta Ödön, V. Vilmos császár-át 8. 184-280 Biró Béla, VI. Anker-köz 2. 426-961 Forgács Jenő, VII. Madách Imre-tér 1. 423-559 Fóti Ferenc, IV. Váoi-n. 9. 187-619 Kende Sándor, V. Visegrádl-u. 6. 116-647 Kisdián László, VI. Vilmos os.-át 5. 426-455 Klein Dezsőné, VH. Wesselényi-u. 6. 427-244 Cana KeresRe- delml Részvény- társaság, v. Deák Ferenc-a. 16. 382-583 332-194 Mátyás Károly posz fónagykeresk VII Karoly klrály-dt 13/15 227-444 Posztókereskedelmi vállalat r.-t. Üzlet: VII. Károly király-út 3/b. 226-049 Igazgató és iroda; 226-071 Radvány József és fial VH. Wesse- lényi-u. 2. 420-731 Rosenberg Sándor, VI. Anker-köz 2. 426-966 Sehwankné Kasza Irma, VII. Király- u. 1/e. 226-530 Szemere Miksa, V. Gróf Teleki Pál- u. 8.___________________381-592 S zövöttárú- és textil forgalmi részvénytársa­ság, VII. Károly klrály- : 25- -------­á t 226-813 Tembel Mátyás, VH. Király-n. 1/b. 426-424 Weisz Dezső és tsa. VH..Király-u. 13. 227-041 Weisz 8. Sándor,posztó- és bélésáranagykerésk. V. Gróf Teleki Pál-n. 1». Telefon: 117-700 ZEKE Textilnagykereskedés, szövet és bélésáTÚk kendőárúk nagybani eladása. V. Nádor-u. 19, 829-357 Pótkávé. (Lásd maláta, alatt Is.) Franck Henrik Fiai Részvénytársa­ság, XI. Budafokiét 64. *268-845 Haneseh Mária, VH. Hernád-u. 40. 223-198 Kellner Béla, VI. Jókai-tér 1. 116-564 Klein Izidor, XI. Horthy Miklós­át 52. 269-294 Boós Gábor, VI. Szív-u. 66. 128-871 Szabó Sándor, IH. Viador-u. 6. 162-396 Szent István pót- és malátakávégyár, X. Maglódl-űt 17. #148-490 292

Next

/
Oldalképek
Tartalom