A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

O

Orvosok. Üzleti kőrútján tftwlsáSl beszélgetéseit 24. Természetes gyógymódok (phyoiko-, fclimato- él balneotherapla). Bárdos Tibor dr. XI. Horthy Miklós út 49., Telefon: 469 18» Bernáth Árpád dr. V. Gr. Tisza István ii 14 187-445 Boér Kálmán dr. in. Floriár.-tér 3. 362-323 Borsos László dr. XII. Gömbös Gvnla- út 31. 162877 Elek öAndop dr. Rövidhullám fény és elektrotherápia. Quarz, histamin, tonisator,yil.Károly-brt 3/a. 423-947 Engländer Árpád dr., Orthopédia és Kizikotherapia szakorvosa, V. Szent István-krt 13. 118-916 Farkas Endre dr. V. Báthory-n. 3. 326-438 Gáspárdy Géza dr. III. Zsigmond ki­rályija 60. 162-876 Gerő Armin dr. IIP. Zsigmond király­át ja 23. 367 221 Horányi Ferenc dr. II. Margit-krt 44. 157 666 Keller Dezső dr. II. Toldy Ferenc­it. 1/b. 156-680 Kiss Jenő dr. főorvos, V. Vilmos csá- szár-út 18. 121-398 Koricsoner Margit dr. XII. Város­ma jor-n. 23. 167-060 Knnszt János dr. I. Pöbrentei-tér 1. 164 485 Pártos Alice dr. Bernáth Aorélné, V. Klotlld-n. 10/a. 114 985 Réh Béladr. Elektromágneses gyógy­int. VII. Vilma királynő-út ll/a. ■ 220-089 Schmitt Pál dr. II. Gvorskocsi-u. 44. 365-111 Szelényi Jenő dr. XIV. Gyarmat-u. 34. 297-047 Szilárd Bertalan dr. XI. Horthy Mik- lós-út 51. 458-740 Teleki Pál dr. V. Gróf Tisza lstván- n. 12. 185-625 25. Te»tegyené«*et (orthopaedla). Adorján István dr., orthopéd sebész, */a5 —6-ig. VII. Krzsébet-brt 16. 222-600 Czimbalmos József dr. JX. Üllől-át 3. 386-133 Dől linger Béla dr. egyetemi tanár, Vni. Vas-u 19. 144 244 Englánder Árpád dr., Orthopédia és Fizikotberapia szakorvosa, V. Szent István-krt 13. 118-915 Fischer Ernő dr. közkórházi főorvos, ortho pád rend. V. Juhász Andor- n. 18. 114-462 Glauber Andor dr. V. 8zalav-u. 3. 118 578 Grosz Tibor, V. Juhász Andor-u. 13. 128-339 Hajós László dr. V. Tátra-u. 6. 115-875 Haller Ödön dr. orthopád—sebész szak­orvos, V. Hollán-u. 3. 112-411 Horváth Boldizsár dr. IV. Semmel- weis-n. 9. 189-368 Kenéz Jenő dr. V. Hollán-u 4. 120-449 Kopits Imre dr. egy. magántanár orthopaed szakorvos, VII. Nyár- u. 22. 223 634 Kopits Jenő dr.VII. Nyár-n. 22.223-600 Küllő Zoltán dr. Vili. József-krt 33. 143-118 Kiilley László dr. XI. Horthy Miklós­át 54. 268-656 Landgraf Jenő dr. IV. Deák Ferenc- tér 3. 189-074 Nagy Andor dr. kórh íg főorvos sebész orthopäd rendelője IV. Károlv- krt 2 189-090 Niedereeker Gáspár dr. XI. Bertalan Lajos-u. 21. 259-585 Puky Pál dr. VII. Damjartieh-u. 44. 421 707 Reichard József dr. orthopaed szak­orvos, v. kórházi adjunktus. IV. Apponyi-tór 4. 181-6311 Rojkó Antal dr.V.Klotild-n. 4. 113-926 j Roth Tibor dr. VI. Andrássy-út 24. i 123-317| Soltész Ferenc dr. sebész, orthopőd szakorvos, IX.Ferene-krt 39.149-807 j Btrausz Hugó dr. VII. Akácfa-u. 7. 225-474! Zinner Nándor dr, ig. főorvos, IV.; Szervita-tér 5. “ 189-020 í 26. Torokbetegségek, (Lásd orvosok: fői, orr, torok gége- betegségek alatt.) 27. Urologie. (Lásd orvosok: hngy és ivarszervi bántalmak alatt.) Orvosszakértök. (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) Ostorok és ostornyelek. Ebei Armin, oégt. Ebei Ernő, III. Zsigmond király-útja 84. 351-912 Grosz B. VII. Peterdy-u, 36. 220-751 Krizsán Mihály, XIV. Hungáriá­ké 79. 497-674 Zimmermann Gábor, VUL Futó-u. 33. 137-285 Ostyák. (Lásd cukor, keksz és tápszerek alatt is.) ÁDÁM A. DTÓDA jElső Magyar OstyasQ tődé ] Túl.: báró Bornemisza-Lipthay Zsófia, II. Szász Károly-ntca 151-853 Budapesti Tápszerművek és Ostya­gyár, VII. Rottenbiller-u. 36. 420-330 Egger György, 11. Lövőház-u. 18. 351-534 Elek Miklósné, VI. Bajnok-n.32.125-480 Garzó Gyuláné, 111. Toronya-n. 12. 362-914 Helyes Ödön, VII. Dembinszky-u. 44. 421-765 Horvát Lajos, a «Balatonostya és Édes­ipar» üzem tulajdonosa, VII. Iza­bellám. 13. 224-949 Huszár Károlyné, ,V. Zápolya-u. 24. 291-280 Huszár Sándor, V. Garam- u. 23. 298-460 JakabMór.VIJl. Romanel!i-ii. 9.136-656 Jakabfalvy Arpádné özv, 111. Lajos- n. 87. 367-172 Király Ostya, VII. Sip- utca 7. 228-480 Royal ostyagyár, II. flattyu-u. tO/a. 852-25« 8ehmldt Albert blsqutt gyógy és csemegeostya- gyár VIII. Bókay János- u 8« 182-515 Skultéty Lajos, VHL Szigetvári-n. 22. 330^650 Stück Frigyes, cukros ostyagyára.XIV.Hungária- krt 70. 286-898 Ószeresek. Bodor Sándor, VHL Gróf Teleki László-tér 122. 133-528 Brandt Henrik, Pestszenterzsébet, Tőrök Flóris-u. 46. 347-432 Cs. Szabó József, VIII. Gróf Teleki László-tér 182. 132-996 Cselovszky János, Vili. Mátyás-tér 6. 140-621 Márkus László. VIII. Gróf Teleki László-tér 136. 134-027 Pfeifer Aladár, Vili. Kálvária-tér 16. 134807 Rózsa Árminné, Vili. Gróf Teleki László-tér 142. sz. bódé 349-453 Steiner Ernő, Vili. Dobozi-n. 15. 131-012 Szegő Sándor, Vili. G róf Teleki László-tér 187. Sz. bódé 349-480 Osztélyozéberen­dezések. Barcza L. speciális osztályozó beren­dezések és bevonatok gyártása XIV. Ida-u. 2. 296-276 Ozztátysorzjegy­főáruzitók. (Lásd bankárok, bankházak, valamint bankok és takarékpénztárak alatt is.) Ács Sándor, szkv. főhadnagy XIV. , Aréna-út 15. 426-404 Általános Inkasso bank r.-t. IV. Városház-u. 14. 188-140 Bay Kálmánná, osztály- sorsjegyárusitó, IX. Gróf Haller-u. 4. 187-278 Belvárosi váltóüxlet r.-t. V. Szent István-krt 1. 122-829 Benedek Lajosné özv. XI. Kende-n. 11. 469-342 Bogdán Virgllné dr.-né özv.'V. 8zéchenyi-u. 1. 310-884 Bozay Béla, X. Mádi-n. 51. 348-760 Chiovini Sándor, Pestszentlőrlno, Brassó-n. 69. 142-316 Cser Gizella, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 30. 347-606 Csomay Kálmán, XI. Horthy Miklós­át 21. 258-411 Darvas Rpzsi, V. Géza-n. 3. 111-422 DELEJ LÁSZLÓ, VII. Erzsébet-krt 1«. 220-697 DEMBIN8KY B. az osztálysorsjáték, főelárnsitója, az osztálysorsjáték gyorslista kiadója, H. Zsigmond király-útja 8. 361-197 Dénes Sándorné özv. vitéz, II Mar­git-krt 26. 356-677 DÖRGE FRIGYES BANK R.-T. osztály­sorsjegy főárusitó, IV. Kossuth Lajos-u. 4. 189-280 Döri Emilia, V. Légrádi Károly-u. 43. 498-527 Elbogen Arnold, VI. Laudon-u. 6. 426 071 Engel Zsigmondné özv. 11. Szász Ká­roly-u. 4. 167-432 Eőrdögh András, XIV. Francia-ót 41. 299-902 Eörs Sándor, V. Rudolf trónörökös­tér 6. 114-981 Fejér Paula, IX.Ferenc-krt28. 384-144 Fortuna m. kir. osztálysorsjegy fö- árusitás, VI.I)alszinbáz-u.l. 228-182 Friedmann Adolf, XI. Bercsényl-n.6. 268-036 Gergely Zsigmond, Kispest, Üllői­ót 146. 142-009 Glória kereskedelmi r.-t. VI. And- rássy-út 18. 118-999 Hesz Mária, osztálysorsjegy fő­árusitó, Uj pest, Árpád-út 65. 295-611 Hochenberg Zelma, VI. Izabella-u. 66. 311-471 Horváth János vitéz, VII. Murányi- u. 67. 222-288 Horváth Kálmánná, XI. Kende-u. 12. 469-026 Ifj. Komlós testvérek, Vili. Német- u. 45. 137-176 Jankovlcs Béla dr. V. Pannonia-u. 34. 498-291 Jobbsors sorsjegyárusitó r.-t. VI. Te- réz-krt 41. 127-091 Kálmán Jenőné, VI. Andrássy-üt 8. 110-746 Kalotay Árpád, Vili. József-krt 26. 140-477 Károlyi Károly, IV. Városház-u. 14. 380-329 Kempfner Kálmán, 8emmelweis-u. 14. 387-099 Kinosesy Péter, III. Ürömi-u. 34. 352-764 Kirschbaum Edéné özv. VII. Rákóczi- út 4. 227-760 Konnert Károlyné, II. Görgey Artnr- u. 44. 161 601 Knllmann Vilmos, VI. Teréz-krt 19. 328-748 László és Társa, VII. Erzsébet-krt 14. 422-650 Laub Miklós Sándorné, XI. Horthy- Miklós-út 36. 258 210 Légm&n dr. Óhidi r.-t. XI. Horthy Mlklós-út 9. 269-072 Lengyel Gábor, VI. Andrássy-út 82. 128-219 Lepel Pálné báróné özv. XI. Tömös- u. 18. 456-869 Llpcsey vitéz és Társa. IV. Apponyl-tér S. 188-554 LOTTÓ SORSJEGYÁRUSITÓ R.-T. VII. Erzsébet-krt 15. 221-888 Lukács Jenőné, Vili. Rökk Szilárd- u. 6. 136-764 Lukász Gizella, II. Batthyány-tér 6. 357-307 Matzenauer Bélóné sz. M. Bállá Eszter,p**­tálysorsJegy lóáruslto. II. Csalogány-u. 52. 152-856 Monostory Lajos dr. V. Báthory-'1- 20. 325 018 Nádndvary Frigyes vitéz. XIV. Aréna- út 13. 424-171 nAnay kArocy osztói vsors jegy Kiárusító vili. Baross-u. 100. 132-464 NERFELD FERENC, V. Kossuth Lajos-tér 14. 126-442 Ocskay Sándor és tsa, V. Dorottya-u. 3. 181-435 Pahl Béláné, XI. Kende-u. 7. 257-377 Palotay Ödönné, VI. Aréna-út 120. 292-785­Patay Mária B. XII. Németvölgyi- át 25. 360-303 Péchy Edith, I. Koronsőr-n. 10/a. 853-186 Péterffy Elemérné dr.-né, I. Gellért hegy-u. 1. 151-663 Pétsch Károlyné özv. osztálysorsjegy főárusitó, vm.Rákóczi-út 71.149-647 Rlblinger József ÓS Fsa, V. Juhász Andor— ' a. 5. 125-901 Pintér J. Lászlóné, IV. Képiró-u. 6. 183-525 Polgár Irma, II. Batthyány-u. 67/69. 353-434 Polónyi Ernő, VI. Andrássy-út 61. 425-196 Pongrácz sorsjegyttzlet IV. Egyetem-u. 2. 188-181 Pósa Ernőné.I.Attila-krt 14/16.166-471 Remény sorsfégy­bank r.-t. VI. Andrássy- út 8. 427-541 Rétay Vilma, II. Margit-krt 61/53. 168-148­Both Ferenené, Újpest, Árpád-n. 66- 296-611 Sármezey Lily, XI. Szent Imre herceg- útja 70. 256-084­Scheftsik György dr. vitéz, VII. Rákóczi-út 26. 225-243 Sefcsik Anna, XI. Budaőrsi-út 18/e. 468-002 ScQuchtár Bank­ház, vili. ülltfl-át «. 182-298 Schwabl Rudolf né. XIL Tállya-u. 14 163-541 SIKER SORSJEGY r.-t. Vili. József- krt 9. 143-332 Simon György dr. IV. Petőfi Sándor- n. 9. 187-247 Solti János, V. Vilmos császár-út 52. 110-433 Svachulay Hona, VHI. Mikszáth Kál- mán-tér 3 . 344-604 Szalay Lajosné, I. Hnnfalvy-n. 11. 167-270 Szerdahelyi Zoltán, VI. Horn Ede- u. 6. 112-671 Szerencse sorsjegyárúsitó r.-t. VI. Andrássy-út 34 . 325-746 SZIGETI ár. Bank­háX.Xl. Teréz-krt 7. ____________________ 424-807 S zilágyi Dénesné dr.-né özv. vitéz, XI. Vásárhelyi Pál-n. 7. 456-178 Szilágyi Rózsi vm.Mária-n.18.137-499 Szirmai Ernöné özv. IV. Veres Pálné- n. 31. 187-602 TALIZMÁN SORSJEGYÜZLET, VIII. Rákóozi-út 73. 143-148 TeoáorovMts Tóáor, sorsjegy főárusitó, Vili. Rákóczl-ót 51. 140-798 tózsde: 128-169 274

Next

/
Oldalképek
Tartalom