A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

L

nail a a. Hi. postasiemM jóléti alaiiittMnat hlrftln Indája Hlel lei. Lakatosok LAKATOSOK. 1. Épületlakatosok. Ablonezy Pál, XIV. Hermina-út 29 499-668 Agplár Viktor és társa, XIV. Jávorka Adám-u .48. 296-408 Almási József, XIV. Egressy-út 4. 299-708 Árvay Sándorné özv. és Kornits Nán­dor, Rákosszentmihály, Rákosi- u. 166/168. 208-663 BARNA MÁRTON, VIII. Szerdahelyi- n. 3. 137-004 Bieber Károly, II. Fő-n. 20. 154-288 Boér József, XIV. Dorozsmai-köz 13. 496-837 Branesits Simon, Vili. Tliék Endre­it. 6 8. 130 786 Braun Miklós,Vili. Német-u. 3. 133 940 Csengery Gyula, XIII. Frangepán- u. 72. 498-565 Csere Imre, I. Pauler-u. 10. 366-968 Csergő F. Bálint, VII. Jósika-u. 25. 425-237 Csörgey Gábor,lX.Mester-u.5. 334-781 CSUPOR JÁNOS, Pestszenterzsébet, November 2.-u. 32. 147-984 Dobos András,XI.Mohai-út 115. 256-516 Egyed János, vm.József-krt 34.337-456 Engel Ignác, VI. Lehel-u. 17/c. 293-481 Faragó és Eszes, XIII. Gömb-u. 14/16. 293 485 Farkas Sándor, Mátyásföld, Kert­város, XXXV.-u. 27. 208-987 Feke P.ál, V. Vigszinház-n. 2. 116-522 Fiehl Ágoston, III. Pacsirtamező- ii. 24/26. 362-455 Fischer és Társa. IV. Váci-u. 79.' 184-393 Mohilla István, XI. Szeut Imre hereeg- ütja 4. 256 601 Nagy Gy. Ferenc és Nagy Gy. Lajos, XIV. Löesei-út 59 . 496-552 Neiszbaeher Imre, VI. Aradi-n. 2. 127-414 Németh Ferenc, XI. Verpeléti-út 15. 259-599 Ölveozky János,IX.Üllöi-út61. 336-792 Palásthy Lajos, XIII. Klapka-u. 17/c. 291-927 Paplogó Mihály, Kispest, Kazinczy- u. 24. 147 032 Polencz Károly,IV.Bástya-u.3. 387-019 Polgár Ignác,X.Hölgy-n. 24/a, 148-661 PolgárKároly, UI.Bécsi-út96/a. 362-668 Reich Lajos, VI. Aradi-u. 62. 326-451 Reichenburg Jenő, Vili. Conti-n. 39 144-106 Reiner Jenő, Vili. Tisza Kálmán- tér 28. 130-361 Ródi Ferenc,XIII. Gömb-u. 85 . 490-162 Sárdy József, II. Fő-n. 33. 357-617 Schiffer J.XIII. Csángó-u. 3,b. 292-475 Flschl Dezső épület, mű, tűzhely, redőnylakatos, VI. Paulay Ede-u. 50. 224-217 Foezmann József, VII. Munkás-u. 6. 421- 235 Frindt István. IlI.Bécsi-út 121.162-333 Frizinhán Ferenc és Mórocz Károly, Vili. Baross-n. 91. 133-460 Frommer Vilmos, Vili. József-krt 69. 139-078 GANDER FERENC, VI. Osengery-u. 63. 126-539 Gauguseh Sándor, XIV. Sarkantyu- u. 5. 299 911 Glanoz Simon, VI. Dessewffy-u. 7. 112-776 Goldberger Jakabné özv. V. C'sanády- u. 7. 299-374 Hamrák Sándor, X. Kőbányai-út43/e. 142-992 Hudwagner István, lakatosmester, VII. Klanzál-u. 7. 424 675 Imrei Béla, Vili. Thék Endre-u. 40. 337-585 Jablonszky Gyula, VII. Elemér-n. 12. 221-662 Kajtár Lajos, IX Liliom-u. 26. 134-521 Kauert Károly, VII. Péteríy Sándor- u. 36. 426-804 Kedvek Béla, XII. Hieronymi-tVt 23/b. 167-164 Kepics András, VII. 8züvetség-u. 5. 424-044 Klauber Géza, javító műhely, VI. Jókal-u. 14. 112-221 Knansz Gyula, Vili. Bezerédj-u. 10. 136-362 Kobold József, XIV. Stefánia-út 2. 496-959 Kovács József, V. 8zéchenyi-u. 12. 115-170 Kovács József, XIV. Nagy Lajos király-útja 116. 499-98' Kovács Károly, Vili. Aggteleki-u. 3. 130-884 Kovács Lajos,VI. 8zond$Mi.68. 119-830 KöszeghyLászló lV.Váei-u. 45.184-233 Kremsier Jakab,V.Csáky-u. 11.126-982 Ladányi István, VII. Nefelejts-u. 55. 422- 495 Lazsányi R. László épület laka­tosmester XIV. Nagy Lajos király-útja 134. 496-692 Levasits Pál, IX. Bakáts-tér 8. 382-206 Lőfkovits Izidor, VI. Aradi-n. 66. 110-687 Madarász László, VIII. Aggteleki-n. 16. 330-845 Mih&iicsik István, épület, géplakatos, Hegesztés Pálffy-u. 1. 166-723 Schlesinger Béla épület-és redőnylakatos. VI. Ki­rály-a. 28. 226-929 Schwartz Sándor,IX.Ernö-n .23.131-387 Sípos Endre, épületlaka­tos, wasszerkezetek üzeme, V. Wekerle Sándor- u. 5. 180-789 Skolkay Mátyás épület-, mülakatos ét vasszerkezetek üzeme. Bókay J. u. 23. 134-140 Snoj Márton, IX. Hőgyes Endre-u. 6 384-489 Soós Ferenc és Fiai, épület műlakatos és óvóhely acél­ajtókat gyártó üzeme, Pest­szenterzsébet, Attila-u. 8. 347-957 3. lakájosok. Aknai Lajos vitéz, Pestszenterzsébet, Bzent Imre herceg-n. 40. 347-870 Ángyán Gyula Jenő, VII. Miksa-n. 9. 224-743 Babirák József, XII. Gömbös Gyula­üt 75. 256 796 Báróéi Gyula, VIlI.Tömö-n. 31. 142-922 bariba Sámuel, xn. Hidegkutl-út 2 a. 165-999 BIEBER KÁROLY, II. Fő-n. 20. 154-288 Bunczlauer Géza, VII. Vörösmarty- n. 19. 228-114 Btischó Mihály, Vili. Baross-n. 118. 340-886 Csiger László, V. Váci-út 60. 291-243 CzikóLajos, Újpest, Tél-n.4/6. 295-103 Dalkó István és Stumm József, V. Csáky-u. 63. 290-676 Deutsch Zoltán, V. Wahrmann-u. 33. 498-062 Dobó Gynla,XIV.Thököly-út95.497-426 Dulity Lajos, V. Csáky-u. 68. 493-456 Lengvel József, XIII. Kerekes-u. 18 493-894 Lieszkovszky Gyula, III. Béesi-út96/a. 162-470 Lőrincz Pál és Vince, Vili. Fntó-u. 43. 134-265 Culcács Ernő, lakatos m. III. Lukács-u. 4. 366-859 Mangel József, IX. Drégely­it. 17. 136-707 Márkus Györgv, XIII. Csata-n. 14/a. 293 945 Mészáros Lajos, XIII. Levente-u. 12. 293-711 Mikó József, VIH. Tömő-n. 19. 144-284 Mischek Alajos, XII. Csaba-ii. 7/c. 153-837 Molnár Mihály, VIII. József­ig 2. 132-748 Nagy Béla, VHI. Dobozi-u. 31.138-674 Nagy Dezső lakatosmester,VI.Vilmos- császár-üt 17. 326-022 Nagy Gyula, VIII. Köris-n. 10.134-815 németi) Ferenc laka­tosmester, XI. Verpeléti- út 15. (XI. Bndafokl-út 33.) 239-599 Sóty Zoltán Ifj. V. Vadász­it. 21. 125-851 Szabó József, VI. Teréz-krt 30. 115-099 SZABÓ SÁNDOR, ÉPÜLET ÉS MŰ­LAKATOS. XIV. Kassai-u. 35/37. 296-754 Szalkay László, V. Kresz Géza-u. 31. 291-982 Sziklás Géza, XIV. Telepes-n. 20. 296-649 Tarr Béla, VI. Aradi-u. 45. 122-362 Török Béla, VHI. Üllöi-út 24. 336-727 Török Sándor, XII. Márvány-u. 44. 357-890 Urbán János, XI. Lágymányosi-u. 6. 459-006 VitálAndrás,XIV.Angol-u.3,b. 297-189 Waitericb József, II. Henger-u. 11. 353-206 Wekerle József, XIV. Cserei-u. 4. 496-162 Zsédelv Károly, XII. Márvány-u. 29. 157-264 Zsurek Pál, épület és mű­lakatos, VII. Károly király­át 7. 424-492 2. Géplakatosok. Burányi Gynla, V. Juhász Andor-n. 12. 319-947 Gábor Gyula,VlI.Hernád-n.50. 420-676 Grász János ifj. VII. Izabella-u. 32. 427-080 Gnttray István, Csepel, báró Welss Manfréd-üt 54. 347-851 Hermann László, III. Szőllö-n. 23. 162-323 Jávornyik István, Vili. Tavaszmezö- :. 7. 144-933 Kopp József, XIII. Fövény-u. 1. 293-498 Knstyán Ede. Újpest, Irányi Dániel- u. 10. 496-182 Mangel József, IX. Dré­gely-«. 17. 136-707 Nádas Antal. VI. Podmaniezky-u. 61. 327-898 Németh János. Hl. Bécsi-út 176. 362-336 Rosta Lajos. XIV. Kövér Lajos-u. 18. 496-574 Szarka Ferenc Rpalota Kiss Ernő-u. 37. 494-768 Wilhelm Artur. XIII. Frangepán- u. 15/17'. 293-815 Egyetem: Lakatosmühely, belső telep, VIII Üllöi-út 26. 133-661 Lakatosmühely, külső telep, VIII Balassa-n. 6. 130-997 Ferenczi József, VIII. Horánszky-u. 8. 13E635 Fischl Dezső, épület-in(Uakatos, VI. Paulay Ede-u. 50. 224-217 Friedrich Henrik, Vl.Csengery- n. 65. 112-716 Frizinhán Ferenc, VHI. Baross-u. 91. 133-460 Frommer Vilmos, VIH. József-krt 69 139-078 Gál Fereno, XÜI.Váci-út 138/h. 498-273 Galambos Elemér, XIII. Csángó-u. 3. 291-799 Gebey Ferenc, VII. Nyár-n. 6. 223-735 Gerhart és Szarnék, VIII. Koszorú- n. 10. 132-612 Grniz Károly, X. Halom-u. 19. 348-097 GYURIT A KÁLMÁN, IV. Molnár-u. 15. 384-075 Hamburger László. Vili. Orczy-út 36, 142-834 Hermann László, V. Honvéd-u. 42. 119-480 Hódos Andor, IX. Dandár-n. 24.339-936 Horváth József, VI. Panlay Ede-n. 7/9 224-978 Hreeska László, lakatosmühely. XIII. Lomb-n. 31/b. 298-138 JANY JÁN08, n. Török-u. 4. 351-554 Jónácsik Gynla, VI. Próféta-u. 6. 425-006 Juhász Fereno, VIH. Baross-u. 91. 337-551 Kellner és Sándor, IX. Tompa-n. 26. 133-924 Kerner Nándor, VI. Vürösmarty-n. 53. 127-088 Ketvkó Pál, Újpest, Erzsébet-u. 46. 294-590 Király István, Újpest, Arpád-út 104. 491r-488 Kiss László, V. Tátra-n. 23/b. 293-332 Klanber Géza,VI. Jókai-n. 14. 112-221 Kófa Cafos, épület- és műlakatos,VI.Eőtvős-u. 49. 124-612 Koller Vilmos, VI. Fóti-xít 10. 499-381 Kovács Fereno, IX. Tompa-u. 26. 349-901 Kovács István, VII. Mnrányi-n. 61. 220-759 Kováts Ferenc, XI. Ballagi Mór-u. 3. 266-087 Kransz és Társa, VI. Lehel-n. 56/58. 298-078 Kncsera Imre, Újpest, Zichy Mihály- ii. 8. 295-640 Lajó József, VIH. Baross-n. 91. 130-429 Lálity György, XIII. Szekszárdi-n. 6. 291-731 Lálity János, V. Csáky-u. 88 . 493-762 Langermann Frigyes. XI. Verpeléti- út 5. 259-780 Lazsányi R. László, XIV. Nagy Lajos király-útja 134. 496-692 öszterreicher Gyula lakatos- mester, V. Hátkor y-u. 17. Vasszerkezetek, hegesztés, redőny- és egyéb javítá­sok 111-163 Őrlik Jakab, VI. Aradi-n. 38, 118-176 Ozsvátb Imre. VII. Bethlen Gábor­it. 6. 427-805 Ozsvátb István, VII. Péterfy Sándor- U. 15. 224-332 Pálvin István,VI. Eötvös-u. 8. 424-213 Pap Dániel-, VII. Bethlen Gábor-n. 9. 224-936 Péter Frigyes, IV. Cznkor-n. 3.182 -547 Raab Vilmos, Kispest, Nagy Sándor- u. 6. 346-929 Rakonczai József, IX. Bokréta-u. 5. 349- 961 Riesz Károly ifj. VIII. Losonezi-u. 22. 137-824 Riízl Ferenc, V. Mária Valéria-u. 7. 383-450 Sehmideg testvérek, Hl. Béesi-út69. 162-362 Schlitz Ede, VII. Thököly-út 23. 228-731 Simkó Béla, n. Ostrom-u. 14. 357-198 8ipos Endre, V. Wekerle 6ándor-u. 5. 180-789 SÓtV ZOLTÁN IFJ. V. Vadász-u. 21. 125-851 Stern Kálmán,VHI.Déry-n.15. 340-358 Burányi István. X. Vaspálya-n. 14/c. 348-756 Szabó Ferenc, Hl. Vörösvári-út 4. 162-759 Szarka Ferenc, spee. zárak és lakatok, Rákospalota, Kiss Ernő-u. 37. 494*768 Bzigethy Kálmán, VI. Szondy-u. 61. 129-917 Bzloboda György, XI. Fadrnsz-u. 2. 456-809 Takács János, V. Wekerle Sándor- n. 14. 119-835 Tari Antal, VIII. Erdélji-u. 1. 137-907 Tnrinszky Károly, VII. Garay-n. 38. 428-461 Vágó Ignác, IX. Lónyay-n. 7. 182-148 Vámos László, Pestújhely, Petnr- n. 40. 297-107 Varga Gyula, V. Légrády Károly- u. 12. 493-542 Vittek József, Xn. Kriaztina-krt 85. 350- 314 Ceáner Ernő melwets u. 11 IV Sem- 386-605 Vofacselc A. vas- és fémtümeg áruüzem, Iff pest, Mildenberger- «. 20 b. 295-030 Wahl Ferenc, VlllVíg-n. 39. 131 645 Weidinger Géza, VII. Jósika-n. 19. 424-852 Weisz Jenő, XIII. Gömb-u. 39. 293- 455 Zeisel Sándor, V. Visegrádi-u. 10. 329-985 Zenitf) önműködő ajtó­csukó ablakszellőztető és lakatosáruüzem túl: Gyű • rlko István, VI Audrássy- út 46 122-894 Zöld József, XIII. 8zént László-u. 4/b. 291-239 Zuliáni János, IX.Márton-u.30. 131-885 213 Böröndökhöz SCHMOLL-PAS7A

Next

/
Oldalképek
Tartalom