A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

I

Enessey Zoltánná eiiesel, Ingatlan és parcel» lázó váll. VIII. Sándor- u. 32. 140-824 Erber Ödönné özv. XIV. Hungária- krt 80. 296-271 Farkas Sándor ingat­lan közvetítő, Kispest, Bá- thory-u. 11. 346-350 Fazekas Ferenené, Pestszentlőrine, Üllöi-út 340. 146-859 Fellner Péter, ttzenüielylség nagylakás közvetítő Szent István-krt 30. 120-124 Feuerstein Ábrahám, VI. 8ziv-u. 16. ' 421-171 Fiscőer Andor, v. Hollán-u 22. 120-009 Foltin Géza, Rákosiidét, XV.-u. 6. Tárcsázza először a *148-527 számot, azntán kérje Rákosiidét 64 Fried Izidor, IX. Üllöi-út 59. 130-284 GÁBOR HIKLÓS Oki. mérnök. Parcellázási és lngatlanlorgalml Irodája. V. Személynök-n. 9/11. 118-807 Gál&egyl Desső iff. a F. M. eng. alapján pití- kődő Ingatlanforgalmi és parcellázási váll. IV. Kresz Géza-n.ll .123494 Göbölyös Gyula, Pestszentlőrine, Üllöi-út 124. 142-320 Grossmann Nándor, VII. Hársfa-u. 40. , 420-605 Groszmann Ármin ingatlanforgalmi irodája, VII. Hársfa-u. 11. 222-242 Groszmann Dénes, VI. Terée-krt 6. 426-121 Gröschl János, ül. Hévizi-út 3. 162-682 Gnbancsik Bálint, XIV. Vezér-u. 148. 496-651 Gubicza Katalin, II. Margit-krt 69. 164-667 Gurszky Kezső dr. Ingat­lanforgalmi irodája, V. Hollán-u. 22. 120-609 György László, Vm. Rákóczi-út 17. 335-969 Hafós Béla vi. And. rássy-út 70. Tel.: 421-104 Ház-,Villa-,Telek-,Gyár-, Birtok-, Erdő-közvetítés. Halmos Gyula, XI. Zenta-u. 3. 266-628 Harrach Ottó, IX. Ferenc-krt 24. 385-112 Hegyi Zoltán dr. ingatlan-közvetítő vm. Bökk 8zilárd-u. 6. 189-683 130-609 S80-55S Hetényi Vilmos, Csillaghegy, Mátyás király-út 63. 163-439 Hetyey Gyuláné özv. XIV. Szugló- u. 96. 496-112 Hodusz István, XIV. Fürész-u. 96. ____________________________496-666 Hoffmann Béla háztulajdonos, Földm. min. eng. Ingatlanközvetítő Irodája Xl^lósj^ajos-u^2/b/r^4S7-292. Hoick Sámuel, a „Centrum“ házép. váll. v. lgazg. Irodája. Telkek, há­zak, öröklakások, szak­szerű, reális értékesítése. XI. Kelenhegyl-út 24/26- Mányokl-út 7. 469-105 Horváti} Kálmán, Ingatlanforgalmi váll. XI. Verpelétl-út 13. Horthy Ml klós-körtérnél. 260-037 269-038 JANCSEK GYULA, ingat­lanforgalmi iroda, földmi- velésügyi miniszteri enge­déllyel, IV. Petőfi Sándor­ul. 8. 189-712 Injektor ok Jrnltz Andrtts specialista BUDAI villák­ban, villatelkekben és. bér- házakban. II. Pázsit-utca 12. Telefon: 164-976 Kanyó Árpád, VH. Nagyatádi Szabo­tt. 27. 222-735 Kárpáti Nándor, VI. Izabella-n. 67. . 111-408 Kelemen Lajos, Pestszentlőrine, Üllöi- út 101/b. 142-261 Kelemen Sándor József, V. Vilmos esászár-út 64. 116-166 Kertész Béla, VI. Andrássy-út 27. 225-804 Kleindl Gábor, V. Nádor-u. 25. 115-446 Koch Ferenc, Albertfalva, Horthy Miklós fasor 58. 458-683 Kocsis Imre, Kispest, Szent Imre her- ceg-út 92. 342-200 Kohn Lajos, VII. Jósika-n. 5. 221-813 Kolenszky Mihály, VIII. Nagyfnvaros- n. 12. 136-592 Kondor József ingatlanköz­vetítő, birtok, telekparcel­lázó, XI. Pehérvári-út 19. 468-721 Koppány Györgyné özv. n. Margit- krt 71. 351-987 Kovács Endre, IV.Bástya-n. 8. 189-709 kovAcs József INGATLAN közvetítő Béiház-Biitok Villa-Telek Vétel-Eladás V. Vilmos császár-út 20. 115-801 Kovács Sándorné özv. Pestszentlőrine, Üllöi-út 124. 142-32Ó Kováts Félix vitéz, ny. á. kfr. fogházlőlelttgyelő lngatlanforg. Irodája. Rákosszentmihály, Rá- kosl-út 84. 208-741 Koxma Latos, ingatlan Iroda tulajdonos, Kispest, Üllöi-út 46. 142-123 Krémer Rezső, XIV. Mexikói-út 47/a. 497-179 Labancz István, XIV. Balázs-u. 42. 497-049 Lajer Nándor, Kispest, Üllöi-út 114. 142-168 LászlóLipót,Vn.Rákóczi-út 78. 224-160 Lé&mann Róbert óbessenyöl,Winkler Mik­sa utóda, Ingatlanforgal­mi Irodája, Ufpest* Árpád-út 104. 204-588 Lővey ingatlanforgalmi iroda, vm. József-krt 2. 146-712 Lukács Sándor, VH. Dohány-u. 34. 423-835 Martin József, Kispest, Üllöi-út 134. 142-278 Meisel Vilmosné özv. V. Aulieh-u. 7. 114-547 Meller Sándor, Hat. eng. Ingatlan- iroda, XIII. Béke-tér 2. 293-149 Mérai Zsigmond, IX. Lónyay-n. 42/a. 384-081 Molnár Ferenc,VlH.Kun-a. 11.133-609 Molnár Lajos, VH. Rákóczi-út 62. 224-130 MórOCX Béla, beketlalvl, Ingatlanértékesítő, telek­parcellázó vállalat. V Szent István krt 27. Tel: 128-992 Mundy Géza, Mátyásföld, Kinizsi-u. 4. 208-988 Nagy Erxsébet, ingat lan, lakás, Iroda. IV. Váci u. 52. 183-544 Nagy Gáborné, Rákosszentmihály, Rákosi-út 88. 208-633 Nagy Gyula,VI.BÖtvös-u. 41/b. 122-486 Nagy Imre, XI. Horthy Miklós-út 22. 269-420 Nagy Lajos, VI. Vilmos esászár-út 17. 326-030 Nagy Zoltán és Kameker Róbert, II. Fö-u. 71. 351-674 Németh Ferenc, Csepel, Erzsébet­in 31. 147-788 Neumann Adolf, VI. Eötvös-u. 48. 325-190 Noltész István, Kispest, Üllöi-út 92. 142-062 Noszál Viktor, II. Török-n. 10. 362-102 Novotny Károly, X. Liget-tér, kő- • bányai alsó p. u. 148-290 Nuszbaum Fülöpné, V. Klotild-u. 18. 317-999 Objektum r.-t. vii. Erzsébet-krt 27. Alapítva 1911-ben. 422-153 RakOCS Márton Ingat­lanközvetítő, VII. Thö- köly-út ÍO. 422-773 Pásztor Ferenc, VI. Teréz-krt 47. 126-146 Rauncx Dezső, in­gatlan kereskeáö, IV. Veres Pálné-n. 30. • 186-647 Rintér Rál, f. m. ál­tal engedélyezett Ingat­lan forgalmi Irodája. I. Szent János-tér 1/a. 155-817 Plicher Mihály, Vili. Baross-tér 3. 345-004 Proli ászka Béla, Vin. Mária-u. 22. 133-806 Puskás Jánosné özv. Mátyásföld, Barcsay-u. 7. 208-826 Rappay Mihály, Újpest, Arpád-út 82. 294-330 Rikker Vendel, III. Keve-n. 47. 162-774 Salkak István, Pestszentlőrine, Üllöi- út 363. 347-134 Scheffner Jánosné. Pestszenterzsébet, Török Flóris-u. 97. 347-606 Schlesinger Mór, VI. Andrássy-út 68. 123-321 Schmidt Géza dr. XI. Ulászló-u. 16. 456-303 Schmidt János, Ingatlan Irodája, XI. Horthy Miklós- út 25. 258-275 Sélley Antal. XIV. Eörs vezér-útja 7. 297-102 Soltész Andrásné özv. VII. Jósika- u. 15. 225-061 Spillenberg Imre, XIV. Szigligeti- u. 18/a. 496-622 Spitzer Sándor, Rákospalota, Zápolya- u. 14. 294-526 Stern Árpád,vni. Baross-u. 44.184-840 Szabó Dénesné, III. Szépvölgyi-út 28. 367-750 Szabó József, VI. Andrássy-út 81. 227-992 Sxafka Cásxló Ingat­lanértékesítő és parcel­lázó vállalata. XI. Horthy Mlklós-út 124. 468-532 259-122 Szánthé Gyula dr. V. Váci-út 34. 298-460 Székely Gergely Ödön, V. Akadémia­tt. 13. 116-923 Székessy Ede, VI. Andrássy-út 47. 421-940 Szemere Ignác, Ingatlan­ügynökség, IV- Semmel- wels-u. 2. 387-073 Szenes Mór, VI. Eötvös-u. 31. 116-971 Szigeti József, VI. Nagymezö-u. 23. 110-203 Sznopek János, Ingatlan Iro­da. Alapítva 1925-ben V. Berlini-tér 4. 319-995 Szöcs Béla, Csepel, II. Rákóczi Fe- rene-u. 86. . 147-670 Szöllősy Vazul, VII. Dob-u. 62. 428-346 Sziics Ábrahám Albert, ház és telek ügynöksége. VII. Klauzál-u. 28.1.1. 226-958 TÁKÁCS ISTVÁN, a M kfr. Földm. minisztérium által eng. Ingatlanforgalmi irodája REST SZENT - ERZSÉBET, Vörös- martyu. 125. 147-993 Takács János, IV. Prohászka Ottokár- u. 8. 383-000 Taksonyi András, VflI. Népszinház- u. 20. 349-996 TÉRMEGI JÁNOS Ingatlan forgalmi váll. Specialista Csepelt Horthyllget és Tökóli ingatlanokban. Csepel, Erzsébet-u. 65. 147-589 Tomcsányi Árpád, Rákospalota, Po- zsonyi-út 51. 495-095 Tóth Gábor, II. Görgey Artur-u. 21. 164-036 Tóth Jenő. VII. Dohány-u. 47. 420-921 Tótő József, Ingatlanfor­galmi Irodája, Pestszent­erzsébet, Nagy Sándor- n. 98. 347-424 Vajda László, V. Berlini-tér 4. 312-747 Várhidi János, XII. Göm­bös Gyula-út 11. 367-736 Vénosz Ödön, VIII. József-krt 11. 136-275 Vértes Vilmos, Rákospalota, Erzsé- bet-u. 38. 494-223 Walter Géza, XIV. Kerepesi-út 138. 299-780 WEISZ IGNÁC ingatlan és fölá- birtok köxvetitö. V. Sxent István- krt 2. 115-460 Winzheim Ferenené, Budafok, Mező- u. 19. 469-904 WOLF REZSŐNÉ, FÖIdmivelésügyi Min. által eng. ing. forg. irodája, XÍV. Thököly-tit 104. 499-903 Zala György, ingatlan és pénzkölcsön Rákospalota. Iroda: Zápolya-u. 34. , 294-424 ZALA ISTVÁN, Rákospalota, Temes- vár-n. 1. 295-217 Ziegler Gy. ny. lg. ta­nár Ingatlan, üzlet adás­vételi és pénzkölcsön közv. Iródaja, II. Marglt- krt 71. 1/2. 357-553 Zobel A. Gnsztávné özv. XII. Gömbös Gyula-út 1/a. 367-288 ZSTDAT István o.f.b. Ingatlanértékesítő-hir­dető és kereskedelmi vállalat, Restsxent- lörinc, tliiöi-út isi. 342-094 Zwllllnger Győző, m. klr. Földmlv. Min. által eng. . Ingatlanlorg. váll. VU. Rákóczi-út 12. 426-569 426-198 ZwillingerRlcőárd, V. Katona József-u. 20. 327-422 Ingatlan- és Ingóság- szakértők. (Lásd szakértők alatt.) Injektorok. (Lásd kazán alatt is.) Oleum műszaki keresk Fehérvári- lit 100 458-356 169 SCHNOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom