A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

H

Hirdető irodák levelezőlapok lobbidét a címzés, Központi Hirdető iroda VII. Erzsébet- 422-346 krt 23 I. em 422-347 Hlrdetöirodák. (Lásd reklám alatt is.) »»Ágyú” HIRDETŐ ÉS rekcAmvAcca­EAT tulajd. Dr. Árkossl Gy. Bp. IX. Mester»u. 17 a. HIRDETÉSI ÉS rekcAmtamAcs­ADAS Reklámtárgyak készítése. Sokszorosítás, taxlgépirás. 133-848 Balogh Sándor, V Szent Ist- tán-krt 9.111-313,111-312 Lakás V Sziget-u. 26. 111-500 Blau hirdető iroda, VI Hegedős Sán- dor-n. 18. 224-698 BLOCHNIIU. IV. Városház-u. 10. #188-914 5i eves cég Boros hirdető Andrássy- út 54 112-113 123-112 BRAUN B. SOMA, Vili. József-krt 88. 140-867 Budapest-Székesfőváros Hirdeti Vállalata IV. Kamermayer Károly -u. 5. Janda igazgató: 389-138 vagy #189-850 666-os mellék áll. Plakátosztály. 389-138 Kiugrótáblák (neon): \ 89-308 Propaganda iroda: IV. Károly király-út 28. 188-342 Ácstelep: IX. Közraktár-u. 8. _________________188-501 C sillag Béniné dr.-né, V. Kádár-n. 8. 316-184 Dömötör, XI Irinyi J. u. 8. Horthy körtér 456-330 Drechsler Győződé, V. Juhász Andor- u. 7. 120-676 Erdős József, VI. Teréz-krt 86. 112-568 Express lakás, albérleti szoba, üzlet és hirdetés közvetítő váll. VÉL Er­zsébetért 16. 422-166 EXPRESS UJSA'G _ hirdető; |vJEl50% MEGTAK.NYUJt _'Tökőly- ut éO. Teh W5-67S F iafaErnő. Vll Thököly-út 27. 425-279 Fllfpplnyl Sándor hirdető Irodája. IV. Deák Fe- , renc-u. 17. 382-573 Fonyó hirdető iroda, VIII. Józseí- krt 84. 882-004 Fölnagy László, m.Lajos-u.48. 862-910 Freystadtl Miklós, tM dél- Vidéki napi és heti lapok budapesti kiadó hivatala. V. Pozsonyt- üt 41. 498-162 Friedmann Miklós, V. Csáky-u. 33. 493-334 Grassi Alajosné, V. Koháry-u, 14. ________________ 126-339 MmM és Mer hirdetési iroda r.t. 188-475 V. DOROTTYA-ÜTCA 8. 382-822 Este 7 óra után: 327-592 Halász Sándorné, vm. Rákóczi­it 27/a, 134-467 Harsányi hirdetés-reklámpropagauda iroda, V. Zsitvay Leő-u. 16. 1Í9-471 Heiszler Antal ifj. Gyümölcs, mag, termény, takarmány és hirdető vál­lalat. Rákoshegy, Jókai-u. 11. Tárcsázza először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 49 „lbusz“ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Részvénytársa­ság. Hirdetési osztály. V. Akadémia-u. 10. II. em. 214. #117-630 Karezag György, VT. Horn. Ede-u. 6. 317-963 Kovács Albert. VH. Vilma klrálynő- út 41. 421-833 Kovács Albert, VII. Vilma királynő­ét 41. 288-779 Központi Hirdető Iroda, VII. Erzsé­betért 23. 220-882 Lakner Artur hirdetési irodája, VII. Erzsébet-krt 8. *424-666 Láng János dr. IX. Ferene-krt 39. 139-496 Légmán dr. óhidi r.-t. XI. Horthy Miklós-út 9. 269-078 LENDVAI hirdetöiroda, VI. Teréz- krt. 22. 129-239 ICIinUilI hirdetöiroda, hlrdeté- LLflUVHi se két az összes napi- heti-és szaklapokra felvesz. VI. Teréz krt. 22. T.: 129-280 Leopold Cornél hirdetési és reklám­iroda, VI. Teréz-krt 3. 426-129 Leopold Gyula, VH. Erzsébet-krt 89. 422-808 Magyar Filmiroda R.-T. Központi irodák és gyártelep: IX. Köny­ves Kálmán-krt 15. #146-340 Kizárólagos bérlője a budapesti és vidéki első­rangú mozgók reklám­jogának. Készít hangos és néma reklámlllmeket, dlaposl- tlveket. Saját műterem és laboratórium. Magyar Hirdető Iroda r.-t.VIU, Sándor- u- 7. #145-510 Lőrlnczy Sándor vitéz dr. lg. 840-884 Patak Ottó, VI. Vilmos császár­át 89. 117-869 Pestszenterzsébet megyei város hir­detési vállalata, Pestszenterzsébet, Török Flóris-u. 76. 147-698 Pogány György, hirdetővállalat. Keresztény cég. Hirdetések fel­vétele az összes napilapokra, IV. Váol-n. 46 . 884-283 339-389 POSTASZEIIÉlYZETjó léti alapítványának hirdető irodája, IV. Városház-u. 18. II. em. 3. (Fóposta épület) A TÁVBESZÉLŐ SZAKNÉVSOR KIADÓHIVATALA Vezető: 181-850 és 181-857 Megrendelések felvétele 181-859 és 185-654 Megrendelési dl jak nyilván­tartása és könyvelés: 181-859 és 181-857 Szaknévsorszerkesztés: 181-858 Pénztár: 181-859 Postatakarékpénztári csekkszámla szám: 30.655 Propaganda Hirdető Vállalat k.f.t n. Margit-krt 71. 167-873 Rába hirdető Iroda, V. Szlget-u. 19/b. 293-583 Fllmhlrdetó villalat vn. Erzsébet-krt 8. II. Telefon: 424-554, 42*81»85 Rössler Tivadarné, VH. Baresay-n. 16. 428—029 Rudolf Mosse rt. VH. Erzsébet krt 23. 422-846 Singer Mária, VH. Wesselényi- n. 36. 422-983 Splllenberg Imre dr. hadns- falvl hirdető Irodája, XIV. Szlgllgetl-n. 18/a. 496-622 Bzemere Miklós, V. Légrády Károly- u. 16. 291-963 Torda Reklám vállalat és dlaposltiv, Rákóczi­ét 57/b. 131-320 Tnsohák Károly, VT. Bzinyei Merse- n. 4. , 810-816 Villamos Hang Bp. XI. Zámori-n. 11. 468-700 Weiszfeiler Vilmos, Vn. Nyár-n. 7. 228-840 Hírlapírók. (Lásd hirlaptndósitók és Írók alatt is ) Ábrányi Aurél dr. H. Bajvivó-u. 4. 168-869 Ádám László. VH. Erzsébet-krt 19. 222-382 Andrasko Ferenc, Xn. Kapitány- n. 2. _ 864-166 Anker György dr.' XI. Rezeda-n. 11. . 459-088 Arkosi Béla dr. XI. Horthy Miklós- , üt 8. 269-861 Arpádfy Jenő.iX. Fereno-tér 1.180-940 Bagyó János dr.H. Aranka-n.8.162-206 Bak Bándor, VEQ. Rökk Bzilárd-n. 28. , 186-630 Bakos Ákos,IX. Mester-n.33/86.136- 246 Baky Mária, H. Csalogány-ű. S/b. 162-604 Bálint Imre, n. Tövls-n. 10. 366-708 Bállá Ödön if J. XI. Bercsényi-n. 8. 268-163 Baloghy Mária, n. Bimbó-üt 8. 367-182 Barabás Endre,IX.Tompa-n.16.349-639 Barasits Tivadar, xn. Dániel-áí 22. 366-789 Baróti Géza, I. kér. IV. Béla-n. 43. 164-730 Bámul Vilmos, Xü. Fery Oszkár­ig 66. " 362-193 Békeffy Géza, VI. Liszt Ferenc-tér 11. 226-827 Benckiser Nikolas dr. n. Donáti- n. 18/b. 166-473 Benda Jenő dr. V. Tátra-u 28. 292-001 Benedek Rózsi, H. Zárda-n. 12/14. 157-343 Benes László, Vn. Erzsébet krt. 18. 421-196 Benkő Gábor, VIH. Gyulai Pál-n. 12. 136-848 BereczLaj08 dr.VH. Rotteni)iller-n. 36. 226-746 Bereez Bándor dr. n. Pasarét-ét 67. 164-816 Béry László, IV. Galamb-n, 7. 885-127 Biró György,H.Margit-rkp 26. 167-217 Boczonádi Szabó Imre, Újpest, Széchenyi-n. 8. 296-025 Boda Andor,n.Batthyány-n.63.167-896 Boesen Hugó, XIV. Szent Domonkos- n. 5. 427-718 Bókái Mattanovieh Béla,Vm. József. krt 71. 388-680 Boldizsár Iván, V. Pozsonyi-út 16. 126-667 Bolgár Lajos, IV. Ferenc József- rkp 12. 186-092 Borbély István, I. Országház-n. 4. 160-670 Boros János, Vn. Damjanich-u. 18. 422-211 Boros László dr. II. Hunfalvy-a. 8. 167-296 Bosin Endre, m.Béosi-dt 88/90.162-300 Böleskevy László, VI. Andrássy-út 28. 420-786 Bresztovszky Ede, Hl. Csatárka- út 4/a. 161-014 Bródy Arnold Ernő, XI. Mészöly-n. 4. 468-633 Bródy Dániel dr. V. Klotild-n. 4.116-047 Bnbenheimer Péter, XIV. Stefániá­ét 19. 296-961 Buda László dr. n. Fő-u. 78. 366-367 Bnsinari Pál, VM. Rákóczi-u. 5. 132-847 Büky György, Csillaghegy, Fő-n. 22. 163-442 Cleméntis Ervin dr.. XI. Edömér-n. 6. 267-667 Csánk Endre dr. IV. Veres Pálné-u. 33. 185-795 Csatár István, VIH. Beniczky-n. 1. 139-082 Csávossy László báró dr. n. Fő-u. 70. 366-728 Czeglédy* Ete, XII. Bupp Zsigmond- köz 4. 364-778 Daoső Emil,VT. Andrássy-üt77. 420-761 Dadányi Györgyné, XII. Gömbös Gyula-át 51/b. 357-885 Dárday-Abriani Dezső dr. XII. Napra- forgó-n. 1. - 164-133 Darvas József, IH. Vend-u 7. 167-855 Dávid József, n. Vérmező-öt8. 867-903 Deák Zoltán dr. XI. Szent Korona- útja 48. 457-648 Dénesfay-Dinloh Vidor, VI. Bajza- n. 40. 111-060 Dévai Stefánia dr. I. Krisztlna-krt 139. 166- 064 Dobozi István, IX. Pipa-n. 4. 189-619 Dövéuyi Nagy Lajos, H. Zárda-n. 28. 167- 601 Dreehsler Ottó, XII. Roskovioh-n. 5. 368-274 Drozdy Gynla,XII.Maros-n.29.168-687 Eokhardt Emil, XIV. Ciklámen-n. 14. 220-188 Egyed Zoltán, V. Saiget-n. 27. 298-419 Ehrenhaft Gyula dr. V. Személynök- n. 26. 117-863 Emődy Zoltán, Hl. Zsigmond király- ütja 68. 167-891 Endrédy György,-1. Várfok-n. 10. 166-803 Endrödi Béla dr. V. Klotild-n. 14. 124-404 Fabrioins'lstván, VI. Vilmos császár­át 19/a. 118-268 Farkas István, n. Jégverem-n. 6. > 167-316 Farkass Jenő dr. vitéz, I. Lógodi-n. 6. 360-626 Fehéregyházi Antal, VIH. Gyulai Pál- n. 16. 136-164 Ferenczy Károly, n. Hidegknti-út 39/a. 364-708 Figns-Illinyl Albert, XI. Kraspér- n. I/O. 269-478 Fodor Miklós, V. Szent. István-park 6. 498-602 Fodor Pál, V.Kresz Géza-n.41. 291-915 Fodor Tibor, VH. Erzsébet-krt 58. 422-161 Fóti Ernő, IX. Boráros-tér 6.131-686 Friedrich Tivadar dr. V. Rudolf trón­örökös-tér 1. 117-360 Fröhlioh Károly, II. Zsigmond király­éba 6. 168-058 Früohtl Ede, VIII 8zentkiráiyi-u. 80. 149-673 Fűnk Sándor dr. IV. Fejér Györgv- u. 12, 386-0Ö6 Gábor Áron dr. n. Csalogány-n. 4/a, 867-449 Gál Imre, n. Hattya-u. 17/b. 165-619 Gál István, XXV. Ameríkai-út 19. 496-641 Gál Miklós dr. I. Naphegy-n. 7. 361-761 Gárdonyi Jenő.VHl. Népszinház-n. 81. 137-424 Geiringer Ernő, VT. Horn Ede-n. 13. 113-636 160

Next

/
Oldalképek
Tartalom