A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

F

Füszerszakma Ha iő'as ilwjfe Fészéfe azonos tartalma KBilemenge »an. Dob ok ay István. VI. Felsöerdősor 12. 221-306 Doma István. VIII. Mária-n. 12/14. 338-791 Domány Kde. IV. 8ütö-n. 2. 181-328 Domonkos Imre. IX. Liliom-u. 35. 131-578 Dósa József né özv. IX. Márton-n. 35/b. 133-771 Dömötör Antal. Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-n. 44. 347-838 Dnray Sándor, III. Zsigmond király- útja 43. 157-502 Dntkevies Nándor. Pestújhely. Gróf Apponyi Albért-út 66. 297-745 Düngher Ágoston ,U.Retek-u.2.155-008 Dzurillay Ottó, V. Széchenyi-u. 12. 310-779 EGYETEM, SAJT, CSEMEGE ÉS ITAL- SZAKÜZLET. tulajdonos: Szászné Marschalkó Karolina, IV. Egyetem- u. 3. 187-568 Kibenschtitz Ignác, VII. Dohány-n. 84. 422-696 Eibenschiitz Jenő, n. Margit-krt 5/b. 355-742 Eichner Gyula, V. Szent István- krt 17. 121-578 Eisler Gyula, Újpest, Attila-n. 108. 494-393 Élek Imre, VIII. Baross-u. 87. 136-554 Elek János, VII. Thököly-út 6. 225-953 Élelmiszert Termelők és Értékesítők Szövetkezete, VI. Vilmos osászár- , út 53. ,114-895 Éliás Sándor, Rákospalota. Ágoston- u. 4. 494-099 Engel Dávid, IX, Tüzoltó-u. 21.130 747 Engel Ferenc, V. Visegrádi-u. 59. 299-345 Engel Lipőtné özv. XIII. Tar-u. 10. 499-238 Engel Mór, Vili. Thék Endre-u. 42. . 344-724 Engelhardt Ottóné, XII. Béla király­át 57. 365-370 Erdélyi József, Kelenvölgy, Határ­sor 3. 259-603 Erdőssy Gábor, XII Csörsz-u. 1.152-862 Fábián Kálmán, II. Margit-u. 3. 156-238 Faludi Ede, VII István-út47. 228-124 Faluhelyi Gyula, XII. Krisztina-krt77. 357-256 Fandel Mária, V. Kresz Géza-u. 19, 129-964 Farkas Albert, Újpest, Temesvári- u. 2. 495-185 Farkas Dezső, n. Szász Károly-n. 8. 155-038 Farkas Ferenc, 11. Zsigmond király- útja 5. 151-671 Farkas József, VI. Hajós-u. 9. 315-118 Farkas Lajos,Budafok, Kossuth Lajos U. 104. 469-722 Farkas Lajos Sándor, VII. Garay-téri vásárcsarnok 296/297. 423-762 Farkas Teréz, Újpest, Liszt Ferenc- u. 21. 295-047 Fazekas László, VI. Ferdinánd-téri piac 15 pav. 5 fülke. 298-100 Fechner Jakab, XIV. Jerney-u. 28. 297-551 Fehér Béla, XIV. Kerepesi-út 136. 497-692 Feit Gyula, VII. Nagydiófa-u. 5.423-639 Fejér Lajos, Rákospalota, Zápolya- u. 28. 494-425 Fejes László, VII. 8ajó-u. 6/8. 228-119 Fekete Dávidné, IX. Ráday-u. 27. 386-651 Fekete János, csemege és italáru kereskedő,VII.Hársfa-u. 11. 422-095 Feldmann Gyula, III. Szentendrei- Út 96. 362-600 Fernengel és Czickéli, I. Krisztina- tér 9. 350-929 Feuer Ármin ,YIH. Dankó-u. 32.138-745 Feuer Lajos, VIII. Aggteleki-u. 21. 349-413 Feuermann József, V. Pozsonyi-út 34. 293-514 Fikó István, Rákospalota, Zápolya- u. 13. 294 086 Fikó János, V. Pozsonyi-út 8. 123-138 Filolmre, VII. Dembinski-u.7. 224-729 Finn János id. Budakeszi, Fő-u. 121. Tárcsázza először a *164-547 szá­mot, azután kérje Budakeszi 21 Fischer Géza,i.Döbrentei-u.14.358-354 Fischer János, II. Fillér-u. 26. 154-283 Fischer Simon, II. Fillér-u. 16. 154-963 Fleischer Miklós, Csepel, II. Rákóczi Ferenc-u. 106. 347-619 FII szár Imre, V. Wekerle 8.- u. 15. 323-738 Florovits Gyula, Kelenvölgy, Nádor- u. 83. 259-267 Fodor Árturné, IV. Semmelweis-u. 17. 189-397 Fogarassy Bálint, VIII. Baross-u. 1. 136 110 Forintos Lajos, XI. Horthy Miklós- út 61. 268-079 Förtvingel Antalné özv. Csillaghegy, Szentendrei-út 121. 163-409 Fölkér János, Pestszenterzsébet, Vörösmarty-u. 157. I47r678 Frank Ignác. XIV. Ond vezér-út ja 20/b. 499 908 Frank Lipót. V. I)ráva-u. 12. 298-674 Frantz Albert, Csepel, Szent Imre- tér 18. 347 497 Friebert Simouné, XIV. Tábornok- U. 20. 299-974 Frídmann János itj. Kispest, Gábor Áron-u. 1. 142-058 Fridrich Gézáné,XI.Elek-u.26. 456-911 Fried J. Gyula, VI. Forgách-u. 79. 499-265 Friss Adolf, XI. Horthy Miklós-út23. 256-032 Füleky Lajos, Kispest, Wekerle-telep, Zoltán-u. 30, 342-045 Fülep Béla, VII. Damjanich-u. 27. 223-789 Fuller József, V.Zápolya-u. 26. 292-858 Fürst Rezső,VIlI.Baross-u. 86. 132-416 Fiirstner József, IX. Rauolder-u. 31. 136-320 Gabnai István, XIV. Hungária-krt 15. 496-759 Gadácsy László, Pestszentlőrinc. Üllőí-Út 380. 142-344 Gaál Pál, V. Juhász Andor-u. 24/26. 121-016 Gál Péterné özv. Rákosszentmihály, Rákosi-út 67. 208-632 Gáldi Vilmos, X.Halom-n. 28. 348 731 Galgóczy Erzsébet, X. Pongrác- út 17. H. épület 348-720 Gálik Mihály, IX. Ullői-út 91. 338-625 Gáncs Imre, II Retek-u. 33/35. 367-239 Garay Margit,XIV.Balázs-u.32.297-149 Garzó Lajosné özv. VIII. Práter-u. 9. , 136 434 Gáspár József. XIV. Erzsébet királyné- útja 60/b. 499-703 Gáti Károly if j. Pestszentimre, Ferenc József-u. 78,/b. Tárcsázza először a *146-669 számot, azután kérje Pestszentimre 30 Gazdag Lászlóné, VILI. Rökk Szilárd- u. 6. 139-040 Gazsó János. XI, Bercsényi-u. 10. 459-034 Gémes Ferencné-, Rákospalota, Tompa Mihály-u. 72. 294-567 Gémes Józsefné. XI. Fadrusz-u. 26/a. 268-143 Geschmay Manó, V. Pannonia-n. 62/b. 498- 666 Glück Vilmos, VIII. Vig-u. 28.136-108 Goldinger Róbert, I. Mészáros-u. 13. 357-409 Goldmann József, XIV. Egressy- út 79/a. 296 960 Goldstein Gábor, I. Mészáros-u. 62. 456-638 Goldstein Ignác, XII. Gömbös Gyula- út 11. 353-995 Goldstein Jenő, V. Személynök- u. 9/11. 310-890 Gombár Béláné, XIV. Thököly-út 150. 499- 687 Gonda Sándor, Rákospalota, Főt hi út 29. 495-351 Góth Sándorné, Csepel, Királyerdő, Szent István-út 1532. hrsz. 347-973 Gottlieb Sándor, VII. Károly király- Út 9. 423-282 Gölcz József,VIII.Dobozi-u.41. 349-605 Göndöcs Gyula, Kispest, Sárközy Pál- u. 19, 146-804 Greif Ármin, Vlt. Dembinszki-n. 38. 420 403 Greiner Arthur, Újpest, Baross-u. 33. 494-4)51 Grósz Jenő,Xin.Mohács-u. 18. 298-767 Grósz Sándorné, IV. Ferenc József- rkp. 18. 381-068 Grossberger Mór, XIV. Erzsébet ki rályné-útja 43/b. 499-958 Grtinfeld Árpád, III. Béosi-út 171. 362-403 Grüuwald Dezső, Újpest, Baross-u. 36 294-425 Grünwald Izsó, V. Szent István krt 5. 111-612 Gubek János, XII. Ráth György-u. 18. 154-631 Gyepes János, XI. Bercsényi-u. 50. 456-619 Györgyei Imréné, XII. Tárogató-út 43. 365-938 Győry Árpád dr. XII. Győri-út 4. 152-681 Győry Béláné, V. Nádor-u. 15.118-944 Gyulai Zoltán, X. Maglódi-út 10. 148-866 Gyurik JenŐné, Pestszenterzsébet, Nagykőrösi-út 8 . 347-644 Haas -F. Fülöp, XIII. Szent László- u. 30. 293-395 Haber L. Lajos, II. Bimbó-út 3. 365-644 Hack Ferenc, V. Ujpesti-rkp. Városi házak 491-111 Hack Vilmos,VII. Akácfa-u. 38.427-254 Hadadi Edéné, X. Orezv-út47. 138-699 Hajdú Lajos, XII. Törcsvár-n. 10. 456-961 Hakker József, IX. Gyáli-út 15/d. 338-691 Halász Sándor, XIV. Gvarmat-u. 45. 499-876 Halmágyi Dénesné, XIV. Fürész- u. 117. 299-703 Halmai Jenő, I. kér. IV. Béla-u. 69. 161-480 Hartmann Hermann, Vn. Dob-u. 9. 427—454 Haschek Lőrinené, n. Csévi-u. 10. 165-698 Haut József, VIII. Szigony-u. 16/b. 349-481 Havas L. László, VI. Paulay Ede- u. 40. 426-121 Hegedűs István, VII. Damjariich-u,41. 420-662 Hegedűs Károly,V.Ipoly-u.l/a. 493-405 Hegedűs Pál, IV. Irányi-u. 2. 183-626 Hegedűs Sándor, XI. Fadrusz-u. 23. 456-185 Heitler Mihály, VII. Murányi-u. 19. 228-046 Hényel Ferencné, IX. Gróf Haller- u. 50. 142-901 Herczeg Jenő, VI. Csengery-u.. 76. 327-404 Hermeczky Ferenc, Baross Gábor - telep, Apponyi-út és Tisza-u. sarok, 269-804 Herneczky Kálmán ifj. X. Körösi Csoma-út 36. 348-758 Herzfeld Árpád, II. Olasz-fasor 13/15. 150- 896 Herzfeld Gábor. XII. Krisztiná­ké 8/10. 152-062 Herzfeld Imre’, II. Olasz-fasor 43. 365-840 Herczog Mór, IH. Ürömi-u. 46. 153-363 Hesz Péter, XII. Napraforgó-u. 2. 364-033 Hilger Gáspár, XIV. Gyarmat-u. 24. 297-068 Hirschl Andorné, VII. Dob-u.2. 227-945 Hirschl Ernő, XIV. Kerepesi-út 130. 496-159 Hirschler Árpád, V.Tisza-u. 3.498-636 Hizsnyai Nándor, Kispest, Szent Imre herceg-út 164. 346-833 Hluchy László, VI. Nagymező-u. 64. 111-434 Holdampf Dezső, V. Sziget-u. 27. 493-306 Holmár Ferencné, IX. Gróf Haller n. 20. 135-543 Hollóy Zoltán, Rákosszentmihály, Ferenc József-tér 9. 208-789 Horsik Rezső,XII. Maros-u. 23 166-905 Hortoványi Lajou. Soroksár, Újtelep, Külső Vőrösmarty-u. 18. 347-908 Horvát Imre, Vili. Kőris-n. 9. 332-068 Horváth Antal, IV. Irányi-u. 5.187-191 Horváth Ferenc, XIV. Sarkantyu-u. 2. 499-893 Horváth Ferencné, VI. Liszt Ferenc- tér 10. 225-705 Horváth Gyula, XII. Ráth György - u. 56. 357-749 Horváth Imre, XI. Alsóhegy-u. 44. 269-074 Horváth Istvánná, Pestszentlőrinc Garay-ulS/a. 145-882 Horváth János, II. Hattyú-u. 17/c. 351-401 Horváth József, Rákosszentmihály, Károly király-út 108. 208-744 Horváth Józsefné. II. Szalag-u. 6. 151- 987 Horváth Nándor Lőwenstein Mihály utóda, IV, Petőfi Sándor-u. J7. , 187-560 Horváth Rezső, XII. Városma jor-u. 48, 367-663 Hruska Ferenc, XI. Szent Imre her- ceg-útja 10. 256-090 Hunvald Izidorné özv. XIII. Jász- u. 62. 498-685 Hunvald József, XIII. Gömb-u. 31. 299-296 Hurth Gyula, II. Keleti Károly-u. 20/b. 155-749 Huszti Lajos, V. Tátra-u. 11. 124-076 Jagositz Józsefné, X. Megyeri-u. 1.- 349-406 Jábn V. Géza, VII. Nefelejts-u. 61. 420-807 Jakab András, Rákospalota, Zápolya- u. 51. 294-327 Jalcs Ferenc, Mátyásföld, Horthy Miklós-út 24. 408-863 Jámbor Tivadar, XIV. Bonyhádi­ét 18. 497-080 Jancsó Lajos, II. Török-u. 4. 150-409 Janics István,VI. Jókai-tér 6.116-409 Jäger László, XI. Alsóhegy-u. 13. 457-704 Jónás László. VII. Nagyatádi Szabó- u. 46. 228-146 Jónás Sándor, VII. Dohány-u. 30. 423-822 Joő Ferenc, Csillaghegy, Hunyadi- u. 60. 163-422 Joó István, XIV. Czobor-u. 41. 299-659 Joó István, XIV. Frangepán-n. 39, 499-230 Joó Sándorné, II. Alvinci-u. 38. 353-254 Joó Sándorné özv. n. Bndakeszi- út 1/a. 167-362 Juhász István, XIV. Szugló-u- 125. 496-948 Juhász Kálmúnné, Újpest, Templom- u. 1. 294-334 Juhász Károly, Pestszentimre, Jenö- u. 75. Tárcsázza először a *146-669 számot, azután kérje Pestszentimre 38 Jnng Miklós, XIV. Fürész-u. 103. 499-970 Jungreisz Gyula, VIII. Népszinház- u. 45. 149-916 Kádár László, VH. Damjanich-u. 26/b. 422-067 Kaiser Abrahámné özv. VIII. Német- u. 88. 336-775 Kálmán Lászlóné, V. Tátra-n. 2. 110-994 Kammer Frida, n. Olasz-fasor 41. 368-215 Kapcsos Géza vitéz,VIH. Práter-u. 59. 133-742 Kapitár Ernő, XII. Városmajor-u. 49. 166-916 Kaposi Istvánné, VI. Szabolcs-u. 29. 493-895 Karácsonyi Gábor, XIV. Herminá­ét 29. 497-199 Karádi Lászlóné, Rákospalota, Rákos-u. 138. 495-790 Karády Mátyásné vitéz, VII. Wesse- lényi-u. 28. 222-886 Kardos Sándor, XII. Németvölgyi- . út 64. 350-524 Karkus András, n. Donát-u. 12. 366-278 Károlyi Erzsébet, V. Juhász Andor- H. 5. 116-911 Karsai Jánosné, XI. Bocskay-út 101. 256-826 Kasper Vilmosné, Baross Gábor-telep. Országút 59. Tárcsázza először a *469-930 számot, azután kérje Nagytétény 9-94 Kaszay Géza, IV. Fehérhajó-u. 8/10- 182-488 Katz Sándor, Újpest, Attila-n. 117. 295-683 Kandelka János, V. Tükör-n. 2, 115- 180 Kecskeméti László, II. Margit-krt 69. 157-217 Kecskeméty János, XI. Horthy Mik- lóa-út 37 269-090 Kedvessy Ede, I. kér. XI. Ince pápa­tér 3. 360-758 Kégli Lajosné őzv. VL Izabella-u. 74. 116- 002 Kele Lajos, XIII. Röppentyü-u. 67. 298- 622 Kelecsényi Ferenc, XII. Németvölgyi­ét 56. 167-043 Kelemen János, VII. Nefelejts-u. 23. 421-483 Kellner Béla, XIV. Hungária-krt 168/». 299- 771 Kemény Miksa. V. Szemere-u. 23. 116-061 Kerekes Józsefné özv. X. Auguszta- telep, Kolozsvári-tér 9. 188-777 Kerékgyártó Lajos, VI. Nagymezö- u. 87/39. 118-843 Kereskedők szappanttermelő és érté­kesítő szövetkezete, VI. Vilmos császár-út 53. 116-423 Kerner Emil, Rákosszentmihály, Rákosi-út 110. 208-613 Kerner János,Hl. Raktár-u.41.162-284 KertiVilma,VI.Csengery-u.86. 113-082 KetterFerenc,rV.Vámház-krt6.186-193 Keztyüs Istvánné özv., II. Marglt- n. 1. 168-205 Kheim Nándor, I. Krisztina-krt 147. 852-932 Kijácz István, XI.Csurgó-útl4. 256-051 Kincses János, IX. Gyáli-út 28.140-996 Kincses Mária Magdolna, Albertfalva, Ujvidék-u. 31. 266-928 Kindi László, Csillaghegy, Szent­endrei-út 109. 168-629 Kiss István, II. Margit-krt 40. 366-615 Kiss Károly XI. Horthy Miklós- út 6. 866-316 Kiss Lajosné,VHI. Űllői-út66 . 345-098 Kiss Sándorné özv. X. Maglódi-út 69. 348-032 Kiss Vendel, IH. Uszály-u. 14. 163-395 124

Next

/
Oldalképek
Tartalom