A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

G

Gyógy A hirdetési dijak akár a m. kfr. pcsfaszemélyzet föléli alapítványának kBltlaztvIscIŐI, akár pénzbeszedöl, Szabó Vince, V. Szent István-krt 20. 123-969 Szalay Sándor dr. IX. Lónyay-u. 43. 188-640 Szántó Imre, VII. Dobány-u. 22/24. 428-212 Székely Béla,Vn.Hernád-n. 46.422-801 Szelöozey János dr. IV. Váei-u. 78/80. 886-619 Szemző Jenő, VHI. Üllői-ót 2. 134-611 Szenes Ella, V. Hollán-n. 18. 125-061 Szentpétery Pál, XII. Jagelló-út 60. 267-470 Szerdahelyi Károly, V. Árpád-u. 12. 112-795 Szikszay Gusztáv, Pestszenterzsébet, Nagy Győry István-u. 10. 147-652 Szilágyi Sándor, VI. 8zondy-u. 17. 119-000 Sztareczky Géza dr. XII. Fery Oszkár- u. 64. 166-935 Tahy István, IX. Mester-n. 39. 830-839 Takács Ferenc,mUszály-u.10.163-216 Tamás Mihály, Solymár, Erzsébet királyné-ót 24. Tárcsázza először a 162-106 számot, azután kérje Solymár 7 Temesváry László, VI. Teréz-krt 20. 316-574 Ternajgó József, XI. 8zent Gellért- tér 1. 269-292 Tombor Jenő dr. és Beke Gézáné dr.-né,XI.Budafoki-út47/49. 269-739 Tordy Győző, Pestszentlőrine, Wlassies Gyula-n. 120. 142-367 Tornai Ferenc dr. XTV. Hungária- krt 16. 496-686 ToóthMihály.X.Pongrácz útl7. 148-266 Thury Géza dr. VI. Bulyovszky-n. 88. 316-046 Ursziny Károly, Pestszenterzsébet, ül. Ferenc József-u. 33. 147-660 Vadász Ferenc,V Phőnix-u.6. 111-687 Vájná Hugó,VI.Hajós-n. 16/18.126-430 V a jnaLászló,V.Erz8ébet-tér4. 183-094 Váncza József, XI. Orom-u. 10. 466-262 Váncza József idősebb, VIH. Nép- szinház-u. 22. 133-734 Varga Pál, V. Géza-u. 6. 128-880 Varró Aladár Béla, n. Fő-n. 7. 866-132 Varsányi Béla, Budafok, Kossuth Lajos-u. 97/99. 469-946 Vincze István,X Gergely-u.40. 348-676 VirághSándor,XII.Derék-u.21. 357-829 Wéber Dezső dr. VIH. Vajda Hunyad- u. 16. 180-749 Weiss Béla, VI. Teréz-krt 46. 129-881 Weöres Sándor dr. XII. Labanc-ót 12. 866-834 Willmann Ottó dr. XII. Krisztina- krt 83. 166-216 Winter Nándor, VII. Rumbach Sebes- tyén*u. 3. 427-663 Zay Ilma grófnő, II. Ady Endre-u.l. „ 168-389 Zoltán György dr. V. Klotüd-u. 14/a. 122-895 Zombory Béla, Vm. Fiumei-ót 26. 186-766 11. Gyógyszerészeti­Irodák. Jobbágy Vilmos, VII. Dohány-u. 68. , 222-683 Kőhalmy László Kálmán, VIH. Baross- u. 4. 139-677 12. Gyógyszerészeti paplrosáruk. (Lásd paplrosszakma alatt.) 13. Gyógyszertárak. Ambrus Sándor, V. Gróf Teleki Pál- u. 19. 110-629 Andrássy gyógyszertár,VI. Andrássy- ót 99. . 420-349 Andriska Ödön dr. vitéz, Pestszent­erzsébet, Török Flóris-u. 26. 347-717 Angyal gyógyszertár, IX. Üllöi-út 39. 186-234 Apolló gyógyszertár, VII. Dohány- u. 88. 223-406 Apostol gyrtgvszertár, Vili. József-krt 64. 138-984 APPONYI ALBERT GRÓF gyógyszer- tár, VÜI. Baross-tér 6. Keleti p. u.-nál. 149-669 Aquincum gyógyszertár, m. Szent- endrel-ót 123. 162-497 Aranykalász gyógyszertár, tnl.Korit- sánszky Ottó, VI. Vörösmarty-u. 86. 121-660 áIrány kereszt gyógy­szertár tol. Fekete Zoltán. V. Nádor-n. 24. 126-887 Arany sas gyógyszertár, Erdélyi Dezső, XI. Lenke- tór 4. 259-749 Arany szarvas gyógyszertár, VII. - Rákóczi-ót 32. 225-841 Aréna gyógyszertár, XTV. Aréna- ót 29. 424-689 Arendássy László, Pestszentlőrine, Üllöi-út 176. 342-340 Balás Zsigmondné özv. Rákospalota, Kiss Ernö-u. 47. 496-124 Balló Gusztáv, Újpest, Erzsébet- n. 28. ' 294-640. Baradlai János dr. V. Légrády Ká- roly-n. 87; 291-660 Baross gyógyszertár, VHI. Baross- u. 111. 131-027 Báthory gyógyszertár, V. Gróf Kle- belsberg-u. és Báthory-u. sarok 122-026 Bauer György, VI. Szondy-u. 23. 116-819 Bayer Antal, VT. Andrássy-űt 84. 122-686 Bazilika gyógyszertár, V. Gróf Teleki Pál-u. 9. 113-847 Beke Gézáné*dr.-né és Tombor Jenó dr. XI. Budafoki-ót 47/49. 269-739 Beleznay Károly, VII. Baross-tér 14. 426-338 Beliozay Pavlik Ferenc, Pestszenter­zsébet, Vörösmarty-u. 167. 147-568 Belvárosi gyógy? Szertár, IV. Szervtta- tér S. 182-972 Beretvás Tamás, Kispest, Üllöi- út 101. 146-891 Bernolák János dr. Pestszentlőrine, Üllői-út 109. 142-234 Betegh Károly, XTV. Fürész-n. 17. 296-240 Biró István, ül. Lajos-u, 117. 163-086 Biró László, Kispest, Üllői-ót 178. 142-092 Bokrossy Zoltán, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 66 . 347-693 Borzsovay István, Csepel, II. Rákó­czi Ferenc-u. 47. 147-767 Böhm Gyula, Kispest, Üllői-ót 116. 342-137 Böhm Ignác, VII. Hernád-u. 7. 423-896 Böhm Miklós, VII. Rottenbiller-u. 6/a. 428-184 Brüll András, VÜI. Rákőczi-út 61. 140-634 Budanovits Tibor, Újpest, Mátyás­tér és Lázár-u. sarok. 494-716 Budapest gyógyszertár, VI. Teréz- krt 56. 125-885 Bndapest székesfőváros Közkórházai­nak Gyógyszertárai és Központi Gyógyszerraktár*, VH. Nagydióf»- u. 14. 223-412 Corvin gyógyszertár, VII. Erzsébet- krt 6. 222-611 Csaba vezér gyógyszertár, XII. Csaba-u. 7/c. 362-740 Csányi Imre, n. Zsigmond király- útja 16. 361-580 Császár Ernő sepszlszent- gyttrgyf, gyógyszerész Arany sas gyógyszertára, Pszerzsébet, Kossuth L- n. 87/a. 347-645 Császár Ferenc, X. GyÖmrői-út 49. 848-072 Cserenyey Géza, XTV. Erzsébet ki rályné-ótja 10/f. 497-659 Csernns-Lukács Lajos, VÜI. Józsel-krt 80. 143-403 Csillag gyógyszertár, túl. Ke­resztény Gyuláné, VIII. Rá- kóczi-út 39 134-427 Damjanich gyógyszertár, VH. Dam- janich-u. 89. 220-680 Deér Endre dr. IX.Ráday-n. 18. 186-006 Diana gyógyszertár, Vű. Károly klrály-út 6. 227-086 Dobos Gábor, HL Vörösvári-út 150 162-644 Duna gyógyszertár, IX Lónyay-u. 5. 188-348 Elek Pálné dr.-né özv. és Bokor László dr. „MAGYAR KORONA“ gyógyszertára, Újpest, Arpád-út 67, 294-609 Emánuel Géza, IX. Ferenc-krt 2. 187-443 Erkedy Ferenc Pestszenterzsébet, Nauy Bándor-u. 66. 147-935 Erzsébet királyné gyógyszertár, VI. Nagymező-u. 38. 110-304 Fáczányi István dr. X Körösi Csorná­ét 7. 148-391 Fasor gyógyszertár, VT. Lövölde-tér6. 420-960 Fenyves gyógyszer­táT, VI. Teréz-krt 22. 122-454 Ferenczy Árpád, XI. Szent Imre her- ceg-ótja 86 . 257-236 Filo János dr. Vm. Mátyás-tér 8. 182—472 Fischer Pál, V. Pozsonyi-út43. 298-228 Flamm István, V. Dorottya-u. 13. 182-722 Fülöp Endre, IX. Gróf Haller-u. 16/18. 140-658 Galambos Béla, Pestszenterzsébet, Vas Gereben-u. 111. 847-742 Garay-gyógyszertár, VH. Garay- tér 19. . 228-679 Gerhauser Sándor lovag, Újpest, Rózsa-u. 19. 494-166 Qlasz József, Budaörs, Templom­tér 17. Tárcsázza először a *268-959 számot, azután kérje Budaörs 3 Globus gyógyszertár, V. Váci-ót 54. 292-100 Glória gyógyszertár, Vű. Wesselényi- u. 60. 428-643 GRUBER ÁRPÁD, V. Szent István- krt 7. 117-369 Gyüjtöfogház. Letartóztató Intézetek Központi Házi Gyógyszertára, X. Maglódi-ót 34. 148-107 Haas Miklós dr. Kereszt gyógyszer- tára, VD. Rákóczi-ót 88. 424-120 Haller gyógyszertár, IX. Gróf Haller- u. 44. 182-671 Hargita gyógyszertár, Vű. Madách Imre-tér 1. 227-689 Három Király gyógy­szertár, XI. Fehérvári­ét 21 b. 260-491 Harsányi Káfuiy, XTV. Bosnyák-u. 1. 296- 422 Héderváry Hngóné dr.-né özv. V. Váci-ót 70. 290-629 Heller László, Vű. Damjanlch-u. 68. 420-208 Héray Andor dr. XII. Gömbös Syula- út 1/b. 153-843 Hercz Gábor, Csepel, n. Rákóczi Fe- renc-út i. 147-968 Hofer Antal, Vm. Romanelli-u. 12. 134-622 Hortobágyi József vitéz, Sashalom, Horthy Miklós-ót 49. 208-608 Horváth Antal, V. VIsegrádi-u. 19. 292-629 Hrabéczy Oszkár dr. IX. Üllői-ót 121. 340-876 Humanitás gyógyszertár, XTV. Er­zsébet királyné-ótja 80. 497-560 Hunnia gyógyszer­tár, VII. Erxsébet-krt 56. 228-604 Illés Antal, Xm. Váci-ót 166. 291-637 ILLÉS EDE dr. XII. Gömbös Gyulá­ét 34. 158-216 Ispán Jenő, VI. Király-n. 88. 227-636 Jakabházy Zsigmond dr. ifj. V. Aka­démia u. 1. 111-056 Janitsárylván, II. Széna-tér 1.151-608 Jó-Sziv Gyógyszertár, IX. Ferenc- tér 1. 339-131 Juhász Márton,VI.Hajós-u. 24.113-242 KACZIAN SAROLTA, Pestújhely, Gróf Andrássy Gyula-ót 44. 297-462 Kada Erzsébet, XTV. Kerepesi-ót 128. 297- 115 Kádas Tibor, Kelenvölgy, Nádor-u. 66. 266-219 Kajdacsy Pál,Budatétény, Iskola-u. 4. 269-769 Kálvária gyógyszertár, VIH. Baross- u. 129. 131-024 Kasztriner Péter dr. XTV. Thököly- u. 87. 496-668 Katonai gyógyszertár, IV. Veres Pálné-út 24. 189-285 Kende Ervin, V. Pannónia-u. 20. 116-896 Kerese Margit, Sashalom, Kossuth- tér 1. 408-664 Keresztény Gyuláné, Csillag gyógy­szertára,vm Rákóczi-ót 89.134-427 Kerpel gyógyszertár V Szt István krt 28 122-317 KERPEL PÁL és BALKÁNYI LÁSZLÓ, »Szent István« gyógyszertára, n Margit-körút 27. 151-619 Kígyó gyógyszertár, IV. Ferendek-tere 9. (Kossuth Latos-utcai oldalon.) 188-447 K’ller Ernöné özv. HL Szentendrei U. 23. 362-474 Király György, Pestszenterzsébet, Ferenc József-n. 140. 347-810 Kiss Sándorné, XI. Febévárl-ót 82 266-488 Klauzál gyógyszertár, VTI. Klauzál- tér 18. 287-268 Klein Róbert Jenő, Újpest, Megyeri­ét 14. 494-361 Klotild gyógyszertár, V. Vilmos csá­szár-ót 66. 124-121 Kocsuba gyógyszer- tár. vn. Dob-n. 80.222-218 Konrád Géza dr. és Preisich Károly, Vm. Baross-u. 129. 131-024 Kórós István, Rákospalota, Wagner- Manó-tér 1. 496-572 Kossuth gyógyszertár, Újpest, Horthy Miklós-út 43. 494-124 Kovács Ödön, VÜI. Aggteleki-n. 8. 838-648 Kováts Aladár vitéz, m. Bécsi­ét 89/91. 162-687 Körmendy Elemér, Vű. Damjanieh- n. 1. 424-868 Környei Pál, VT. Teréz-krt 87. 128-644 Krebsz Géza, XTV. Nürnberg-u. 8. 296-051 Kriegner „Korona4 gyógyszertár, Cálvln-tér és Baross-n. sarok. VIII. Muzeum-krt 18. 139-825 Kropp Ilona, Rákospalota, Horthy Miklós-ót 62. 494-754 Kun Aladár, EX. Üllői-ót 105. 844-686 Ladányi Andor, VI. Andrássy-ót 56. 424-788 Lám Elemér, VT. Andrássy-ót 26. 826-186 Lamberg Károly, VI. Róbert Károly- körót 104. 291-916 László Tibor, Kispest, Erzsébet-tér 14. 846-994 Lehel gyógyszertár, VI. Váci-ót 49. 291-990 Lévolt István dr. Pestszenterzsébet. Jókai Mór-n. 23. 347-603 Lőcherer Gyula, Soroksár, Grassal- kovich-u. 86. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 58 Lőrinczy Lajos, Csömör, Árpád-n. és Ország ót sarok. Tárcsázza először a *297-888 számot, azután kérje Csömör 10 Lukács Patika, II. Széli Kálmán-tér 11. 352-523 Lukácsy Zoltán, Rákosszentmihály, Pálffy-tér 18. 208-692 Maderspach Endre dr. Rákosliget, Szent Imre-út 6. Tárcsázza először a *148-527 számot azután kérje Rákosliget 11 Madonna gyógyszertár, IX. Mester- n. 38. 130-810 Magay Kálmán és Bauer Mátyás, VTI. Murányi-u. 34. 221-641 Magyar Király, V. Gróf Tisza István­ul. 24. 180-703 Magyary-KoBsa Gusztáv, XI. Horthy Miklós-ót 21. 268-684 Magyary-Kossa László, Pestújhely, Dr. Szües István-u. 2. 499-627 Majorossy Béla, XIV. Thököly-ót 178. 496-971 Majos Pál, VI. Király-u. 88. 220-817 Mann Géza dr. és Szántó Imre, X. Kápolna-u. 1. 149-192 Afatolcsy ár. vitéz gyógyszertár Calvin tér és Baross-u. sarok VIII. Ma- zeum-krt 18. 189-825 Maurer Kornél dr. XIV. Thököly- ót 100/b. 497-487 Megválté gyógyszertár, bérlő Bakay Matild dr. VH. Rákóczi-ót 10. 223-866 Mercz László dr. IX. Ferenc-krt 22. 186-660 Miklós Aladár, Rákospalota, István- telki-u. 2. 494-224 Minerva gyógyszertár, VTI. Rotten­biller-u. 6/a. 428-184 Moldt Béla és Bátori Ferenc dr. József­városi gyógyszertára. VIH. József- krt 40 . 388-892 Molnár Antal Pestszentimre, Nemes- u. 9. Tárcsázza először a *146-669 számot, azután kérje Pestszentimre 7 Muzeum gyógyszertár, “P^armacié Internati­onale, IV. Kossuth Lajos n. 20. 180-294 Nádor gyógyszertár, VI Andrássy-út 1. 427-344 Nagv Imre, VH. Thököly-ót 28.227-817 150

Next

/
Oldalképek
Tartalom