A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

F

Fényképészet Jó eredménnyel hirdethető távbeszélő néosorbon. BtíllÓ műszaki fényképé­szete fotókópia, portré­fotóéra,szlnes-és reklám- felvételek, óriás fénykép- nagyítások. VI. Podma- nlczky-a. ÍO. 111-860 Barta Éva, V. Szent István-krt 11. , 116-092 Békési Győző, Újpest, Arpád-út 62. 495-749 Beller Rezső, VI. Király-n. 8. 226-343 Belvárosi Fotómtfhely, Marsovszky Elemérné és Tsa. IV. Apponyl-tér 1. 186-218 Berend Lajos, IV. Kossuth Lajos­uk 13. 184 022 BERGER KÁROLY, XIV. Thököly-út 46. 427 715 BLAHOS REZSŐ, II. Fö-u. 18. 150-436 Bojár Sándor, V. Nádor-u. 13. 125-968 Boronkay Kálmán, XIII. Aréna-iít59. 298-301 Borsay János, VI. Király-n. 72. 224-316 Borsodi Géza, V. Sziget-u.9. 493-019 BORSOSiiS fényképész IV. Múzeum-krt IS. 130-081 Botfán Mária, fényképészmester fotó­üzlete, Vili. Rákóczi-út 53. 137-102 Brodszky Sándor, Vin Múzenm-krt 10. 146-199 Brun&uber Béla ndv. és kam. fényképész, VIII. Baros»-n. 61. 184-178 Bogár Imre, I. Krisztina-krt 147. 355 270 Csathó Sándorné, Kispest, Hősök- tere, Református Kulturház 146-901 Csiszár Viktor és Sárdi Elemér, IV. Váci-n. 21. 380-209 D’Else fényképészeti műterem, IV. Kossuth Lajos-u. 8. 187-110 DISKAI MONA LISA fotóstúdió, művészi fényképészet, arcképfestészet,fotókópiák, riportok VII. Rákóczi-út 18. 224-412 Dora Piroska, v. Angelo assis­ted 138-896 Faragó László, VII. Erzsébet-krt 2. 425-451 Fekete Ferenc, VII. Dembinski-u. 29. 420-422 íí i, fc íl.Tnéz-kit.6. "T n&T**' TELEFON: 42-42-08 Flórián Fotó, HI.Flórián-tér 5. 162-551 Formanek Antal, Vili. Tisza Kálmán- tér 7. 340-994 Forrai József, VII. Erzsébet-krt 40/42, 221-712 Fotó Marian, IV. Veres Pálné-u. 12. 187-184 Foto-STUDIO, KIS Sán­dor, VII. Erzsébet-krt 16. 222-502 FOTÓKÓPIA Kanitz, V. Vadász-n. 28. 123-648 Föliles fénykópész-fotokópia, IV. Muzeum-krt 21. 186-640 Földiák Ibi,VI.Andrássy-út97, 420-343 Gábor Stúdió, V. Wekerle Sándor- u. 22. 112-798 r íirA 0 182-269 IV. SÜTÖ-U. 2 Geréb Boris, V. Pozsonyi-út 1. 315-148 Gerendái Arthur, Újpest, Árpád- út 57. 295-129 Gincsai István, VII. József-krt. 58. 149-649 Golda József, Pestszentlőrinc, Hársfa- u. 3 . 342-024 Gruber Sára, Újpest, József-u. 66. 295-044 Gyermekélet, VI. Jókai-u. 1. 122-420 Gyermekélet fényképészvállalat, VII. Wesselényi-u. 63. 223-294 GYERMEK SZÉPSÉGE“ legjobban érvényesül, ha sa­ját környezetében (otthoná­ban) fényképezem. Az otthoni fotografáláshoz a legprecí­zebb felszerelés és prakszis SEIDNER ZOLTÁN gyer­mekfénykép specia­lista. Aranyérmekkel ki­tüntetve. 386-222 Gyulai Ferenc dr. 11 Margit-krt 34. 158-224 Gyulay Jolán, Vin. József-krt 17. 144-769 Halász Ferenc, VI. Horn Ede-u. 17. 116 069 Halmi Béla, udvari fényképész, IV. Kecske- métl-u. 19. 184-682 Havel fotószalon, IH. Polgár-tér 4. 162-860 Heidelberg Klára, VI. Andrássy- út 49. 224-282 Hollós Mór. VI.Felsőerdősor 2. 422-099 Homoki Ede, XIII. Fóti-út 62 . 491-174 Homonnay műterem, IV. Kecskeméti- u. 13. 182-339 Horváth József, IX. Közraktár-u. 22/a. 183-514 Horváth József, IX. Mester-u. 33/36. 137-601 Icsey Rudolf, VII. Erzsébet-krt 13. 223-614 ggg ujjip Iványi Kázmér, VIH. 8ándor-u. 30/b. 332-128 JAKAB SÁNDOR fo­tóriporter. Baross tag, IV. Kossuti) Lafos-uJO. 189-028 Lakás: 384-350 Jeney Anka műterme, V. Dorottya-n. 9. 882-112 Jónás Józsefné, VI. Szinyei Mörse­rn 3. 317-938 Kaulich Rudolf. IX. Ullői-út 11-13. 185-169 KELLER JÁNOS fényképészeti műterme, fotólaboratórium és szaküzlet F0T0K0P1A meg is várható. II. Margit-krt 87. IbJ'ODI Keller Rezső, VI. Andrássy-út 33. 224-608 Keresztény Béla, X. Belső Jászbe- rényi-út 13. 148-667 Keresztény Tivadar, X. Belső Jász^ berény-út 14. 348-065 Kerti Lajos, VIH. Nagytemplom-u.26. 149-733 Kino fotó, XrV.Thökőly-út 160. 496-602 Kis Pál koszorús fényké­pészmester műterme, VII. Király-u. SÍ. 228-091 Kiss István, Pestszentlőrinc, Bókay Árpád-u. 49. 347-113 KiSS Jolán, fényké­pész műterme II. Olasz­fasor 5. 858-729 KLÖSZ VH. Vilma királynű- út 49. #221-075 Koller tanár utóda Szenes, V. Har- mincad-u. 4. 180-713 KotsisErzsébet,H.Corvin-tér 5.352-475 1 Kolb Elekné1 Fotó-Ház VIII. József-krt 30/32. 189-698 KoSSOk U. Komáromi fényképész mester. IV. Kossuth Lajos-u. 12. 189-727 KOVÁTS Géza, fotólaborató­riuma és foto8zaküzlete, IV. Harisbazár-köz 2 188-084 Kozelka Tivadar, műszaki fényképészete IV. Kaplony- u. 7. 187-107 Krausz György, VII. Dohány-u. 47. 222-116 Kredátus Károly, VI. Andrássy-út 99. 220-128 Krupka filmlaboratórium. XIV. Bácskai-n. 29/b. 496-741 Kürti Dezső, VII. Erzsébet-krt 61. 427-384 Kvassay Antal,IX.Ráday-n.53. 184-253 Labori Miklós, V. Gróf Tisza István- u. 18. 180-449 L’art fénykép műterem aranyéremmel kitüntetve, Erzsébet-krt 56. 222-067 LAUB JUCI portré, műszaki és IV. Kristóf-tér 2. LEICHTNER ERZSÉ BET, VI. Andrássy-út 52. 113-480 Lengyel fotó tényké­g észetl műterme, VII. arát-u. 9. 424-028 Magyar Ella, XIII. Róbert Károly- krt 64. . 498-369 Magyar Erzsi, V. Nádor-u. 11. 121-351 Magyar Ottóné, V. Wekerle Sándor- n. 6. 383-026 Markovich Piroska, IV. Galamb-n. 5. 185- 760 Marsovszky Elemérné és társa, BEL­VÁROSI FOTÓMÜHELY, IV. Ap- pönyi-tér 1 186-218 Mészöly László, VI. Andrássy-út 65. 224-811 Metrocolor Studio, IX. Lónyay-n. 19. 186- 402 Mikódy Géza, Kispest, Szent Imre herceg-út 106. 142-346 Mohai Irén, fényképész műterme. Újpest, Árpád- út 27. 494-251 Molnár Erzsébet, XI. Horthy Miklós­át 62. 266-564 Mosoly albuma Erdei Jánosné gyermekfényképész V. Szent István-krt 12. 118-559 Nemzeti Fotó Service, IV. Kossőth Lajos-n. 15. 184-703 Oláh Kató, XI. Horthy Miklós-út 10/12. 468-365 Optifot-Fotokopia, VI. Teréz-krt 48. 128-801 Rákos gyermekkép speo. műszaki felvételek XI. Horthy M.-út 16. 256-898 Ravazzini Joli, II. Fő-n. 63/66. 367-656 Réb Bertalan UNIVERSAL Műszaki és Reklám fényképészet VI. Hegedűs Sándor­ul 18. Tel. : 423-866 Orelly fotomfiintézet, IV. Muzenm- krt 27. 186-021 Papp Rezső, VII. Wesselényi-u. 54. 421-278 Pécsi József,V.Dorottya-u. 8. 383-453 Pfeifer Antal, VH. Király-n. 105. 228-693 Pintér Zsuzsa, II. Margit-krt 29. 363-869 Pobuda Alfréd, VII. Dohány-u. 16/18. 223-879 Politzer Imre, V. Pozsonyi-út 16. 127-086 S FOTÓKÓPIA D IUb«sj-úi 52. *116-640 Rády László, X. 8imor-n. 13. 330-827 Rednerné Gnttmann Márta, V. Juhász Andor-u. 17. 110-873 _____Rényl A .-né A LEXANDER BORKA gyermek-portré-reprodukoió IV. Ferenc József-rkp. 27. 187-118 Reszler István,lX.Ráday-u.49.i 185-117 Rezsny Hedvig, VH. Akácfa-n. 6. 226-348 Ritter Győző, VII. Kfrály- u. 69. Fotókópiák azon­nal. 420-886 RIVOLI fotó, fényképészeti műterem és szaküzlet, IX. Üllöi-út 5. 188-110 Rónai Dénes, udv. fényké­pészmester, IV. Václ- n. 17. 187-256 Rosbaud Konrád, 1. Kriszti- na-krt 185. 356-568 ROZCONYI udv. és kamarai fényképészmester műtermei IV. Vád-utca 11/b. I. emelet és 187-086 IV. Calvin-tér 6. félemelet 184-788 Rubens fényképészeti műterem, IV. Muzeum-krt 1/b. 186-160 RUMI SÁNDOR lfj. FOTÓKÓPIA és fénymásoló üzem. II. Bimbó-u. 11. 150-818 Ryba Géza. VI. Podmaniczky-u. 46. 124-428 Saüry Istvűnné dr.-né portré, műszaki és reklám­fényképész XII. Böszörményi út 17/a. 158-174 Sámuel László, IV. Kossuth Lajos- u. 10. 186-579 Sándor Ágnes, fény­képész, műterme, V. Do- rottya-u. 11. 380-464 Sárai Sándor és Bárai Imre dr. vm Vajda Hunyadi-u. 16. 130-650 Schäffer Gyuláné özv. VII. Rákóczi- út 38. 226-091 8CHICK GYŐZŐ, XIV. Thököly-út 44. 427-834 SCHMULLER8 SÁNDOR FÉNYKÉPÉSZ, TV. Petőfi 8ándor-u. 11. 180 563 8chreil Gyula ifj. XI. Tétényi-út 37. 456-674 Schwarz Jenő. IX. Ferenc- krt 5. 337-590 IcHWElfL IV. PÁZMÁNY PÉTER-TÉR 5.1=188119 Sebes Jóxsef fényké­pész. VII. Erzsébet-krt 20. 221-977 SEIDNER ZOLTÁN, műszaki fényképész Arany érmekkel kitüntetve. Építészeti-, műszaki-, Interieur fel vételek elsőrendű kivitelben.Gyűri felvételek üzemben. Áruk anyagszerü fény­képezése. REKLÁMFO­TÓK. Árjegyzékek teljes fotoillnsztrülüsa. ÓRIÁSFOTO. FOTO­MONTAGE Színes fel­vételek. IX. Ferenc-krt 88. 386-233 94

Next

/
Oldalképek
Tartalom