A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

M

Maár Ne beszéljen sokáig. . DEÁK r*~ MESSENGER KÖZPONTI szoÉL°ALLaT 140-055 Irodája nappal 140-056 M M. A. K. Motor és autókel- lék r.-t., lásd Motor és autókel­lék r.-t. M. A. M. lásd Magánautókereskede- delmi és műszaki k.f.t. M. Hermann Anna papirkeresk.. II., Eröd-u. 6. 355-809 M. Marthon József építőmester, Gamma gyári építkezése, XI. Bá- náth-u. 268-694 Maár Mlhályné dr.-né ny. polg. isk. tanár, XI. Hadak-útja 40. 256-462 Maár Zoltán sütemény- és cukorka- keresk., IX. Üllői-út 181. 132-423 Maeehia Enrleo dr. olasz kir. beosztott keresk. attaehé, .XII. Cinege-u. 10. 865-367 Mach Allonz ny. m. kir. ezredes, D. Olasz-íasor 13/16. 155-484 Mach Artar banktisztv., X. Simor- n. 48. 130-903 Mach Gusztáv, Budafok, Kossuth Lajos-u. 43. 469-908 Mach Ödön irógépmüszerész és taxigépiróvállalat, VTI. Wesselényi­u. 29. 423-501 423-238 228-338 Maohán Tibor, IX. Lónyay-u. 3 182-318 Machart Ferenc építőmester, épí­tési vállalkozó, IQ. Zaránd-u. 31. 362-562 Maehay István máv. müsz. főta­nácsos, VI. Bajza-u. 56. 317-980 Maehay László tisztviselő, VI. Bzondy-n. 90. 316-505 Macher Antal vendéglős,n. Fillér­u. 86. 158-990 Macher Rezső sportáru szaküz­lete, tennis-, raketjavitó és húrozó műhelye, IV. Városház-u. 8. 184-525 Lakása, XII. Diósárok 24/b. 367-725 Machnievlcz Dezső dr. ügy­véd, ny. bankügyész, IX. Üllői­ét 119. 336-648 Maehó R. Zoltánné, XII. Fery Oszkár-u 69. 151-564 Maehovlch Istvánná, XI. Bozók­vár-u. 9. 269-408 Maehovlts Józsefné papir­keresk., V. Vilmos császár-út 26. 112-118 Machovltsch László drogéria, X. Simor-u. 11. 849-811 Machula Zoltán oki. mérnök, min. müsz. tan., XII. Fery Oszkár- u. 69. 353-830 Mackó, lásd Maczkó. Macon Roger vegyészmérnök, V. Pannonia-u. 64. 493-927 Mács János, a Pesti hazai első takptár egyesület igazg., I. Mészá- ros-n. 2. 154-030 Mács Miklós dr., n. Bem József - n. 8. 367-750 Macsányl Kálmán, IX. Üllői út 21. 185-187 Mácsal Lajos máesai, vitéz, bőr­ipari vállalata, XIII., Kartács-n. 20. 493-318 Mácsay Aladár fodrász szalonja, VI. Vörösmarty-u. 24/b. 220-956 Macsek Józsel konyhakertészete XIV. Törökőr-dűlő 2523. hrsz. 497-073 Macsek Lajos divatszalon, IV. Petőfi Sándor-u. 14. 384-340 Mácslk István házfelügyelő, VI. 8zondy-u. 66. 129-978 Macskacsárda tol. Czágler Fe­renc vendéglős, Budafok, Alsó- dnnapart 1. 269-607 Macskássy Ferenc dr. orvos, VH. Damjanich-u. 44. 221-271 Macskássy Gyula, a reklamter- vezői műterem, reklám-szolgálat, IV. Mnzenm-krt l/b. 380-027 Lakása, XI. Szittya-u. 6. 258-150 328 Macskássy János grafikus- művész, tanár, IV. Muzeum-krt l/b. 180-127 Macskássy László, Újpesti Urá­nia mozgó engedélyese, Újpest, Mária-n. 40. 495-599 Macskássy Sámuel főjegyző, polgármesterhelyettes lakása. Bn dafok. Anna-u. 18. 269-728 Macskápy Árpád oki. gépészmér­nök, műszak! váll., VL Dessewffy­n. le. 127-670 Macskásy Ernő, az Elektro rádió és villamossági váll. túl., Újpest, Templom-n. 2. 0494-732 Macskásy Géza nagysötétágl, hangerösitö váll., a Villamos hang túl., XI. Zámorl-u. 11. 468-700 Matskásl István szövetk. titkár, vm. Rákóczi-út 27/a. 139-864 Mácsovlts Lajos bőripari válla­lata, lásd Máesai Lajos máesai, vitéz, alatt. Macsnga Mihály férfiszabó, VI. Rózsa-u. 71. 829-229 Maesnha Józsel cipöfizlete, IV. Váci-u. 45. 0386-386 Macsy Sándor gyógyárunagyke- resk., VII. Elemér-u. 13. 420-585 Maczek István bádogos, szerelő és egészségügyi berendezési váll., ID. Zsigmond király-útja 68. 167-702 Maczékó Istvánná bőrnagy- keresk.,Vü. Király-u. 29. 226-312 Lakása, Rákosszentmihály, Rózsa- u. 80. 408-623 Mackó Rozália, n Csalogány- u. 3/d. 857-205 Maczkó Béla Józsefné in­kasszáló irodája, VI. Szondy-u. 86. 126-561 Maczkó Imre autófuvarozó, XIV. üjvidék-u. 19. 296-471 Maczkó József elsőrangú bel­városi háztartási alkalmazottak el­helyező irodája. IV. Irányi-u. 10. 383-598 Matzkó Margit Kispest, Wekerle- telep, Csaba-köz 6. 346-990 Madách Imre gimnázium, lásd Gimnáziumok alatt. Madách Imre-tér 5. sz. bér* ház, VH. Madách Imre-tér 6. 426-308 Madách nyomda, túl. Ladányi Jánosné, EX. Lónyay-u. 18 |b. 187-084 Madách Színház igazgatóság. VH. Madách Imre-tér 6. 228-210 Pénztár 221-244 Portásfülke, VII. Madách Imre-tér 6. 224-675 Madáehy Valéria nagykeresk., cukorka, fűszer, V. Visegrádi- u. 62 a. 498-258 Madacsay György m. kir. szá­zados, XII. Borhy Sándor-u. 6. 152-668 Madacsay Imre m. kir. csendőr ezredes, XI. Boeskay-út 70. 257-426 Madácsy József női. leányka kabát keresk., VII. Király-u. 23. 227-588 Mádat Dezsőné, IV. Mnzeum- krt li. 386-636 Mádat Ferencné özv. dohány klsárns. V. Szent István-krt 9. 128-228 Madal Gyula m. kir. hadnagy, XII. Városmajor-u. 30. 167-176 Mádat Hugó oki. mérnök, V. Hollán-u. 9. 122-989 Nyáron, XII. Béla király-út 53. 165-003 Mádal István oki. zenetanár, áll eng. magánzeneiskolája, V. Wekerle 8ándor-n. 13. 825-148 Mádat László dr., lásd Székely Mádai László dr. Mádat Nándorné Priki csórna golótáska üzem, iX. Hőgyes Endre u. 2. 381-491 Mádal Sándor, a Magyar Nem­zeti Bank vezérigazgatóhelyettese lakása, n. Torookó-u. 4. 355-166 Móday Béla kárbecslő főfelügyelő. XI. Tas vezér-u. 28. 456-907 Máday Béla dr.. Csillaghegy, Bercsényi-u. 6. 168-488 Máday Géza konfekcióüzeme, vm. Kisfuvaros-u. 9/b. 349-953 Máday Gézáné magánzó, vi Laudon-u. 6. 226-109 Maday Gntdó dr. madal, kir. kú­riai biró, XII. Németvölgyiét 9/11. 152-013 Máday István dr. marosi, egye­temi m. tanár, idegorvos. IV. Petőfi Sándor-u. 11. 189-688 Máday Vince m. kir. ezredes, XI. Tas vezér-u. 20. 457-595 Mádayné Kende Judit, VI. Andrássy-út l. 426-463 Madák Gyula oki. gépészmérnfik, a Bpest Szföv. Elektromos Mfivek müsz. tan., V. Honvéd-u. 22. 816-495 Madár Ferenc autó- éstraktorja- vltómfihely, VI. Dévai-u. 28. 0291-269 Madár Lajos főkönyvelő, n. Csa­logánya. 39. 357-226 Madaras Anrél ny. büntetőlnté- zeti lelkész, m. Zaránd-u. 35. 362-533 Madaras Béla kibédi, textil- és fonalárunagykeresk.,V. Nádor-n. 32. 117-344 Madaras Béláné vitéz, XII. Városmajor-u. 6«. 351-873 Madaras Erzsébet férj. Lieb- raann Dezsöné'nöl divatszalonja, IV. Petőfi Sándor-n. 10. 186-182 Madaras István postatiszt, Albertfalva, Jókai-u. 36. 456-088 Madaras István dr. orvos (ren­del d.u. 6—7-ig) VILErzsébet-krt 41. 222-284 Madaras Jenő vitéz, pénzügy- min. osztályfőnök, XII. Ffirj-n. 21. 257-404 Madaras József gyári képvise­lete, VH. Erzsébet-krt27. 422-166 Madaras Józsel dr. kibédi, ügy­véd, a Magyar Nemzeti Bank jog­tanácsosa. V. Mária Valéria-u. 17. 181-083 Madaras László festőművész, grafikus. V. Bziget-u.4/6.110777 Madaras! Gyuláné magánzó, V. 8zemélynők-n. 21/23. 326-530 Madarassy Albert dr., V. Gróf Teleki Pál-u. 11. 319-874 Madarassy Andorné özv. fi­nom szövetek és divatcikkek üzlete, n. Bem József-u. 4. 155-367 Madarassy-Beck Ilona báró­nő, 1. Tárnok-n. 3. 160*634 Madarassy-Beck Marcel báró dr., V. Vörösmarty-tér 4. 381-140 Madarassy Gáborné özv. dohánykisárus, VH. Erzsébet-krt 23 427-318 Lakása, I. AJadár-u. 2/b. 456-557 Madarassy Hona, vm. Harminc- kettes ek-tere 4. 138-492 Madarassy Kálmán dr. pénz­ügyminiszteri o. tan., XI. Fadrusz­u 6. 457-267 Madarassy Lívia óvónő, I. kér. IV. Béla-u. 83. 161-398 Madarassy Páldr. min. tanácsos, II. Széna-tér 7. 151-417 Madarassy Walter szobrász­művész, XII. Cenkhegy-u. 9. 257-115 Madarász Andorné özv. divat szalon túl., IV. Váci-u. 68/68. 184-186 Madarász Antal modern szűcs és szőrmeüzem, VH. Károly király­út i. 428-517 Madarász Antal lfj. oki. gépész­mérnök, XI. Bakator-u. 7. 468-792 Madarász Elemér, VQ1. József - u. 25. 344-647 Madarász Ernő dr. és Heinrich Antal dr. ügyvédek irodája, V. Sas- u. 14. 0817-173 Madarász Ernő dr. ügyvéd lakása, V. Zrinyi-u. 12. 123-149' Madarász Erzsébet dr. fogor­vosi, fogszabályozási és kozmetikai rendelője, IV. Váci-u. 11/b. 187-213 Madarász Géza dr. O.T.I. tit­kár, XI. Tétényi-út 39. 259^)68- Madarász György iró- és számo- lógépváll., V. Vilmos császár-út 72. 120977 Lakása.VI.Bulcsú-u. 23/b. 293-141 Madarász Gyula bélyegkeres­kedő, bélyegboltja, IV.Irányi-u.8. 181-514 Madarász Gyula dr. ügyvéd irodája, IV. Béosi-u.l. 0181-698 Lakása, VIŰ. ÜHŐi-út 66/b. 136-673 Madarász István, az Intercon­tinentalé szállítmányozási és közle­kedési r.-t. cégv., XII. Diósárok­út 16/b. 353-162 Madarász István kalapüzem, férfi-, női kalapkellékek és textil- nagykeresk., Újpest, Arpád-út 83­294-670 Madarász János lakása, Pest- hidegkút, Széchenyi-u. 9. 367-962 Madarász József m. kir. kor­mányfőtan., sz. kiv. haszárőrnagy, V. Szent István-park 2. 293-585 Madarász József, selyem, szövet, bélés és mosóámk, IV. Béosi-u. 10.. 185-223 Madarász László lakatosmester. Vm. Aggteleki-u. 16. 330845 Madarász László ny. polg. isk. ig., VEI. Damjanich-n. 36. 420255 Madarász Márton, n. Battai­u. 22 364-358 Madarász Pálné özv., XII. Miasszonyunk-átja 8. 468-038 Madarász Sándor ny. m. kir. postatakptári I. o. hiv., HL Lőpor- malom-dülő 23484/hrsz. 362-639 Madarász szövődé, túl. Gnlyás Imre, Rákospalota, Bethlen-n. 80. 495-746 Madarász Viktor m. kir. kor­mányfőtanácsos, ny. máv. ig.-helyet- tes, H. Fillér-u. 11. 852-783 Madártant Intézet m. kir., n. Herman Ottó-út 15. 355-941 Madary Ferenc Pesti magyar keresk. bank aligazgatója, XI. Késmárki n. 12. 456-959 Madary Mór teberautófnvarozási váll., Xm. Reitter Fereno-u. 66. 291-816 Madas Istvánná, VI. Podma- niczky-n. 61. 327-526 Madaus dr. & Co. Dresden magyarországi vezérképv. Szilágyi Imre gyógyszerész, a Tu­rul kötszergyár társtul , JI. Erőd- u. 11. 0*150-049 Máday, lásd Mádai. Madeira kézimunkaszaküzlet, cégt. Klein Sándomé, vm. József- krt 13. 149-721 Mpdelelne szttes, cégt. Kováts Árpád szücsmester, IV. Vámház- krt 4. 186-310 Máder Ferenc oki. kőművesmes­ter, m. Lajos-n. 91. 162-857 Mader Marcell, n. Lánchid-u. 6. 366-841 Maderspach Endre dr. gyógy­szerész Nemzeti zászló gyógvszer- tára, Rákosliget, Szent Imre-út 6. Tárcsázza először ■ *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 11 Maderspach Tibor moderabachi, gyárigazgató, V. Honvéd-u. 23. 121-193 Mádl János vendéglős, Cinkota, Horthy Miklős-út 19. Tárcsázza elő­ször a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 27

Next

/
Oldalképek
Tartalom