A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

H

Hajdú A könyveket a posta Kedoezménves Haida Jenöné özv., VI. Műn kécsy Mihály-u. 6/7. 220-158 Hajdú József, vm. Üllöi-üt 14 130- 859 Hajdú József bádogos és szeielö, központi (ütés, vízvezeték stb. be­rendezési vili., XIV. 8tefánla-út 26. 299-610 Hajdú József katonai élelmiszer- sz&llitó, Pestszentlőrinc, Bzékely- ndvarhely-u. 11. 342-351 Raktára, yi. Rózsa-n. 96. 310-996 Hajdú József kelmefestő, vegy­tisztító, üzem és főüzlet, IV. Királyi Pil-n. 6. 183-644 Üzlet, vm. József-n. 25. 135-449 Lakás; vm.József-u. 23. 133-704 Hajdú József lecsméri, ny. fő­szolgabíró, H. Mária-tér 2. 366-658 Hajdú Kálmán ügyvédi kamara iroda ig., XII. Diósárok 18/a. 157-350 Hajdú Lajos, a Magyar Bank és Kereskedelmi r.-t. ig., V. Katona József-a. 9/11. 310-647 Hajdú Lajos fűszer- és csemege- keresk., XII. Törcsvár-u. 10. 456-951 Hajdú Lajos optika-fotó és fény­képész műterme, Vm. József-krt 38. 135-619 Hajdú Lajos postafőellenőr, Kis­pest, Wekerletelep, Fő-tér 11. 340-803 Hajdú Lajos dr. lecsméri, Pest vm. szolgabíró, Vili. Baross-u. 87/a. 131- 464 Hajdú László, a Magyar Ált. Kő- szénbinya r.-t. tisztv., m. Szőlö- n. 23. 102-421 Hajdú László bádogos és szerelő, vm. Aggteleki-u. 4. 144-796 Hajdú László cégv., n. Bzász Károly-u. 2. 351-639 Hajdú László lakásberendező iparművész, asztalosmester,VI. Pod- maniczky-n. 9. 118-127 Hajdú László oki. gépészmérnök, V. Pozsonyi-út 11. 319-994 Hajdú László nridivatkeresk., speciális nyakkendöszalonja, VI. Teréz-krt 22. 326-129 Hajdú László és társa vas-, fém- és háztartási cikkek, tulajdo­nosok : Hajdú László és György József, VŐ. Rózsa-n. 88/a. 228-485 Hajdú Lászlóné Weichherz Irén hegedümüvésznö, V. Hollán-u. 7/b. 319-966 Hajdú Lilly dr. Gimes Miklósné dr.-né elme- és idegorvos, v. klini­kai tanársegéd, V. Honvéd-n. 8. 117-287 Hajdú Afárta, VII. Erzsébet-krt 27. 420-431 Hajdú Márton, V. Szent István- Park .14. 293-920 Hajdú Márton strand-vendéglője, Pestújhely, Székely-u. 9. 497-432 Hajdú Mátyásné özv., V. Po­zsonyi-út 49. 290-170 Hajdú Mihály, a Moktár tisztv., n. Csalogány-u. 21. 306-706 Hajdú Mihály áll. kép. oki. zene­tanár, zeneszerző, m. Bécsi-út 88. 362-258 Hajdú Miklós építészmérnök, a brűnni német műegyetem oklevele alapján, H. Bajvivó-u. 4. 167-567 Hajdú Miklós dr., a Magy. Tu­dakozódó-egylet vezérig, irodája. V Bank u 6. 0112-283 Hajdú Miklós dr. ügyvéd, V. Po­zsonyi-út 14. 326-128 Hajdú Miksa műszarugombkészitő, XIII. Diós-u. 4. 491-178 Hajdú Mór magántisztv., VH. Hernád-u. 40. 220-505 Hajdú Pál ny szfóv. állategészség­ügyi főtanácsos, V. Szent Istváa- krt is. 326-091 Hajdú Pál oki gépészmérnök. Új­pest, Attila-u. 46. 494-338 Hajdú Sándor iró, V. Pozsonyi­ét 7. 825-105 Hajdú Sándor tüzelőszer nagy­kereső, vm. Baross-n. 77. 135-078 Hajdú Sándor dr. ügyvéd, vn. Wesselényi-u. 2. 226*008 Hejdu Sándor lfj. vitéz, keres­kedő, V. Kresz Géza-o. 6. 116-572 Lakása, XIV. Nürnberg-n. 9. 297-568 Hajdú Sándorné dzv., Haack takarékirónok eladása, V. Panno- nia-u. 14. 112-590 Hajdú testvérek bádogos és szerelők, cégtul. Hajdú Jenő, Vili. Vig-n. 16. 145-709 Hajdú Tibor lecsméri, m. kir. postamester, a Postamesterek Orsz. Egyesületének elnöke, IX. Mester- u. 63. 335-754 Hajdú Tibor dr. szülész-nőgyó­gyász szakorvos, lX.Vaskapu-u. 4/e. 135-659 Hajdú Vilmos, a Törők és Hajdn eég beltagja, V. Szent Istvén-park 10. 499-383 HajduZoltánantófnvarozási váll., VI. Horn Ede-n. 16. 329-350 Hajdú Zslgmqndné tfzv., n. Kapús-n. 27/29. 155-528 Haydn Gvuláné dr.-né, V. Ár- pád-n. 7. 113-312 Haydn Gyuláné dr.-né, a Han­gya Szöv. figyv. ig. özvegye, I. Czakó-n. 9. 155-351 Hajdubttsztfrményl ktftsztt- vőgyár r.-t. óbudai telepe, DL Szén tend rei-út 8178. 163-222 Hajdufy Bertalan v. bankig., a Pesti Takarék Tisztviselő Egylet ügyvez., Vm. Rákóczi-út 25. 349-990 Hajdnk Lőrinc cipészmester, Pestszenterzsébet, Bessenyei-n. 25 347-807 Hajduska gyermekcipő-üzlete, IV. Regiposta-u. 12. 182-453 Hajduska Klára, V. Wahrmann- u. 45. 292-798 Hajdúszoboszlói gyógyvíz vezérképviselet, Nostter Vil­mos ügyv. ig., Pezsgőgyár és bor­kereskedelmi k.f.t., V. Hollán-u. 2. 0119-489 Hajdutska Ödönné, VU. Nagy­diófa-u. B. 223-738 Hajek Ferenc kőművesmester, lakás és iroda, VUL Thék Endre- n. 19. 349-808 Hajek József dr. postaigazgaté lakása, XII. Fery Oszkár u. 26. 157-242 Hajek Tódor cégv., hites könyv- vizsgáló, IX. Szvetenay-u. 21. 336-784 Hajléktalanok menhelye. lásd Budapest szfóv. Hajlított ülőbútor és Faáru, gyár k.f.t., vm. Thék Endre- u. 6/8. 137-943 Hajmást József egyenruha- és uriszabómester, Vm. Aggteleki-u. 2. 333-613 Hajnády Gusztáv kir. törvszóki tanácselnök, XH. Csaba-n. 8. 353-464 Hajnal Antal házfelügyelő, XIV. Aréna-út 7. 226-102 Hajnal Árpád gumiárn-nagy- keresk.,vn. István-út6. 426-207 Hajnal Béla, az Óbndai építőanyag- raktár túl., m. Lajos-o. 6.351-922 Hajnal Béla dr. kir. törvszóki biró, m. Vógvár-u. 2. 362-475 Hajnal Betty, V. Hollin-n. 31. 499-398 Hajnal Dezső és Gedö Józsefné fodrászok, IV. Párisi-u. 4. 180-218 Hajnal Ervin máv. müsz. tan. VII. Péterfy8ándor-n. 40.226-905 Hajnal és Bartha szabók, IV. Váci-u. 34. 387-146 Hajnal és társa vegyi-és gyógy­szernagykereskedése, VT. Podma- niczky-u. 46. 125-929 Hajnal Ferenc, IX. Mester-n. 9. 135-696 Hajnal Ferenc nyomdatnl., VU. Izabells-n. 32. ' 228-041 Hajnal György dr. kórháziorvos, IV. Molnár-u. 10. 186-085 Hajnal György dr. orvos. V. Szi- get-u. 2. 118-270 Hajnal Gyula m. kir. ezredes, I. IV. Béla -u. 68. 160-864 Hajnal Henrik dr. ügyvéd, V 8zemere-u. 10. 319-998 Hajnal Hugó dr. ügyvéd, XIV, Erzsébet királyné-útja 4. 496-344 Hajnal Ilona m. kir. posta s.-ellen- órnö. XI. Badacsonyi-út 14/a. 256-194 Hajnal Imre magántisztv.^ ÜL Törökvész-út 17. 355-804 Hajnal Imre ölei. mérnök, n.Tővis- n. 18 100-390 Hajnal (Haynal) Imre dr. várad! vitéz, orvos, egyet, nyjlv. r. tanár, XII. Sőlyom-u. 7/9. 0365-135 Ha nem felel: Orvoshivó *186-086 Hajnal István dr. egyet, nyilv. r. tanár, XII. Városmajor-n. 26/d. ,157-808 Hajnal Istvánná sz. Árvái Ilona postakezelőnő, XIV. Szent Gotthárd- u. 9. 497-048 Hajnal János bádogos- és vizveze- tékszerelömester lakása, XIV. Nagy Lajos király-útja 1S9. 299-628 Hajnal Jánosné özv. szföv. pol­gári leányisk. Ig., VM. Rákóczi­it 63. 333-685 Hajnal Jenő, V. Báró Aczél-n. 3. 129- 812 Hajnal Jenöné női-, leány- és fiuruha-készitö, V. Vilmos császár­át *. 384-273 Hajnal Klotlld, vm. Bezerédj- a. ll 330-606 Hajnal Lajos gőzmalmi cégjegyiö, V. Szent István-krt 16. 326-491 Hajnal László hüvelyes-, füszer- és gyarmatárunagykereső, EX. Boráros-tér 6. 338-375 Lakása, EX. Boroksárl-6t 80/b. 130- 223 Hajnal Lászlóné női divatáru- kereső, V. Pozsonyi-út 15/17. 127-025 Hajnal Miksa Fakereske- delml és Építőipari r.-t. Köz­pontja és famegmunkáló telepe, Rá­kospalota, Bicska-ó. 14. 494-139 Fiókja. Pestújhely. Báthory Győzö­tt. 30. 297-492 Hajnal Mór ny. máv. tisztv., X Körösi Csoma-út l. 348-030 Hajnal Mór Márton fuvarozási vall., XIV. Szobráncz-köz 6. 290-028 Hajnal Nándor népművelésügyi iró- és diapositiv-specialista, XI. Horthy Miklós-út 76. 0258-166 Hajnal Pál kötött és szövöttáru- gyár, XIV. Kövér Lajos-n. 15­299-790 Lakása, XIV. Kövér Lajos-n. 20. 499-790 Hajnal Pál dr., m. Galagonyá­it. 2/a. 362-959 Hajnal Richard dr. idegorvos. V. 8zemélynök-u. 9/11. 115-714 Hajnal Sándor ny. máv főmér­nök, XIV. Aréna-út 19. 427-014 Hajnal Tibor dr. főorvos, n. Hadapród-n. 13. 164-435 Hajnal Zoltán Magyar Lloyd biz­tosítási iroda, cégtul., VII. Dam- Janieh-u. 26/a. 222-167 Ha jnóczky Józsa dobánykisárns, n. Margit-krt 2. 357-111 Hajnóczy Béla dr., EX. Üllői­ét ll/is. 188-608 Hajnóczy Béla dr. export-im­port kereskedelmi vállalat, VII. Madách Imre-út 8. 225-850 Hajnóczy Géza miniszteri fő­mérnök, XII. Diósárok 7. 153-922 Hajnóczy Rezső ig., n. Pengő­it. a. 153-487 Hajnos István szfőv. adőhiv. fő­tiszt, IX. Tüzoltő-n. 23. 340-249 Hajnos László dr. szfóv. tanács­jegyző, IL Margit-krt 64. 151-900 Hajógyár, m. Öbuda, lásd Dunagőz- bajózási társaság. Hajós A. Andor, VI. Nagymező­it a». 111-696 Hajós Adolf ügynök, XIV. Pan- csova-n. io. 299-956 Hajos Albert Ferenc kereső, VU. Garay-téri vásárcsarnok 477/478. tülke ' 428-654 Hajós Alfréd műépítész, V. Bá- thory-n. 5. 111-018 Hajós Antal dr. r.-t. b. ig., V. Váci út ie. 125-027 Hajós Béla alezredes, Mátyásföld, Huszár-u. 24. 208-904 Hajós Béla, m. kir. földmiv.min. enged, ingatlanközvetítő, VI. An- drássy-út 79. 421-164 Hajós Cornél magántisztv., VI. .Liszt Fereno-tér 9. 225-702 Hajós Dezső dr. ügyvéd, IX. Üliöi-út 8i. 188-728 Hajós Emil, V. Honvéd-u 24. 125-451 Hajós Emil ny. cégvez., VI. Teréz- krt 26. 326-505 Hajós Emi Iné angol nyelv­tanárnő, V. Honvéd-u. 24. 0125-451 Hajós Éndréné,VQ. Damjanicb- u. 49. 222-551 Hajós és Szántó r.-t. villamos és tüzeléstechnikai készülékek gyára, VI. Bencznr-u. 13. #427-330 Gyár, VEI. Kisfaludy-u. 5. 137-146 330-908 Hajós Éva zenetanárnő, IV. Váci- n. 82. 0180-129 Hajós Géza, a Pénzintézeti Köz­pont tisztv., II. Fazekas-n. 20. 153-926 Hajós Géza dr. ny. táblabiró, II. Margit-krt 36. 154-251 Hajós György oki. gépéBzmérnök, V. Hollán-u. 16. 310-831 Hajós György dr. m. kir. kisér- letügyi vegyész, II. Bnday László­u. 18. 357-997 Hajós Gyula Kanarű és Celiaiose befözóbártya forgalombabozója, VM. Bérkocsis-n. 16. 135-305 Hajós Gyula r.-t. ig., XI. Himfy- u 6. 457-209 Hajós Gyula dr., a Magyar ált. hitelbank ny. ig. h.. XIV. Thököly­út 90. 499-664 Hajós Gyuláné, VIH. Népszin- haz-o. 13. 349-437 Nyári állomás, Csillaghegy, Losonczy-u. 3. Hajós Gyuláné dr.-né magánzó, V. Kresz Géza-u. 19. 315K)61 Hajós Henrik, Sashalom, Attilá­it. io. 208-504 Hajós Imre ezüstmüves, VH. Bip-u. 6. 423-621 Hajós Imre dr. dömsödi, a Ma­gyar Nemzeti Bank tisztv., XI. Orom-n. 20. 256-228­Hajós Imre dr. kórházi főorvos, bőrgyógyász és nrológus, VH. Rákó­czi-út 62. 225-60& Hajós Imre dr. ügyvéd, VI. Teréz- krt 34. 125-044 Hajós István aatógarázs és ben- zintőltó állomás. VIH. Szlgony-u. 25. 388-728 Hajós Jenő, V. Szabadság-tér 17. 125-405 Lakása, VH. Wesselényi-n. 66. 420-675 Hajós Jenő Cordatic magyar gumiabroncs r.-t. tötisztv., H. Fény­u. 16. 107-541 Hajós Jenő igazg., Újpest, Kossuth Lajos-u. 28. 495-025 Hajós József építési váll., VL Ltest Fereno-tér 10. 424-807 Hajós József oki. gépészmérnök, magánmérnök, XI. Himfy-u. 6. 257- 369 Hajós József r.-t. ig., az Ebano- Btandard és Trinidad aszfaltok képv., XI. Horthy Miklós-út 10. 258- 080 Hajós Józsefné Heszky Margit zongoratanárnő, VH. Rózsa-n. 1. 424-834 Hajós Judit, férjezett Bódy Edéné, IV. Váei-u. 82>. 180-129 Hajós Kálmán dr. ügyvéd, IV. Kossuth Lajos-n. 14/16. 189-705 194

Next

/
Oldalképek
Tartalom