A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

A

Aschner Közönséges Mitait Dénzt. küldeni tilos ÉS kOCKÓZOtOS. Aschner György erős-és gyenge­áramú elektromos anyagok és vilá­gítási üvegáruk nagykeresk. VI. Podmaniezky-u. 21. 117-803 Aschner Henrik tisztv., VI. Eévay-u. 16. 125-155 Aschner Jakab oki. mérnök, építőmester,-építési váll., V. Kossuth Lajos-tér 4. 128-628 Aschner József textilipari, vegy ipari, gőzmosó- és kelmefestögyári gépek, V. Hollán-n. 5. 119-289 Aschner Lajos tisztv., V. Pannonia-u. 19. 819-973 Aschner Llpót, az Egyesült Izzó­lámpa és Villamossági r.-t. vezérig., II Apo8tol-u. 13. 857-613 Aschner Miklós, V. Katona .Jó- zsef-n. 8/ d. 128-319 Aschner Samu, a Leipziger Vil­mos szesz- és cukorgyár r.-t. vezér képv., V. Széchenyi-rkp. 12/b. 123-876 Ash C. et Sons utóda Den« tárla r.-t. fogászati szaküzlet. IV. Kossuth Lajos-u. 11. 188-758 0185-041 Ásmány Gyula dohánykisárus, Xffl. . Jása-u. 9i/b. 291-305 Ásmány Zoltán közigazgatási bíró, U. Margit-u. 17. 165-485 Asphaltlparl és útépítő r.»t„ XIII. Váci-út 3ő. 498-114 Asslcnrpzlonl Generali, lásd Triesti Általános Bíztósitó Társu­lat alatt. Assisi Szent Ferencről neve­zett ferencvárosi r. kát. egyház­községi hivatal, lásd Plébánia- hivatalok. Astmann Stefánia m tisztv., VI. Csengery-u. 48. 425-413 Astor pensló, tül özv. ÁdlerSán dómé, V. Mérleg-n. 3. 381-523 Astor ruha, túl. dr. Kende László és dr. Kende Pál, VH Rábóczi­; út 16. 426-579 Astoria automobllgyár és kereste, r.-t., vra. Dankó-u. 15. 143- 246 Astoria drogéria, tul. RochHtz Emil, Vili. Mnzenm-krt 2. 144- 115 Astoria élövtrágtlzlet, tul. Toron Szaniszló, IV. Károly király­át 8, 189-096 Astória filmszínház, tnl. Niczky Elynor filmszínház k.f.t., X. 8zent Ltózló-tér 14/15. 0148-030 Astoria nyomda, tűi. Várnai Jenó. vm. Bezerédj-u. 4. 143-428 Astoria szálloda r.-t. Köz­pontja: Este 10-tö! reggel 8-ig a 187-840 szám hívandó, IV. Kossuth f Lajos-u. 19/21. #187-840 ’ Portás 187-845 Intemrban vouala 187-844 Előcsarnoka 385-535 385-536 185-479 Astra Biztosító r.-t., V. József nádor-tér 8. 182-293 #188-910 Astra filmszínház, tni. Német­völgyi filmszínház k.f.t.,XII. ügoesa­u. io. 164-422 Astra főző szalon, tul. M. Raditz Aranka, IV. Muzeuiu-krt 7. 184-514 Astra kábel- és gummlára* gyár r.-t., V. Csáky-a. 72. 490-309 292-734 Astra konyhai csemegeáruk és tápszerek, tul. Ledermann Frigyes, V. Gróf Klebelsberg-u. 10. 116-107 Astra műszaki váll., tni. Singer Béláné sz. Varga Margit milsz. ásványolaj-, vas-, fém- és celluloid keresk.. XIV. Üorong-n. 5. 496-352 Astra Werke Aktiengesell­schaft Chemnitz u. Adrema Maschinenbauges m. b. H. Berlin magyarországi vezérképv. Gróf Stubenberg Károly, VI. 8zív-u. 33. 0115-930 Ásványi István mükeresk., VII. Szövetség-u. 17. 0424-476 Ásványi Istvánné, vn Szövet­sóg-u. 17. 424-666 16 Ásvány Növényolaj és Vegy­ipari k.f.t,. 11. Tölgyfa-n. 18. 167-873 Ásványolaj nyilvántartási iroda (ásványolaj nyilvántartás a Buch­ner Sándor és Társai, Délkárpáti kőolaj finomító és Kereskedelmi r.-t.,Fantó Egyesült Magyar Ásvány­olaj gyárak r.-t., Nyírbogdányi Petróleum gyár r.-t., Pési Nitrogén- müvek r.-t., Shell Kőolaj r.-t., Steana Magyar Kőolaj r.-t,, Szöregí Petróleum gyár r.-t., Vacuum Oil Companv r.-t., részére) V. Nádor- u. 4. ‘ #182-909 Vezetőség 188-682 Nyúl Gyula dr. ig, lakása, ÜL Perényi-úí 7. 0162-780 Podrabszky István dr. ügyr. ig. h. lakása, XII. Nárcisz-u. 24. 0355-220 Ásványolaj Kereskedelmi Vállalat, oégtul. Velem! Nándor. V. Thurzó-köz 8. 498-538 Ásványolajipari Termékek, Erdősnó, IX. Szvetenay u. 38. 0185-803 Ásványőrlő és festékére r.-t. (ezelőtt Adler H. ásvány őrlő és féstékáru r.-t.) XIV. Telepes-, u. 64/66. 296-458 296-653 Ásvány víz Uzsein.XI.SzentGellért- rkp. 1. (Lásd még Budapest Székes főváros Gyógyfürdői és Gyógyforrásai alatt.' Kereskedelmi vezető 153-817 Megrendelések felvétele 153-003 Garage, XI. Váli-út 6/b. 458-504 Hungária Gyógyforrás (Rudas- park) 153-821 Aszalós Zoltán dr. m, kir. pénzügyi segédtitkár, V. Gróf Tisza István-u. 16. 185-132 Aszfalt- és fedéllemezfpar, Kirschner Ignác, V. Cíjáky-u. 80. 293-967 Aszfalt-és kátrányipar r—t. központi irodája. V. József nádor­tér 8. 189-226 Gyára, DC. Soroksári-úí 121. 132-766 Aszfaltépltőipar, Plazzeri áno Tamás, vm. Kistempiom-u. 3. 0187-023 Aszlányl Dezső magánzó, XI. Vásárhelyi Pál-n. 9. 258-017 Aszlányl Kárólvnéiró özvegye. XI. Kökörcsin u. 8 256-710 Aszódi Arnold Ernő dr. szü­lész, nőorvos, XII. Endresz Győrgy- tér l. 150-256 Aszódi Károly dohányki sáros, X. Kápolna-n, 4. 149-028 Aszódi László szobafestőmester, VII. Roítenbiller-a. 12. 424-220 Aszódi Zoltán dr. orvos, egyet, magántanár (Liebner 0. őr.) VII Ká­roly kírály-út 3 a. 428-749 Ha nem felel: Orvosin vó’ *136-986 Aszódj’ Tamás dr., kir. kincs­tári-ügyész, Rákospalota, Lukácsi Sánőojvu. 3. 494-274 Asztalos Béla épitészmémük, I. kér. ÍV. Béla-u. 55. 380-379 Asztalos Béla tauas», V. Sziget­it. 27. 293-562 Asztalos Béla m kit. honv. szá­zados., I Lovas-út 17. 161-156 Asztalos Domokos dr. ay. posta­főigazgató. H, Gábor Áron-u. 2. 165-622 Asztalos Ferenc dr. kórházi főorvos, VI. Munkácsy Mihájy-u. 22. 119-982 Ha nem felel: Orvoshivó #78Ű-38<? Asztalos Géza hmszt. őrnagy, XI. Horthy Miklós-út 34. 259-364 Asztalos György cipőfizlete, IX. Ferenc-krt 46. 185-152 Asztalos Gyula bőrdíszműves, VI. Szondy-u. 79. 119-878 Asztalos Gyula festőművész. XI. Kelenhegyi-út 12/14. 456-396 Asztalos Gyula szfőv. szárny. tan., V. Csáky-u. 36. 493-846 Asztalos IpartestUlet, Buda­pest székesfővárosi,VIH. Bér­kocsis -a. 12. 131-235 Asztalos István dr. ügyvéd, IV. Váei-u. 25. 383-575 Asztalos Károly bőripari váll.. Csepel, Duna-u. 49/61. 347-774 Asztalos László, a Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. tisztv., 11. Ilona­u. 67. 367-168 Asztalos László könyvkötészete. IX. Erkel-a. 9. 184-195 Asztalos Miklós dr., a m. kir­Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté­riumba berendelt bönyvtárnok, iró, Xll. Bognár-u. 11. 165-617 Asztalos Sándor gépészmérnök Q.T.I. müsz. főtanácsos, áll. bírósági szakértő, XII. Ráth György-u. 18. 154-738 Asztalos Sándor m. kir. posta számtiszt, Pestújhely, Dr. Szűcs István-u. 21. 297-638 Asztalosmesterek kiviteli szövetkezete, V. Mérleg-u. 9. 184-169 Asztalosmesterek Lapja, vm Bérkocsis-u 12. 0131-235 Asztalosmesterek Országos Szövetsége, VíILBérkocsis-u. 12. 0131-235 Asztalosok Anyagraktár Szövetkezete, mint az 1. 0. K Sz. tagja: Központi iroda, íakeres­kedés, X. Kerepesi-út 27/29. 134-674 igazgatóság • 135-487 6 óra urán és vasárnap és ünnepnap csak 134-674 szám hívandó. Fiókok: VH. Dob-u. 90. 424-453 Vili. Nagytemplom-u. 16.149-568 IX Bakáts-tér 5. 186-738 LX. Vaskapn-u. 35. 134-241 XII. Márvány-u. 11. 157-954 Kispesti fiók. Kispest. Üllői-út 190. 346-855 Asztalosok és Kárpitosok termelő és értékesítő szö­vetkezete, Központja: IX. üllői­ül 15. 183-319 Központi iroda, IX. ÜUÖl-út 15. 187-773 Fiók eladási telepek: VL Podmaniezky-u. 14. 128-064 VI. Rózsa-U. 59. 220-492 VHl. Baross-u. 9. 135-473 Asztalosok és rokonszak­mák szakosztályai,vm. Mag- doinar-a. 6/7. 0188-052 Asztalosok Fatermelök Szö­vetkezete, mint az I. G. K. Sz. tagja, gőzfürész, X. Kerepesi- út 27/29. 0135-487 Atal János kéziszövödéje, vm. Ággteleki-u. 10. 180-799 Atanaszov és Boell k.f.t. gyü­mölcs- és zöldségnagykeresk., IX. Nagyvásárteiep, ig. ép. 137-893 ATE hűtőgépek magyarországi vezérképviselete Igaly és Tsa, VII. Vörösmarty-u. 9. 0220-239 Atelier Játékfllmgyártó és forgalmi k.f.t., vn Erzsébet­in 8. 422-584 Atelier művészeti tervező és mübelyi8kola és Atelier Service, V. 8zemélynök-u. 9/11. 119-519 Athenaeum Irodalmi és nyomdai r.-t. (Magyar Könyv­terjesztő vállalat r.-t.) Központja, VIL Erzsébet-krt 6/7. #224-260 225-413 225-295 225-297 Athenaeum Könyvesboltja 226-855 fejjel, valamint vasár- és ünnepnap hívható távbeszélőállomások: Portás O#224-260 Könyvkötészet 224-289 Nyomdai müvezetőség 224-267 Kárpáti Antal igazgató 0225-295 Hetilapok szedőterme, közvetlen vonal ■ 224-289 Mélynyomó osztály 0225-413 Angermayer K. igazgató 224-268 Mágyary István igazgató és anyag- beszerzés 224-265 Expedíció 224-266 0225-297 Atlnay Károly vitéz neje sz. Kovách Olga, IV. Magyar n. 27. 382-462 AtkárI István kazán-' és gépmű­helye, elektromos és autogenhe- gesztő váll., XIII. Jász-u. 83/b. 499-348 Átköltöztetési bizottság, a német birodalmi követség­nél, V.Vörösmarty-tér7. 188-563 Atlantic Különleges Ásvány­olaj vegyitermék kereske­delmi váll., tul. ő?v. Földes Jmréné, V. Hollán-u. 38/b. 293-415 Atlantic Sportáruk, tul. Var­sányi 8áDdor, VH. Damjanich-n. 51. 420-652 Atlantié száUoda, tul. Nemes Mór, VII. Baro89-tér 19. 425-545 Atlantis pensló, tul. Herzfeld Mikiósné, V. Gróf Teleki Pál-u. 8. 381-547 Atlas gépkereskedelmi r.-t., az Angol Dunlop pneumatikok vezér­képv. Este és vasárnap 114-917 hivandó. VI. Hegedűs Bándor-u. 4. 224-214 A Uas Nemzetközi Szállítmá­nyozási iroda, tul. Szádváry Zol­tán, V. Katona József-u. 22. 120-488 Atlasz faipari váll., tul. Varga Alajos, VH. Rákóczi-út 42. 0425-056 Atlasz Márton kereskedelmi és iparkamarai s.-titk„ V. Rndolf trón­örökös-tér 8. 111-468 Atlasz olaj- és vegyipart r. t.. X. Borog-u. 6. 148-279 149-124 Atlasz papírgyár r.-t., XIII. Váei-út 193. 490-347 292-914 Átmeneti lavltónevelő Inté­zet, kir., lásd Javltónevelö Intézet. Atom gép-, szerszám és fém- tömegcikk üzem, tul. Homa Károlv, Djpest, Arany János-n. 6. 295-169 Átrium filmszínház r.-t. jegy­pénztár, II. Margit-krt 55. 158-034 154-024 Nyilvános telefonállomás 153*065 Áts, lásd Acs. Attányl Károly Id. m. kir. kon­zuli iroda ig., n. Toldy Fereno- n. 41. 153-542 Attenberger Ödön iparművé­szeti tervező, építőiparmüvész, Vili. ’ Tisza Kálmán-tér 27. 330-955 Attila mozgó, tul. özv. vitéz Vannay Kornélné, VH. Rákóczi­ét 82. 222-644 Attila nyomda és paplrke- resk., Újpest, Arpád-út 18.. lásd Bellák Gyula. Attila nyomda r.~t., n Szász Károly n. 3/5. #150-080 Kulcsár Andor ig. lakása, n. Csa­logánya. 3/b. 0155-404 Attila pensló, tul. dr. Egri Kál- mánné, VI. Andrássv-út 78. 129-678 122-510 Attila-udvar Társasház Szö­vetkezet, I. Győző-u. 5. 154-971 Attfla-ntea S3, sz. Társas­ház, I. kér. IV. Béla-n. 33. 160-783 Atti Ia-utca65/a/b. sz. bérház, 1. kér. IV. Béla-u. 65 a b. 360-720 Attila-ntpa 81. sz. bérház, tul. A Hazai Alt. Biztosító r.-t. elismert Vállalati nyugdíjpénztára, 1. kér. ív. Béla-u. 81. 360-798 Attlla-utca 89. sz. bérház,tnl. Fenyő Györgyné, 1. kér. IV. Béla- u. 89. 161-840 Atzéi, lásd Aczél. Átylm László korcsmáros, 'XTtt. váci-út loo. 293-719 Anbei Ernő, a Magyar fűtési és szellöztetési berend. váll. ig., IX. ' Márton-u, 35/a. 0184-071 Anbei Ervin, a Magyar fűtési és szeli. bér. váll. cégvez.. Vili. Staffenberger u. 8. 336-681 Andi-Boreh-Wanderer automobilok magyarorsz. vezérképv., tul. Hess Ervin'. Autó kereskedelmi és ipari k.f.t. Iroda és service: I. Méssáros-u. 15. 0*150-090 Városi mintaterem, IV. Mária Va- iéria-u. 1. 0181-259 Audion rádió és elektro- techn. cikkek keresk., Hoffmann és Schönberger. VI. Nagymezö-u. 31. 111-375 Auer Adolf, a Klotild Első Ma­gyar Vegyipar r.-t. uy. ig., XI. (iyöriik-n. 21. 458-653

Next

/
Oldalképek
Tartalom