A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

B

Boltka nemeiorszasoa es oiaszorszasna MESSENGER ROY 428-333 KÖZPONTI W V SÍMCZHT U 428-366 > KcMdnioK, gyászjelentéseit, Körlevelek, levelek Kézbesítése ^ miiem Messenger Bov kézbesítés, üzenet, reklám-osztegatis IMII. Rákóczi-út 51. szóm. 131-135, 135-315 ______ «"_________________ B ottka Endréné ny. csendőr- alezredes neje. 11. Pasaréti-út 7 151-996 Bottka György iparügyi min. tisztv., Vili. Bzentkirályiu. 17. 338-109 Bottka Imre Hangya szöv. közp. cégv., IX. Mester-n. 18. 335-726 Bottka Jenöné Özv. dohány- ki sár us, n Fő-u. 77. 351-962 Bottka Károly cukrászmester, Rákosszentmihály, Serédi Juszti- nián-u. 33. 208-757 Bottka Miklós Osutorás úri borozd, XI. Lágymányosi-ti. 13. 258-059 Bottke Ernő gummiárugyár, Rákospalota, tízász Károly-u. 10/14. 495-368 Bottllk Alfréd m. tisztv., VI. Vilmos császár-út 35. 125-199 Bottllk István dr., t. Pauler­u. io. 166-279 Bottllk Jánosné özv. házke- zelö, X Liget-u. 40 148-271 Bottllk József né özv. magánzó. Vili. Baross-n. 63/38. 135-662 Bottyán Imre dr. ezredorvos, fog­orvos, v kiin. orvos. Rendel : 4—6-ig. XII. Krisztina-krt 81. 352-708 Botzenhardt Jánosné dr.-né felsőházi tag özvegye. 111. Lajos­it. 172. ‘ 362-356 Boulevard Espresso, tol. Was- mer Gosztáv, Vll. Erzsébet-krt 37. 224- 682 Boutet Sándor, a Maison B. Üi- raud cég titkára (özv Bootet P.-né) IV. Múzeum krt 11. 383-001 Bovarl J. Gyula francia nyelv- tanár, V. Zoltán-u. 13. 110-605 Boxmann Arthur igazgató, vn. Madách Imre-tér 1. 227-690 Boy gyorsküldöne központi Messenger váll. tnl. Farkas Zoltánná, VII. Rákóczi-út 64. 0428-333 Boy Villám Messenger, tnl. Herzog Endre, VHI. Rákoczi-út 51. 0135-315 0131-135 Boytha András Lajos dr. mü­tósebész, urológus, rendelőintézeti sebészföorvos, VII. Rákóczi-út 36. 225- 647 Boytha Emília magánzó, VIEL Rákóczi-út 29. 337-536 Boza Imre dohánykisáros, ül. Vö­rös vári-út 21. 362-742 Bóza Istvánná özv. takarítási vállalkozó, V. Vadász u. 82. 116-048 Bozán A. Andor, XT. Fadrusz- u. 5. 256-803 Bozán Zoltán dr. szfőv. iskola­orvos, XII. Bazin-u. 12. 257-615 Bözay Béla a m. kir. osztálysors­játék főárusitója, X. Mádi-a. 51. 348-750 Bozetzky Ferenc üvegcsiszoló . és üvegvésnökmester, VHI. Erdélyi­u l. 142-936 Bozetzky Géza üvegesiszolómes- ter, gyárt: ólomkristályók, service és egyéb öblös üvegáruk, valamint tábla- és tükörüvegáruk, VII. Péterffy Sáudor-u. 29. 227-789 Bozó Aladár teherautófuvarozó M.A.T.E.O.Sz.-tag, VI. Felsőerdő­sor l. 222-090 Bozó Gyula müépitö, tervező és építő váll., XI. Horthy Miklós-út 89. 257-336 Bozó István bőrkeresk. és cipő­felsőrész készítő, VII. Dohány-u. 20. 224-044 Bozó József, Újpest, Horthy Mik­lós-út 88. 294-183 Bozó Józsefné Szép Ilona ven­déglő, XII. Hidegknti-út 2/b. 365-718 Bozóky Ádámné dr.-né ügy­véd özvegye, XII. Budakeszi-út 39. 365-991 Bozóky András gyarmatáru nagykeresk., exportőr-importőr, n. Bajvivó-u. 6. 166-458 Bozóky Dénes bozóki, Ii. Szilágyi Dezsö-tér 3. 358-316 Bozóky Endre dr. tanker, kir. főig. özvegye, XII. Fery Oszkár­n. 82. 355-467 Bozóky István dr. belgyógyász, kiin. orvos (Prinz I. dr.) IV. Veres- Pálné-n. 28. 181-273 Bozóky Jenő dr. orvos, II. Kacsa- u. 23. 350-506 Bozóky Jenő dr. ügyvéd, n. Kacsa-u. 23. 352-336 Bozóky Kálmán dr. pilismarón, nv. min. tanácsos, II Lánchid-n. 6 353-488 Bozóky Lászlóné festék-, ház­tartási és pipereszaküzlete, VII. Hutyra Ferenc-u. 1. 226-786 1. sz. fiók, Vili. Práter-u. 43. 130-486 Bozoky Mátyásné dr.-né Országos Földbirtokrendezö Bíró­sági állandó biró özvegye,XII.Fery Oszkár u. 59. 367-718 Bózsa Ilona.«Ibolya» illatszertár, XII. Böszörményi-út 4. 155-581 Rozsán László, vn. Tivadar-u. 2. 422-842 Bozsán Ödön banktisztviselő, V] Jókai-tér 4. 112-675 Bozsek József ári szabó, EX. Ráday-n. 16. 387-035 Bozstk Béla áll. elemi isk. ig., XIV. Vezér-u. 97. 297-373 Bozslk István fuvaros és butor- szállitó, XIV. Ond vezér-útja 6. 299-977 Bozslk István dr. orvos. XII. Bán-u. 1 /a. 351-946 Bozslk Pál dr. plébános, Pest- hidegkut, Báthory László-út 4. 167-870 Bozsln Timót szücsmester szőrme- szalonja, cégtul. Brdjanovié Ferenc eladás és iroda, IV. Vác1-u. 10. 182-655 Jogügyi osztály 2 óráig 185-686 Brdjanovié Ferenc lakása 182-658 Bózslng Dániel korcsmáros, XIV. Mogyoródi-út 126. 296-651 Bozslty József vaskeresk., Vili. Thék Endre-u. 1. 143-093 Bozsó J. Ernő, XI. Irinyi János- u. 10. 458-677 Bozsó Jenő úri szabó, V Bálvány- n. 11. 329-340 Bozsó József rádió és villamossági keresk., XIV. Róna-n. 147. 496-882 Bozsökl Imre fűszer és diótörőde, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos- n. 91. 347-822 Bozsóky Ferene, Optika-Fotó szaküziet. VHI. Baross-n. 92 140-756 Bozsóky Ferencné XIV. Amsrikai-út 90/d. 496-343 Bozsóky Nándor dr. városi fő­ügyész. Rákospalota, Bethlen-u. fii. 495-348 Bozsóky Sándor g. alezredes, II. Buday László-u. 6/e. 153-894 Bozzal Bozzay Dezső, VI. Bajza-u. 8. 222-850 Bozzal Bozzay Dezső oki. épitö- iparmüvész, n. Ostrom-u. 8/b. 357-414 Bozzay Béla faiskola és virág­kertészeti telepei, Rákosszentmi­hály, Gusztáv-n. 79. 208-642 Bozzay Emil Háziipari kézimun­kák, hímzett blúzok és ruhák ex­portja, VEI. Bajza-u. 2. 422-214 Bozzay Gyula dr. in. kir. rendőr- főtan., VI. Bulyovszky-n. 38. 112-834 Bozzay Sándor utóda Szabó Kál­mán úri szabó, IV. Váci-u 12. 182-770 Böckh Hugóné dr.-né állam­titkár özvegye, n. Alvinci-út 30. 167-019 Böckh János máv. főmérnök, II. Alvinci-út 30. 0167-019 Böcs János müasztalos és fameg- mnnkáló üzeme. VI.' Lebel-n. 14. 499-283 Böcskel Józsefné béliparos, faggyú és zsirolvasktó, IX. Sórok- sári-út 92. 333-608 Bőcskey József kelmefestő és vegytisztító, Vll. Rottenbfller-u. 60. 425-654 Bőcskey Kálmán eső és ballon­kabát szabó, VII. Éva-u. 17. 226-052 Bödcher Dezső tír. ítélőtáblái tanácselnök, VI. Csengery-u. 52. 128-282 Bődé Gyula debreceni hentesáru- gyárának lerakata, VII. Hársfa-u. 8 427-283 Bődé István dobánykisárns, VI. 8zondy-u. 48/50 114-189 Bödő Alajosné ny. posta s. ellen- őrnö, VHI. 8zigony-u. 9. 136-191 Bödő Károly, XI. Horthy Miklós- út 35. 258-235 Bődő Károlyné sz. Kelemen Gi­zella illatszerkeresk., IV. Aranykéz- n. 7. 185-193 Bődy Károlyné ny. postafel- ügyelö özvegye, Kispest. Csokonai n. 22 347-180 Bögözl János kádármester, kádár­üzeme, IX. Telepy-n. 27. 143-077 Böhler testvérek és tsa acéi- ámkeresk., VI. Liszt Fereno-tér 9. 224-886 225-688 Böhm Andor, VI. Jókai-u. 1. 119-876 Böhm Arnold takarmány- és ter- ménykeresk., V. Személynök-u. 7. 120-034 111-517 Böhm Arthur eiektrotechn. váll., IV. Váci-U. 21. 187-765 Böhm Aurélné tábornok özvegye, VHI. 8táhly-u. 15. 140-976 Böhm B. Konstantin oki. gé­pészmérnök, V. Pozsonyi-út 42. 499-240 Böhm Bernátné Schlesinger Mariéi la nyelvtanámö,VI. Felsőerdő­sor 9. . 420-936 Böhm Dezső keresi;., Vll. Qaray- u. 25. 425-852 Böhm Egonné dr.-né, XIV. Nürnberg-u. 26. 499-949 Böhm Emil vállalkozó, IX. Mester- u. 34. 149-599 Böhm Emilné magánzó, II. 8ziifa-u. 7. 364-226 Böhm Endre dr. ügyvéd, vm. József-n 17. 0143-008 Böhm Ernőné, V. Légrády Károly-u. 30. 293-720 Böhm és Putz cipőgyár, Újpest, József-u. 76. 494-793 Böhm Ferenc dr. ügyvéd iro­dája, V. Akadémia-u. tí. 319-919 Böhm Ferencné p. ü. min. osztályfőnök özvegye, U. Margit­ig 17. 151-468 Böhm Gertrud, VI. Teréz-krtl/b. 425-172 Böhm Gézaböröndös mester, IV. Szervita-tér 5. 182-137 Böhm Gézáné, XIII. Váei-út 135. 498-359 Böhm Gyula gőz-, víz-, légszesz- szerelv., müsz. cikkek. VEI. Király­it. 85. 228-403 Böhm Gyula gyógyszerész, Fehér­kereszt gyógyszertára, Kispest, Üllői-út 115. 342-137 Böhm Gyula oki. gépészmérnök, EV. Molnár-u. 10. 180-542 Böhm Gyula útépítési és kövezési váll., VE. Csengery-u. 66. 125-055 Böhm Gyuláné Sztojanovits Ad­rienne Ieánygimn. tanár, tanúin^, felügy., XII. Böszörményi-út 6. 355-481 Böhm Búgó ékszer- és rógiségke- resk., EV. Városház-n. 10.189-079 Lakása, IV. Petőfi Sándor-u. 9. 183-269 Böhm 1. kőtél- és zsinegáru gyári rakt., VII. Károly király-út T. 423-362 Böhm Ignác Szent Miklós gyógy­szertára, VEI. Hemád-u. 7.428-896 Böhm lgnácné özv., VI. Nagy- raező-u. 19 - 310-822 Böhm Ilona, 11. Váríok:u. 7. 357-938 Böhm Imre, a Böhm Gynla cég beltagja, VH. Király-n. 85. 228-415 (Nyári áll.) Csillaghegy, Öröm- völgy-n. e/8. 163-427 Böhm Imre, a Hydroxygén r.-t. cégjegyzője Budafok, Méhész-n. 8. 269-879 Böhm Imre, a Sempronia Magyar Bélyeggyűjtők Körforgalmának vez., VH. Rákóczi-út 8/a. 223-711 Böhm Imréné, V. Visegrádi-n. 36. 298-547 Böhm István dr. sznlész-nőor- vos.VII. Erzsébet-krt 30. 222-471 Ha nem fe'el: Orvoshivó *186-986 EXPRESS boy Reklámkézbesités V. Tátra-utca 9. 120-280 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom