A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

M

Martens oat a in. kit, lostaaertlml jóléti alasilványának Metö indája teliét tel. Márkus Márton dr. ügyvéd, V Szent István-krt 4. 123-158 Márkus Miklós m. tisztv., VII. Nagydiófa-u. 16. 423-831 Márkus Miklós dr., a Pesti Magyar Keresk. Bank Gömbös Gynla-úti fiókjának főnöke, a Ma­gyar Cserkészszövetség gazd. és pénzügyi vezetője, 1. Krisztina- krt 34. 158-169 Márkus Mlklósné fűszer- és cse megekeresk., I. Naphegy-u. 13. 357-887 Márkus Miksa lakatosáru és vas­szerkezetek gyára, XIII. Mobács­u. ö. 291-942 Márkus Miksa udv. tan., főszerk., V. Személynők-n. 25. 118-184 Nyáron, XII.Labano-út 43.164-523 Márkus Pál gumiáruk gyári rakt., VIU. Rákóczi-út 57. 188-762 Márkus Pál jolsvai, ujságiró, VI. Vörösmarty-n. 68/a. 126-551 Márkus Pál nagykeresk., V. Gróf Teleki Pál-u. 18. 128-157 Márkus Pálné őzt., V. Zoltán­u. 6. 310-702 Márkus Péter uj, selejt- és hul- ladékpapirkeresk., VI. Király-u. 10. 228-196 Márkus Sándor, n. Lotz Károly - n. 3. 164-297 Márkus Sándor, VI. Ó-u. 48. 114-525 Márkus Sándor cipőkeresk., n. Margit-krt 36. 352-940 Márkus Sándor házfönök, hit­oktató, Csepel-Királyerdö, Szerit István-út 2371. brsz. 347-972 Márkus Sándor ig., V. Juhász Andor-u. 3. 112-983 Márkus Sándor úri szabó, VII. Erzsébet-krt 38. 421-861 Márkus Sándorné bélyegke- resk., V. Szent István-krt 5. 126-382 Márkus Sándorné p. s. ellenőr- nö, XIV. Törökőr-u. 12. 499-694 Márkus Stefánia dr. gyermek- orvos, V. Sás-u. 6. 387-139 Márkus Tibor dr. gyermekorvos, Újpest, Beniczky-u. 6/a. 294-601 Márkus Tibor dr. ügyvéd Iro­dája és lakása. II.Fö-n.79. 357-350 Márkus Veronika dr. gyermek- orvos, V. Pozsonyi-ét 4. 112-933 Ha nem felel: Orvoshivő *186-986 Márkus Viktor, * Magyar jelzá­log hitelbank ny. cégvez., VI. Nagy mező-u. 36. 115-029 Márkus Viktor oki. gépészmér­nök, V. Wahrmann-u. 45. 299-332 Márkus Zslgmond és fia divat: árunagykeresk., VII. Éva-u. 19. 428-585 Márkusz divatház, tál. Márkusz Aladár, ffl. Béosi-út 67. 362-415 Márkusz Lajos fuvaros, Újpest, Arpád-űt' 123. 295-679 Márky, lásd Márki. Marlene harlsnyaszakllzlet, tnl. Reich Antalné dr.-né, IV. Pá­risi-u. 2. 180-473 Marmor Nándor női konfekció- keresk.. Vili. Népszinház-u. 69. 142-949 Marmorsteln Aladár fakeresk., U. Tölgyfára. 14. 154-906 Marmorsteln György ügynök­sége. V.üzemélynök-u. 9/11. 118-197 Marmorsteln Jakab pékmestet és lisztkeresk.. Újpest, Baross-u. 36. 294-137 Marmorsteln József dr. orvos, Újpest, Csokonay-u. 27. 295-228 Marnitz Ede textilnagy keresk., Vü. István -út 19. 223-795 Marnltz Frigyes bangszerüzl., VIU. József-krt 37/39. 134-028 134-079 Marnó Sarolta dr. Dr. Gruber Zoltánné belgyógyász rendelőinté­zeti h. főorvos, XI. Fadrusz-u. 4. 0459-110 Maróezy Géza, VIII. Tisza Kál- mán-tér 16. 132-534 Maródy László m. tisztv., vn Jósika-u. 13. 224-350 Marokkó Espressó túl. Román Ferenc, V. Gróf Tisza lstván-u. 11. 380-315 Marolles Haryné magánzó, Vll. Dohány-u. 46. 423-450 Maros Béla, XIV. Nürnberg-n. 43. 299-769 Maros Györgyné özv., n. Zárda-u. 28.. 351-109 Maros Imre VI. Teréz-krt 52. 119-698 Maros Imre dr. orvos, VI. Teréz­krt 8. 224-221 Ha nem felel: Orvoshivó *186-086 Maros István oki. gépészmérnök, müsz. keresk. iroda, II. Szilágyi Dezsö-tér 4. 0167-732 Lakása, XI. Kende-n. 6. 457-076 Maros kötöttárutizem, túl. Hoch Imréné, V. Návay Lajos-u. 3. 110-910 Maros Mária szövet-, selyem- és textilkereskedő, Vü. Király-u. 13. 427-449 Maros Pál m. kir. postatiszt, IX.’ Ráday-u. 41. 183-187 Maros Pál oki. vegyészmérnök, a Pendor vegyipari váll. tu!., VI. Vil­mos császár át 61. 327-585 Maros-utcai garage tnl. dr. Kelecsényi Béla, XII. Maros-n. 12. 154- 775 Maros-utcai lzr. kórház, XII. Maros-u. 16. 0157-461 0355-317 Marosán Irén női divatszalon, VII. Garay-u. 29/31. 421-421 Marosán István hentes és mé­száros, II. Margit-krt 22. 852-722 Marosán Jenő lakása, II. Tölgy- fa-u. 8. 151-883 Marosfalvy Sándor vitéz, ma- gántisztv., XI. Tétényi-út 39. 459-068 Marosi Béla építőmester lakása, Rákospalota, Rákos-ét 233. 294-853 Marosi Dezső ny. máv. föintéző, vm. Visi Imre-n. 12. 139-851 Marosi Géza, Pestújhely, Thőböly- út 36. 497-083 Marosi Gusztáv irodája, V. Felke­li. 6. 490-352 Marosi Imre, szakiró, biztosí­tási szakértő, vm. Kenyérmező-n. 8. 186-781 Marosi István dr. M.A.B.I. ellen­őrzőorvos, VII. Madách Imre-tér 7. 226-815 Marosi János Jaqnard szövőié. XIV. Telepes-n. 21. 299-907 Lakása, XI. Mihály-u. 11. 457-582 Marosi Józsefné dcbányklsáms. IX. Üllöi-út 91/a. 143-365 Marosi Károly bőrdiszmftves- mester, V. Árpád-u. 11. 128-851 Marosi Lajos dr. M.A.B.I. s.-titk. özvegye, Vin. Baross-u. 98. 135-648 Marosi Márton úri szabó, Vül Népszinház-u. 27. 132-781 Marosi Pál mügyantasajtoló üzeme, V. ÜJtoesti-rkp 7. 111-067 uakása, Hl. TSerkenye-u. 5. 350-324 Marosi Sándor lakása, V. Pan- nouia-u. 18. 315-175 Marossl F. Lajos szab. márvány- utánzatu fal- és padlóburkblólap, műkő, cementárugyár, XIV. Tele- pes-u. 4. 296-017 Marossy Ferenc dr. belügyi min. tan., II. Szász Károly-n. 6. 155- 628 Marossy Istvánné özv. cipész­mester és keresk., Kispest, Szent Imre herceg-ét 46. 148-975 Marossy Kálmán női szabósága, XI. Vitézek-tere 1. 458-768 Marosy György rendőrföfelügy., Újpest, Deasewfíy-n. 12. 494-787 Marosy Jenöné özv., a Vénusz mozgó tnl., Vül. Harminckettesek- tere 2. 135-Ő90 Lakása, Vili Sándor-n. 19. 338-685 Marosy Károly ig., malom­tól., V. Szent István-krt 16. 122-962 Marosszéki Gyula gyógyáru- ] nagykeresk., IX. Üllői-ét 59. Iroda 830-851 Raktár 142-947 Lakás 342-847 Marosszéki Kálmánné cuk*- rászda, H. Hadapród-u. 17. 364-200 Marosszéki Miklós oki. mérnök, XI. Horthy Miklós-át 88. 488-325 Marosvárl József börnagyke- resk.. VII. Hernád-u. 23. 226-176 Marosvárt József, VI Kazár- u. 12. 420-171 Marosvölgyi Antal dohánykis­árus, VI. Teréz-krt 87. 121-007 Marosvölgyi Károly vitéz B.Sz.K.R.T. műszaki föintéző, VTI. Thököly-út 36. 225-963 Marosy, lásd Marosi. Marót Gyula dr. szföv. tanács- jegyző, II. Szilágyi Dezsö-tér 6. 166-961 Maróth Andor szföv. tisztv., XIV. Torontál-u. 3. 497-462 Maróth Bertalan dr. maróthí, oki. vegyészmérnök, VI. Bajza-u. 17. 427-482 Maróthy Géza nemes vitéz, hm. tk. százados, oki. vegyészmérnök, XI. Kemenes-u. 6. 456-709 Maróthy Jenő ny. m. kir. bel- figymin. s. h. főig., kormánytan., XI. Budaörsiét 4/10. 256-974 Mar 'thy Kálmán maróthegy­házi, oki. építész, ny. á. mérnök­kari ezredes, IV. Veres Pálné-u.4/6. 188-486 Maróthy Károly dr., a Pesti Újság főszerkesztője, országgyűl. képviselő, hívható csak d. e., VII. Rákóczj-át 48/50. 0225-056 Marót! Ede dr. orvos, X. Petrőezy- u. 38. 0148-280 Maróti Ferenc villamosságiváll., műszerész és villanyszerelömester, hat. eng. berend., XII. Süveg-u. 4. 256-518 Maróti István textilnagykeres- kedő, V. Wekerle Bándor-u. 24. 119-208 Marótt János fémbetükészitö- mester.VH. Nyár-u. 32. 426-287 Maróti Márianői ruhaszalonja, VI. Andrássy-út 66- 119-800 Maróti Miklós fa-, és szénkeresk., V. Arany János-n. 12. 112-823 Maróti Rezső posta müsz. fő- eüenör, XIV. Mexikói-út 31/a. 29^-535 Maróti Sándor statisztikai ellen­őr, XIV. Korong-u. 38. 499-676 Márovlts Andor építőmester, Vül. Esterházy-u. 24. 134-415 Marozsán Demeterné őzv. dohánykisárus, II. Fő-u. 11. 152-875 Mars gyermekkocsik, Brock J. Henrik, acélcsöbutor és gyermek­kocsigyár lerakató, VI. Andrássy­nt 36. 0121-922 Gyár, EX. Lilíom-n. 8. 0135-027 Mars-Lowcarbon OH korom- és szénmentes motorolajok magyaror­szági vezérképviselete: Ghillány Miklós, n. Corvin-tér 5. 0157-018 Marsalek Róbert, lásd Örkényi Róbert Marsai György szobafestő- és _ má.zolómester, Kispest, Irányi Dá- niel-u. 3. 146-819 Marsay Gyula vitéz, oki. gépész­mérnök, a Magyar acélárugyár r.-t. ig., XIV. Ida-n. 2. 499-886 Marsay János ny. csendőralez­redes, XII. Menkina János-u. 10/b 351-128 Marsay József tüzifakeresk. és fuvarozó váll., Kispest, Rákóczi­u. 66. 146-927 Marschalek István fűszer- és csemegekeresk., IX. Üllöi-út 121. 136-509 Marschalkó Béla oki. építész­mérnök, n. Széli Kálmán-tór 9. 353-351 Marsehalkó Béla p. müsz. főig., XII. Istenhegyi-át 7. 353-997 Marschalkó Etelka szföv. polg isk. rajztanár, I. Píroska-u. 7. 187-394 Marschalkó Gusztávné özv. dohánykisárus, X Simor-u. 9. 330-702 Marschalkó Jenő vitéz, ny. ez­redes, Pestszentlőrinc, Üllöi-út 91. 346-859 Marschalkó Kálmándr.orvos, vm Bókay János-n. 37. 339-758 Marschalkó Kornél nemes, vitéz, ny. altábornagy, II Bimbó­ét 9. 157-056 Marschalkó Lla iró, IV. Dal- mady Győzö-n. 3/6. 188-659 Marschalkó Tamáscsépánfalvi, XI. Kanizsai-u. 47. 456-299 Marschalkó Teolll, a Nemzeti Újság belső munkatársa, V. Perczel Mór-u. i. 125-512 Marschall Emil dr. orvos, l. Attila-krt 2. 157*634 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Marschall József űgetötréner, Vll. Péterfy Sándor-u. 32. 226-902 Marschall Mátyás szigetelő váll., XII. Sasadi-út 167. 457-001 Marscbáll Szidónia őzv Feiser sándorné vad- és baromtikeresk., VI Csengery-u. 35. 224-287 Marsi László fodrászmester, n. Margit-krt 67. 158-033 Marsi Pál hölgyfodrász, n. Keleti Károly-n. 12. 357-434 Marslk Andor dr. ügyvéd, olasz és német hites tolmács, n. Margit­krt 1. 151-432 Marsovszky Béla dr. ügyvéd, H. Keleti Károly-u. 8. 352-750 Marsovszky Elemérné és társa, Belvárosi Fotómfí- hely, IV Apponyi-tér l. 186-218 Marsovszky Géza, III. Bécsi­ét 88. 162-453 Marsovszky György dr., marsó és jablonfalvi, vitéz, özvegye, I. Attila-krt 19. 165-069 Marsovszky Gyula dr. ügyvéd, az Országos Központi Hitelszövet­kezet ügyésze, n. Kapás-u. 12 155-286 Marsovszky Gyuláné máv. müsz. tan. neje, V. Juhász Andor­u. 18/20. 329-266 Marsovszky László dr. ny. h. államtitkár, XI. Horthy Miklós-út 80. 456-459 Marsovszkv Lívia marsó falvi, vm. József-krt 15. 149-457 Marsovszky Pál dr. egyet, belklin. tanársegéd, rendel: 1. Disz­tér 3. 160-670 Marsovszky Sándorné p. ke­zelőnő, n. Zárda-u. 84. 151-771 Marsovszkyné Szirmai Hl festőművész műterme, IV. Semmel- weis-u. 4. 188-596 Lakása, n. Bimbó-út 21. 153-234 Marsóy Ferenc vitéz, min. tan., erdömérnök, XI. Budafoki-ét 41/a. 257-443 Marstelner Ferenc dr.ügyvéd, az O.K.H. alig., XII. Pilsudski- üt 39. 158-334 Márta ápolónöegyesttlet, vm. Esterházy-a. 44. 139-812 Portás 330-747 Márta Közjótékonysági és Közhaszna Egyesület Leány­otthona, IX. Liliom-n. 13. 137-749 Háztartási alkalmazottak elhelyező irodája, IV. Károly király-ét 28. 383-031 Márta női kalapszalon, tnl.: Glaser Márta, D. Szilágyi Dezsö- tér 4. 367-521 Márta női ruhaszalon, tol. Bódi Mária, VI. Teréz-krt 24/b. 113-248 Mártha Sándor ariszabó, IV. Kigyó-u. 2. 187-819 Mártái László dr. ügyvéd, Új­pest, István-n. 6. 494-229 Mártélyi Elemér dr. m. kir. rendőrfőtanácsos, XII. Márvány­n. 60. 157-025 Martélyl Magda, XII. Nagyenyed­u. 12. 167-149. Martens Caesaráé özv. ma­gánzó, n. Küküilő-u. 8. 364-379 345 Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom