A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

W

Időközben sok hivószöm mesuáltozott. Wolter Wohryzka József lakása, XI. eomlói-út 28. 256-931 Wolttftz Endre női kabát és ruhaüzlet, VTL Rákóczi-út 88. 425-982 Lakása, XIV. Thököly-ót 85. 496-361 Wolttitz FUlffp női divatáruháza, IX. Vámház-krt 7. 189-008 Wolttitz J. Jenó lakása, IV. Vám­ház-krt 14. 187-181 Wojcsek István — Zipser — hen­tesáru üzem, Pestszenterzsébet, Dessewffy-u. 84. 347-814 1. Fióküzlet, Pestszenterzsébet, Nagy Sándor-u. 31. 147-909 YVojjnárovits Imre huszárez­redes, TV. Veres Pálné-u. 28. 180-678 YVoJvodles Mihály szíjgyártó- és uyergesmester. XIII. Frangepán­u. sí. 293-151 Wokurka Nándor arany- és ezüstmüvesmester. galvanizáló, VII. Kazinzy-u. 50. 0425-986 Wolauschék György templom­aranyozó és képkeretező. VI. Pod- maniczky-n. 69. 110-707 Wolezynskl Gnsztávné lovag takptári lg. özvegye, XII. Bernáth Géza-u. 80. 158-901 Wolenszky József kómény- seprömester, Pestszenterzsébet, Nagy Győry István-u. 12. 347-802 Wolf Ádám földbérlő, II. Zárda­n. 28. 158-315 Wolf Alice női kalapszalon, IV váci-u. 12. 182-285 Wolf Andor gyári képv., vni Mária Terézia-tér 16. 132-619 Wolf Andor rövidárunagykeresk., vii. Baross-tér 15. 225-318 Wolf Antal bérautoiuvarozó, Csepel, József-u. 39. 147-512 Wolf Arnold özvegye., VI. Lázár-u. 14. 126-915 Wolf Arthur, IX Közraktár- u. 12 a. 385-088 Wolf H. Ármin rumimport, VII. Damjanieh-u. 32. 220-148 Wolf Henrik ny. A. ezredes, XIV. Ajtósi Dürer-sor 9. 227-316 Wolf Henrlknó Rangos Mária női divatszalontul., IV. Váci-u. 19. 186-620 Wolf Henrlkné Btfihmer lerakat, VH. Király-u. 69/b. 421-606 Wolf Imre cégvezető, n.Vitéz-u. 2. 166-621 Wolf Imre dr. szülész, nőorvos, n Margit-krt 31/33. 352-935 Wolf István kormány főtan., ny. máv. föfelügy., LX. Soroksári-út 18 137-617 Wolf István dr., IX Bakáts- u. 2/c. 381-465 Wolf István Károly szállítmá­nyozó és árufuvarozó, V. Vécsey- u. 3. 121-408 Wolf Istvánná ny. máv. főfel- ügy., korm.-főtan. neje, VI. Kinetty-u. 15. 316-473 Wolf Jánostemetkezési vállalkozó, Budafok, Temető-u. 6. 469-646 Wolf Jenő, a Nova közlekedési és ipari r.-t. elnöke, VI. Délibáb-u. 17. 220-476 Wolf József, vm. 8ándor-tér 3. 149-585 Wolf József áll vizsgázott fogász­mester műterme, VII. Dob-u. 53. 422-054 Wolf Károly angol nőiszabó, IV. Váci-u. lé. 384-430 Wolf Károly újságíró, VI. Andrássy-út 106. 120-231 Wolf Lajos, V. Gróf Klebelsberg­n. 21. 111-063 Wolf Lajos és fia férfiszabók, V. József nádor-tér 9. 186-110 Wolf László banktisztv., v Per- czel Mór-u. 2. 129-200 Wolf Siegfried, a Magyar Álta­lános Hitelbank igazgatóbeiyettese, L Mészáros-n. 14. 350-822 Wolff Dezső — József főherceg— gyógyszertára, V. Pozsonyi-út 47. 298-400 Wolff Ernő ótbengeriési váll., John Fowler et Co vezer kénv., XI. Horthy Ml klós-üt 149/151.259-968 Wolff Ervin dr., vm. Tisza Kál- mán-tér 11. 144-697 Wolff József, IV. Váci-a. 86. 182-542 Wolff Károly oki. vegyészmérnök, VI. Csengery-u. 67. 315-067 Wolfl Károly dr. egyetemi m tanár, szföv. közkórházi központi igazgató. XII. Wolff Károly- ót 30/32. 257-057 Wolff Károly dr. külügyiéin, osztályfőnök lakása, XI. Tass vezér­n. 20. 258-240 Wolff Károly Klub (éjjel is hívható), IV. Városház-u. 14. 380-546 Wolfl Lajos Szent Ágnes gyógy­szertára, XII. Németvölgyi-dt 56. 154-876 Wolff Lajos dr. ügyvéd, VI. Jó- kai-u. 26. 115-748 Wolfl László r.-t. lg., V. Zoltán u. is. 127-658 Wollf, lásd Wolf. Wolf fart László m. kir. n.o. posta­tiszt, VII. Verseny-u. 18. 226-183 Wolf Inger Alajos, VI. Aréna- út 92 /a. 420-513 W'olflnger Arnoldné, V. Kresz Géza-u. 26. 493-009 Wollák Imre keresk., vm. Má­tyás-tér 14. 149-604 Wolflnger Árpád, V. Katona József-u. 9/11. 126-582 Wolflnger Lajos magánzó, VI. Jókai-tér 8. 123-269 Vigegrádi-u. 9. 112-645 Wolf Dénes dr. főorvos-fogorvos, XII. Gömbös Gynla-út11. 154-448 Wolf Dezső, az Angol-Magyar Bank r.-t. ig.t V Szent István- park 14. 293-159 Wolf Dezső illatszertára, V. Csanády-u. 3. 298-647 Wolf Dezsőné, V. Géza-u. 1. 327-970 Wolf Elek, II. Margit-krt 50/52. 353-202 Woll Emil dr. phil. vegyészmér­nök, n. Hidegkuti-tt 89/b. 164-070 Wolf Endre zenész, VI. Csengery- u. 54. 312-772 Wolf Ernő dr. ügyvéd, VI. Eöt- vös-u. 24. 122-120 Wolf és Bauer bank- és tőzsde- ügynöksége, VI. Teréz-krt 17. 110-907 Wolf és Tőke uriszabók, Vili. Rá­kóczi-út 9. 134-301 Wolf Ferenc villany- és műszaki váll., XI. Bocskay-út 60. 457-201 Wolf Ferencné özv. magánzó, V. Kossuth Lajos-tér 16/17. 126-886 Wolf Géza műszaki és villamossági váll.. VI. Vörösmarty-u. -44/b. 1Í7-816 Wolf Gézáné kozmetikai intézete, V. Szent István-krt. 15. 117-231 Wolf György, a Magyar Szellőző Müvek és Gépgyár r.-t. főmérnöke. XIV. Hungárla-krt 131. 297-758 Wolf György keresk., vni. Üllői-ót 42. 330-887 Wolf László textilnagykeresk., VI. Vilmos császár-út 19/e. 326-120 Woll Lilly férj. Schwarcz Dániélné, női ruhaszalonja, VI. Csengery-u. 71. 119-967 Woll Magdolna szatócs, in. Üröm-u. 34. 358-057 Wolf Manóné oki. tanitónő, V. Markó-n. 7 115-053 Wolf Margit dr. általános és gyermekorvos. Csillaghegy, Fő- u 7. 163-416 Woll Mária füzőkészitö, IV. Haris­bazár 2. 182-207 Wr olf Mariska gy ermekruhasza Ion, V Szent István-krt 8. 125-045 Woll Márk Fla (Wolf Ödön) g.-mérnök, vizv. és közp.fütéE-váll., » vm. Tőmö-n. 81. 145-258 Woll Mártonná sz. Neumann Bözsi, VII. Erz8ébet-krt 17. 221-926 Woll Miksa József tisztviselő, n. Pasaréti-ót 99/a. 164-069 Wolf Mllenkó Delta hőrdiszmü- üzeme, IV. Régiposta-u. 7. 0184-117 Wolf Ottomár gyárigazgató, H Fillér-n. 64. 356-307 Wolf Pál tűzifa, szén, kox és építkezési anyagkeresk., Sashalom, Horthy Miklós-ót 8. 208-569 Woll Rezsöné ingatlan adás­vételi irodája, XIV. Tbököly-ót 104. 499-903 Woll Róbertné tisztv., V Kresz Géza-u. 18. 315-196 Woll Rózsi dr. férj. dr. Büch Lerné fogorvos, n. Retek-u. 83/35. 0153-214 Wolf S. Sándor, a Stéberl András gyulai hentesáruk, képv.,vm. József- krt 69. 335-647 Wolfner András báró, n Her­man ottó-ót íi. 350-820 Wolfner Györgyné, II. Káplár­u. 8. 155-574 Wolfner Gyula gyáros lakása IV. Eskü-tér 6 188-069 Wolfner Gyula és Társa Gnmfgyára r.-t. Gumigyár, Újpest. Gróf Károlyi-u. 8. 0*294-890 Központilrodája: IV. Károly király ót 26 0*189-920 0188-765 Wolfner Gyula és Társa r.-t, bőr-, cipő-, gépszij- és hadfelsze relési gyár központi irodája, IV Károly király-ót 26 *189-920 188-765 Városi fölerakata, VI. Paulay Ede­u. 22/24. 427-397 427-393 Gyárak, Újpest, Váci-ót 17. *294-890 Hadfelszerelési gyár, Újpest, Gróf Károiyi-u.8. 0*294-890 Wolfner Ignác könyvkötő, VI. Mozsár-u. 10. 312-604 Wolfner László gyáros, n. Lévay u. 4. 350-595 Wolfner Mórné özv. sz. Tótis Etel. V Gróf Klebelsberg-u. 29 114-426 Wolfner Sport Egyesület, Újpest, Attila-u. 130. 294-616 Wolkenstein és Társa B. T épületfakereskedők, Újpest. Széche- nyi-u. 12. 495-008 Wolkeíjsteln Imre fakeresk., Újpest, Arpád-út 67. 494-152 Wollák Károly dr. r.-t. fő­bakteriológus, XIV. Bácskal-u. 14/b. 499-929 Wollák Kató leíró-, rordltó- és sokszorosító irodája, V. Szabadság­tér 17. 129-046 Wollák Magda, IX. BrkeJ-u. 6. 386-202 Wollák Miklós dr. ügyvéd és Wollák Antalné özv. magánzó, V. Pannónia-u. 36. 0298-503 Wollberg Arnoldné özv., v. Bzemélynök-u. 2/b. 316-430 Wolleszky Károlyné, a Ma­gyar Nemzeti Bank főellenőrének özvegye. VI. Bajza-u. 68. 816-525 Wollitzer Pál textilgyári Áépv., VI. Vilmos esászár-út 19/c. 120-323 Wollmann Károly, a Thék Rndre bútorgyár volt músz. igazgatója, műbútorasztalos üzeme, VROL Thék Rndre-u. 6/8. 349-713 Lakása, XII. Modori-u. 4. 0365-811 Wollmann Károly Frigyes oki. építészmérnök, D.G.T. mérnök tervezői irodája, n. Jurányi-u. 10. 157-340 Lakása, XII. Modori-u. 4. 365-811 Wollmann Renéne szül. Tordy Mária. XII Gömbös Gyula-ót 51. 367-770 Wollner Alajos magánzó, vm. Tömő-u. 20. 140-476 Wollner Antalné dr.-né osík­menasági Erdély Jolán, V. Arany János-u. 1. 115-110 Wollner Ármin divatárnkeresk., Csepel, II. Rákóczi Ferencz-ót 3. 347-606 Wollner Béla, vu. Afcácfa-u. 20. 227-155 Wollner Béláné özv. báztul. VI. Ó-u. 38. 126-161 Wollner Józsel, a Labor-nyomda túl., Vll. Klauzál-tér 5. 223-957 Wollner Józsel győri tollkeresk. bpesíi raktára, VI. Dessewffy­u. 18/20. 329-238 Wollner József lakása, V Ju­hász Andor-u 18/20. 316-189 Wollner Lajos szücsmester, V. Bécsi-u. 9. 181-627 Wollner Llpót bor, sör és ége­tett szeszesitalok raktára, VIII. Nép- szinház-u. 23. 132-071 Wollner M.R. és fia közp. fűtés, szellőztetés, gáz-, vízvezeték- és vil­lanyszerelési váll., V. Gióf Teleki Pál-n. 22. 123-663 Varsa Sándor cégfőnök lakása, l. Derék-u. 18. 0158-062 Wollner Márton festékkeresk., Újpest, Attila-u. 47. 494-285 Wollák Andor dr., V. Pozso­nyi-ót 19. 114-129 Wollák Antal bankbizományos, V Honvéd-u. 1. 128-298 Wollák Antalné özv. magánzó és Wollák Miklós dr. ügyvéd, V. Pannónia-u. 36. 298-503 Wollák llonka,a Goldberger Sam. F. és Fiai r.-t. cégv., V. Géza-u. 7. 325-004 Wollner Oszkár sfltőmester, vm. Vajda Hunyad-n. 36. 180-678 Wollner Samu pékmester, a Beck- sütöde tál., Vm. Nagyfuvaros-u. 17. 340-856 Wollner Sándor banktisztviselő, * VU. Garay-tér 11. 228-534 Wollner Sándor szikvizüzem. Rákoskeresztár, Kolozsvár-tér 8. Tárcsázza először a *148-505 számot, azután kérje Rákoskeresztúr 9 Wollner Zslgmond keresk., bo- rotvapengeszaküzlet, VII. Wesse- lényi-u. 69. 425-672 WollnerZsigmund műszaki kép­viseletek, V. Szent István-krt 13. 118-970 Wolnhofler Córa csányi, I. Krisztina-krt 24. 367-646 Woloszinovles Anrélné dr.­né, Vili. József-krt23. 130-700 Wolter Ernő keresk. tanácsos, a Pázdán és Wolter magkereskedelmi k.f.t. ügyv., VI. Munkácsy Mihály­it. 34- 126-454 597 Bőrbútorhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom