A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

F

a betűrendes névsorban tnlóllwtóh me$. Fekete FEKETE íWs tOzoltókészülékek V. Vilmos császár-út 50a 125-089 Fejtő Béla vaskeresk. váll. (Feld- mann 8. J. és Gonda I.) n. Szász Károly-u. l. 0352-500 Raktártelepe, VI. Váoi-üt 37. 0291-253 Fejtő Miksa dr. orvoB. bőrgyé- gyász urológus. IV.Veres Pálné-u. 16. 183-266 Ha nem telel : Orvoshivó *786-986 Fék Miksa, a Halász Ernő oki. gépészmérnök és Társa központi fűtés- és vizvezetékszerelő cég tagja, XIII. Csángó-u. 23. 0291-427 Lakása, XII. Városmajor-u. 60 157-983 Feke Pál épület-, mülakatos auto­gén hegesztő, V. Vigszinház-u. 2. 116-522 Fekees József Divina illatszer­tára, VI. Vilmos császár-út 33. 112-708 Fekete Alfréd dr. ügyvéd vm. Rökk 8zilárd-u. 20. 132-335 Fekete Andor gyógyszertára a Páduai Szent Antalhoz. IX. Ferenc­krt 22i 186-560 Lakása, IX. Mester-u. 9. 145-235 Fekete Anna nőiszabó, I. Ürí­ti. 81. 360-533 Fekete Anna dr. gyermekorvos (Rózsa M. dr.) V. Hollán-o. 16. 0118-454 Fekete Antal fuvaros, m. So­rompóm. 2. 163-301 Fekete Antal If J. fuvarozási váll., XI. Neszmélyl-út 102. 468-714 Fekete Antalné férfi fehérnemű üzem, IV Váoi-u. 78/80. 186-768 Fekete Árpád ny. kir. büntető törvszéki bíró, XII. Győri-út 24. 153-586 Fekete Béla, vm. Tisza Kálmán- tér 16. 138-286 Fekete Béla kerámikus, ipar­művész, n. Henger-n. 7. 357-598 Fekete Béla kereskedő, n. Pasa réti-út 186. 165-951 Fekete Béla oki mérnök, bites földmérő. II. Káplár-n. 5. 350-334 Fekete Béla dr., n. Görgey Artur-u. 21. 358-100 Fekete Béta dr. min. tan., I. Krisztina-krt 135. 155-483 Fekete Béla dr. nagyiványi. ügyvéd, II. Donáti-u. 40/42. 166-877 Fekete Béla dr. ügyvéd, IX. lpar-u. 3- 136-074 Fekete Béláné Szv. dohány- kisárus, Pestszenterzsébet, Gróf Apponyi Albert-u. 7. 347-504 Fekete Bernét vezérigazgató. V. Bálvány-u 24. 323-702 Fekete Dávid né fűszer- és cse- megekeresk., IX. Ráday-u. 27. 386-651 Fekete Dezső Hungária zománc­edény- és vasárunagykeresk.. VIII. Rákóczi-út 73. 135-760 Fekete Dezső nagyiványi, ny. I. o. postaföfelügyelő, IX. Fővárn- tér 10. 180-357 Fékete Dezső dr. ügyvéd, V. Go- rove-u. 3. 112-572 Fekete Domokos fel. üzlet­vezető, háztartási alkalmazottak elhelyező iroda, VII. Erzsébet­et 36. 222-457 Fekete Emil keresk., rv. Petőfi- tér 3. 385-092 Nyáron, n. Orsó-u. 61. 164-248 Fekete Ernő borkeresk., Pest­szenterzsébet. Horthy Miklós-u. 42. 347-852 Fekete Er nőné dr.-né szül. Smilovits Alice, vm. Kender-n. 3. 136-833 Fekete Erzsébet, VHI. Sziget- vári-u. 16. 136-635 Fekete és Hoffmann tűzifa és szénkeresk. k.f.t., i. Mészáros-u. 19. 356-387 Fekete és Tsa, női ruhák, kabá­tok és felöltők, túl. Fekete Miksa és Weisz Aladár, VII. Rákóczi-út 34. 225-617 Fekete Ferenc, XIII. Szent László-u. 36. 298-183 Fekete Ferenc filmoperateur, VII. Dembinski-u. 29. 420-422 Fekete Ferenc igazgató, raag- keresk.. XII. Zólyomi-út 73. 458-716 Fekete Ferenc úri szabó, V. Csáky-u. 28. 293-025 Fekete FUlőpné őzv., IH. Zsig mond király-útja 70. Lidi-villa 152-333 Fekete Gábor vendéglős. X Kápolna-u. 1. 348-025 Fekete Gáborné dr.-néözv., V. Szent István-krt 16. 114-342 Fekete Géza kefe- és famegmun­káló gyára, VHI. Vajda Hunyad­n. 41. 140-446 Lakása, VHI. Népszlnház-u. 47. 137-835 Fekete Géza, szfőv. isk. ig„ VHI. Thék Endre-u. 33. 149-822 Fekete Géza dr. Ifj. nagyiványi, szföv. tanáosjegyzó, I. Czakó-n. 18. 154-214 Fekete György, XIV. Semsey Andor-n. 14. 297-710 Fekete György Novara tüzoltó- készülékek, gáz- és légvédelmi esz­közök kereskedése. VI. Vilmos csá- szár-út 21. 326-158 Fekete GyőzőNagy-Iványi, szfőv, mérnök, VHI. Üllői út 66/b. 135-465 Fekete Gyula, a Polgár, Lefko- víts és Fekete szállítmányozó cég beltagja. V. Phönix-u. 6. 118-261 Fekete Gyula magasépítési és vasbeton tervező, építőmester. XI. Fehérvári-út 38/a. 269-453 Fekete Gyola szúcsmester, IV. Kaas Ivor-u. 9. 381-085 Fekete Gyula dr. orvos, bel­gyógyász, VH. Rotten bili er-u. 83. 425-301 Ha nem felel: Orvoshivó *186-980 Fekete Gyula és tsa, túl. Fekete Gyula ós Fekete Nándor, VI. Fáy­Q 16 291-312 Fekete Henrik, a Roessemann és Kühnemann r.-t. ny. vezérig, lakása (Fekete V ) H. Barsi-n. 6. 152-669 Fekete Imre m. kir. hbizt. al­ezredes, XII. Budakeszi-út 14/f. 164-377 Fekete Imre, textilbizományos, szövetkezeti ig„ H. 8zéplak-u 7. 164-565 Fekete Imre ügyv. tg., V. Zoltán u 6. 120-579 Fekete Imre dr. ny. polgár- mester, ügyvéd, Pest-megye tb. főügyésze, V. Rudolf trónörökös- tér 1. 114-881 Fekete István, Mátyásföld Ár- pád-n. 3. 408-921 Fekete István irő szerkesztő, XI. Miasszonyunk-útja 8. 457-643 Fekete István koresmáros, XHI. Angyalföldi-út 17. 290-207 Fekete István tisztviselő, IV. Régiposta-u. 5. 384-010 Fekete István dr-, m. kir. posta­tiszt, Rákospalota, Dugonics-u. 9. 294-359 Fekete J. és Társa fémbetü gyári service, speciális fémbetük, fémfeliratok raktára, VI. Teréz- krt 2. 0225-675 Fekete J. Jenő. n. Ady Endre­«- ti- 355-769 Fekete János B.Sz.K.Rt. intéző mérnök, Kispest, Wekerle-telep, Zoltán-u. 36. 346-930 Fekete János m. kir postafőfel ügyelő Rákosliget, VU.-utca 41. Tárcsázza először a *148-627 számot, azután kérje Rákosliget 32 Fekete János tüzoltószer- és müsz. keresk., V. Vilmos császár-út 50. 125-089 Fekete J. és Társa Fémbetü gyári raktár VI. Teréz-krt 2. Tel.: 22-56-75 Fekete János dr, áll. elme- és ideggvógyintézetl osztályos főorvos. xn. Hidegkuti-út 60. 164-227 Fekete Jenő, a Braun Sándor hentesárugyár k.f.t. képv., VHI. Népszinház-u. 22. 330-871 Fekete Jenő bádogos, gáz- és víz­vezetékszerelőmester. VI. Izabella-, u. 74. 117-802 Fekete Jenő chrombetük és rek lámujdonságok vezérképv., VI. Teréz-krt 2. 225-675 Fekete Jenő fögeofizikus XI. Fadrusz-u. 6. 259-936 Fekete Jenő dr. szatmári, ny. kir törvszéki bíró, n. Lepke-n. 17 165-657 Fekete József keresk., vn Iza beUa-u. 34 228-045 Fekete József textilárunagy- keresk., VI. Hajós-n. 24. 114-218 Fekete József dr, fogorvos, a Magánalk. bizt. int. fogorvosa, X. Tisztviselőtelep, 8zabóky-n. 34. 133-167 Fekete József dr. m. kir. tüdő- beteggyógyint. v. alorvosa, szülész- nőgyógyász szakorvos,Xn. Torbágyi út 38. 457-113 Fekete Józsefné magánzó, vm Lósy Imre-u. 1. 130-850 Fekete Károly B.Sz.K.Rt. főmér­nök, XIII. Jász-u. 141. 493-256 Fekete Károly fotomüterme. VI. Teréz-krt 6. 424-208 Fekete Károly gyümölcs-és déli gyümölcs keresk., VI. Nagymezö­u- 1*. 425-943 Fekete kutya drogéria, túl. Ku- osera István, IV. Váci-u. 62. 0187-088 Fekete Lajos, XII. Nagyenyed­u. ll. 366-649 Fekete Lajos, a bpesti kereske­delmi és iparkamara pénztárnoka, Vm. József-krt 71/73. 349-959 Fekete Lajos nri és női divat­cikkek, Vn. Nagydiófa u. 5. 423-638 Fekete Lajos dr., XI. Bocskay- út 44. 456-684 Fekete Lajos dr. orsz. levél­tárnok, egyet. c. ny. rk. tanár, I. Mátray-u. 7. 166-513 Fekete Lajosné özv.,vn. Barát- u. e. 221-767 Fekete Lajosné őzv. dobánykis árus, XII. Endresz György-tér 7. 155-826 Lakása, Xn. Kékgolyó-u. 4. 157-550 Fekete László temetkezési vállalkozó, Pestszentimre, Nemes- n. 9. Tárcsázza először a *146-.669 számot, azután kérje Pestszentimre 18 Fekete László dr. ügyvéd (Szé­kely 0.) H. Lánchid-u. 23. 0351-776 Fekete László dr. vitéz, kir. köz­jegyző, kormányfötan., n. Margit- krt 6. 351-716 Lakása, II. Bólyal-u. 6. 367-235 Fekete Leó ny. postafőtiszt. VI. Király-u. 72. 224-519 Fekete Manó könyvkötészete ét- papíráruk rakt., V. Csanády-n 21. 293-896 Fekete Margit dohánykisárns, Oj- pest, Nyár-u. 86. 295-297 Fekete Medard dr.föv tisztv., V. Kálmán-u. 20. J12-140 Fekete Mihály nemes galánthai, liszt-, termény- és gyarmatáru nagykeresk., VÜI. Tisza Kálmán- tér ii. 339-547 Fekete Miklós dekoráció, tarka- papir, könyvkötövászon, IV. Magyar u. 52. 187-559 Lakása, IV. Múzeum-krt 11. 389-065 Fekete Miklós malomhivatalnok, VU1 Rökk Szilárd-u. 28. 187-652 Fekete Miklós szeszfőzde szöv. ig., Pestszenterzsébet, Szent Erzsé- bet-tér l. 347-529 Fekete Miklós szücsmester, IV. Szervita-tér 8. 185-488 Fekete Mórné özv. magánzó, VI. Hajós-n. 26/b. 126-041 Fekete Nagy Antal dr. orsz. levéltárnok, egyet, m.-tanár, XII. Németvölgyi-út 66. 153-734 Fekete Nándor, XII. Márton- hegyi-út 29. 158-261 Fekete Nándor fuvaros, Kelen­föld, XI. Péterhegyi-dülő 684/3. hrsz. 256-313 Fekete Nándor gép- é» lóerejü fuvarozó vállalkozó, VI. Fáy-u. 16. 0291-312 Fekete Nándorné nőidivat sza­lonja, V. Visegrádi n.12. 312-626 Fekete Nándorné tűzifa- és szénkeresk., H. H^dapród-n. 17. 164-300 Fekete Nelll férj. Fázsy Rezsöné női divatszalon, IV. Veres Pálné-u. 4/6. 384-021 Fekete Oszkárné dr.-né ny. szföv. c. isk. igazgatónő, XIV. Sem­sey Andor u. 4/b. 299-846 Fekete Ödön nyakkendő, fehér­nemű specialista. VI. Teréz-krt 8. „ 224-101 Fekete Ödön szfőv. adóhiv. fő­tanácsos. n. Lővőház-u.io. 357-728 Fekete Örsné szül. Reigersberg Gizella grófnő, vm. Üllői-út 14. 345-163 Fekete Pál, I. Naphegy-u. 15. 157-836 Fekete Pál, a m. kir. Operabáz tagja, IX. K6zraktár-u. 12/b. 189-242 Fekete Pál angol ariszabó, V. Szabadság-tér 7. 310-729 Fekete Pál és Fekete Anna. V. Légrády Károly-u. 27. 498-783 Fekete Pál nagyiványi, vitéz, XII. Böszörményi-út 13/16. 367-139 Fékete Pál- dr. orvos, n. Margit­ért 7. 154-007 Fekete Pálné özv., dohánykis­árns' VIII. Conti-u. 28. 135-073 Fekete Romuald Ferenc m. kir. postaszámellenőr, XII. Kissváb- hegyi-út 28 j&. 154-359 Fekete S. Ernő papirkeresk.,vm. Baross-n. 127. 345-138 Fekete Sándor borozó és sőrőzó túl., XII. Pery Oszkár-u. 59. 156-626 Fekete Sándor mérnök, m. Zsig- mond király-útja 70. Lidi-villa. , 352-238 Fekete Sándor nagykeresk., Pestszenterzsébet, Thurzó-u. i. 847-447 Fekete Sándor aki. mérnök, máv. müsz. tan., Vn. Nefelejts-n. 59 420-672 Fekeje Sándor szfőv. főmérnök, XI. Abel JenŐ-u. 6. 257-388 Fekete Sándor telekparcellázó, V Gróf Klebelsberg-u. 19.827-451 Fekete Sándor nrlszabó, IV. Vácí- u. 40. 183-727 Fekete Sándor dr. egyet, m.- tanár, szülész-nóorvos, a gróf Ap- ppnyi-poliklin. ig., VHI. Múzeum­it 9- 131-318 Ha nem felel: Apponyi Poliklinika szülészeti osztálya hivandó 0222-486 Fekete Sándor dr. községi ■másod orvos, Rákosszentmihály, Szentkorona-u. 122. 208-607 Fekete Sándorné dr.-né özv-, IV. Veres Pálné-u. 31. 188-053 Fekete Sománé dr.-né ezred- orvos özvegye, häztnl., VII Péterfy Sándor-u. 3. 220-394 Fekete testvérek divatáruke- resk., IV. Fehérhajó-u. 8/10. 182-792 Fekete Testvérek, posztó és vászonkorong üzem, cégtul. Fekete Sándor, Pestszentlőrinc, Űllői-ót 35. 145-858 Fekete testvérek magkeres- kedelml k.f.t., V. Akadémia- o. 14. #114-747 Fekete Vilmos oki. gépészmérnök (Fekete H.) n. Barsl-u. 6. 0152-669 125 Bőröndökhöz SCHHOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom