A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

P

és címzett pontos cimét helyezze el. Poloár POLGAR ii Uj, újjáépített, használt író-, számoló-, sokszorosító-, stb. irodai gépek vétele, eladáaa, cserélése, javítása, kar- a ^ EKE bantartása, V.. Gróf Vmyázó Ferenc-u. 2. I ém d& v <3 l'ogány János»« dr.-né özv., szül. Biilk.'ínyi Sári gyógypedagó­giai tanár, II. Széli Kálmán-tér 10. 167-357 Pogány .Jenő nagyvágó, V. Sza- lay-u. ö/a. 119-948 Pogány József vendéglős, Pest- szenterzsébet, Határ-út 99. 147-607 Pogány József dr. tb. föszolga- biró, az Orsz. Jegyzöegyesület fő­titkára, V. Harmlncad-u. 3. 181-100 Pogány Kálmán dr. bőrgyó­gyász (Ungár K. dr., Pogányné) V. Klotild-u. 10/b. 0111-858 Pogány László, n. Vitéz-n. 14/a. 155- 560 Pogány László dr. műszaki ve­gyész, XI. Horthy Miklós-út i 258-678 Pogány 1M. Miklós <ir. bőrgyó­gyász, urológus, VII. Rákóczi-iit 68. 224-476 Pogány Miklós lakása, n. Ribáry-u. 6. 367-351 Irodája fStrobl J. és tsa) V. Gróf Klebelsberg-u. 27. 0114-352 Pogány Miklós vitéz, r.-t. ig. hi­tes könyvvizsgáló, XIV. Amerikai- öt 38. 297-581 Pogány Miklós dr., a Magyar Nemzeti Bank tisztv., XI. Miasszo­nyunk-útja 8. 457-175 Pogány Móric műépítész, m. kir. kormányfőtanácsos irodája, XII. Vá­rosmajor-u. 24. 156-476 Rakása 156-477 Pogány Móric dr. orvos, Pest- szenterzsébet, Vőrüsmarty-u. 130. 147-446 Pogány Nándorné iizv., XIV. Jávor-n. 11/a. 499-815 Pogány Ödön, a Pesti Hazai fiók aligazg., XI. Verpeléti-út 14. 457-689 Pogány (időndr. tül-,orr-esgege- orvos, VI. Nagymező-u. 19. 115-487 Ha nem lelel : Orvoshivó *188-986 Pogány Pál bankképviselet, VII. Rákóczi-ót 10. 223-662 Pogány Pálné tüzelőszernagy- keresk., n. Türtik-u. 2. 357-822 Pogány Sándor Gábor m. sir. bonvéd-örnagy, II Zárda-u. 26. 156- 645 Pogány Sándorné tisztv., V. Sziget-u. 29. 293-306 Pogány Tibor, XI. Tarcali-n. 7. 258-065 Pogány Tibor oki. gépészmérnök, XIV, Thököly-út 150. 296-948 Pogány Vilmos szkv. főhadnagy, VI. Szinyei Merse-n. 26. 127-863 Pogány Vince postafőfelügyelő, XII. Cenkhegy-u. 12. 457-575 Pogány Zoltán postaellenőr, Rákosszentmihály, Lajos-u. 77. 208-763 Pogány Zslgmondné szül. KizI Gizella szfőv. hird. váll. ig. öz­vegye. IV. Ferenc József-rkp. II. 184-428 Pogány Zsuzsa dr. oki. közép iskolai tanárnő, IX. Ferenc-krt 18. 182-159 Pogányné és Éder Rózsa tü­zelőanyagnagykeresk. Telep, iroda, IX. Soroksári-út 17. Dunaparti teher p. u. IV. sz. kapu 143-292 Vár j-)i iroda, 11. Török-u. 2. 0357-822 Megrendelések, IX. Ipar-n. 11. 0135-621 Pogáts József zsák-, ponyva-, zs,neg- és takarók nagykeresk., VI. Podmaniczky-u. 53. 310-991 Pogáts Ferenc Gázmüvek fő­tisztje, VII. Bethlen Gábor-u. 29. 226-391 Pogáts Tibor kertépítő Kertészet, n. Battai-út 5. 165-927 Pogonyi Gyürgyné min. tan. özvegye, V. Vörösmarty-tér 3. 180-437 Pagonyi Ilona, V. Gr. Vigyázó Ferene-u. 2. 316-106 Pogrányl líéla tehergéplocsi fu­varozó váll., XI. Kruspér-n. 10. 459-168 Pogrányl Géza dr. dobánykis- árus,Vl. Andrássy-út 63. 224-632 Pogránvl-Nagy Marianne dr., XII. Vöröskő-U. 9. 355-962 Pogrányl Sándor dr. ny. I. o. főtörzsorvos, Vili. József-krt 47. 137-128 Pohárnok Zoltán festőművész, IV Deák Ferenc-tér 3. 184-310 Pohátka Ede mintakészitö üzeme, Kispest, Kisfaludy-u. 60. 142-149 Pohlba József bádogos, szerelő. Vili. Kisfaludy-u. 23/25. 335-684 Pohl Iterthold organizátor lakása. IV. Királyi Pál-u. 10. 186-665 Pohl Ferenc, vn Bajza-u. 2. 222-353 Pohl Norbert, hajózási főtiszt IX. Gabona-u. 8. 132-524 Pohl Kudolfné Iizv. dohánykis- árus, VI. Podmaniczky-u. 5. 119-017 Pohl Tibor, a Magyar Nemzeti Bank főellenöre, Vili. József- krt 37/39. 130-347 Pohl Vilmos dr. postahiv. igaz­gató, IX. Telepy-u. 23. 135-252 Pohlencz Pál r.-t. lg., ni. Petur-u. 18. 362-690 Pohly Elemér m. kir. honv. repülő alezredes, I. Verbőczy-u. 21. 161-170 Nyáron: Budatétény, Erzsébet ki- rályné-űt 12. 269-882 Pohrer Ferenc dr. nőorvos, ta­nársegéd, IX Ráday-u. 43. 186-271 Poích Félix dr. közig. biró. II. Vérmező-út 14. 155-221 Polch Lóránd m. kir. őrnagy, II Alvinczy-út 30. 352-391 Pois Margit oki. gyógyszerész, II. Batthy:iny-u. 32. 151-967 Pojár Lujza baromfikeresk., V. Visegrádi-u. 36. 498-010 Pók Béla női divatszalonja, IV. Váci-u. s. 384-261 Pók Géza László lakása. Vili. Erdélyi-u. ío. 0131-505 Pók György dr. lakása. Vili. Er­délyi-u. ío. 131-505 Pók kötött, szövött, ha­risnya, divat és fehérnemű áruház k.f.t. IV. Bécsi-u. 4. 381-118 IV. Calvin-tér 4. 185-699 V. Szent István-krt 30. 126-888 VI. Mussolini-tér 2. 224-285 VI. Révay-n. 20 114-357 VII. Baross-tór 20. 425-559 VII. Erzsébet-krt 1/3. 225-691 vm. Rákóczi-űt 13. 835-947 Pók Zoltán dr. orvos. Pestszent erzsébet, Posta-u. 4. 147-825 Póka Ervin dr. ügyvéd irodája, IV. Kossuth Lajos-u. 14. 189-708 Póka Ervin dr. ifj. ügyvéd irodája, IV. Kossuth Lajos-u. 14. 182-531 Lakása, VII. Doliány-u. 1/b. 426-061 Póka Ervinné dr.-né, I. Karát- sonyi-u. 1. 358-143 Póka Jenő gyógyszerész, Műegye­tem drogériája, XI. Horthy Miklós­át 18. 256-759 Illntszortára, XI. Horthy Miklós- út 68. 457-245 Póka Kálmán Pesti Hazai Első Takptár Egyesület fiók ig., XI. Szabolcska Mihály-u. 16/b. 456-903 Póka Lajos dr. m. kir, dohány­jövedéki tiszt, XII. Városmajor­it. 69/b. 355-400 Póka László dr. sebész-mütőor- vos, közkórházi adjunktus. Ha nem felel: 142-618, I. Attila-u. 46. 360-324 Póka-Plvny Aladár m. kir. sza­badalmi biró, n. Szilágyi Dezső­tér 7. 355-526 Póka Rezsőné özv., IV. Vár- megye-ti. 7. 386-068 Póké János szobafestömester, V. Alkotmány-u. 12. 110-671 ^ Pokoly Béla m. kir. hadmérnök­kari őrnagy, XI. Edömér-n. 6. 256-603 Pokoly Lajos c. helyettes állam­titkár, I. Attila-u. 23. 161-423 Pokomándy József dr. vitéz, kir. törvszóki biró, XI. Orlay-u. 2/b. 268-644 Pokorny Hermann m. kir. al­tábornagy, IX. Ráday-u. 24/a. 185-682 Pokorny István dr. vitéz, min. tan., IX. Bakáts-u. 6. 183-392 Pokorny József Első magyar harmómum készítő üzem, Djpest, Lőrincz-u. 120. 495-127 Pokorny József ny. szfőv. szímv. tanácsos, Budatétény, Templom- u. 1. 469-797 Polacsek, lásd Pollacsek. Polak, lásd Pollák. Polakovlts Rezső postafel ügyelő lakása, I. Szent János-tér 1/a. 156- 457 PolakovitsMátyásáé lakása,VI. Amirássy-út 89. 420-121 Nyáron, XII. Völgy-u. 9/11. 364-112 Polakovlts tídön dr., V Nádor­u- ^ 115-793 Polán Árpád tojáskeresk., EX.Köz­raktár-u. 12/b. 185-067 PoEányi Aladár dr. ny. kir. fő­ügyész h., V. Visegrádi-u. 9 120-026 Poiányl Béla dr. togorvos, V. Szent István-krt 9. 111-820 Poiányl Magda dr. h. szemészfő­orvos, egyet, tanársegéd.Vni. Szent- királyi-u. 27. 142-827 Polatsehek, Polatsek. lásd Pollacsek. Polatsik Géza, XIV. Abonyi-u. 13. 427-628 Polatsik György szűcsmestei, V. Erzsébet-tár 1. 383-164 Polatsik Ignáe női divatszalonja, IV. Petőfi Sándor-u. 10. 388-039 Polatsik József asztalos, VII. Vörösmarty-ii. 17. 428-003 Polatsik József gyógyszerész lakása, XIV. Scefánia-út 37. 497-723 Polatsik László szűcsmester, szőrmeszalonja, IV. Petőfi Sándor­éi- 10. 0388-039 Pallatschlk Lajos arany-, pla­tinalánc- és aranyarugyár, IV. Ger- lóczy-u. 1. ' 189-451 Póíay László r.-t. cégv., II. Margit-krt 15. 167-701 Poiay Miklós bites könyvvizsgáló, Csepel, Katona József-u. 33. 147-550 Poicsán Mihály dr. Mabi ren­delőint. főorvos, belgyógyász, ideg- és elmeorvos, rendel 3—4-ia. Vili Baross-n. 38. 140-529 Polcz Ödön Bp. szfőv. gázmüv. tisztv., X. Nyitra-u. 5/a, 148-749 Polder Lujza, I. Áldás-n. 17. 157- 410 Polder Móric János, a Magyar nemzeti bank ig. lakása, II. Donáti- u. 61. 356-318 Poldl hölgyfodrász, túl. Sigos Lipót, vm. Rákóczi-út 27/a. 333-746 Polencz Károly épület-, mű- és géplakatos, IV. Bástya-u. 3. 387-019 Polereczky Katalin, XI. Horthy Miklós-út 79. 457-213 Polgár Adolf, a Köolajfinomitó- gyár r.-t. vezérigazg., IV. Ferenc József-rkp. 13/15. 182-666 Polgár Andor, a Blnm és Polgár tengerhajózási társaságok fnvar- képv cég beltagja, V Alkotmány­u. 4. 317-922 Polgár Andor gabonaiigynük és bizományoslakása, V Hollán-u.21/b 126-188 Polgár Antal dr. m. kir. posta­tiszt, Kispest, Holbesz-u. 12. 146-977 Polgár Antal dr., VUI. Rákóczi- út 29. 134-157 Polgár Béla földbirtokos, orsz. gyűl. képviselő, V. Zoltán-u. 13. 120-533 Polgár Benőné özv. dohánykis árus, Vili. Práter-u. 1 141-607 Polgár Bódogné sz. Riesz Emilia lakása, VI. Bencznr-n. 33. 221-985 Polgár Rezső dr. ügyvéd, XI. Bártfai-u. 20. 256-183 Polgár Rezsöné pensioja, V. Klotild-u. 3/b. 118-362 Polgár Ede dr. mérnök, száza­dos, I Vérmezö-út 14. 155-066 Polgár Elek bádogos, víz-, gáz-, központi fütő-szerelö, II. Kapás­it. 49. 357-875 Polgár Elemér dr. urológus és bőrgyógyász, VI. Vilmos császár­ét 63. 124-846 Polgár Emil szfőv. gazd. tiszt, XIV. Gervay-u. 28. 497-041 Polgár Emil dr. nőorvos, IV. Fe­renc József-rkp. 25. 381-164 Polgár Emtlné özv., 11 Toroekói-u. 11. 157-399 Polgár Endre dr. a szfőv. Elek­tromos müvei s. titk., VI. Andrássy­üt 126. 127-479 Polgár Erzsébet beretvapenge- üzern, tX. Mátyás-u. 8. 188-575 Polgár és Schmidt irodagép- műszerészek, eégtul. Polgár János és Schmidt József, V Nádor-u. 24. 325-706 Polgár Ferenc m, tisztv., Ili. Vörösvári-út 17. 163-030 Polgár Ferenc dr. röntgen szak­orvos, V. Bálvány-u. 2. 187-223 Polgár Ferenené, V. Vlsegrádi- u. 33/b. 299-266 Polgár Géza fakereskedö, V. Lég- rády Károly-u. 35. 499-362 Polgár Géza oki. közgazda, m. kir. postatitkár. XII. Városmajor­u. 8/b. 352-150 Polgár Géza tanár, H. Erőd-n. 9. 167-215 Polgár György, V. Szent István- park 26. 293-437 Polgár György dr. ügyvéd, V. Mórleg-n. 13. 184-473 Polgár Gyula dr. orvos, fogorvos, IV. Ferenciek-tere 9. 186-564 Polgár Gyula dr. szfőv. s. fo­galmazó. V Visegrádi-u. 43/46. 493-275 Polgár Gyuláné özv. magánzó, XII. Városmajor-u. 32/c. 367-722 Polgár Henrik fehórfémöntőde és fémkeresk., VIII. Mosonyi-u. 1. 133-458 Lakása, VII. Péterfy Sándor-u. 15. 224-327 Polgár Hugó bördiszmüárugyara, V. Bálvány-u. 18. 128-650 Lerakat». V. Vilmos esászáv-út 40. 316-118 Polgár Ignáe épület-és raülakatos, vasszerk. műhely, X. Hülgy-u. 24,a. 148-064 Polgár Ilona magánzó, VII. Jósika-u. 15. 228-069 Polgár Imre Irodagép üzeme és keresk.. V Gróf Vigyázó Ferenc­it 2 122-555 Polgár Imre kalapháza. VII Wes- selényi-u. 55. 223-101 Polgár Imre dr. fogorvos, V. Tátra-u. 3. 317-136 Polgár Imre «ír. kir törvszéki titkár, IX. Bakáts-tér 8. 182-309 Polgár Irma m. kir. osztálysurs- jegy főelárusitó, II. Batthvány- u 67/69. 353-434 Polgár István, a m. kir. Folvam- és Tengerhajózási r.-t. főfelügye­lője, XII. Gömbös Gyula-út 39/b. 351-878 Polgár István hat. eng. müsz. és elektrotechnikai váll., V. Pannóniá­it 33. 298-263 393 Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom