A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

B

Ili esti Meli liif tan o rendes dil 807. -nért beszélhet. Bohacek Bodorkós Lajos fuvarozási váll., IX. Páva-u. 5. 138-788 Bodrog Erzsébet iparművész, . Boder tüli különlegességek, lakása és mintaterme., IV. Váci-u. 9. 182-485 Bodrog Jakab ny. szföv. tanács- jegyző, Kispest, Rákóczi-n. 47. 146-873 Bodrogal András m. kir. csendör alezredes, VIII. Aggteleki-u. 14/a. 140-901 Bodroghy Ferenc dr. m. kir. postatanáesos, XIV. Btefánia-út 23. 497-134 Bodroghy József né dr.-né ügyvéd,egyet.magantanár özvegye, V. Rudolf trónörökös-tér 4/b. 118-086 Bodroghy Lajos oki. gépész- mérnök, Vm. Beniczky-u. 1. 330-635 Bodrogi Anny női szabó, IV. Fe­hérbajó-u. 8/10. 180-194 Bodrogi Ernő, in. Csejtei-u. 9. 155-565 Bodrogi György dr. belgyó­gyász, közkórházi adjunktus, IV. Bécsi-u. 1. 187-450 Bodrogi Lajos toll-, nyersbőr- és gyapjukeresk., V. Csáky-u. 30. 293-343 Bodrogi Mór dobánykisárus, VH. Dohány-u. 77. 224-069 Bodrossl Lajos ny. gimn. ig., Rákospalota, Boeskai-u. 49. 495-093 Bodrossy Erik m. kir. százados, vm. József-u. 51. 136-884 Bodrossy Lajos, XII. Városmajor­ig 3/a. 867-407 Bodrossy Manó vitéz, m. kir. ez­redes, XII. Királyhágó-u. 5/a. 352-719 Bódy András dr., a Fntura tit­kára, n. Fő-u. 37/a. 152-277 Bódy Dezső gyógyszerész, gyógy­növény- és paprikanagykeresk., V. Tükör-u. 2. 124-954 Bódy György dr., VII. Elemér- n. 18 221-651 Bódy István dr. 0TBA körzeti orvos, egyetemes orvos, Pestszent- lőrinc, Üllöi-út 242. 345-902 Bódy János dr. ügyvéd. V. Csá­ky-u. 3. 327-811 Bódy József né özv. dobánykis­árus, VI. Jókai-n. 40. 128-375 Bódy László dr. szföv. alpolgár­mester, n. Orsó-u. 18. 164-454 Bódy Ottó áll. népisk. igazgató, Pestújhely, Andrássy-út 38. 497-507 Bódy Piroska, IV. Deák Fereno u. 2. 181-218 Bódy Tlvadarné dr.-né polgár mester özvegy e, IV. Régiposta-n. 13. 187-219 Bodza Adolfy XII. Hieronymi- köz 10. 367-634 Bodzák Ferenc szabómester, VUl 8ándor-tér 2. 336-700 Bodzásy Istvánná ipar művésznő, IV. Mária Valéria-u. 1. 183-119 Bochm Ágostonná szföv. mfise. főtan, özvegyé, Soroksár,Milleniumi telep, József kir. hg-n. 3 Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 9-93 Boehringer C. és Társa gyógy- árnnagykeresk., vegyszerek, nyers­anyagok importja és exportja, V. Káinná n-u. 10. 118-550 Boehringer C. H. Sohn Ingei heim am Rhein vezérkCpv. kémlkálla k.f .t., II. Hattyu-u. 1. 0153-478 Boemelbnrg Konrád báró dr. min. o. tan. XI. Horthy Miklós­ét 72. _ 269-455 Boér Ágoston dr. ay. követ­ség! titkár, V. Zoltán-u. 18. 113-382 Boér Anna báró Puchner Endréné, harisnya-, kötöttáru- szaküzlet, VII. Károly király-tt 1. 226-534 Boér B. Géza, VIII. Reviczky- u. 9. 139-094 Boér Elek dr. ny. egyet, tanár, közigazgatási biró, XII. Királyhágó u. 5/a. 352-384 Boér Ferenc dr. orvos, VI. Szi nyel Merse-u. 21. 128-626 Boér Győző, a Ferenc József lo­vassági laktanya gondnoka. X. íve repesi-út 49. 0137-087 Boér József épület és műlakatos mester, XIV. Dorozsmai-köz 13. 496-837 Boér Kálmán dr. orvos, III. Fló- rián-tér 3. 362-323 Boér Lajos dr. ügyvéd, V. Mér- leg-u. 2. 383-125 Lakása. XI. Orlay-n. 2/b. 456-248 Boér Pál dr. vegyész, Budafok, Rózsavölgy, Ezredes-u. 2/4. 469-627 Boér Tibor kopacseli, vitéz, VI. 8ziv-n. 20. 421-152 Boér Tiborné, Vili. Vas-u. 15/b 145-609 Boér Vilmos kopacseli, V. Vise- grádi-u. 60. 293-769 Boesen Hugó hírlapíró, az Europa­press tudósítója, XIV. Szent Do- monkos-n. 5. 427-718 Bog-Mii kereskedelmi r.-t. bútorüzlete, VI. Vilmos császár­át 43 112-884 (Királya B.) 0129-663 Boga Lajos termény-, takarmány- és őrlemenykeresk., XIII. Hajdu- n. 20. 490-115 Bogár Béla épitö-iparművész, XII. Fery Oszkár-n. 55 366-639 Bogár Gyula vaskeresk., Sorok­sár, Grassalkovioh-n. 69. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 3 Bogár Gyula dr. orvos,, bőrgyó­gyász kozmetikus (Fischer Árpád dr. fogorvosi rendelője) n. Margit-krt 3. 152-894 Bogár Kálmán postaelienör, i Lógodi-u. 37. 161-215 Bogár Sándor zeneszerző cukrász­dája, X. Simor-p. 9. 349-434 Bogárdl Antal szföv. főmérnök, XI Budafoki-Ót 10;!). 457-795 Bogárdl Iván dr. főorvos lakása VI. Vilmos császár-űt 87. 118-272 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Bogárdl János kir. főmérnök, n. Margit-krt 31/33. 357-772 Bogáthy József, n. Török-n. 14 358-053 Bogéba Pálné ezredea-hadbiró özvegye, XI. Horthy Miklós-út 36. 256-870 Bogdán Albert dr. ügyvéd iro dája és lakása, Kispest, Szent Imre beroeg-út 51. 342-083 Bogdán Emilia, a Magyar Leszá- mitoló és Pénzváltó Bank tisztv., V. Széchenyi-u. 1. 310-884 Bogdán Ernő dr., az Orsz. gyer­mekvédő liga v főorvosa, gyermek- orvos, V. Rothermere-u. 12. 122-993 Ha nem felei: Orvoshivó *186-986 Bogdán Gyula, a Szföv. Elektr Müvei müsz. főtisztje, VIII. Rökk Szilárd-n. 41. 149-563 Bogdán Gyula ref. lelkipásztor, Kispest-Wekerletelep, Géza-n. 5. 142-176 Bogdán Gyula dr. ny. min. tan., XIV. Thököly-út 63. 297-495 Bogdán Istvánné özv., XII. Rákó-n. 2435/4. hrsz. 257-415 Bogdán Lajos,V. Perczei Mór-u. 2. 312-714 Bogdán Miklós,a Bpest-Zsámbék- vidéki közlekedési váll. ügyvez., H. Margit-krt 55. 355-399 Bogdáyt Mór illatszerkeresk., Új­pest, Arpád-űt 56. 294-206 Bogdán Pál, V. Bonvéd-u. 18. 310-674 Bogdán Péter fűszer- és csemege- keresk., VII. Damjanich u. 42. 220-367 Bogdán Rezső zsák-, ponyva- kölcsönző, a Berger Izidoré cég tnl., V Zoltán-n. 15. 0123-953 Bogdánfy Géza okj. építész és építőmester, V. Kossuth'bajos-tér 18. 115-800 Bogdánlly Jenő igazgató, U. Bzemlöhegy-u. 10. 357-597 Bogdánovlts Olga, IV. Váci- u. 60. 181-180 Bogdány Andor műlakatos, vm. Karpfenstein-u. 25. 135-611 Bogdány és társa kőzp. fűtő- és vízvezetéki berendezések gyára, VI. Izabella-n. 79. 120-988 Bogdány Ferene mérnöki iro­dája, VI. Izabella-u. 79. 312-640 Bogdány Ilona ny. postaellenör- nő, VH. Peterdy-u. 4. 420-850 Bogdány Izidor festék-, kence-, máz- és ecsetkeresk., VIH. Kálvária­tér 19. 349-490 Bogdány Mór úri szabóság,- V. Arany János-n. 38. 815^)71 Bogen Károly m. tisztv. XIV. Hnngária-krt 13'4. 297-507 Bogén Márkusné hölgy fodrász szalonja. IX. Üllői-ót 121. 131-360 BogenlUrst Ferenc, a Túra antomobil gépjavító műhely túl., IX. Kinizsi-u. 4. 188-645 BogenlUrst György autókarosz- széria és kocsigyár, vm. Fecske­u. 19. 340-880 Boghen Adolfné özv., H. Margit-krt 41. 357-182 Bogben György oki. mérnök és építőmester irodája, n. Fillér-u. 23. 153-613 Lakása, H. Keleti Károly-n. 9. 156-206 Boghen Györgyné, V. Felka- u. 3. 493-881 Bogisich Géza dr., I. Naphegy- u. 63. 153-796 Bogisich Gyula ny. gyárigaz­gató, XI. Fadrusz-u. 6. 468-517 Bogisich Hermann ny. máv. fel­ügy., H. Keleti Károty-u. 12. 357-113 Boglár Ferenc szföv. el. isk. igaz­gató, vra. Pál-u. 6. 132-077 Boglár Frlgyesné postafel­figyelő özvegye, Újpest, Dobó-u. 22. 295-156 Boglár Lajos gépészmérnök, V. Pozgonyi-ót 19. 11.5-682 Boglutz László pestvldéki vizs­gálóbíró lakása, Pestújhely, Dr. Bezsllla Nándor-u. 55. 297-680 Bognár Árpád oki. gépészmér­nök, a Phöbus vili. müvek müsz. tan., V.Visegrádi-n. 43. 290-088 Bognár Béla, VI. Révay-u. 16. 110-150 Bognár Béla zsák, zsineg, ponyva, textiláruknagykeresk., V. Hollán- n. 38/b. 498-518 Bognár Béláné özv., Újpest. Dessewffy Arisztid-u. 38. 294-182 Bognár Elek színművész, szónok- tanár, XI. Verpeléti-út 14. 456-900 Bognár Elek dr. ny. min. tan., egyet. m. tanár, m. kir. kőzp. vám­ig.' h., XI. Horthy Miklós-út 15/a. 458-501 Bognár Emil dr. orvos, Újpest, Horthy Miklós-út 65. 294-428 Bognár Ernő, V. Zoltán-n. 6. 112-566 Bognár Ferene bádogos és szerelőmester, XIV. Kerékgyártó­n. 154. 496-513 Bognár Ferene ilj. parketta-asz- taloSmester, XIV. Jávorka Adám-u. 7. 297-046 Bognár Gusztáv dr. szföv. fő­vegyész, VUl. Baross-n. 3.135-193 Nyáron, n. Pasaréti-út 63.164-578 Bognár Gyula borbizományos, a Dietz M. cég beltagja, Budafok, Szent István-tér 2. 269-659 Bognár Gyula ári szabósága, IX. Bakáts-tér 3. 384-097 Bognár János dr. mütóorvos, orthopéd-sebész szakorvos. IV. Cal­vin-tér 3. 187-698 Bognár József papír, irodai fel­szerelés és nyomtatványok nagyban és kicsinyben, IV. Calvin-tér 3. 180-443 Bognár Kálmán cipészmester, VII. Baross-tér 4/5. - 149-660 Bognár Lajos cserépkálykismes­ter, VII. Csengery-u. 24. 421-402 Bognár Lajos fűszer- és csemege­üzlete, XII. Diós-árok 7. 167-347 Bognár Lajos gyümölcs üzlete vm. Rákóczi-út 55. 349-963 Bognár Lajos m. kir. postafótiszt lakása, XIV. Nürnberg-u. 19. 299-705 Bognár László fűszer-, csemege- keresk., XIII. Róbert Károly-krt 40. 290-040 Bognár László dr. ügyvéd, v. 8as-u. 27. 114-854 Bognár Mihály dr. ügyvéd, V Zoltán-n. 8. 122-001 Bognár Miklós, V. Csáky-n. 88. 493-660 Bognár Sándor és Horváth János tűzifa-, szén- és koksz- nagykeresk., Északi teher p. u., XIII. Tahi-u. I. sz. udvar 0298-474 Bognár Sándor fa- és szónkeresk., V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 7. 110-839 Bognár Sándor úri szabó, V. Gróf Tisza István-u. 16. 882-101 Bognár Zoltán m..kir. folyamőr­kapitány, I. Feszty Arpád-u. 2. 355-592 Bogner József, VUL Práter-u. 9. 130-626 Bogner Manó nyersbörkeresk. és faggyúdvasztó, Újpest, Baross-n. 50. 294-270 Bogner, Turner és Glanz bőrönd- és diszmüárnrakt., V. Vörös- m marty-tér 8. 0181-438 X Bogoss Edit szfőv. tanítónő, XII. *n Napos-út 1/c. 365-892 J| Bogoszavlevits Lázár szűcs- n mester és szőrmeüzlet, IV. Váci- Bi u. 41,0). 184-07.0 ß Bogsch Aladár dr. kormányfő- _ tan., máv. ig. helyettes, II. Fillér- 3 u. 11. 350521 ßogsch Árpád dr. ügyvéd, m. kir. kormányfötan. irodája. VI. Andrássy-út 5. 421-122 Lakása 226-455 Bogsch Géza dr. ny. bonvédelmi min. államtitkár, XII. Csaba-u. 6. 151-003 Bogsch Gyula dr. m. kir. gazd. főtan., Fntura r.-t. ig., IV. Calvin- tér 4. 186-244 Bogsch István dr. belgyógyász. Ili. Lajos-u. 146/148. 162-821 Bogyay Arthur cs. és kir. kama­rás, ny. á. ezredes, I. Lógodi-u. 9. 161-560 Bogyay Béla élelmiszer bor- keresk.,. a Ceglédi Borozó túl., Újpest, Arpád-u. 82. 494-016 Bogyay Gyuláné özv. virágüz­lete, VL Podmaniczky-u. 36. 325-166 Fióküzlet, X. Salgótarjáni-út 1. 132-160 Kertészete, XIV. Ke repesi-út 154. 499-811 Bt^gyl Károly, az Első Magyar Általános Biztositó Társaság alig,, VI. Izabella-n. 69. 118-Í47 Bogyó Géza hentes és mészáros, XIII. Váci-út 127. 293-722 Bogyó Glza női ruhaszalonja, IV. Ferenciek-tere 2. 187-378 Bogyó Gyula újvári, müsz. tiszty.. Vili. József-krt 51. 140507 Bogyó István, V. Perczei Mór- u. 2. 128-676 Bogyó István bentesmester, X1U. Röppentyü-u 5. 493-409 Bogyó István dr. ügyvéd, VI. Vil­mos osászár-út 31. 128-125 Bogyó János építési vállalkozó, XIV. Bosnyák-téT 9. 296-032 Bogyó János dr. ig. lakása, VI, Benczur-u. 23. - 220-030 Bogyó' László mezőgazdasági terményexportőr irodája, V. Perezel Mór-n. 2. 118-862 Lakása, VI. Andrássy-út 7. 227-936 Bogyó Nándor hentes és mészáros. Ili. Lajos-n. 23. 153-738 Bogyó Sarolta posta s. ellenőr- nö, X. Hamat-u. 10. 148-779 Bogyó selyem-, szövet- és divatárukereskedés, VI. Panlay Ede-n. 21. 426-594 Bohacek L. Pál fém- és foszfor- bronzőntöde és fémárngyár, XIII. Röppentyű-u. 23. 291-386 Bohacek Testvérek szerszám- gépgyár, Xm. Ujpesti-rkp -5785. hrsz. 493-480 51 k bőrhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom