A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

Bodó A m. Air. postaszemedet jóléti alapítványa hirdető irodájának Bodó kávéház, túl. Bodó A., vm. Józseí-krt 52/56. 133-586 140-201 Bodó L. János banktisztv., IX. Fö- vám-tér 15. 189-496 Bodó L. Zoltánné szelefarmosi, dohánykisárus és papirkeresk., Pestszenterzsébet, Kossuth Bajos­tér 4. 147-931 Bodó Lajos áll. el. iskolai igaz­gató, körzeti iskolafelägyelö, Sorok­sár, Mária Terézia-u. 39, Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje 8oroksár 42 Bodó Lajosné dr.-né dohány- tőzsde, XI. Szent Imre herceg­ét ja 14. 259-941 Bodó László dr. börgyógyász- urologus, v. egyet, kiin tanársegéd (Bodó 8. dr.) IV. Veres Pálné-u. 22. 0185-485 Bodó Mihály kávémérő, Vm. Fiumei-út 3/5. 135-486 Bodó Miklós szövet- és bélésáruk, VII. Kirájy-u. 7. 227-969 Bodó Oszkár dr. marosszent­királyi, ügyvéd lakása. Vili. József­n. 12. 349-705 Bodó Pál dr. marosszentkirályi. ny. I. o. főtörzsorvos. Vili. Mária Terézia-tér 2. 131-731 Bodó Péter dr. marosszentki­rályi, tb. kórházi főorvos, belgyó­gyász, nőgyógyász. Vili. Mária Te rézia-tór 2. 337-506 Bodó Rezsöné, III. Laktanya n. 9. 162-535 Bodó Sándor dr., a Kir. József Műegyetem rendelőintézet v. bőr­gyógyász-urológus szakorvosa (Bodó L. dr.) IV. Veres Pálnó-u. 22. 185-485 Bodó Zoltán máv. tan., Pestszent- lőrinc, Kolozsvár-u. 1, Tárcsázza először a *146-674 számot, azután kérje Pestszentlörinc 2-38 Bodó Zoltán dr. postatitk., XIV. Báróezy-u. 6. 496-917 Bodócsi István oki. gépészmér­nök, I. Tárnok-u. 12. 161-432 Bodócsi Miklós dr. pénzügy- miniszteri számtiszt, IV. Kecske- méti-u. 2. 381-461 Bodócsy Endre dr. belgyógyász, kér hatósági orvos. VII Rákóczi­it 30. 225-446 Bodogh Ferenc gy ümölcskeresk., IX. Nagyvásártelep 125. sz. 137-536 Bódogh Géza mázolómester, VII. Klauzál-tér 13. 227-470 Bodográi oozl, túl. Józsefvárosi mozgóképüzemi k.f.t. Ügyv. ig. mindszenti Rákosy Eugénia, VIII. József-krt 63. 149-510 349-510 Bodolay Andor, a Generali bizt. társ. tisztv., IV. Dalmady Győző- u. 3/5. 386-084 Bodolay Józsefné nemes, szföv. tanítónő, 111. Lublói-út 9. 151-976 Bodolay Loránd m. kir. őrnagy, VI. Aréna-út ^26. 498-718 Bodon Károly tanár, iparmüv. tervező, XI. Bortby Miklós-út 51. 256-119 Bodon Károly dr. egyet ra­ta nár, m. kir. egészségügyi főtan., főorvos, VI. Révay-u. 12. 125-429 Bodon Sándor asztalos és bntor- keresk., VII. Péterfy 8ándor-u 42. 228-423 Lakása, XIV. Aréna-út 17. 226-911 Bodonezi Béla vendéglős, IV. Pipa-u. 6. 180-099 Bodonczy Jánosné özv. ven­déglős, Pestszenterzsébet, Baross- u. 95. 147-542 Bodonczy Sándor sertésvágó, IX. Gubacsi-út 6. Sertésvágóhíd 134-890 Bodony Ilona, IV. Kossntb Lajos- u. 1. 388-031 Bodonyl Aladár dr. fogorvos, vm. Rákóczi-út 57/b. 137-154 Bodonyl Aladárné dr.-né női ruhaszalon, VII. Király-u. 69. 221-553 Bodonyl Albert magántisztv., XI. Kende-u. 14. 259-190 Bodonyl J. Imre lakása, VII. Miksa-u. 16. 423-016 Bogár Gyula vaskeresk., Sorok­sár, Grassalkovich-u. 69. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 3 Bogár Gyula dr. bőrgyógyász, kozmetikus és urológus, II. Margit- krt 3. 152-894 Bogár Kálmán postaellenör, I. Lógodi-u. 37. 161-215 Bogár Sándor cukrászdája, X. 8imor-u. 9. 349-434 Bogárdl Iván dr. főorvos lakása, VI. Vilmos császár-út 37. 118-272 Ha nem felel: Orvoshivó *180-986 Bogáthy József, n. Török-u. 14. 357-950 Bogcha Pálné ezredes-hadbiró özvegye, XI. Horthy Miklós-út 36. 256-870 Bogdán Albert dr. ügyvéd iro­dája és lakása, Kispest, Szent Imre berceg-út 51. 349-283 Bogdán Ernő dr., az Orsz. gyér- mekvédö liga v főorvosa, gyermek- orvos, V. Rothermere-u. 12. 122-993 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Bogdán Gyula ref. lelkipásztor, Kispest-Wekerletelep, Géza-u. 6. 149-376 Bogdán Gyula dr. uy. min. tan., Xiv. Thököly-út 63. 297-495 Bogdán fstvánné özv., XI. Rákó-u. 2435/4. hrsz 257-415 Bogdán Laios.V. Perczel Mór-u. 2. 124-517 Bogdán Miklós,a Bpesfr-Zsámbék- vidéki közlekedési váll. ügyvez., H. Margit-krt 55. 355-399 Bogdáni Mór illatszerkeresk., Új­pest, Árpád-út 56. 294-206 Bogdán Ödön rendőrfelügyelö, n. Margit-krt 67. 167-269 Bogdán Pál, V. Honvéd-u. 18. 310-674 Bogdán Péter fűszer- és csemege- keresk., VII.1 Damjanich u. 42. 220-367 Bogdán Rezső zsák-, ponyva­kölcsönző, a Berger Izidoré cég tnl.,- V Zoltán-n. 16. 0123-953 Bogdánfy Géza oki. épitész és építőmester, V. Kossuth Lajos-tér 18. 115-800 Bogdánffy Jenő igazgató, n. 8zemlőhegy-u. 10. ■ 357-597 Bogdánovits Olga, IV. Váci- u. 60. 181-180 Bogdány és társa kőzp. fűtő- és vízvezetéki berendezések gyára, VI. lzabella-n. 79. 120-988 Bogdány Ferenc mérnöki iro­dája, VI. Izabella-u. 79. 312-640 Bogdány Ilona ny. postaellenör- nő, VH. Peterdy-u. 4. 420-850 Bogdány Izidor festék-, kence-, máz- és ecsetkeresk., Vm. Kálvária­tér 19. 132-593 Bogdány Mór úri szabóság, V. Arany János-u. 33. 315-071 Bógen Manó m.-tisztv., XTV. Hun- gária-körút 134. 297-507 Bogen Márkusné nölgyfodrász szalonja, IX. Üllői-út 121. l3l-360 Bogenlürst Ferenc, a Túra automobil gépjavító műhely túl., IX. Kinizsi-u. 4. 188,-645 Bogenlürst György autókarosz- széria és kocsigyár, vm. Fecské­it. 19. 141-380 Boghen Adolfné özv., n. Margit-krt 41. 357-132 Boghen György oki. mérnök és építőmester irodája, II. Fillér-u. 23. 153-613 Lakása, n. Keleti Károiy-n. 9. 156-206 Boghen Györgyné, V. Felka- u. 3. 493-881 Bogisieh Géza, I. Naphegv-u 63. 153-796 Bogisieh Gyula ny. gyárigaz­gató, XI. Kadrusz-u. 6. 468-517 Bogisieh Hermann ny. máv. fel­ügy.. II, Keleti Károly-u. 12 357-113 Bogisieh Irén ny. postáéilenörnő, XII. Városmajor-u. 19/b. 166-106 Boglár Ferene szföv. el.isk. igaz­gató, vm. Pái-u. 6. 132-077 Bodonyl János úri szabó, vili. 8ándor-u. 32. 143-780 Bodonyl Jenő lakásbereud., kár­pitos és diszitö, Vm. Üllöi-űt 12. 132-776 Bodonyl József dr. ügyvéd, IX. Közraktár-u. 12/a. 186-231 Bodonyl Károly ny. máv. fö- felügy., VIH. Kerepesi-út 1. 134-937 Bodonyl László fűfelügy., II. Zárda-o. 65. 152-848 Bodonyl Szövőipar k.f.t., X. Kerepesi-üt 73. 144-875 Bodor Aladár r.-t. ig., müsz. irodája, V. Katona József-n. 27. 329-281 Bodor Aladár dr. vitéz, ny. áll. gimnáziumi tanár. XI.Booskay-út 73 269-431 Bodor Antal építőmester, építési váll., I. Attila-krt 19. 156-469 Bodor Antalné dr.-né lécfalvi. V. Géza-u. 4. 110-228 Bodor Béla szfóv. tanár, H. Batthyány-u. 46. 152-203 Bodor és Geirlnger acéláru­gyár k.f.t., VI. Eötvös-u. 38. 116- 131 Bodor Frigyes Effekt fonalipar ügyv., XIV. Stefánia-út 43. 299-716 Bodor Géza dr. ügyvéd, V. Kresz Géza-u. 16. 123-151 Bodor György tisztv.,VXI. Rákóczi­ul 8/a. 423-410 Bodor György dr. ügyvéd, lakása, IV. Probászka Ottokár-u. 10. 387-083 Bodor Györgyné Gergely Mag­dolna, IV. Veres Pálné-u. 4/6. 386-721 Bodor Henrlkné özv. magánzó, VI. Csengery-u. 64. 119-058 Bodor Imre, a Bodor és Geiringer acélárugyár k.f.t. beltagja. 11. Bimbó-út 10/b. 357-707 Bodor István, a Magyar Biradó kö- nyomatos napilap szerk. és felelős kiadója, V. Rothermere-u. 2. 123-390 Bodor Lajos gyógyszerész, a Hesz 1. és tsa drogéria cég túl., V.Bátbory­u 9 0121-230 Lakása, V. Katona József-u. 39. 110-972 Bodor Lajosné, a Mignon illat- szertár túl., V. Harmincad-u. 2 182-287 Bodor Márton országgyűlési képv., Rákospalota, Háromszék­ük íoo. 494-089 Bodor Miksa magántisztv., VI. Podmaniczky-u. 43. 129-239 Bodor Pál lécfalvi, ny. bankvezér­ig., szanatóriumi alelnök, XII. Kék golyó-u. 12. 152-097 Bodor Pál ifj. lécfalvi, a Pontos optikai lencsegyár ig. lakása, 1. Attila-u. 45. 161-005 Gyár, XII. Kékgolyó-u. 6. 0157-072 Bodor Rezső ny. postafelügy.,VlIl. Sándor-u. 17. 335-638 Bodor Sándor papirnemünagyke- • resk., VI. Gróf Zichy Jenő-u 32. 117- 514 Bodor Teréz Orchidea virágüzlet túl., V. Mária Valéria-u. 10. 186-142 Bodor Tibor hites könyvvizsgáló, V. Pannónia-u. 26. 310-766 Bodorik Antal épület- és portál- üvegezési váll., VII. Károly király­át 9. 423-369 Bodorkós Lajos fuvarozási váll., IX. Páva-u. 5. 138-788 Bodrog Erzsébet iparművész, Boder tüllkülönlegességek, lakása és raintaterme., IV. Váci-'u. 9. 182-485 Bodrog Jakab ny. szt'öv. tanács­jegyző, Kispest, Rákóczi-u. 47 146-873 Bodroghy Ferenc dr. m. kir. postatanácsos, XIV. Stefánia-át 23. 497-134 Bodroghy Józsefhé dr.-né j ügyvéd,egyet.magántanár özvegye, I II Arvácska-u. 9. 157-860 Bodroghy Lajos oki. gépész- mérnök, Vm. Beniczky-u. 1. 330-635 Bodrogi Anny női szabó, IV. Fe- hérhajó-u. 8/10. 180-194 Bodrogi György dr. belgyó­gyász, közkórházi adjunktus, IV. Bécsi-u. 1. 187-4501 Bodrogi Lajos toll-, nyersbőr- és gyapjukeresk., V. Csáky-u. 30. 293-343 Bodrogi Mór dobánykisárus, Vll Uohány-n. 77. 224-069 Bodrogközy Zoltán dr. vitéz, min. o. tan. lakása. XI Rudaörsi­át 12/18. 457-175 Bodrossy Erik m. kir. főhad­nagy, vm. József-u. 5i. 136-884 Bodrossy Lajos, XII. Városmajor­u. 3/a 367-407 Bodrossy Manó vitéz, m. kir. ez­redes, XII. Királyhágó-u. 5/a 152-719 Bódy Dezső gyógyszerész, gyógy­növény - és paprikanagykeresk., IV. Kaas Ivor-u. 5. 380-494 Bódy György dr., Vll. Elemér­u. 18. 221-651 Bódy István dr. OTBA orvos, fog­orvos, Pestszentiőrinc, Üllői-út 242. Tárcsázza először a *146-674 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 2-02 Bódy János dr. ügyvéd. V. Csá- ky-u. 3. 327-811 Bódy Józsefné özv. dohánykis- árus, VI. Jókai-n. 40. 128-375 Bódy László dr. szfőv. alpolgár­mester, II. Orsó-u. 18. 164-454 Bódy Ottó áll. népisk. igazgató, Pestújhely, Andrássy-út 38. 497-507 Bódy Piroska, IV. Deák Ferenc u. 2. 181-218 Bódy Tlvadarné dr.-né polgár- mester özvegye,IV. Régiposta-u. 13. 187-219 Bodza Adolf, XII. Hieronyini- köz 10. 367-634 Bodzák Ferenc szabómester,vili Sándor-tér 2. 136-809 Bodzásy Istvánná ipar művésznő. IV. Mária Valéria-n. 1. 183-119 Boebm Ágostonná szfőv. műsz. főtan özvegye, Soroksár,Milleninmi telep, József kir. hg u. 3 Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 9-93 Boehringer C. és Társa gyógy- árunagykeresk., vegyszerek, nyers­anyagok importja és exportja, V. Arany János-u. 16. 114-323 Boemelburg Konrád báró dr. min. o. tan. XI, Horthy Miklós­át 72. 269-455 Boér Ágoston dr. ny. követ- ségi titkár, V. Zoltán-u. 18. 113-382 Boér Anna báró Puchner Endréné, harisnya-, kötöttáru- szaküzlet, VII. Károly király-út 1. 226-534 Boér Elek dr. ny. egyet, tanár, közigazgatási bíró, XII. Királybágó­u. 5/a. 352-384 Boér Ferenc dr. orvos, VI Szi- nyei Merse-n. 21. 128-626 Boér Győző, a Ferenc József lo­vassági laktanya gondnoka. X. Ke­repeseit 49. 0137-087 Boér Kálmán dr. orvos, ni. Fló- rián-tér 3. 362-323 Boér Lajos dr. ügyvéd, V. Mér- leg-u. 2." 383-125 Rakása XI. Orlay-u. 2/b 456-248 Boér Tibor kopacseli, vitéz, VI. 8ziv-u. 20. 421-152 Boér Tiborné, Vili. Vas-u 15/b 145-609 Boér Vilmos kopacseli, V. Kresz Géza-u. 18. 316-561 Boesen Hugó hirlapiró, az Europa­press tudósitója, XIV. Szent Do- monkos-u. 5. 427-718 Bog-Mii kereskedelmi r.-t. bútorüzlete, VI. Vilmos császár­át 43 112-884 (Királyfi B.i 0129-663 Bogár Béla épitő-iparmüvész, XII. Fery Oszkár-u. 65. 366-639 48

Next

/
Oldalképek
Tartalom