A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - V

a hiuott által fizetendő tnuolsnSl beszélgetést. ________ Vá rady elsőrangú úriszabóság, divatcikkek, fehérnemű- és kalap raktára. IV.VáCi-U. 5. 187-618 Vámos Sándor kosár- és fonott bútoripar r.-t. ig. lakása, n. Mar­git-krt 2». 0167-435 Vámos Sándor mechanikai és elektrotechnikai üzeme, VII. Wes- selényi-u. 41. 421-980 Vámos Tibor, Angol elemi bizt. r.-t h. ig., V. Markó-u. 7. 115-037 Vámos Zoltán lakatosüzeme, nap- ellenzö és redönygyártás, redőny- karbantartás, VHI. Szigetvári-u. 7. 136-352 Vámos Zoltán szállító, VI. Hajós­u. 11. 128-834 Lakása, VI. Andrássy-út 14. 327-843 Vámosi Ernő dr. magánzó, V. Poz6onyi-út 16. 127-424 Vámosi Tibor lakása, V Pozso- nyi-út 40. 292-867 Vámosy Ákos rádiólaborató- riuma, XI. Lágymányosi-u. 20. 456-286 V ámossy Györgyné dr.-né,XI. Horthy Miklós-út 23. 468-320 Vámossy József fűszer-, cseme­ge- és gyümöleskeresk., n. Zárda- u. 12/14. 353-311 Vámossy Károlyné dr.-né őzt., IV. lrányi-n. 15. 380-548 Vámossy Lászlóné dr.-né, IV. Irányi-u. 15. 181-749 Vámossy Levente dr. jár. nemes, oki. gyorsirás-tanár, XI. Aladár-u. 4/a. 456-085! Vámossy Lóránt dr. ügyvéd, Vin. 8ándor-u. 27. 140^766 Vámossy-Mikecz János, XI. Irinyi János-u. 6. 457-725 Vámossy Zoltán dr. orvos, egyet, tanár, XI. Mányoki-út 8. 269-473 Vámossyné Laudon Edith koz­metikai intézete, VIII. Rákóczi-tér 6. 144-350 Vámpolitikai központ, Ma­gyar, V Alkotmány-u. 8. 0113-523 Van den Eynde Hector, n. Nagybányai-út 14. 164-208 Van Waveren & de Bres A.-G. Samenzucht igazgatója Kloos- terhuis A. János, XIII. Ujpesti- rkp. 25796. hrsz. 293-877 Vancsa József fa-, szén-, kox- és épitöanyag-keresk., VI. Csengery­u. 66/a. 0326-439 Vancsó Béla oki. gépészmérnök, ny. müsz. tanácsos, V Szabadság­tér íi. 116-487 Vancsó Gyula oki mérnök, Pest- szentlörine, Hargita-tér 14. Tárcsázza először a *146 674 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 2*72 Vancsok József fodrászmester, ív. váci-u. 51. 384-403 Váncza és Társa tápszer- és ve­gyészeti gyár,Vili Ludoviceum-u.28. #138-919 Váncza József gyógyszerész, a Váncza és Társa tápszergyár fő­nöke lakása, X. Héderváry-u. 37. 133-813 Váncza József Idősebb, oki gyógyszerész, Vin. Népszinház- u. 22. 133-734 Vanczák Béla csöbutor, kerti- tutor, gyermekkocsi, lakatosüzem, VII. Csányi-u. 12. 228-083 Vándor Andor ásványi és vegyi anyagok, VI. Hegedűs 8ándor-u. 21. 220-045 Vándor Ármin magántisztv., VI. Jókai-u. 28. 329-253 Vándor Dezső cipőgyára, Vili. Mátyás-tér 15. 138-893 Vándor Dezsőné dr.-né lakása, V. Vécsey-u. 6. 125-908 Vándor Egon illóolaj és vegyí­tem. gyári lerakata. Vili. Rákóczi át bi. 139-037 Vándor Egonné sz. Balázs Paula, V. V isegrádi-u. 48. 293-275 Vándor Ernő, Vll Wesselényi­u. 2«. 423-857 Vándor Ernő, Vili József- krt 30/32 135-040 Vándor Ernő üveg-, porcé ilánke- resk és épületüvegezési váll., VU1 Népszinház-u. 18 135-642 Vándor Ervin hírlapíró, V Po zsonyi-út 52. 290-138 Vándor Ferenc építőmester, V Kádár-u. 8. 310-998 Vándor Frigyes, VII. Erzsébet krt 54. 421-604 Vándor Gyula ügyvezető, V Csáky-u. 24. 493-576 Vándor Imre keresk., VI. Anker köz 1. 426-913 Vándor Iván-Várady Ilona iró, a magyar szépirodalmat pár­tolók egv. és M írónők kőre ügyv. elnöke, XII. Zuhatag-u. 9/a. 165-856 Vándor Kálmán iró, Vll Aréna­út 80. 220-311 Vándor Károly, III. Hévizi-út 4/c 162-222 Vándor Kornél dr. orvos, rőnt gén és fizikotherápiás intézete, Kis pest Horthy Miklós-át 4. 146-897 Vándor Lajos magántisztv., Vili. Práter-n. 22. 338-628 Vándor László, XIV. Lőcsei­át íoi. 299-800 Vándor M. Miklós dr. ügyvéd. V. Vilmos császár-át 64. 125-479 Vándor Marcell banktisztv., Vili Népszinház-n. 47. 138-611 Vándor Márton, a-m. kir. Fiild- N müvelésügyi miniszter által eng. ing. közvetítő, Vin. Nagyteinplom- «. 6. 144-985 Vándor Mihály dr. m. kir. kor- máuyfőtan. ügyvéd, V. Bálvány-u. 8 180-711 Lakása (Nyári áll. V/l— X/31.) XII. Denevér-út 76. 165-375 Vándor Miksa szövet és bélésáru keresk az udvarban, V Bálvánv- u. 3. 186-169 Vándor (Weisz) Leóné Ida női divatterme, IV. Városbáz-u. 16. 189-462 Vándorfy Józsel dr. egyetemi m. tanár, főorvos, IX. Kerenc-krt 34. 183-381 Vándorfy Kálmán vitéz, m.kir. alezredes, oki. építészmérnök, XI. Bikszádi-át 48. 258-662 Vándory Dezső szföv. gyógy­pedagógiai intézeti ig., VI. Szondy­u. 88. 116-505 Vandrák László bronzmüves- mester, Vin. Márla-u'. 16. 184-742 Vanek Ferenc ny. áll. kertészeti felügyelő, XIV. Torontál-u. 11. 499-832 Vanek József,XII. Márvány-u. 38. 353-451 Vanek László drogériája. Vili Tisza Kálmán-tér 14. 139-374 Vangel Gyula dr. m. kir. kor- mánvfőtan. irodája, V. Bálvány- u. 15. 126-369 Ingatlanforgalmi osztálya 310-827 Vángel Károly ny. min. tan., Vll, Rákóczi-út 26. 225-847 Vauik. Mihály dr. ügyvéd, Vll Szövetség-u. 28/b. 223-492 Vaniss Dezső dr. orvos, XI. Kruspéf-u. 6/7. 258-150 Vaniss Ferenc fogtechnikai labo­ratórium, VII Nagyatádi 8zabó-u. 50. 228-155 Vankay Imre könyvkötömester, IV. Kecskeméti-u. 8. 181-179 Vanke József úri, női divatáru- üzlete, VI. Kírály-u. 72. 424-008 Vankó Rezső m. kir. bányaügyi tan., HL Pusztaszeri-út 36, 152-661 Vannay László vitéz, hadnagy, XI. Karolina-út 33/b. 256-359 Vántora József lfj. fogtechnikus, XIV. Gyarmat-u. 47. 299-880 Vantsa Lajos Béla, vili Baross- u. 45. 340-250 Ványl Ferenc dr.gimn. igazgató, II Buday László-u. 5/b. 158-346 Ványf Ferenc dr. orvos. Kispest, Vécsey-u. 4. 346-951 Ványl János fa- és szénkeresk., XII. Csaba-u. 7/b. 155-792 Ványl Rezsöné, Vll. Dobány-u 14. 423-807 VányiSándor fodrászmester, vm. Baross-n. 48. 136-534 Váradl Aladár speciális fehér­nemű készítő, IV. Fehérhajó-u. 8/10, 186- 694 Várad! Allee, VII. Dohány-u. 67. 420-883 Várad! Anna titkárnő, 11 Guyon Richárd-u. 3. 164-480 Váradl Aranka férj. Gróf Bánffy Miklósné, a Nemzeti Színház örökös tagja. Vili. Rökk Szilárd-u 18. 330-991 Váradl Béla Fórum nyomdája, VI. Aradi-n. 38. 120Í-566 Váradl Ferencnész. Bárdy Ilona temetkezési vállalkozó, Kispest, Templom-tér 21. 147-080 Váradl Géza ny. r.-t. ig., V. Návay Lajos-u. 5. 116-068 Várad! Gusztáv (Első magy. kókuszfonó- és szövőgyár r.-t.) IV. Váci-u. ii/b. 181-245 Lakása, V. Mária Valéria-u. 12. 187- 795 Váradl Gyula vas- és fémeszter- gályosüzem túl., Pestszenterzsé- bet, Kende Kanuth-u. 25/27. 147-808 Váradi Győzöné özv. fűszer- és gyarmatáru keresk., Vll. Akácfa-u. 59. 228-343 Váradi Ibolya Marianne dr., V. Hollán-u. 20. 115-032 Váradl Ignác vendéglős, Vili. Déry-u. 3 330-680 Lakása 130-780 Váradi Imre ig. h., XII. Fészek- u. 4. 164-054 Váradi Imre dr. ügyvéd, V Szent István-krt 16. 123-721 Váradi István iró és zeneszerző, V Kádár-u. 5. 110-740 Váradi István dr. ügyvéd, VI. Izabella-u. 94. 111-432 Váradi János lakása, VI. Ó-u. 6. 127-488 Váradi Jenő, a fővárosi tejüzem- fiók-vezetöje,VI. Szinyei Merse-u. 20. 315-062 Váradl Jenő épitőanyagkeresk.. Kispest, Eggert-u. 76. 147-083 Váradi Jenő dr. (Friedmann R.) Vili. Nagyfuvaros-u. 10. 349-821 Váradi Jenő dr. if j. ügyvéd, VII. Wesselényi-u. 4. 227-487 Váradi József fehérnemü-készi- tö, VI. Audrássy-út 39. 127-960 Váradi József linoleum, szőnyeg, viaszosvászon és gummiáruk raktára, IX. Ferenc-krt 36. 187-589 Váradi Józsel oki. mérnök, VI. Andrássy-út 7. 227-428 Váradi Károly m. kir. postafö- felügyelö, Mátyásföld. Apáffy-n. 10. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 70 Váradi Lajos ev. lelkész, Csepel, József-u. 91. 147-570 Váradi Lajos fűszer- és csemege- keresk., VI. Király-u. 86. 220-823 Váradi Mária posta kezelőnő. Kis­pest, Dobó Katica-u. 27. 346-816 Váradi Miklósdr. ügyvéd, újság­író, XII. Györi-út 24. 153-420 Váradi Tibor asztalosüzem, XIV. Fürész-u. 115. 297-491 Váradl Zoltán, cukrászdája, V. Pozsonyi-út3. 116-909 Várady Andor dr. egyet, orvos­tudor, máv. pályaorvos, Rákospalota, Széchenyi-u. 85. 494-720 Várady Antal dr. szföv. tisztv., vm. Vásár-u. 2. 135-980 Várady Antalné s?föv. kezelő főtiszt, XIV. Thököly-út 117. 496-633 Várady Atilla, II. Fő-u. 12. 157-533 Várady Béla, n. Udvarhely-u. 5. 164-245 Várady Béla férfidivatárus és an­gol úri szabóüziete, IV. Türr István­ig 9. 187-618 Várady-Brenner Alajos dr. kir. Ítélőtáblái bíró, XI. Somlói­öt 62. 259-389 Várady Donáth balettcipömes- ter VII. Csengery-u. 3. 421-659 Várady Edéné fehérnemű- és nyakkendöliészitö, IV. Veres Pálné­u 26. 382-069 Várady Erzsébet dr., I. Győző­it. 5. 150-225 Várady Gábor dr. kir. ítélőtábla! biró, II Keleti Károly-u. 15/a. 156-497 Várady Gábor dr. orvos, IX. üllői-út 71. 337-503 Várady Géza tornai, ny. tábor­nok, XI. Horthy Miklós-út 10/12. ‘ 468-504 Várady Géza vitéz, ny.m. k. vezéresperes, pápai prelátus, Ka­maraerdő. 457-321 Várady György, II. Gábor Áron- u 17. * 165-777 Várady Imre, n. Garas-u. 4. 367-448 Várady Imre oki. gépészmérnök, II. Zsigmond király-útja 11. 156-209 Várady János r.-t. cégv,. VIU Romanelli-u. 7. 134-110 Várady János dr. belgyógyász, közkórházi adjunktus, VIU. Bzent- királyi-u. 36. 133-087 Várady Jánosné cukorkaüzlete, 1 Krisztina-tér 2. 150-803 Várady Jenő dr. főv. tiszti fö- ügyészbelyettes, II. Henger-u. 15. 353-955 Várady József belényesi szer­kesztő, a Pesti Hírlap belső munka­társa, Vn. Barát-u. 11. 424-192 Várady Károly dr. v. egyet, klinikai tanársegéd,a nőgyógyászat- szülészet-és sugaras eljárások szak­orvosa, XII. Eudresz György-tér 2. 155- 282 Ha nem felel: Orvoshivő *186-986 Várady Lajos fényképészeti mű­terem, X. Belső Jászherényi-út 8. 348-604 Várady Lajos dr. gyógyszerész, XI. Szent Imre berceg-útja 86. 257-236 Várady László, XI. Kemenes-u. 6. 456-718 Várady László dr. ny. min. osz­tályfőnök, IV. Kigyó-u. 2. 188-844 Várady László dr. vitéz, kor­mányfőtan., országgyűlési képv., IV. Reáltanoda-u. 9. 189-529 Várady Lászlóné ólomkristály- különlegességek, VI. Nagymező- u. 33. 325-111 Várady Mihály rendőrségi s. b. ig., Ili Felsözöldmáli-út 36. 156- 685 Várady Miklós dr. min. osztály- tanácsos, orvos, XIV. 8tefánia-út 18. 496- 789 Várady Pál posta s. mérnök, VII. Csengery-u. 14/16. 220-420 Várady Pál statisztikai főtiszt, V. Tátra-u. 21. 498-746 Várady Sándor Zuglói nagyicce vendéglő, XIV. Egressy-út 120. 497- 021 Várady Sándor dr. kir. törvsz. bíró, l Gyözö-u. 5. 355-573 Várady-Szabó Lajos oki. épí­tészmérnök, IV. Vámbáz-krt 2. 384-598 Várady-Szakmáry Dezső, Vili. Rákóczi-át 65. 135-120 , Várady-Szakmáry Donát ny. áll. ezredes, XI. Lágymányosi- u. 17/a. 457-774 Várady-Szakmáry Géza tisztv., VIU. 8zentkirályi-u. 35. 344-670 Irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom