A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

nézze meg, pnn-e dm és elegendő bélyeg levelén. ______________mn* BA LOGH SÁNDOR V., Szent lstvÍn-kÖrút 9L 111-313^1 Balogh Kálmán dr. felsőházi elnöki‘tanácsos, V. özemélynök-n. 3. 0114-983 Balogh Károly vendéglője, vm. Koszoru-u. 24. 186-107! Balogh Károly dr. egyet, magán­tanár, fogorvos IV. Probászka Ottokár-n. io. 183-469 liakás, VII. Dámjanicb-o. 10. 422-770 Balogh Károly dr. mankó-büki, min. tan., XI. Lágyinányosi-n. 16. 269-201 Balogh Károly ifj. vendéglős, IX. Tbaly Kálmán-u. 50. 349-925 Balogh Kornél gyógyszerész. IV Kossuth Lajos-u 14/1«. 383-054 Balogh-Kovács László oki. gépészmérnök, I. Attila-u. 95. 160-518 Balogh Lajos, a Oeszti György olaj- és műszaki kereskedelmi r.-t. ig., XII. Bazin-u. 2/c. 259-0Ö9 Balogh Lajos m. kir. állategész­ségügyi tan., VIII. Baross-u. 86. 149-435 Balogh Lajos m. kir. postafelügy., II. Szász Karoly-u. 1. 153-061 Balogh Lajos vitéz, oki. g.-mér­nök, a Szföv. Elektr. Művei mér­nöke, n Fillér-u. 33. 152*485 Balogh Lajosné Marika női ka­lapszalon és vegytisztitó képv., I. Attila-u. 51 161-174 Balogh László autőtechnikus. V. Kresz Géza-u. 18. 129-249 Balogh László építési vállalkozó, XII. Műrvóny-n. 42. 0154-603 Balogh László férfi szabómester, V. Vilmos császár-út 42. 319-807 Balogh Lászlóné dr.-né lakása. V. Ujpesti-rkp. 7. 114-124 Balogh Lászlóné dr.-né özv., II. Házmán-n. 12. 364-130 Balogh Lóránt almási, ny.. ipar­művészeti föisk. tanár, III. Afonya­n. 2. 153-917 Balogh Loránd dr. géresi, min. s.-fogalmazó, XII. Mártonhegyi-út 47. 358-378 Balogh Margit galánthai, I Lovas­üt iá. 161-378 Balogh Margit galánthai, opera­énekesnő, Vl.Vilmoscsászár-út 19/b. 127-890 Balogh Margit női divatszalon, IV. Váci-n. 52. 180-181 Balogh Mihály női szabómester, V. Wekerle tíándor-u. 13. 115-991 Balogh Mihály dr. kórházi ig. fő­orvos. belgyógyász, II. Margit­krt 5/a. 352-330 Ha nem felel: Orvoshivó *188-986 Balogh Mihály dr. revizor, könyvszakéi tő. II. Fő-a. 51. 353-220 Balogh Miksa Hermes dobozgyár és nyomda, XIV. Nürnberg-n. 9. 0297-015 Lakása, XIV. Egressy-út 2. 497-051 Balogh Nándor postafelügyelő, Vm. Népszinház-u. 25. 330-739 Balogh Ödönné özv., I. Attila­n. 12. 158-250 Balogh Pál, almási, a Rádió ren­dezője, Hl. Afonya-u. 4. 353-817 Balogh Pál géresi, oki. gépész- mérnök, m. kir. postamérnök, XII. Tóth Lörinc-u. 34. 155-045 BaloghPál gyorsmérleg- és műszer­üzeme, V. Katona József-u. 6/a. 118-462 Balogh Pál dr. mankó-büki, bel- ügymin. min. tanácsos, VI. Teréz- krt 27. M 8-891 Balogh Pálné dr.-né özv. dohánykisárns, V. Tisza-u. 7. 291-870 Balogh Péter vitéz, autójavító, Vili. Örömvölgy-u. 46. 136-783 Balogh Péter dr. eörsi, gazda, U. Garas-u. 5. 153-3141 Balogh Rezső fogászati műterem, Vm. Baross-u. 77. 141-378 Balogh Rupert gyümölcskeresk. és bizományos. IX. Nagyvásártelep 94. sz. fülke 137-425 Balogh Sándor, IV. Bemmel- weis-n. 5. 0389-125 Balogh Sándor, Kispest. Hol- besz-n. 27. 349-360 Balogh Sándor hirdetöirodája.V. Szent István-krt 9. *111-313 Lakása, V. Bziget-u. 26 111-500 Balogh Sándor szobafestő- és má­zolómester, IX. Ranolder-u. 32/b. 349-645 Balogh Sándor dr. m. kir. pénzügyi fogalmazó, IX. Mester­it- 13- 337-537 Balogh Sándor dr. orvos, XII. Fery Oszkár-u. 33. 157-482 Balogh Testvérek építési vál­lalkozók, cégtől. Balogh László, XII. Márvány-n. 42. 154-603 Balogh Tlborné cukorkaüzlete, VI. Teréz-kn 26. 110-935 Balogh Vilma tanárnő, József kör- űti leiró-, másoló- és sokszorositóiro-1 ✓ da, Vm. József-krt 47. 140-389 Balogh Vilmos ref. vallásoktató­lelkész, IX. Bakáts-u. 1/3. 180-502 Balogh Vilmos dr. géresi, föld- mivelésügyi min. o.-tan. lakása, n. Margit-krt 31. 151-816 Balogh Zoltán impresszárió. VI. Király-u. 88. 220-814 Balogh Zoltán dr. mütöorvos, fogszakorvos, O.T.I. és M.A.B.I. orvos. Remetekertváros, Kisvirág- viiia 167-908 Balogh Zsolt építési váll., út-, vasút- és mélyépítő: Iroda, XII. Már- vány-u. 42. ’ 0154-603 Lakása, XII. Kléh István-u. 4. 167-129 Balogné Mauck Irma, hal- keresk., VII. Qaray-téri csarnok 303. sz. fülke 428-653 Baloghné Hajós Terézia ny. szföv. polg'. isk. tanárnő, XII. Már­vány^. 27. 154-723 Baloghné Molnár Márta áll. pénzt, főtan, özvegye,XI. Szabolcska Mihály-u. 7. 256-794 Baloghné Nemes Mária női szabómester, V. Nádor-u. 14. 325-178 Baloghy Antal ig. lakása, I. At­tila-u. 95/99. 161-473 Baloghy Györgyné dr.-né ny. jgazságügymin. özvegye, II. Pa­sarét, Gyergyó-u. 4. 367-342 Baloghy Mária, a Jövő Utjain szerk..aNői Szociális Iskola ig., n. Bimbó-út 3. 357-182 Balonyi Ágostonná házfal., XII. Budakeszi-út 36. 165-751 Balonyi Imre dr. ügyvéd, I Döbrentei-u. 14. 353-120 BalonyiTlbordr.ügyvéd,II. Mar­git-krt 49. 152-202 Balpataky Józsefné balpataki, m. kir. kúriai bíró özvegye, XI. Ber­csényim. 3. 258-134 Balsambaum László kárpitos, Vili. Lujza-u. 12. 145-150 Balsay Aladár ni. kir. bányaügyi főtan.,XI. Szent lnne herceg-útja 87. 256-966 Balta Béla László dr. orvos, XII. Királyit ti gó-u. 1. 152-731 Balta Gyula dr. ideg-, elmeorvos, Vili. Rákóczi út 27/a. 135-440 Baltay Aladár dr. vitéz, posta­tan., Csillaghegy, Kálmán király­fi. 5. 163-527 Baltay Istvánná festék, háztar­tási és piperecikkek keresk., Vili Üllői-út 18. 349-864 Baltay János dr., Pestszentlőrinc, Gróf Széchenyi I.-u. 23. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-13 Baltay László dr. min. tanácsos. Vili. Baross-u. 43. 145-245 Balter áruház textil- és selyera- keresk.,tul. Balter Simon,Vili. Nép- szinház-u. 47. 134-619 Balter Miksa árubáza, VII. Erzsé­betért 22. 422-543 Balthazár Béla dr., az Orszá­gos Iparegyesület titk-, VI. Jókai­u. í. 127-939 Balthazár Emil dr., az O.T.I. ny. igazgatója, X. Simor-u. 11. 130-864 Balthazár Géza dr. m. kir. fö- hadnagy-hadbiró, V. Ujpesti-rkp. 6. 120- 299 Balthazár Géza dr. ügyvéd, V 8zemere-u. 9. lÍO-780 Balthazár Gyula dr. min. tan., XII. Gömbös Gyula-út 5. 151-474 Balthazár Irén dobánykisárus, X. 8zabóky-n. 7. 144-465 Balthazár Lajos dr. m. kir. postatanácsos, Budafok, Jókai­ét uia. 469-614 Balthazár Zoltán dr. ny. min. tau., XII. Endresz Györgv-tér 1. 356-579 Bálvány-penzió, túl. Hertschka Arminné, V. Wekerle 8ándor-u. 22 117-156 Baly István füszerkeresk.,Újpest, Erzsébet-u. 8 494-159 Balya lásd Ballya. Bamberg Kálmánné kárpitos- kellék keresk., VI. Hajós-u. 20. 121- 512 Bamberger Ferenc, V Tátra u. 21. 293-388 Bamberger György vezérig., n. Bimbó-út 39. 157-437 Bamberger Mihályné magán­zó, v Pozsonyi út 47. 299-337 fiamért. Bányagépek és mechanikai szállítóberendezések gyára r.-t., Új­pest, Baross-n. 92/96. 0*295-888 Bán Adolf biztosítási consnlens, n. Keleti Károly n. 11/b. 157-231 Bán Aladár csillárok minden styl- ben. lakásdiszek, villamos házt. készülékek, rádiók, IV. Városház­it. 10. 183-122 Bán Antal m. kir. kormánytan , j ny l. o. postaföfelügy., VII. Danija- nich-u. 45. 220-762 Bán Armand dr. ügyvéd, VI. Paulay Ede-u. 7/9. 426-256 Bán Béla min. szániv. főtan.. XI. Budafoki-út 17. 457-082 Bán Béláné, Rákospalota Kert­város 494-701 Bán Dezső oki. mérnök, XI. Eszék­u. e/b. 457-037 Bán Emil, V 8zemélynök-n. 2t. 113-593 Bán Emilné özv. magánzó, Bé­kásmegyer, Virág-u. 11. 163-415 Bán Frigyes filmrendező. XIV. Róna-u. 171. 296-874 Bán Frigyes lakása, XIV. Colum- bns-u. 22/b. 299-684 Bán Gábor m. kir. százados. XII. Torbágyi-út 60. 256-404 Bán Géza textil keresk.. Vili Jó­zsefért 26. 135-341 Lakása, Vili. József-krt 30/32. 149-736 Bán Gyula, a Fox Film r.-t. tisztv., V. Pozsonyi-út 43. 493-833 Bán Gyula keresk., Vili Mária- u. 5. 136-650 Bán Gyula ny. áll. bonv. müsz. tüzéralezredes, IX. Közraktár-n. 24. 187-435 Bán Hugó fűszer- és csemegeüz- lete, IX. Mester-u. 36. 338-736 Bán Ilona dr. gyermekorvos, kórh. főorvos V, Tátra-u. 5/c. 129-631 Ha nem felel: Orvoshivó *188 986 Bán Imre bérautófuvarozási üzeme, Vili. Baross-u. 93. 333-786 Bán Imre szföv. s. lelkész, XIV. 8tefánia-út 11/b. 299-701 Bán Imre dr., n. Lánchid-u. 15/17. 153-577 Bán Imre dr. ig. helyettes, VII. Damjanich-u. 18. 422*263 Bán Imréné úri divatkülőnleges- ségek, IV. Régiposta-u. 13. 181-133 Bán István dr. orvos, fogorvos, V. Pannónia u. 30. 498-520 Bán Ivor biztosítási szakértő- tisztv., V. Paunonia-u. 22. 116-033 Bán János koresmáros, X. Gyöm- rői-út 12. 148-625 Bán Kálmán dr.' ügyvéd, VII. Erzsébetért 9/11. 225-758 Bán Károly József, a m. kir. Operaház tagja, V. Gróf Klebels- berg-u. 15. 129-323 Bán László automobilrngók és teberautópótkocsik gyártó és javító üzem, V. Vág-u. 5. 291-121 Bán Mihály dr. vezérkari őrnagy, I. Krisztináért 143. B. ép. 156-262 Bán Miklósné, V. Kossuth Lajos- tér 4. 112-326 Bán Miklósné dr.>né, X. R6-­u. 2. 349-509 Bán Richárd vezértitkár, n. Ér- melléki-u. 9. 367-367 Bán Sándor orvosi mü- és köt­szerész, 11. Zsigmond király-útja 9. 151-666 Bán Simon István dr. orr-, gége- és fülorvos, V. Szent István krt 4. 111^021 Bán Tibor értékpapirkeresk., VI. Andrássy-út 95. 420-353 Bán Tibor tanár, 'XI. Bercsényi- u. 7. 456-380 Bán Vera Vámos Györgyné női di­vatszalonja, VI. Jókai-u. 1. 114-261 Bán Willy r.-t. ig., Csillaghegy, Aradi-u. 18. Erzsó-lak 163-444 Bán Zoltán nagykeresk., Vili. Józsefért 40. . 137-680 Bán Zoltán O.T.I. számvizsg., Vili. József-u. 53. 139-241 Bana István dr. ügyvéd, XI. Horthy Miklós-út 19. 259-443 Banánbehozatal és magyar gytimölcski vitelt értéke­sítő r.-t., XI. Csóka-u. 11/13 259-456 Bánáss Emil organizátor lakása V. Vilmos császár-út 22. 325-107 Bánát S. István kötött-szövött divatáruk és saját készítésű kötött Aruk, VII. Alpár-u. 7. 428-761 Bánáti-Baum Mária szföv. tanár, iróuö, IV. Calviu-tér 3. 180-526 Bánáty Péter dr. ügyvédi iro­dája, V. Erzsébet-tér 2. 184-285 Banca Commerciale I taliana filiazione in Ungheria, védi: Magyar-Olasz Bank r.-t. Banca Ungaro-Itallana S. A., védi: Magyar-Olasz Bank r.-t. Báncs Emil ny. alezredes, VI. Csengery u. 33 428-594 Báncs Ernő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelője, I. Döbrentei-u. 8. 357-195 Bancsó Béla asztalosmester, XIV. Hungáriáért 79. 496-192 Bánczl Zsigmond bőmih »ké­szítő, Vili. Baross-tér9. 342-997 Band Géza aranyműves, VII. Wesselényl-u. 18. 423-548 Bánd Géza lakása, n.Margit-krtll. 353-925 Bánd Pál lakása, V. Pannonia-u. 36. 499-384 Bánd Pál k.f.t. kenyérgyári üzeme, VII. Kazinczy-u. 50. 227-051 BANDLY KÁROLY Hat. eug. elektrotechnikai váll. IV. Váci-u. 79. Havas-u, sarok. Hívószám: 184-393 23 BőrretikUlökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom