A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - Q - R

Vusztmy Hirdessen o távbeszélő névsorokban. r^QUITT ILLÉS Tűzifa, szén, koksz, brikett. XIII. Révész-u. 13. (Lipótvárosi p. u.) 29-38-69 Pusztay János cipészmester, Vül Baross-n. 4. 134-728 Pnsztay Jenő dohánykisárus, vili. Szentkirályi-u. 2. 131-596 Pusztay Lajos cipész, IX. Üllői­ét ii/i3. 385-010 Poszter Mihály külf. képvisele­tei, V Szabadság-tér 7. 115-844 Lakása, II. Jnlia-u. 7. 150-229 Putnal Károly szföv. tanár, XIV. Korong-u. 6. 496-377 Pntnoki István, XII. Német­völgyi-^?. 156-805 Putnoki Jenő finomszesz, likőr, rum és gyümölcspálinka szaküzlete és bízom, irodája, IX. Bakáts-tér 8. 189-733 Ételecet-gyára, Csepel, Gyár-u. 18. 147-538 Putnoky István dr. oki. gyógy­szerész. v. egyet, tanársegéd, a Magyar Vegyészeti Gyárosok Orsz. Egyesülete titkára, V. Csáky-u. 33. 490-125 Putnoky László dr. műegyet. nyilv. r. tanár az anorganikus che- miai tanszéken, XI. Szent Gellért­tér 4. 0259-646 Putnoky László dr. vegyész- mérnök, műegyet nyilv. r. tanár lakása, IV. Bástya-u. 15. 184-449 Putnoky Móric* IV. Veres Pálné­u. 16. 188-270 Putovtcs László festő, mázoló és tapétázó (Bábel J.) Vül. Népszínház­it. ifi. 0130-053 Putsay Testvérek sütöde és cuk­rászda, föüzlet, I. Attila-n. 21. 360-312 Kióküz letek: n. Keleti Károly-n.l3,/a. 357-151 vm Rákóczi-tt 17. 134-385 XII. Városmajor-n. 42. 154-911 Putsch Sándor gyapjuáru-, szőnyeg- és takarógyár b. t„ Szombathely, budapesti irodája, IV. Deák Ferenc-tér 8. 182-624 Träger Herbert cégv. lakása, 1. Aiadár-n. 8. 457-549 Putti Géza, ny. bnszárszázados, I. Fortuna-n. 19. 161-041 Pntz István vendéglős, V. Gróf Klebelsberg-a. 11. 327-473 Pntz János szobrászművész, X. Kozma-n. 3. 348-172 Pntzk aller Pelágia zongora- és hangszeralkatrészek, IV. Semmel- weis-n. 17. 186-608 Ptizdor Gyula ni. kir. gazd. tan., IX. .Ferenc-krt 20. 182-588 PUnkösd-fttrdö (Nyári áll.) Bé­kásmegyer, Királyok-frtja 274. 163-389 0163-496 PttnkösdlUrdö kávéház és étterem. Budapesti Központi Ál­talános Tejcsarnok r.-t. (Nyári áll.) Békásmegyer, Királvob-átja 274. 363-520 Pünkösdi István, VI. Vilmos császár-út 35. 326-486 l’tlnküstl Erzsébet nzoni, VI Eötvös-n. 29. 116-987 PUnküsty Ferenc Rimamurányi r.-t. tisztv., I. Attila-u. 37. 161-217 PUrner R. disznózsír-, szalonna- nagykeresk. és lisztképviseletek, V. Tfikör-n. 2. 123-025 Pttskl Sándor dr. könyv, papír, irodacikkek kis- és nagykeresk., könyvkiadó és sokszorosító váll., rv. Szerb-u. 17. 186-058 Pttspüky Gyula ny.b.államtitkár, XI. Orom-u. 8. 257-248 Pttspüky Lászlóné Fábry Gabriella dr. orvos, IX. Ferenc- krt 42. 186-430 Pyramls ásványolajkeresk. váll., cégtnl. Székely Géz», VI. Király-U. 82. 420-864 Q Quart! dl Trevano Gaspare dr. lakása.,V. Szent István-park 85. 291-666 Quastler Vilmos ig., VII. Vilma királynö-üt 33. 420-734 Quasztler Gézáné füszerkeresk., XIII. Üteg-u. 23. 293-065 Quick espressó, túl. özv. dr. Katona Imréné, V. Vigadó-u. 4. 385-569 Quint-hölgyfodrászat, cégtul. Szente András, Kerekes Győző, Mol­nár József, Pirisi Károly és Pichler Rezső, VII. Rákóczi-út 40. 225- 265 Quirin Leó dr., m. kir. bánya- ügyi főtan., a Rimámurány-8algő- tarjáni vasmű r.-t. müsz. vez. ig., országgyül. képv., H. Bzemlőhegy- u. 23 157-867 Quirini Egon m. kir. folyamőr törzskapitány, H. Erőd-n. 18. 366-773 Qultt Adolf nyersbőrös, VI. Panlay Ede-u. 41. 424-812 Qultt Emil, a Start autóbusz váll. túl., V. Katona József-u, 24. 326-141 Qultt Frigyes, V. Légrády Károly- u. 43. 293-561 Qultt Géza tisztv., Újpest, József­it. io. 495-073 Qultt Illés főhercegi udv. és ka marai szállító, tűzifa-, szén-, koksz­telepe, XIII. Révész-u. 13. 293-869 Lakás, V. Szent Isvtán-krt 23. 121-441 Qultt Izidor szállító, VT1. Király­in 95. 228-449 Quitt Izsó ig. lakása. VI. Liszt Ferenc-tér 10. 225-820 Qultt J. Jenő fabizományos, V. Vilmos császár-út 74. 325-122 Qultt József fűszer- és vegyes- keresk., Rákospalota, Arany János- u. 74. 295-172 Qultt Kálmán textilnyersanyag- és hulladékkeresk.jVII. Király-u.21. 226- 947 Qultt László Unitex textilnyers- auyagraktár, VII. Klauzál-tér 6. • 423-231 Quitt Lipót és tsa szőnyeg- és vászonnagykeresk., VI. Király-u. 32. 426-166 Quittner Alfréd keresk., V. We- kerle 8ándor-u. 12. 113-982 Quittner Ede dr. oki. mérnök, ny. máv. főmérnök, VI. Aréná­ét 126. 293-548 Quitner Emil ig., V. Katona József-u. 23. 122-478 Quittner Ervin vágfalvi, építész­mérnök, VI. Vilma királynő-út 22. #222-018 Quittner Erzsébet női ruha­szalon, IX. Bokréta-u. 30. 135-851 Quittner Ferenc vágfalvi, a karlsruhei műegyetem oki. mér­nöke, textiltechnikai vállalat, tex­tilipari gépek, fonal- és pamutim­port, V. Báthory-u. 19. #128-435 Quittner Gyuláné Phönix virág­szalon túl., V. Pannonia-u. 18. 128-371 Quittner Ignác, XIV. Fürész- u. 134. 499-797 Quittner J. Jenő építőmester, VI. Szinyei Merse-u. 17. 310-719 Quittner Lipót tisztv., IV. Semmelweis-u. 4. 381-415 Quittner Loránd dr. vágfalvi, oki. gépészmérnök, m. kir. keresk. főtanácsos, VI. Vilma királynö-út22. 0#222-018 Quittner Lujza dr. fogorvos, XII. Ugocsa-u. 2. 150-536 Quittner Marcel vágfalvi, oki. mérnök, V. Gróf Klebelsberg-u. 27. 125-874 Quittner Márta XII. Márvány­ig 31. 156-705 Quittner Vilmos fűszer- gyar­matáru nagykeresk., Kispest, Üllői­ét 178. 349-292 R Raáb Antal nyug. áll. csendőr- ezredes, II. Görgey Artur-u. 8. 367-055 Raáb Bella fehérnemüszalon, VII. Rákóczi-út 32. 225-448 Raáb Ervin földbirtokos, XI. Balogh Tihamér-u. 3. 256-530 Raab Imre oki. gépészmérnök, izzólámpa szaktanácsadó irodája, Vll. Király-u. 85. 228-112 Lakása, Újpest, Zrinyi-u. 3. 295-911 Raab István vendéglős, XI. Horthy Miklós-nt 14. 468-327 Raab József vendéglős, IX. Tompá­id 6. 131-642 Raab Kornél dr. szemorvos, V Szent István-krt 15. 0110-421 Raab Manó dr. fogorvos rende­lője, VI. Teréz-krt 21. 127-668 Raáb Miklós aranyosbolt, csillár- üzlet, TV. Városház-n. 4. 189-412 Raab Rezső oki. mérnök, építő­mester, vasbetontervezö, VEH. Stáhly-u. 5. 130-688 Raab Vilmos lakatosmester, Kis­pest, Nagy Sáudor-u. 6. 349-293 Rab István csokoládégyáros, Vül. Práter-u. 73. 132-310 Rab Károly kávé-, teaszaküzlete, Fiumei lerakat, IX. Mester-u. 12. 0134-498 Rab Károly dr. osztályvezető or­vos, XI. Horthy Miklós-út 82. 259-281 Rab vlaszttzem, Rajna és Társa, XIV. GiBella-út 24. 0496-392 Raabe Gusztáv ny. postafőtaná­csos, XI. Zólyomi-út 121. 456-991 Raabe Vilmosné özv., IX. Lónyay-u. 34. 380-091 Raátz, lásd Rác nevek előtt. Rab, lásd Raab. Rába automobil Magyar Waggon és Gépgyár r.-t. Központi igazga­tóság, Rába autó és Rába traktor mintaterem. Autóalkatrész raktár VI. Andrássy-út 12. O#125-210 Anyagbeszerzés, VI. Andrássy-út 12. 0124-925 Rába autőösztály 0117-054 Rába Service, XTV. Erzsébet király- né-útja 114. 0#297-274 Rába Dezső, V. Sziget-u. 19/b. 293-583 Rábalmre László, XI. Eszék-u. 8. 256-707 Rába kályhagyár, Szabó Samu takaréktüzhely, lakatosáru r.-t. Győr, budapesti fölerakata, VI. Vilmos császár-út 61. 0115-673 Rába Leó, IX. Ráday-n. 23. 384-157 Rába Nándor bőrkereskedö, lap­szerkesztő, Újpest, Árpád-n. 55. 295-917 Rába Service, tnl. Magyar Wag­gon és Gépgyár r.-t., XIV. Erzsébet király né-út ja 114. 0#297-274 Rabács István alezredes, V. Rothermere-u. 25. 126-132 Rabatin Dezső gépészmérnök, Budapest Szfőv. Elektromos művei műszaki főfelügyelője, XII. Tren- cséni-u. 4. 153-483 Rá bay Mártham. kir. postadijnok. XII. Kékgolyó-u. 15/a. 353-470 Rabbiképző Intézet, Ferenc Jó­zsef Orsz. igazgatósága, Vili. Bőkk Szilárd-u. 26. 145-347 Rábek Mihály dr. belgyógyász, a Magyar Alt. Hitelbank kér. or­vosa, Vili. József-krt 53. 145-688 Ráhel József Auntuasztalos és tömegautomata esztergályos üzem, Újpest, Rákóczi-n. 26. 495-033 Rábel László mintakészítö és tex­tilfaára üzeme, mintakészftőmester. Pestszenterzsébet, Dessewffy-n. 76. 147-936 Ráber Gizella Neubauer Józsefné köuyvelőnő, VII. Vörösmarty-u. 11. 424-250 Rabinek Bernát magánzó, VI. Király-u. 34. 227-530 Rabinek Lajos, a Fonciere Ált Biztositó Int. ny. főtisztv., V. Ber­lini-tér 6. 326-535 Rabinek Lipót kézműárukeresk. Liliom vászon váll. főelárusitója. VI Anker-köz 3. 228-204 Lakása,VI. Andrássy-út8. 310-905 Rabinek Marcell, VI. Nagy- mezö-n. 37/89. 118-827 Rabinek Pálné özv,, XIV. Aj tósi-Dürer-sor 27. 299-843 Rabfnovits Bernát festék- és háztartási cikk keresk., Vili. Baross-u. 110. 330-864 Rabinovszky Dinorah ma­gánzó, VI. Andrássy-út 79. 421-070 Rabinovszky Máriás dr. szerk. (Szentpál 0 )vn.VUmakirálynő-Út3. 222-809 Rábl Józsel ifj. nagyvágó, III. Apát-n. 63. 162-879 Rabocskay Béla dr. ny. kir. ügyész, ügyvéd, XI. Or!ay-u. 2/b. 258-597 Rabolt Antal községi kenyérgyári igazgatóhelyettes, X. Simor-n. 43/b. 337-426 Rabolt Károly (Lendvay J.), X. Belső Jászberényl-út 4. 148-764 Rabovay-Rézler Kornél dr. ny. táblabiró, cur. bírói ranggal, n. Fó-u. 59. 352-535 Rác, lásd Ráez. Rachman Vladimír szönyeg- javitó és tisztitó műhely, Vll. WTesse- lényi-u. 6. 427-246 Racionalizáló Bizottság, magyar, VI. Andrássy-út 5. 0427-776 Racskó Waldemárné leiró, sokszorosító, VII. Erzsébet-krt 13. 222-754 Racsmány Ferencné özv. do­hánykisárus, VI. Áradi-u. 20. 122-523 Raátz Béláné magánzó, IV. Váci- u. 68. 184-585 Rác Artur müsz.éselektroanyagok rakt., V. Váci-út 18., bejárat Sziget­ntca 113-318 Ráez Adolf dr. orvos, XTV. Tábor- nok-u. 20. 296-479 Ráez András kőművesmester. Vll. István-Út 41/43. 228-243 Ráez András Kálmán m. kir. postafelügyelő, X. Harmat-u. 12. 348-779 Ráez Ármin és társa mfisz. fal., VI. ó-u. 7. 118-698 125-011 Ráez Arthur dr., VI. Bajza-u. 56. 111-896 Ráez Dezső hites könyvvizsgáló, Bpest szfőv. gázmüveinek lőfel- ügy., n. Zárda-u. 34. 167-011 Ráez Dezső máv. felügy., XIV. Thököly-út 114/a. 299-943 Ráez Dezsöné Jelmezkölcsönző, VH. Wesselényi-u. 17. 223-811 Ráez Elemér kőtőnzeme és kötött- szövöttáru üzlete, IV. Kecskeméti- u. 6. 384-572 Lakása, V. Szent István-park 15. 292-049 Ráez Endre dr. ügyvéd, V. Pannonia-u. 44. 291-511 Ráez Ernő oki. mérnök, építőmes­ter,V.KreszQéza-n. 24. 0291-684 Ráez Ernő dr. kir. főügyészi helyettes, VI. Bajza-n. 47. 119-099 Ráez Ervinné, V. Személynök- u. 27. 118-820 Ráez Eszter angol és francia ruhaszalon, IV. Magyar-n. 8/10. ~ 181-597 Rácz-féle nyilv. joga elemi iskola, Lnstig Józsa igazg., VI. Vil­mos császár-út 31. 118-091 Ráez Ferenc fényező és mázoló üzeme, V. Tükör-n. 4. 117-458 Ráez Ferenc marosvásárhelyi, épí­tőmester. tőrvszéki hites szakértő, in. Lukács-n. 2. 157-327 Ráez Ferenc müsz. váll., a Sim- meringi, Brünn-Kőnigsfeld gépgyár Sharpies Aoticarbon és ßydamit üzem, V. Katona József-u. .28. 110-943

Next

/
Oldalképek
Tartalom