A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

Ünneplés alkalmakkor küldjön dísztáviratot. Pasovszky Parkettázó Kisiparosok Szövetkezete Parakovits Ferenc Hangya szöv. közp. ügyv ig.. hites könyv- vizsgáló, m. kir. állandó hites törv- széki könyvszakértő, IX. Lónyay­n. 46. 187-541 Paral Gyözőné özv. dohány kisárus, VII. 8zövetség-n. 25. 427-965 Paralla Borlska angol és francia nöirnha szalonja,TV. Türr István-u. 9. 187-625 Paramount fllmlorgalmi r.-t..vm.Rákóczi-ót59. 134-437 140-522 Parányi Ferenc dohánykisárus, Mágyásföld, Horthy Miklós-n. és Imre-ii. sarok, Tárcsázza először a #297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-17 Parasln vegy. laboratórium rovarirtószerek előállítására, Vajda és Róna. V. Pannonla-n. 6. 0123-054 Parassin József dr. orvos, IV. Molnár-u. 26. 184-421 Paraszkay Gyula dr. kir. törv- széki bíró, I. Attila-u. 55, 360-783 Parazita Irtó k.f.t., Vin. Rá­kóczi-út 25. 135-835 Parcellázási és Ingatlanfor­galmi k.f.t., VI. Teréz-krt 22. 126-822 Parcher Féllxné terjékfalvi, m. kir. követ özvegye, XIV. Nürnberg- u. 32. 296-674 Parcsaml Istvánná kávézója, és bifőzése, VI. Király-n. 54. 424-808 Parcsetlch Anna rákóczi szföv. felsőbb zeneiek, tanár, XI. Orlay- n. 4. 456-273 Párezer József, V. Báthory-u. 18. 127-003 Párezer Sándor vagyonőrző váll., Magyar magánfelügyeleti és örzöváll., V. Szent István-parb 10. 290-418 Párezer Tivadar dr. ügyvéd, V.Rndolf trónörökös-tér 6.120-951 Párdány Ede eégv., VI. Podma­niczky-n. 2. 129-218 Párdányl Emil dr. orvos, IV. Kaplony-u. 7. 183-750 Párdányl Rudolf képesített ker­tész, Budafok, Jókai-a. 31. 269-714 Pardavi Ferenc fuvaros, XIV. Kerepesi-út 68. 497-153 . Pardo tzsák szönyegkeresk., vn. Hársfa-u. 27. 220-894 Párdy Jenő takptári fótisztvlselö, n. Bimbó-ét 104. 152-995 Paréj László dr. Intézeti orvos, XI. Leiningen-út 13. 258-692 Parfüméria, szappan, illat­szer és borotvakészülék gyár r.-t., V. Légrády Károly n. 6. 291-583 Páris cipöfüzötlzem, túl. Schwartz Dávid, VM. Dob-u. 58. 222-733- Páris Emil gépészmérnök gépgyári képv.,VH. Hernád-u. 64. 220-876 Páris Emllné, VT. Andrássy-üt 91. ' „ 221-791 Páris Erzsi, XI. Kelenhegyi-út 12. 256-396 Parlss H. Elza festőmüvésznö, UI. Bécsi-Út 23- 353-888 Párizs Gyula lakástabaritó és eianozó váll. XI. Blcskei-n. 8. 259-013 Parisette htflgyfodrász szít Ion, túl. Qrátzer Ferenc és neje sz. Gessler Magda, TV. Párisi-n. 9. 189-782 Parisette kávéház r.-t., V ■ Vörösmarty-tér 4. 181-2.17 Páriái Fehérnemű szalon túl Weiáz Julia, IV. Párisi-u. 2. 184-000 Párisi Francesco budapesti fiókja' nemzetközi szállító, V. Fáik Miksám. 12. 0111-876 Párisi Nagy Áruház r—t. Köz pontja, VI. Andrássy-út 39. 225-060 225-896 225-889 225-045 Igazgatóság, VI. Paulay Ede-u. 56. 120-963 Goldberger S. G. vezérig, lakása, VI. Andrássy-út 6. 427-709 Nyáron, XII. Mátyás kirá1y-út 24. 365-317 Ffiszerosztály. IV. emelet, megren­delés felvétel. VL Andrássy-út 39. 224-647 Szőnyeg-, függöny-, gyermekkocsi osztály, II emelet 224-505 Méteráru és selyemosztály, földszint 424-747 Központi gyűjtő és csomagoló, 0424-747 Párisién Grill Étterem és Szórakozóhely r.-t., VI. Pan lay Ede-n. 35. Nyáron, ül. Felsö- margitsziget 118-809 120-905 Párlss, lásd Páriá. Párizs, láad Páris. Park-cukrászda, tnl. Madaras Károly, n. Olasz-fasor 13/16. 355-937 Park-klub, XTVóS‘efánia-át 34/36. 227-008 Park Otthon, (Ha nem felel a 310-751 hívandó) VI. Lendvay-n. 15. Alagsor 810-751 Földszint 110-751 1. emelet 126-172 H. emelet 326-172 Park-szálloda r.-t., vin. Baross-tér 10. #143-743 Kávéháza 133-081 Tekepályái _ 136-379 Park szanatórium, (Liget sza­natórium), VI. Aréna-út 84/b. #420-920 Párkány Amadeusné Özv. kelmefestő vegytisztító képv., V. Hollán-n. 12. 325-164 Párkány Frigyes dr. m. kir. kormány főtanácsos, ügy véd, V. Bécsi­и. 8. #186-890 Párkány Frigyesné dr.-né (Nyári áll.) XII. Szépkilátás-ót 3. 165-126 Párkány György magántisztv., n. Volkmann-u. 10. 364-028 Párkány János, az Első Magyar Ált. Biztositó Társaság tisztv., II. Zárda-u. 51. 367-684 Párkány Marcel dr. ügyvéd, VHL Népszinház-u. 17. 133-649 Párkány Sándor jn. kir. kor- mányfötan., a Hazai Á(t. Bizt. int. r.-t. vezérig., H. Zárda-n. 51. 367r356 Párkányi Aranka felsökeresk. isk. tanárnő, 1. Attila-u. 81. 160-822 Párkányi Norbert tanügyi fő­tanácsos, gimu. ig., VI. Szinyei Merse-a. 11. 117-450 Parker Herbert Zslgmond papirlemezgyári igazgató, V. Csáky- n. 4Q. 298-803 Parkett- és asztalosárugyár к. ü.t., xm. Palóc-u. 16. 291-785 Parkett és padlózási válla­lat, Miklós Dezső, VH. Darajanicb- u. 52. 0221-275 Parkettázó és fakereske­delmi r.-t. gyártelepe, V. Po- zsonyi-út 69/71. 290-687 Igazgatósága 292-698 Parkettázó Kisiparosok Szövetkezete, Vin. Vas-u. 3. 140-754 Parkettgyári Iroda és rak­tár Politzer és Oklejszky, V. Sze- mélynők-u. 25. 0119-314 Parkettmunkák vállalata, túl. Nagy Kálmánná özv. és Társa, vm. Kistemplom-n. 7. 0148-188 Parkváros r—t., a Budapest Szé­kesfővárosi Községi Takarékpénztár r.-t. kezelésében, V. Wurm-u. 3. 186-280 Parlag József r.-t. alig., II. Zsigmond király-útja 21. 157-994 Parlament garage, cégtulaj­donosok Zsillé Géza és István. V. Széchenyi-rkp. 8. 124-989 Parlament kávéház, tu). Hős pitium r.-t., V Vilmos császár-ót 24. 113-008 115-537 Parlament pensió, túl. 8zabó Jenöné, V. Zoltán-u. 6. 115-938 Párlat szerb, és kiadóhiv. Rásonyr Papp Gedeon főszerk., Vll Madách- Imre-tér 7. 227-298 Parlay Gyula m. kir. hadimüszaki törzskari százados, IV. Régiposta- u. 5. 182-108 Parlay Gyula ny. ezredes. Sas­halom, Bunyadi-u. 8. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Sashalom 2 Párnlczky Ede dr. min. tan., n Budakeszi-út 35/b. 164-086 Párnlczky Elemér ny. bank- •'fiók ig., II. Cirok-u. 3. 364-083 Parobek Antal cukorkakeresk,, TV. Károly birály-út 4. 189-617 Paróczay János oriszabó és szövetbereskedö, IV. Szemmelweis- n. 23. 389-003 Paróczay Józsefné, vn. Nefe- lejts-u. 24. 225-129 Parragh Endre dr., vm. Baross-u. 4. 337-552 Parragh Gynla m. kir. ezredes, II. Fö-n. 59. _ 353-472 Parragh Gynla dr. ny. min.taná­csos, IX. Boráros-tér 6. 139-046 Parragh Józsefné postadijnob, xm. Váei-ftt 159. 293-732 Parragh Sándor dr. ügyvéd, VI. Bulcsu-n. 19. 292-751 Parragl József postafötiszt, XT. Sasad-dülő 2113. hrsz. 457-072 Parravlclnl Marisa grófnő, II. Virágárok-u. 19. 164-285 Parrfk Vilmos müőtvösmester, XI. Bercsényi-u. 3. 259-172 Parti István hölgyfodrászmester, XII. Márvány-u. 44. 355-724 Parti Lajosné kozmetikus, XII. Böszörményi-út 44. 154-858 Parti Viktor, vn. Aréna út 80. 221- 259 Pártly Mihály Elemérné oki. balett- és tánctanárnő, vm. Szent- királyi-u. 6. 149-665 Pártos Alice dr., Bernáth Aurélné fizikotherápia szak­orvosa, V. Klotild-u. 10/a. 0114-985 Pártos Béla, az Intercontinentalé szállítmányozási és közlekedési r.-t. ig., v: Katona József-u. 24. 117-192 Pártos Béla óra- és ékszerkeresk., VI. Hegedűs 8ándor-u. 19. 222- 812 Pártos D. Dezső úriszabó, V. Szent István-krt 24. 311-536 Partos Dental-Depot, tnl Hel­ler Ernő, VH. Akácfa-n. 5. C225-408 Pártos Dezső posztó- és bélésáru- keresk., V. Bálvány-u. 3. 180-756 Nyáron, XII. Zugliget, Hnnyadlejtő 10808. hrsz. Friedmann-villa. 165-402 Pártos Ernőhé m. kir. posta fő­felügyelő özvegye, vn. Hernád- n. 5. ] 424-863 Pártos Erzsl'okl. zenetanár, XII. Böszörményi-út 3/b. 151*942 Pártos Erzsi színésznő, V. Fáik Miksa-u. 3. 329-874 Pártos és Társa feszmérögyár, Kispest, Üllöi-út 78. 146-859 Pártos Ferenc dr., V.Tfikőr-u. 4. 312-757 Pártos Ferene dr. ügyvéd, in. Szerzetes-n. 6. 150-928 Pártos Géza és Madarász György irodagépek váU., V. Vilmos császár­, út 72. 0120-977 Pártos Gusztáv burgonya-, élelmiszernagykeresk. és bízom. Iroda, IX. Lónyay-u. 46 383-063 IX. Nagyvásártelep 22. 337-481 Pártos Gyula dr. nőorvos, V. Hol­lán-n. 3. 110-224 Pártos Imre lisztkeresk., Kispest, Kazinczy-u. 6. 349-218 Pártos Imre oki. mérnők-épitömes- ter, IV. Károly birály -út 18. 180-092 Pártos Imre dr. ügyvéd, V. Kos­suth Lajos-tér 13/15. Irodája 0114-831 Lakása 312-760 Pártos István müasztalos, fa­ipari váll., Vili. Rökk Szllárd-u. 29. 137-520 Pártos Jenő cégv., V. Tátra­it. 41. 299-244 Pártos József, V. 8zalay-u. 5/a. 119-882 Pártos József posztókeresk., VII. Nagyatádi 8zabó-u. 2. 420-039 Pártos Károly mérlégkészitőmes- ter. Újpest, Szent István-tér 22. 295-173 Pártos Lajos, a Winter Hermann r.-t. cégvezetője, XII. Tárogató­út é/a. 365-896 Pártos Lajos műszerész, gép- és mérlegúzeme, Újpest, Apponyi Al- bert-n. 8. 295-054 Pártos László gyógyszerész la­kása, V. Zoltán-n. 16. 112-710 Pártos László textilárunagy- keresb., V. Sas-u. 6. 380-403 Lakása, V. Fáik Mibsa-u. 14. 329-351 Pártos Pál női febérnemükészitő, Ul. Lajos-u. 102/a. 362-237 Pártos Szilárd dr. főszerk., n. Zárda-u. 20. 157-604 Pártos Viktor dr. gyermekorvos, Pestszenterzsébet. Lord Rothermere­u. 10. 347-930 Pártos Zsigmond, az Égisz r.-t. ig., V. Szemere-u. 21. 115-047 Pártos Zsigmond máv. főfel. öz­vegye, 1 Alagút-u. 1. 160-841 Pártos Zsigmond szőnyeg- és pokrócnagykeresk.. V Bálvánv-u. 10. 110-425 114-047 Lakása, V. Gróf Klebelsberg-a. 8. 115-824 Pártosné dr.-né Kátai Hedda, II. Arvácska-n. 10. 167-470 Partridge C. Richard kapitány, fjmerikai katonai attaché, m. Afonya-u. 3. 153-820 Párvy László, a.Szent István tár­sulat igazg., IX. Üllöi-út 55. 143-904 Pasaréti Ferences-rendház főnöksége és-helyi lelkészsége, lásd Plébániahivatalok. Pascal Uvegtechnlka, cégtui. Vince Tivadar, IV. Mnzeum-krt 21. 0385-594 Paschek Károly lakása, XIV. Osziány-u. 1. 496-662 Paschka és Társa redőny- és kályhagyár, V. Mária Valéria-n. 10. 182-041 Paschka Lajosné őzy. cégtnl lakása, V, Nádor-n. 31/33. 124-641 Paschkesz Ignác lakása, VH. Ki- rály-u. 13. 427-660 Paschkesz Ignác és Társa nyakkendőgyár, VI. Anker-köz 2. 226-808 Pásint Ödön magyarzsákodi, min. elnökégi min. o. tan., Vin. Baross- u. 28. 130-449 Páskándy János dr. belügymin. o. tan., II Batthyány-n. 59. 355-383 Paskay Bernát ny. postamüsz. főigazgató lakása, II. Lővőház-n. 32. 353-183 Paskó Laura postadijnok, V. Hon­véd-n. 40. 327-465 Paskovits Samu szűcs és szőrme- áruüzlete, VI. Andrássy-út 27. 425-983 Pasknsz Mórle keresk., XIV. Ajtós! Dürer-sor 9. 424-568 Pasknsz Zoltán dr. ügyvéd. V. Vigszinház-u. 6. 0114-353 Pasovszky nővérek, tnl. Pa- sovszky Margit és Pasovszky Mária, babajavitó- és próbababaüzem, Vn. Erzsébet-krt 34. 222-421 353 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom