A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - A

Anders Váltson rádióengedélyt. 41táv, lásd Altai. Altenbach Ferenc, Yarta Ház accumulator- és villamos-ipar. VI. ó-u. 41. 117-195 118-011 Altenburger Gyula dr. egyet. c. uvilv rendes tanár, Vili. Ullöi­út í. 139-153 Altenburger János dr., XII. Széher-út 23. 165-830 Altenstein Frigyes gépészmér­nök. volt Ganz gyári üzemi éskoltá- szati ie.. Y. Fáik Miksa-u. 8. 116-922 Altenstein Károly gépészmér­nök, Y P.ozsonyi-út 16. 128-216 Alter Mór vonalozó intézete és üzleti könyvek gyára, Vll. Hársfa­u. 40. 221-653 Alth, lásd Alt nevek után. Altlechner Károly vésnök, dom- bormünyomda és ruggyanta-bélyeg- zöüzem, IV. Régiposta-u. 11. 386-369 Altman Ferenc dr. ügyvéd, V , Rothermere-u. 2. 124-936 Altman Julia dr. (érj. Földes Ti vadamé fogorvos, YI. Teréz-krt 6. 224- 213 Altman Márta dr. gyermek- orvos, Y. Pannonia-u. 30. 292-491 Altmann Andor, a bnesti kir. törvsz. hites holland tolmácsa. III. Lelkész-u. 2S. 355-957 Altmann Andor dr. ngwéd, V Holtán u. 30. 119-442 Altmann Antal sütőmester, vm. Bérkoesis-u. 25/a. 337-402 Altmann Dezső festékkeresk., Vn. Elemér-u. 83. 427-003 Altmann Gyula ny. min. tan.. XI. Vincellér-n 43. 259-758 Altmann Imre sütőmester, XI. Kelenföldi-út 33. 457-631 Altmann István magánzó, vm. Vig-u. 20. 137-502 Altmann István dr. ügyvéd, VI. Lázár-u. 5. 110-321 Altmann Jenő dr. orvos. Rendel 12—8-ig, vn. Erzsébet-krt 2. 225- 866 Altmann József burgonya-, hagy­ma- és zőldségnagykeresk., IX. Élel­miszer nagyvásártelep. 132-591 Altmann Lipót dr. orvos, II. Zsigmond király-útja 7. 151-069 Altmann Lőrinené dr.-né özv., IV. Petőfi Bándor-n. 7. 182-134 Altmann Magda kozmetikai in­tézete, V Katona József-u. 39. 0120-994 Altmann Mór villanycnkrászda, vi. Kiiály-u. 82. 220-963 Altmann Ottó cipögyári képv.,V Katona József-u. 39. 120-994 Altmann Rezső r.-t. igazgató, V Légrády Károly-u. 36. 299-362 AltmannRezső selyem-, szövet-, vászon- és divatáruberesk., V Vil­mos császár-út 40. 110-430 Altmann Rudolfné,Luxus fehér nemű és divatipari cikkek gyártása, V. Csáky-u. 68. 493-358 Altmayer Istvánné filmfoto- üzem, laboratórium. VIII. Rökk Szi lárd-u. 11. 130-805 Altmayer József cimfestő, vn. Király-u. 29. 426-408 Altoray Szaniszló, dl. Kévé­it. 53 362-545 Altorjai Ede, XI. Fehérvári­ét 88/a. 256-647 Altorjal Gyula kor.dély fuvarozó váll., XI. 8omogyi-út 22.' 256-074 Altorjal Lóránt dr. pü. szám­tiszt, v Bas-u. 20/22. 310-633 Altorjay Jenő m. kir. őrnagy, n Fény-u. 15. 351-614 Altorjay Sándor dr. al-torjai, ny. r. k. jogtanár, ügyvéd, IV. Eskü-tér 7. Í84-687 Altschüler E. haj- és fodrászati cikk nagykeresk., parókaspecialista, VII. Csányi-u. 12. 228-474 Altstädter Andor szücsmester, vm. Ér-u. 2. 142-659 Altstädter Béláné kormányfő- tan. özvegve, XIV. Columbus- u. 09/b. 497-742 Altstädter István dr. ügyvéd, V Szent Istvün-krt 20. 325-151 Altstädter Izidor dr. orvos, Vili. 8tábly-u. 15. 131-327 Altstädter László dr. belgyó­gyászain. Stáhly-u. 15.0131-327 Altstock S. Sándorné özv. női kalapszalon. V. Visegrádi-u. 3. 316-089 Aluminiumérc bánya és ipar r.-t. (Bauxit Ipar r.-t.) V Kossuth Lajos-tér 18 #129-426 Alváry Ilona hölgyfodrász sza­lonja, VI. Andrássy-út 53. 425-827 Alvinczy Miklós m. kir. posta­főtiszt és Alvinczy Miklósné m. kir. postamester Budapest 19., XI. Horthy Miklós-út 112. 268-082 Alvinczy Miklósné ny. postafö- felügy. özvegye, Rákosliget, II- utca 14. Tárcsázza először a *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 33 Alvinczy Roland dr. m. kir rendörtan., VI. Rózsa-u. 63. 222-840 Aly Abbas perzsaszönyegkeresk., IX. Liliom-u. 21. 137-219 Amar Reneé dr. elme- és ideg orvos, I. Attila-u. 81. 161-277 Amar Rezső hites könyvvizsgáló, VI. Aradi-u. 66. 316-126 Amatenr kinő service, túl. Ehrenthal Zoltán és Bellschein Antal, vm. Rákóczi-út 23. 0143-399 Amazon ruházati vállalat r.-t., VI. Vilmos császár-út 15/a. 123-379 Amberg József iparművész, VI Kazár-u 12. 426-107 Ambra vegyészeti labora­tórium, túl. Nágel Miklós, Vn. Dembinszky-u. 29. 220-511 Ambró István adamóczi, XII. 8zamos-u. 5. 155-468 Ambró László dr. adamóczi, a Győri Textilmüvek r.-t. ig., n. Hunyadi János-út 11. 351-681 Ambrovlts László faáru és fa­megmunkáló üzeme, VII. Jobbágy­it- ii- 424-276 Ambrózy Ágoston sédeni, XI. Budafoki-út 17. 256-167 Ambrózy Arnoldzsédenyi.vezér- kari százados, XI. Horthy Miklós­út 86. 468-377 Ambrózy Árpád dr. m kir. tábornok-hádbiró, I. Krisztina- krt 155/157. 166-818 Ambrózy Béla, a Zeneművészeti Főiskola tanára,VI. Dessewffy-u. 43. 0127-835 Ambrózy Béla dr. ügyvéd, Vili. Bérkocsis-u. 16. 139-443 Ambrózy Ferenc dr. sédeni, legfőbb állami számvevőszéki titkár. XII. Maros-n. 23/25. 358-138 Ambrózy Gusztáv dr., XI. Szent Imre herceg-útja 10. 269-030 Ambrózy György sédeni, VI Aréna-út 96. 128-114 Ambrózy Györgyné sédeni, sz Lónyay Pálma grófnő uradalmainak budapesti irodája, IX. Tóth Kál­mán-u. 8/10. 143-409 Apibrózy Gyula gróf, a Magyar Általános Hitelbank tisztv., n. Csa- logány-u. 21. 351-995 Ambrózy Gyulánény tábornok özvegye, XII. Gömbös Gyula-út 7/a 166-896 Ambrózy Kálmán dr. szfőv tanácsjegyző, VIII Tisza Kálmán­tér 7. 140-191 Ambrózy Lajos gróf ny. rend­kívüli követ és meghatalmazott mi niszter, II. Donáti-n. 16. 155-614 Ambrózy Sándor szobrászmű­vész, V. Bálvány-u. 13. 113-828 Ambrus Béla burgonya-, zöldség­es gyümölcsnagykeresk., XI. Verpe- léti-út 14. 268-065 Ambrus Béla vitéz, özvegye, dohánykisárus, VII. Klanzál-u. 3. 424-725 Ambrus Dezső, vm. Beniczky- u. 3/5. 137—556 Ambrus Endre husi páros. Pest­újhely. Kálvin-u. 4. 499-683 Ambrus Ervin cégv., I. Attila- u. 35. 160-758 Ambrus Ferencné min. taná­csos özvegye,VI. Bzinyei Vlerse-u. 14. 325-050 Ambrus György, az Egarcsehi köszénbánya és Portlandeementgyár r.-t. alig., V. Hollán-u. 15. 119-202 Ambrus István női divatszalon, V. Dorottya-u. 9. 386-756 Ambrus József vendéglős, TX Ráday-u. 23. 384-160 Ambrus József dr. (kaposvári) ügyvéd, V. Rothermere-u. 12. 123-745 Ambrus Károlyné özv. ma­gánzó, V Rudolf trónörökös-tér 4/b. 125-152 Ambrus Lajos kárpitos és díszítő- mester, I Lógodi-u. 35. 161-218 Ambrus László, n. Margit- krt 51/53. 353-684 Ambrus László oki. mérnök épi tésl és légszigetelési váll., VI Jókai-u. 28. l20-864 Ambrus Loránd, a Futura r.-t. tisztv., II. Kapás-u. 50. 355-416 Ambrus Marcel oki. gépészmér­nök Lombik laboratóriumfelszerelési váll., n. Orsó-n. 14/16. 164-800 Ambrus Márton építési vállalata és ingatlanközvetítő irodája, Pest- szenterzsébet, Jókai Mór-u. 103. 147-638 Ambrus MIbályné özv. papir- keresk., VII Garay-tér 17.227-800 Ambrus nőidivatszalon, IV. Párisi-u. 1 181-224 Ambrus Pál dr. ügyvéd, V Bá­thory-n. 20. 113-432 113-093 Ambrus Rózsa, a Rosette női- divatszalon túl., IV. Váci n. 9. 183-160 Ambrus S. úri szabósága, IV. Vörös- marty-tér 2. 187-101 Ambrus Sándor Bazilika gyógy­szertára, V Bálvány-u. 9. 0113-847 Lakása, V Bálvány-u. 19. 110-629 Ambrus Sándor dr. ügyvéd (özv dr Politzer Gy.-né) VI Teréz-krt 41 0129-037 Ambrus Teri fényképészeti nlü- terme, IV. Kossnth Lajos-u. 6. 380-495 Ambrus Tibor m. kir. kormány- tanácsos, XI. Horthy Miklós-út 47 256-175 Ambruss Gyuláné dr.-né özv., n. Margit-krt 29. 152-671 Amelin Viktorné báróné özv. dohánykisárus, VIII. Rákóczi­út i 132-742 AmericanExpresso, tnl. Hullai Imre, IV. Petőfi 8ándor-u. 1. 0380-573 American Express Company Inc. Freight-correspondent szállítá­si levelezője Eisler Aladár nem­zetközi szállítmányozó, V József nádor-tér 9. 0183-362 Amerlcol olaj- és vegyipar, túl. Bauer Miklós és Társai b. t., VI. Lovag-u. 10. 0123-815 Amerikai autóalkatrész be­hozatal, Brown és Szúnyog, vi. Jókai-u. 26 O#129-486 Amerikai Divatfüzök, túl, Vincze Ottóné, TV. Régiposta-u. 19. 0188-022 Amerikai Divatház, Székely és Liebschitz, IV. Calviu-tér 2. 0184-755 Amerikai Egyesült Államok: (United States of America) Követsége, Fökonzulátusa, Kereskedelmi attache hivatala, V Szabadság-tér 12 #129-510 Katonai attaché hivatala, V.Vörös- marty-tér 5. 187-547 AMERIKAI CIPŐ­ÜZLET V. Dorottya-u. 9. 183-744 Amerikai és Kontinentális olajok, ásványolaj ké­résit., Steinbach Pál.'v Pliönix­«-7. 0110-204 Amerikai olajimport r.-t., IV. Városház-u. 8. 189-376 Amerikai rendszerű Iroda­bútor Ipari és Kereske­delmi k.f.t., Vili. Tavaszmező­it- e. 0137-962 Irodabútor gvár. VIII. Magdolná­it. 6,'a. 143-932 Amerikai sokszorosító iroda, túl Fischer I., V. Légrádv Károly-u. 9. 291-467 Amiea ecetipari r.-t., XIII. Sze­gedi-út 26. 291-077 Amidzsics Miklósné vendéglős, Vll Rottenbiller-u. 5/b. 424-012 Amigó József szfőv. számtan., VII. Dohány-U. 46. 423-647 Amizoni Károly által alapí­tott Orsz. magy nőnevelő intézet, XIV. Amerikai-út 96 297-412 Ammer Ágoston dohánykisárus és papirkeresk . VI Izabella-u 45. 221-473 Ammer vendéglő, túl. Ádám József vendéglős, XI. Kelenföldi­út 52. 259-969 Amneris kötöttáruüzem, Reicbenfeld és tsa, V. Arany János- u 15 111-662 Ámon Ernő, V. Szabadság-tér 2. 315-078 Ámon Imre dr. kir. járásbiró, Rákosszentmihály, Sándor u 87. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 33 Ámon Károly, a Pénzintézeti Köz­pont ig., XI. Edömér-n 2. 259-026 Ámon Károly dr. ügyvéd, vm József-krt 37/39 134-097 Ámon Rezső átépítési-csatorna és betonépitési váll.. Vili Fntó-u. 10. 130-385 Ampelológiai intézet m. kir., szőlő és borgazd. közp. kíséri, ál­lomás, II Herman Ottó-út 15 0153-850 Ampla ipari és kereskedel­mi k.f.t. (Valvoline Oil Company) V Arany János-n. 12. 125-778 Amrad rádiólaboratorinm és alkatrészgyár, Hidy és Társa, VI Lehel-n. 14 0499-298 Amster Géza órás és ékszerész, vm. Népszinház-u. 47. 149-749 Amszel Simon fűszer- és gyarmat- árukeresk., VII. Akácfa-u. 56. 228-092 Anatómiai intézet, lásd Egye­tem. Ancel Henrik, VTO. József-krt 67. 144-358 Ancsel József géptisztitórongyok és nj textilhulladék keresk., VI. Ó­u. ii. 125-710 Lakása, XIV. Thökőly-üt 162. 299-674 Anezenberger Mihály áll. vas­gyári müsz. főtan., Vili Beniczky- u. 3/5. 136-038 Anda Géza szfőv. isk. ig., XII. Menkina János-u. 8/a. 157-968 Andaházi-Kasnya Géza dr., Mátyásföld. Géza-u. 14. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 28 Andaházy Béláné özv., Rákos­szentmihály, Tisza István-u. 10. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihályl-44 Andaházy Jenő ny. áll. honv. ezredes. IX. Üliői-út 55. 145-189 Andaí Béláné, Metro Goldwyn- Mayer tisztviselő, VII. Sip-u. 6. 223-726 Andai Edéné, H. Toldy Ferenc- u. 60/a 153-280 Andai János tűzifa-, szén- és kox- nagykeíesk., XIII. Tahi-u. Északi teher p ! u. 498-372 Andai Pál máv. mérnök, XII. Vá- rosmajor-u. 33. 157-969 Andel Ferencné özv., II. Mária-tér 2. 157-794 Anderlik Előd dr. egyet, tanár, XI. KökörcSin-n. 14. 456-353 Anders Ottó nyugágy- és kerti- butorkerésk., VII. Rottenbiller- u. 15. . 426-205 9 Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom