A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - A

II kapcsolási szám O-ús számjegyeit is tárcsázni Kell. Accumulator készítés ADLER írógépek «!» ^ vezérképviselete vass Janos __________IV., Irányi-utca 4. szám.__________ 18 3-628 A A. A. A. Az alapos ablak-, lakás- tisztító és poloskairtó váll., Falezer Aranka, VI. Székely Bertalan-u 2fi 111-607 A. A. A. Az Assandy-féle Anya­nyelv (Sermo Fatrius) Nemzetközi Fordítói Munkaszervezet, túl..Glas ner Miksa, IV. Kossuth Lajos-n. ló. 0386-617 A. B. C. központi áruhitel* iroda, igazgatója Herényi Jenő, IV. Bécsi-u. 1. 0180695 0180696 A Bábel Nyelvtanfolyamok és Fordító Iroda, vez. Bódiss Elemér dr., VI. Király-u. 60. 0224-908 A Berlitz iskolák nemzet­közi r.-t. magyarországi fiókinté­zete, IV. Vörösmarty-tér 2. 187-469 A Börszakma, felelős szerkesztő és kiadó Tálos Géza, VI. Vijmos császár-út 19/b. 121-054 AEG Unió magyar villamos- sági r.-t. Központja, V. Rudolf trónörökös-tér 5. ’ #111-252 Gyártelep, XIII. Tüzér-u. 19. #299-020 A földbirtokrendezés pénz­ügyi lebonyolítására ala- kult szövetkezet. Délután 2-től reggel 8-ig, vasár- és ünnepnap 126-868 hivandó, V. Géza-u. 2. 124-040 126-868 A — Főnök Lapja — szerit, és kiadóhiv., V Pozsonyi-út 12. 0114-393 A Hites Könyvvizsgáló, a Magyar Hites Könyvvizsgálók Egyesületének hivatalos lapja, V. Akadémia-u. 16. 0117-333 A Kisgazda szerk. és kiadóhiv., VIII. Rökb 8zilárd-n. 31. 0131-400 A Magyar Bánya- és Kohó- vállalatok Egyesülete, V. Akadémia-u. 1. 113-406 A Magyar Gyümölcs szerk. és kiadóhiv., V. Vilmos császár-út 76. 124-563 A Mai Nap szerk. és kiadóhiv., V. Vilmos császár-út 34. 126-840 110-473 A Műszaki Világ szerk., VUI. József-krt 63. 0131-373 A Nép politikai hetilap kiadóhiv. vm. Rákóczi-út 15. 136-033 A rend könyvei. Modern rendtar­tási és háztartástechnikai könyvek. Kiadóhivatal, VI. Andrássy-út 35. 0111-061 Szerkesztőség, Kirschner Oszkár,VII. Nagyatádi 8zabó-u. 42/44. 0137-977 A Sajtó szerk. és kiadóhiv., VI. Mozsár-u. 9. 125-560 A Szív szerk. és kiadóhiv., Vili. Mária-u. 23. 135-233 P. Polónyi Ferenc 8. J. szerkesztő, 137-188 A Társaság szerk. és kiadóhiv., XI. Horthy Miklós-út 1. 268-282 A Tőke Kiadóvállalata K.f.t., VI. Vilmos császár-út 17. 123-274 A Vám szerk. es kiadóhiv., VII. Madách Imre-út 1. 0423-509 Aáron Oktáv erdötanácsos, XI. Tétényi-út 37. 457-502 Aba Lehel Idősb.vasnti főfelügy., n. Bólyai-u. 16. 356-556 Aba-Novák Vilmos festőművész, tanár, n. Ilona-u. 75. 155-825 Abádiné sz. Valaczkay Mária in­gatlan közvetítő, VI. 8ziv-u. 39/a. 125-701 Abaffy Ferenc dr. abafalvai és felsőlehotai és Abaffy Edmundnó, n. liánchid-u. 6. 157-624 Abaffy Miklós dr. abafalvai és felsőlehotai, IV. Egyetem-u. 1 188-755 Abaffy Sándor abafalvai ésfelsö- lehotai, V. Szabadság-tér 2. 128-638 Abaffy Zsigmond oki. gépész- mérnök, törvszéki hites szakértő, III. Doberdó-út 45. 163-001 Abaf György -dr. orvos, VIII. József-krt 28. 130-100 Abai János fűszer-, gyarmatáru- keresk., VII. Damjanich-u. 23. 221-300 Abarbanell Ede, Újpest, Nádor- u. 29. 495-090 Abarbanell Károly, VUI Rá­kóczi-út 29. 144-912 Abasárl Rudolf nemzetközi szál- litm. váll., V. Árpád-u. 6. 123-773 Abbázia bőröndház, tol.Gyepes Béla, VI. Teréz-krt 10. 224:502 Abbázia kávébáz, túl. ábbázia kávebáz r.-t., VI. Mussolini-tér 2. 425-971 425-564 425-351 425-131 Abbázia pensió, tni. Schatz Irma, IV. tiécsi-u. 3. 183-459 Abbázia virágüzlet, túl. Lajda Róza. Újpest, Arpád-út 71. 494-745 Abdái Ottó postaföfelney., Csillag­hegy, Nefelejts-u. 33 363*552 Abdln SUlejman fűszer- és cse­mege keresk., I. Attila-u. 77/79. 160-743 Abel Bódog igazgató, VUI. Rá­kóczi-út 7. 136-408 Abel-Gyagyovszky Ernő és Wally, I Ostrom-u. 17. 151-290 Ábel Gyula ny. vasgyári ig„ n. Kükülló-u. 12. 164-631 Ábel Miksa divatáruháza. VII Rákóczi-út 4 427-593 Lakása. 427-368 Ábel pékipari berendezési váll., túl. Abel Károly, Vn. Hársfa­it. 25. 222-254 Abeles és Félix ócskavas-, íém- és vasáru keresk., túl. Abeles Róbert és Félix László, IX. 8oroksári-út 36. 131-854 Abeles Frigyes és Abeles Sándor vas-, fém- és gépkeresk., XIII. Váci­út 88. 290-924 Telepe, Xm. Váci-út 88. 290*923 Abeles Gina magánzó, V. Fáik Miksa-n. 4. 118-419 Abeles Róbert, V. Szent István- park 2. 293-140 Abeles Sándor lakása, V. Szent István-park 25. 298-254 Abelesz Gábor malomképv., VI, Andrássy-út 11. 427-378 Abelesz Miksáné szül. Kufferl Szerén. VI. Vilmos császár-út 39. 116-757 Abelsberg Jenő, V. Báthori- u. io. 0124-484 Abelsberg Simon és Testvére textilfigynök, V. Wekerle Sándor­ig 9. 121-194 Abend ésSzittner üveg-, porcel­lán- és képkeretkeresk.. IV. Irányi­u lő. 383-190 Ablak-és vasredönykészitők és karbantartók, Beck György oki gépészmérnök és társai, VI. Szondy-u. 80. 0123-297 Ablis S.. V. Atkotmány-u. 31. 116-632 Ablonczy Ernő vitéz,okl.vegyész- mérnök, Vitézi kertváros, XIV. Siménfalvy-u. 4. 499-696 Ablonczy Pál építő- és mlilakatos- mester, vasszerkezeti üzeme, XIV. Hermina-út 29. 499-668 Abonyl Artúr műszaki keresk., V Fáik Miksa-u.30. 110-693 121-711 Abonyi Béla O.T.I. irodafötiszt, X. Pongrácz-telep G.I.ép. 348-796 Abonyi Géza sütömester, Rákos­palota, 8zentmihályi-út 12. 294-172 Abonyi Gyula fűszer- és csemege keresk., II. Fő-u. 79. 166-754 Abonyi István, tv. Deák Ferenc- u 17 181-294 Abonyi István, az Elliott Addres­sing Machine Co. képv., VII. Damja- nich-u. 38. 420-171 Abonyi Jenő bélyegkeresk.. a Tu­rul albumok kiadója, IV. Váci-u. 45. 386-336 Abonyi Julia magántisztv., XII. Gömbös Gyula-út 35. 351-495 Abonyi Kálmán Ali lot müsz auyagkeresk., VI. Király-u. 108. 420-996 Abonyi Lajos dr. m. kir. állatorvos, volt egyet, afijunktns, XI. Breznó-út 7/b. 257-020 Abonyi László dr. ügyvéd, VI. Király-u. 102. 221-852 Abonyi Magda női ruhaszalonja, VI. Mussolini-tér 3. 225-924 Abonyi Mihály oki. gordonka­művész, operaházi tag. Vili Pál- u. 2 141-298 Abonyi nagykávéház és ét­terem, túl. Glück Arturné, XIV. Aréna-út 19. 227-820 Abonyi Ödön, VI. Benczur-u. 47. 422-958 Abonyi sporttelep, tűi. Rosen­berg Miksa. XIV Abonyi-u. 3. 226-243 Abonyi Tibor nriszabó. V. Lég- rády Károly-u. 27. 493-865 Abonyi Tibor dr. szfőv. tanács- jegyző. VI. Benczilr-u. 2. 420-014 Abonyi Tivadar, XII. Fery Osz- kár-n. 55. 166-639 Abonyi Viktorné lakása, XIV. Szent Domonkos-u. 9. 427-501 Abos Brúnó oki. építészmérnök, oki. iparművész, kép. építőmester, n. Veronika-u. 4 167-041 Abos Tivadar lakása, II Pasa réti-út 7. 153-614 Ábrahám AJbertné fa- és szén- keresk,,XlV. Angol-u. 27. 497-157 Ábrahám Alfréd, V. Vilmos császár-út 42. 329-859 Ábrahám Antónia magánzó, vm. Rákóczi-út 13. 144-645 Ábrahám Dezső P. dr. ügyvéd. V. Vécsey-u. 5. 122-047 Ábrahám Gizella szfőv. r. ta­nítónő, III. Alsó-Zöldmáli-út 17. 353-858 Ábrahám Imre gabonakeresk . V. 8ziget-u. 38. 316-571 Ábrahám István Szaglói gyü- mölcsház túl.,XIV. Nagy Lajos király­álja 140. 299-835 Ábrahám Izsó ágytoll- és pehely- keresk. és higiénikus ágytollgöz- tisztitó üzeme, VII. Thököly-út 17. 428-626 Ábrahám József, a Bagó M. és fia utóda könyvnyomdacég társtul. (Sugár J.) II Pő-n. 42. 355-854 Ábrahám József fuvarozóvá»., Budafok, Kossuth Lajos-u. 55. 269-963 Ábrabám Károly bádogos és sze­relő, XII. Pilsndski-út 25. 367-401 Ábrahám Károly szfőv. kórházi föfelügy.,IX. Bakáts-u. 6. 186-582 Ábrahám Lajos kötött- és szövőtt- árunagykeresk., tnl. özv. Ábrahám Lajosné.VÜ Garay-a.44. 228-008 Ábrahám Lajos vitéz, hentes­mester, IX. Mester-u. 10. 134-844 Ábrahám Mózes dr. ügyvéd, V Visegrádi-u. 9. 122-919 Ábrahám Oszkár és OberllInder Jenő szerszámgépkeresk . V. Váci- út 12. 118-823 Ábrahám Sándor drogéria, Hl. Bécsi-út 88. 162-854 Abrahamsobn Manó, a Pesti izr. hitk. fökántora, VH.Wesselényi­u. í. 226-042 Ábrái, lásd Ábray. Abramson Ede h. ig.. IX. Mester­и. í. 137-334 Ábrányi Aurél újságíró, n. Baj- vivó-u. 4. 153-869 Ábrányi Emil. VI. Teréz-krt 3. 225-311 Ábrányi Emiiné özv. ny. zene­művészeti főisk. tanár, XI. Gazdag- réti-út 1936. hisz 256-793 Ábrányi Ferenc bádogos és sze­relő, vm. József-n. 31. 132-571 Ábrányi 1. Gyula, az Angol-Ma­gyar Bank n.v. ig. gabona- és áru- bizom. üzlete, V. Nádor-u. 15. 111-839 Ábrányi Kornélné özv.lászló­falvi, l. Attila-u. 9. 360-448 Ábrányi Miklós sütöiparos, XI. Tétényi-ú; 72. 456-824 Ábrányi Sándorné özv. magánzó, V. Csáky-u. 3. 129-976 Ábrányi Tibor dr., IV. Károly király-út 10. 184-711 Ábrányi Zoltán dr. fogorvos, V. Wekerle Sándor-n. 3. 187-350 Ábrái Géza dr. ügyvéd, VI. 8zondy-u. 58. 0122-359 Ábray Zoltán legfőbb számvevő- széki ny. h. alelnök. VTU. József­krt 10/12. 138-011 Abrincsosi Bazaltbánya к. f.t., VH. Rákóczi-út 8/b. 223-664 Abrudbányay Zoltán dr. m. kir. rendőrtanácsos, XIV Almos- vezér-útja 90. 296-614 Abt Antal bornagykeresk. lakása, VI. Jókai-n. 6. 121-853 Borpincészete, Budafok, Sörház- u. 37. 469-742 Abt Károly apáti, a Ganz és társa r.-t. cégv., XI. Budaörsi-út 25. 268-672 Abt Margit apáti, XIV. Köszeg­u. 23. 499-706 Accord eiánozó, féregirtó és lakástakaritási váll., túl. Végh Lajos, EX. Üllői-út 23. 0186-591 Accumulátor- és autóvilla­mossági váll., Varta accnmu- lárorok, Kisörssy Aladár, IX. Lé­ny ay-u 7. 0183-361 Accumulator-gyár r.-t. Tudor­rendszer, XIII. Váci-út 137/139 O#292-309 Accumulator javítás, töltés és eladás, Bziklai és tsa, VII. Péterfy 8ándor-u. 9. 0424-532 Accumnlatorkészltés és javítás, Ergon egyetemes villamossági váll., túl. Bchön Gyula, vm. Rökk 8zilárd-u. 32. 0137-810 DEÁK MESSENGER KÖZPONTI r;“ „ 140-035 Irodája 1 pengő 140-056 i 1 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom