A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

Forma JóUiopio KANITZ, Vadász-u. 28 Tökéletesen fölszerelt. Irat-, rajz- és okmányfényképezés. FotoKőpiáK fehér aíapon. 123-643 FMDIU SS (HMM SS .IBIT iSBS Forma ^papirberesk., túl. Franki Ákos, VII. Vörösmarty-u. 7. 0428-571 FormágyI Dénes dr., XI. Nagy- szalonta-u. 2517/17.hrsz. 456-598 Fornérgyár lemez- és fűrész­üzem k.f.t.,Xin.RöppeDtyü-u.tJ2. Központi iroda 290-026 Üzemiroda 298-402 Éjjel is hívható 292-918 Fornér termelő r.-t. I. a., Újpest, Erzsébet-u. 62. 494-150 Fornét Ervin, V Báivány-u. 16. 127-623 Fornetné Zeyk Erzsébet bárónő, I. Attila-u. 95/99. 360-540 Fornhelm Ernő dr. ügyvéd. Új­pest, Istvánét 24. 494-142 Fornheim Pál fakeresk., Újpest, Gróf Károlyi-u. 4. 294-077 Fórai Izabella dr. orvos-fogor­vos, rx. Pipa-u. 6. 385-192 Forral Béla és IJherek Elmár szab. vizöblitökészülékek és műsz. cikkek keresk., VI. Andrássy út 28. 129-851 Forral Dezső malomig., IV. Mária Valéria-n. 1. 383-171 Forral Elemér dr. belgyógyász, v. belklin. tanársegéd lakása, VI. Vilmos császár-út 61. 119-014 Forral Ernőné dr.-né lakása, I. Döbrentei-n. 12. 158-354 Forral Imre lakása, V. Kaik Miksa­it. io. 119-098 Forral József fényképészeti mű­terem és filmfototechnikai labora­tóriuma, VII. Erzsébet-krt 40 42. 221-712 Forral József földbirtokos, VI. Teréz-krt 40/42. 113-914 Forral Leontine postadijnok. VI. ó-u. 39. 310-868 Forral Oszkár, a volt Magyar Alt. Takptár r.-t. ny. ig., XII. Város- major-u. 26/c. 355-816 Forral Ödön (Forrainé S. Ella) V. Arany János u. 27. 110-872 Forral Róbert lakása, VI. Teréz- krt 46. 128-692 Forral Sándor, VI. 0-u. 39. 114-067 Forral Sándor dr. ügyvéd, VI Liszt Ferenc-tér 5. 425-203 Forrainé Kováes Mária gyors­író- és gépiró szakiskolája, szak­iskola ig., XIII. Váct-út 159. 293-022 Forray György zeneszerző-kar­mester, VI. Jókai-tér 10. 127-440 Forray Irma Jullána, I. Miké u. 3. 360-796 Forray Iván zengővári, ny. áll. hnszárszázados, V Szent Istváo- park 36. 293-242 Forray Károly, XI. Bérc-u. 2. 457-507 Forray Oszkár, XI. Sasadi-út 165. 258-073 Forray Tibor fiiszer- és gyarmat árunagykeresk., V. Tátra u. 36. 290-233 Forray Tibor dr., I. Mikó-n. 3. 160-635 Forray, lásd Forrai. Forrelder József aranykoszorus mülakatosmester, IX. Dandár-u. 23 130-148 Forró Béla posta s.-ellenőr, VII. Hernád-u. 7. 428-259 Forró Endre dr. belgyógyász, közkórt)., adjunktus, V. Fáik Miksa­n. 7. 121-419 Forró Ferenc dr. ügyvéd, VU. Erzsébetért 9'11. 225-092 Forró József tűzifa-, szén- és épí­tési anyag nagy keresk. telepe. Új­pest, Gróf Károlyi-n. 17. 294-370 Forró József úri és női divat­áru kereskedő, IX. Üllői-út 41. 186-241 Lakása, Vffl. Üllői-út 36. 330-685 Forró Lajos dr., VI. Lövölde­tér 4. 221-049 Forró László, a Weiss Maufréd acél- és fémmüvei r.-t. fötisztviselője, IX. Angyal-n. 7/b. 131-629 Forró Llpótné özv.,V. Visegrádi­o. 4. 129-263 Forró Oszkárné özv.,1 Lógodi­u. 3. 160-870 Forró Pál dr. író, VI. Teréz-krt 34. 125-035 Forró Róbert m. kir. kormáDy- ■fötan., a Magy. Leszámítoló- ésPénz- váltóbank ny. ig., IV. Irányi-u. 21. 188-211 Nyáron, n.KeBelyü-út 3. 364-121 Forró Sándor, VII. István-út 9. 227-708 Forró Zsófia szfőv. tanítónő, XIV. Colombus-u. 12. 499-744 Forschner Antalné baromfike- resk., VII. Klauzál-téri vásárcsar­nok 61. sz. fülke 226-736 Forschner János pincegazdászati és műszaki kellékek lerakata, VI Teréz-krt 41. 111-610 Forsner Lajos épület- és gépla- lakatos mester, VI. Csengery-u. 59. 326-000 Forster Dezső báró, U Virág­árok io. 164-179 Forster György dr. országgyül. képv., XI.Fehérváriét 6. 259-343 Forster Gyuláné, szül. Kenessey Paula, ny. államtitkár özvegye, XI. Horthy Miklós-út 53. 256-815 Forster Gyuláné bárónéözv., n. Lánchid-u. 6. 153-243 Forster István (gyulakeszi) m. gazdasági felügy., VII. Rottenbiller­u. 62. . 425-787 Forster Istvánná keresk., IV Petőfi Báudor-n. 3. 188-569 Forster Jenővtakptán tisztv , V 8zent István-krt 9. 118-360 Forster Jenőné báröné, 1 Attila-u. 65/a-b. 160-493 Forster Kálmánná özv. tőid birtokos, TV. Semmehveis-u. 5. 382-133 Forster Károly dr. postafőigaz- gató lakása, XI. Szüret-u. 5/7. 258-155 Fort Sándor dr. föv. könyvtári főtiszt, X. Simor-u. 43. A. ép. 136-996 Forti János dr. m. kir. folyam­éi tengerbaj. r.-t. titkár, II. Fenyves­it. 2. 365-844 Fortuna kötő- és szövőgyár, túl. Blum Zsigmondné, VII. Dem hiuski-u. 4. 425-308 Fortuna m. kfr. osztály sors­jegy főárusftás, túl. König István, VI. Dalszinház-u. 1. 0426-521 Fortuna modern textilszövő­ipar, túl. Goldmann Alfréd, V. Légrády Károly-u. 12. 498-699 Fortuna mozgó, tol. Vita film­színház r.é., VII. Rákócziét 22. 0225-238 Fortuna nyomda, túl. Pakoss Ferenc, Soroksár-Ujt-elep. 347-901 Fortuna Petrólgázfőző, Rá­dió és Villamossági k.t.t., VI. Andrássy-út 33. 425-709 l erakata, tnl, Bor Dezső, VU. Rákó­cziét 40. 0424-653 Fortuna rum- és likörgyár r.-t.,VII. Nefelejts-n. 44. 425-370 Fortvlngel Antalné özv. fű­szer-, csemegekeresk., Csillaghegy, Szentendreiét 121. 163-409 Fórum cipőüzlet, túl. Fenyves Miksa, IV Kossuth Lajos-u. 17. 388-076 Fornm épltöanyagkeresk. váll., túl. Sugár Dénes és Singer Frigyes, XIV. Erzsébet királyné­éba 9. 297-357 Forum filmszínház, IV. Kossuth Lajos-u. 18. Jegyrendelés 189-548 189-707 Igazgatóság 188-528 Forum kötöttárugyár, cégtul Csatári Ferenc és Társa, XIII. Frangepán-u. 15/17. 291-712 Fórum nyomda, túl. Váradi Béla, VI Aradi-n. 38. 0120-566 Forum pensio, túl. Fáik Erzsébet, VII. Károly királyét 21. 226-818 Forum szikvizgyár Vető Sándor cég, VII. Péterfy Sáudor-n 26 0225-402 Fóthl Kálmán, a Ma gyár Vasúti Forgalmi r.-t. ig., II. Margit- rkp 23. 358-380 Fóthy Cs Társa elektromosgyár, túl. Fóthy Gyula és Váncza József, Vili. Lndoviceum-u. 28. 0*138-919 Fóthy Gyula oki. gépészmérnök lakása, X. 8zapáry-u. 18. 138-258 Fóthy Lászlóné dr.-né, VI. Vilmos császár-út 31- 119-944 Fóti Ferenc posztónagykeresk. irodája, IV. Váci-u. 9. 187-519 Lakása, XI. Vércse-u. 21. 456-607 Fóti Ferenc ifj., a Goldberger Sám. F. és fiai r.-t. fötisztv., VI. Bajnok-u. í. 316-468 Fóti Imre gépészmérnök, vn. Károly királyét 19. 426-044 Fóti Imre dr. ügyvéd, V. Sziget i>. 4 6. 126-103 Fóti István ny. banktisztv., II. Veroniká-u. 4. 355-673 Fóti János r.-t. cégv., V. Váci­ét 6. 121-188 Fóti Zoltán, a Magyar Olasz Bank r.-t.. fötisztv. lakása, n. Margit- krt 58. 154-035 Fotó Anna fényképész, VI. Teréz- krt 17. 0126-350 Foto-Studió, túl. Kis Arnoldné.VTI. Erzsébet-krt 16. 222-502 Fotoamatör fényképészeti szaküzlet, túl. Deutsch Bertalan­ná, XI. Szent Gellért-tér 1. 468-563 Fotokóplamühely, túl. Kanitz István irat-, rajz- és okmánytény- képezés, V. Vadász-u. 28. 0123-643 Fotókóplamühely, túl. Rád Mik­lós iratrajz-fényképezés, VI. An- drássyét 52. 0*116-640 0116-455 Fotter Jenő fodrászmester, vm. Rákócziét 25. 131-379 Fowler John et Co vezérképv. Wolff Ernövégnél, XI. Horthy Mik­lósét 149/151. 0259-968 Fox film r.-t., VU. Rákócziét 9. 131-658 139-437 Foyta Jánosné özv., IH. Nagy- szombat-u. 4. 162-380 Foyta Mihály, VI. Andrássy-út 54. 114-236 Főfémjelzö és fémbeváltó hivatal, m. kir., V. 8zéchenyi-u. 2. 118-211 Föhereegi erdőőrilak, Pilis­boros jenő 163-370 Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetsége: Mefhosz., vm. József-krt 60. 0340-993 Főispán! hivatal (Pestvárme­gyei) lásd Pestvármegyei hivatalok. Főkémlö hivatal, m. kir., V. 8zéchenyi-u. 2. 119-073 Főkonznlátusok, lásd Külkép­viseletek. Földbirtokrendezés pénz­ügyi lebonyolítására ala­kult szövetkezet, lásd A föld­birtokrendezés pénzügyi lebonyolí­tására alakult szövetkezet. Földeák Elemér plissérozó, miihimző, plissésablon készítő, vn. Klauzál-u. 31. 426-852 Földeák Emil Párisi plissé- és himzőüzeme, IV. Kossuth Lajos­u. 17. 384-060 FOTÓKÓPIA Service, Wietz Clemens V . Nádor-u 17 ________310-718 Ady dr és Fischer dr. -----­hi tes tolmácsok irodájában FOTÓKÓPIÁT I Simon Irén fényképész készít. Az eredetivel teljesen azonos fehér alapú másolatok. | V.Alkotmány-u. 21.114-500 KUWGRAF dKMflmiHim oz/icm fénymásolás. Kunstädter Vilmos VIII., József-krt 7. 134-149 FOTÓKÓPIA FÉNYMÁSOLÁS FÉNYKÉPÉSZET GRAFOTYP MŰSZAKI NYOMDA •> HIBSKO GYULA. V.. Kádára 4. Tel.: 113-901 128

Next

/
Oldalképek
Tartalom