A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - V

Villamosiptir II MMes névsorba MiMfcíket. a nakn Ma WHalMal ii MiteMtl Tausig Imre 143-587 Téglásy Géza 134-235 Temesváry Sándor! 256-138 Tilli János j 365-978 Tonalit Rádió Elektrotechnikai és Vegyipari k.f.t. 144-489 Tornya Leó 121-323 Tóth István 338-781 Tóth József Ferdinánd 181-127 Tweraser Károly 349-441 Tvttmann Ferenc 187-113 Ujj Béla 130-417 Vágó Pál 456-441 Várnai Béla, VI. 8ziv-a. 26. 326-046 Vermes Zoltán 150-511 Vészi László elektrotechnikai és rádió k.f.t. 387-158 Villányi Béla 186-497 Vincze Imre 149-499 Viszlai Gyula 296-091 Vittek József, I. Krisztina-krt 85. 150-314 Vladár István 181-184 Volentlcs Gyíirgy 456-087 Vozáry Pál 118 255 Wachtel Emil 357-775 Walter József 119-547 Wéber János 144-205 Weszler Oszkár 111-020 Zannbaner Ferenc utóda 884-267 Zemler Vilmos 290-865 Zombori József hat. éng. villamos- berend. váll. Vili. Práter-u. 63 134-152 Zsák Béla 349-754 12. Villamossági cikkek, eszközök és felszerelések. Almásy Sándor, VII. Thflköly-üt 19. 140-208 Aschner György VI. Pod- manlczky u. 21. 117-803 Bach Antal 166-715 Back Testvérek, szerelési anyag nagy­kor. ,VI. Podmaniozky-u. 12. *121-783 Bányai István 136-037 Barta és társa, vi. Podmanlczky-u. 39. 114-949 Beck Márton 140-646 Beitler Zoltán 136-220 Binét Bernát, VII Király-u. 13. * 138-476 Bodó Károly, XI. Ibrahim-u. 7. 459-060 Breuer Búgó 114-094 Erzsébet kpti uj száma 220-830 **-" dános II]. Péterly >r-u. 34 131-519 >kl Zománcedény-, iru és Elekromos- r.-t. Iroda: Buda- VI. Andrássy-út 59. #110-019 la, II. Margit-krt 8. 164-: és Alfréd, VII. Thükőly­136-095 rula, IX. ÜUÖI-ütl. 380-019 igyü elektro rádió k.f.t. 126-416 ' <1 roly elektromos szerélésl és készülékek gyára *143-737 kpti uj száma *221-837 Vili. RUkk Szilárd- 32 137-010 Farkitsvölgyi-fóle villamos Ipari és gépgyár r.-t. *297-235 Fleisohmann Gyula 349 295 Füirchtgott és Tsa villany­8rierelcöi és rádiócikkek kpresk. VII. Dohány-u. 74. I 141-039 Gergely László 186-674 Gero Andor 111-682 Gerő Miksa, VI. Szondy-u. 13. 113-853 Gótü Károly, V. Visegrádl-u. 26. 299-202 140-823 112-172 pCiírönér Jenő Motorvédő , automatikus Judité II Hen- lo per u. 13 154-296 Gottlieb Andor Ißraf Testvérek Gutfreund Dezső, VI. Révay- u. 12. 128-186 Hanvay Victor 299-677 Helmich Dezső, villamos­sági és gépgyár. X. Ha- lom-u. 10/12 #148-447 Jankovtts Győző 384-308 Juhász Károly 290-164 Káldor Emil, villamossági és fémipari váll., IV. Eskü-út 6. 880-155 Tungsram eladási raktára, IV. Ferenc J.-rkp. 26. 183-762 Kemény Bernát 136-172 Kernáts Ferenc 189-612 Komor Henrik-féle fénytechnikai-, villamossági és műszaki vájl. k.f.t. 141-476 Korányi Zsigmond 140-185 Erzsébet kpti uj száma 222-818 Lakos Imre 141-370 Laub Lipót *121-639 Löwi Jenő 293-694 Marton Pál 389-116 Mayer Antal 387-080 Nuszbaum Géza 140-292 Oleum műszaki keresk. Bercsényi-u. 1. 269-010 Orbis áruforgalmi és villamossági r.-t. *113-723 Pál Imre és Tsa, VI. Teréz-krt 43/n. , 110-295 PÁLMAY FERENC vitéz, VI. Csen- gery-u. 51. 122-140 111-992 PINTÉR Sándor oki. gé­pészmérnök Gyárt: motor­védő automatákat, önmű­ködő indítókat és kapcsoló- tábla készülékeket VI Aréna- út 122. 292-999 Radó Bernát 121-553 Reich Géza 115-108 Reich Miklós 127-297 Uosenstein László 497-513 Schubert Sándor 118-519 Steiner Ákos emeltyűs kapcs. lem. bizt. olvadó betétek, öntöttvas szerel­vények VI. Rózsa u. 96. 118-740 Sxalay István részv. társ. V. Fáik Miksa-n. 2. #117-710 13. Villamossági erős* áramú gépek. AEG Unió-magyar villamossági r.-t. V. Rudolf trónörökös-tér 6. *111-279 Szalkay Lajos elektromos és mechan. készülékek gyá­ra, IX. Ernő-u. 7. 131-812 SxéRely I. Magyar gáz- Ízzé!ény r.-t. — Auerfény volt igazgatója, vegyészeti és műszaki cikkek nagy­kereskedő, VI. Felsőerdö- sor 7. 11S-11S Erzsébet kpti uj száma 421-121 Sziklai és Társa akkumu­látorok készítése, javítása, töltése minden célra. Pertrix és Luxler Gold szá­razelemek, VII. Péterly Sándor-n. B. 135-148 Teltsch Pál 128-911 Tihanyi Nándor 111-507 Utlmann Béla, II Margit-krt 7. 151-256 Uránia villamossági kereske dós cégtul Jávor István Rá kóczi-út 38 131-288 Villamos Anyagokat Árusító kft 135-304 Vincze Sándor István (Magyar V1S Művök) automatikus . és távkormányzásu motor- védő-, csillagháromszög-, olaj- és Iógkapo8olók, ö. vas elosztó berendezések. V. Gróf Vigyázó Ferenc u. 2. 122-543 Watt elektromotor, Xm. Botond-u. 7. 291-408 Weinstein Arnold 291-838 Aschner György VI. Pod- manlczky n. 21. 117-803 Beépíthető kismotorokat és villamos készülékeket gyártó kft. VIÍ. Holló-u. 13. 142-210 EgyesUIt gép- és lém&rngyá- rak r.-t., VI. Löportár­u. 9/11. #292-324 Elektróipar villamossági gépek eladási raktára javitótelep és szerelési váll. 123-882 Ergon egyetemes villamos­sági vállalat VIII. Rökk Szilárd-u. 32. 137-010 Erőátviteli és világítási r.-t. *128-619 Ganz és Társa villamossági, gép-, waggon- és hajógyár r.-t. *146-119 Gedeon János 133-436 Erzsébet kpti uj száma 421-987 GRÜNHUT ÁRPÁD £££KTRO-motor és villamossági vállalat Motor javítás, szerelés, vé­tel, eladás. VH. Wesse- lényl-u. 18 136-065 Hafós és Sxántó elektromos anyagok és készülékek váll. V. Szé- chenyl-rakpart 19. #126-710 Halmos Ernő 147-714 Knapp A. E. G. biz. Andrássy- út 19. AEG és más gyártmá­nyú vili. készülékeket raktá­ron tart és javit 124-119 Kollektor Szén- és Bronzkefe Üzem 137-676 Koller Izldorné Vm. Dobozl-u. 15. 131-337 Kovács István és Fodor József 348-620 Krámer Testvérek, VI. Szondy-u. 84. 118-226 CalCOS Imre villanymoto­rok raktárról garanciával, Klrály-u. 13. 141-870 Laub Elektromosgyár Csen- gery u. 47. *121-639 LÖwensteln Ignác, VI. Csengery-u. 45. 120-453 Magyar Brown Boveri művek, villa mosságl r.-t. *115-254 Monatli Lajos 297-646 Nagy Dezső, uj és használt elektromotorok eladása, vétele és kölcsönzése. V. Pannonla-u. 86. 292-584 Nagy Dezső, V.Pannonia-u. 36. 292-584 Őleár Fereno 184-629 8igma villamossági speciális transfor- mátor áram és feszültség reduktor üzem • • .135-156 Singer Károly, ELEKTROMOTOROK V. Pozsonyi-út 32. 293-583 Sólyom Lajos ifj. 862-769 Sxalay István részv. társ. V. Fáik Mlksa-u. 2. #117-710 Örvös Pál Király-u 73. Elektromos gépek javítása. Uj és Használt gépek rak­táron Motorszijtárcsák. 13.3-47» Erziébet kpti uj száma 221-846 SZÁLKÁI BÉLA, nagyfeszültségű vil­lamos készülékek, kapcsolók és kapcsolóberendezések gyártása. Tulfeszültséglevezetök, Újpest, Szent Gellért-u. 12. 294-835­Székely Miklós gépészmér­nök vili váll Egyenirányí­tók Elektromotorok Javí­tások III Árpád fejedelem útja 44 152-981i Szikra Pál, elektrotech. és,5 mechanikai üzem. IX. Mes- vá ter-n. 27. 132-607 *1 l60 Thomson elektromechanikai és prae-1 qlziós mechanikai váll., Újpest, , Arpád-út 2. 494-128 (> Upriinny és Hfiklas. Uj és használt elektromos gé­pek, Tekercselések, Szén­kefék, Kefetartók, Kollek­torok, Tekercselő és szige­telő anyagok, VI. Podma- niczky-u. 38. 113-059 118-079 Vincze Sándor István elektro- techn. váll. Szabályozók, automatikus és távkormány­zásu berendezések, V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 2. 122-543 „Watt" elektromotorgyár Dr. Toráa, XIII. Bo­tond-u. 7. 291-408 14. Villamossági erős­áramú gépek Javítása. AEG Unió Magyar Villamos- sági r.-t., V. Rudolf trón- - örökös-tér 5. *111-279 Baráth György 165-270 Barta Antal 165-826 Bartoss Emil, VII. Dob-u. 60. 135-063 Beépíthető kismotorokat és villamos- készülékeket gyártó k.f.t. VII. Holló-u. 13. 142-210 Böhm József 141-782 Erzsébet kpti ul száma 220-774 PALMAY FERENC vitéz, VI. Cseu- gery-u 51. 122-140 111-992 Reáuctorgyár. Balogh Ferenc, VI. Dévab-u. 20. 291-318 Rels Jenő 118-938 Rymorz Lajos. Václ-üt 60. Vétel. Csőre. Használt gépek. Tekercselések. 291-766 Schaub József és Gyiirloza György 129-340 Energia villamos­sági és karbantartó vállalat k.l.t. Elektro motorok javítása, kar­bantartása, vétele és el­adása. Brown Boveri motorok raktáron. SZÉHKEFEG TAR­TÁS! V. Honvéd-u. 18. 114-550 Ergon egyetemes villamos- sági vállalat, VIII Rökk Szilárd-u. 32. 187-010 Gedeon Jánost elektroinótor és javítás Nagyatádi Szabó­U. 83. 133-43« Erzsébet kpti uj száma 421-987 Qrtlnliut Árpád VII. Wesselónyi-u. 18. '136-065 Heksoh Ödön 128-309 Hoffmann Sándor villanymotor javítás és kölcsönaés, V. Tátra-u. 12/a. 188-t30 Horváth lotjo» 141185­;56

Next

/
Oldalképek
Tartalom