A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - T

i-AiTmV“’ olcsóbban táulratoThat összebeszélt nveloen. Torda Toldy Lóránt dr. orvos, szülész- nöorvos, XIV. Tkököly-út 91. 296-642 Toldy Olivér r.-t. lg., n. Retek- a. 16. 150-832 Toidy-ösz Gyula dr., I. Attilá­it. 75. 360-721 Toldy-Ösz Lajos dr. min. tan., I. Csabau. 7/o. 353-733 Toledo Acél r.-t. Toledo acélház, V. Visegrádi-u. 47/a. 292-401 Este és ha nem felel: Ügyvezető lakása, V. Visegrádi-n. 29. 0293-526 Toll nyersbőrkereskedelml k.f.t., V. Bálvány-u. 24. 113-902 Raktár: Vn. Rózsa-u. 40. 141-322 Tollár István jnáv. főintéző, Uj- peit, Kossutk-n. 43. 294-778 Tollár Lajos bádogos és szerelő, I. Attila-u. 67. 160-405 Tolléené dr.-né sz. Nagy Rózsi dr. gimnáziumi tanárnő, VI. Eötvös-u. 9. 114-973 Tollmár Károly kertészete, XIV. Thököly-út 136. • 497-128 Tolnai Béla oki. mérnök, építési és kotrási váll., IV. Irányi-u. 5. 381-110 Tolnai Béla és társa iniisz. üzlet és gépolaj gyári rakt., VI. Horn Ede­n. 20. 121-382 Tolnai Béla műszaki keresk. la­kása, V. Pannónia-u. 14. 121-225 Tolnai Dénes dr. fogorvos, az O.T.I. oszt. vez. szakorvosa, IV. Calvin-tér 5. 184-782 Tolnai Dezső dr. banktisztviselő, XIV. Abonyi-u. 8. 136-094 Tolnai Elemér ny.máv. főmérnök, VI. Cs.engery-u. 68. 121-087 Tolnai Erzsébet főv. polgári isk. tanár, 11 Vörös íorony-u. 1/3. 165-871 Tolnai Ferenc közp. fűtés, vizve- seték és egészségügyi berend. váll., VI. 8zondy-u. 98/b. 123-130 Tolnai Flóra magyaros mintájú Iparművészeti fatárgyak gyártása, viszonteladók részére, VI. 8ziv-u. 18. 113-830 Erzsébet kptl u] száma 221-053 Tolnai Géza, Vü. Károly király­át 8|a. 349-812 Tolnai Géza, vm. Pál-u. 2. 0335-758 Tolnai Gizella postakezelőnő, Bashalom, Bercsényi-u. 41. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Sashalom 59 Tolnai Gynla, V. Mária Valériá­it. ló. 181-726 Tolnai Hugóné özv., n. Buday László u. 8/a. 166-445 Tolnai Iinréné özv. lakása, V. Palk Miksa-u. 12. 117-085 Tolnai István ny. fővárosi tanár, VHI. MáriaTerézia-térl6. 340-235 Tolnai J. épitö, építőanyag- és in- gatlankeresk. váll., VI. Eötvös-u. 24. 327-833 Tolnai János Jenő i tatós-, szűrő-, •eiyempapir és Teli fogvájógyár kópv., V. Újpesti-rkp. 7. 114-355 Tolnai Jenőné, Vü. Rákóczi­ul 12/b. 149-842 Tolnai József cukrász, Vili. Baross-tér 17. 131-610 Tolnai Klóra könyv- és papíráru- háza, VII. Rottenbiller-u. 66. 138-751 Tolnai Lajos, Vü. Rákóezi-űt 12. 132-997 Tolnai László könyv- és zenemű- kereskedés, antikvárium, IV. Károly király-út 16. 388-781 Tolnai László vegyipari anyagok kivitele és behozatala (Polikémia) V. Tükőr-n. 5. 129-139 Tolnai Lukács vízvezeték szere­lési es csatornázási váll., Újpest, Deák Ferenc n. 91. 494-060 Tolnai Mária nőiszabó és lefnyka- ruha salon, n. Szász Károly-n. 4. 367-615 Tolnai Miksa, IV. Semmelweis­n. 8. 187-402 Tolnai Ödön, rv. Városház-n. 10. 189-336 Tolnai Ödönné p. ö. min. fő­tanácsos özvegye, VHI. Pál-u. 2. 335-758 Tolnai Pál ásványolaj és vegyiter- mékek raktára, XIII. Váei-út 91/a. 292-085 Lakása, XIV. Mexikói-tt 68/69. 499-616 Tolnai Pál dr. ügyvéd, (dr. Virág Z.) V Nádor-n. SO. 0123-899 Tolnai Klchárd, a Magyar Leszá­mítoló és pénzváltó bank h. igazga­tója, VI. Vilmos császár-út 16/e. 110- 393 Tolnai Sándor sandolett és házi- cipő üzeme,VI. Bziv-u. 11. 336-499 Erzsébet kpti uj száma 421-059 Tolnai testvérekeementárugyára és általános építőanyag kereskedelmi váll., XIV. Erzsébet királyné-útja 72. 497-121 Bndapest-Dunaparti t. p. n. Hl. sz. gipsz- és cementraktára, IX. Borok- sári-út 15. 145-655 Tolnai textilmüvek r.-t.. V. Bzent István-tér 12. #113-713 Tolnai Világlapja, túl.: Tolnai nyomdai müintézet és kiadóvállalat r.-t., VH. Dohány-n. 12/14. 142-339 142-350 Nyomdai irodája 141-684 Tolnay Edith színművésznő la­kása, VH. Erzsébet-krt 40/4?. 145-78-t Erzsébet kpti uj száma 222-852 Tolnav Gabriella dohányktsárus, XI. Budafoki-út 16/18. 258-523 Tolnay G.-né kalapszalonja, TV. Petőfi Sándor-u. 18. 188-369 Tolnay Géza, VIH. József-krt 26. 143-514 Tolnay Lajos máv. mérnök, XI. Bercsényi-u. 7. 269-231 Tolnay Lajos dr. ny. főispán, ügyvéd, V. Géza-u. 1. 118-244 Lakása, XI. Horthy Miklós-út 60. 258-672 Tolnay Lajosné özv.,IH.Monltör­li. 3. 152-772 Tolnay Magda, I. Feszty Árpád­u. 2. 157-018 Tolnay Pál oki. gépész- ős közgazd. mérnök, az áll. színházak müsz. fő- felügy., VI. Andrássy-it 25. 111- 192 Tolnay Tlvadarné sz. Haidekker Katinka, V. Véosey-n. 6. 114-022 Tolnayné sz. Btadler Hedvig, VI. Rózsa-u. 71. 126-631 TolottI Károly őrnagy, n. Zsig­mond-n. 6. 152-873 Nyáron, Csillaghegy, Hegyalja- út 421. hrsz. 363-521 Tornai Lajos cukrászmester, n. Markovics lván-n. 4. 152-716 Tornán János oki. építészmérnök és építőmester, Hl. Ürömi-u. 38. 367-103 Tomancsik György if j., épület- asztalos és famegmunkáló üzeme, XIV. Lengyel-u. 15. 296-436 Tomancsik József asztalos­üzeme, XIV. Egressy-út 23. 297-634 Tomanóczy Gyuláné özv. do­hánykisárus, V. Vilmos császár-üt6. 180-028 Tománovlts Ferenc bádogos és szerelő, Kispest, Üllöi-út 164ta. 349-344 Tomaschek Ferene M. Kir. Ál­lami Vas-, Acél- és Gépgyárak, gyár­ig. h., VHI. Baross-u. 30. 141-465 Tomaschek Sándorné özv. m. kir. dobánykisárus, TI. Margit- krt 49. 152-240 Tomaschek Zoltán oki.vegyész- mérnök, a Vatea r.-t. cégvezető fő­mérnöke, H. Retek- u. 6. 154*054 Tomaschoff Sándor dr. ügy véd, VH. Erzsébet-krt 7. 130-834 Tomasek cukrászda, tnl. Hoff mann Ferene, Hl. Lajos-u. 191. 162-826 Tomasek Károly cipőüzem, VHI. Aggteleki-n. 15. 336-680 Tomasfts Béláné posta s. ellen- őrnö, XIV. Nürnberg-u. 9. 499-705 Tomassek Edgár dr. lakása, V. 8as-u. 21. 111-670 Tombinska Mária, V. József Nádor-tér 12. 184-002 Tombor Jenő dr. ny. ezredes, XI. Verpeléti-út 22. 259-094 Tombor Lászlóné m. kir. Járás- biró özvegye, XI. Ulászló-u. 5. 456- 358 Tombor Nándor dr. szakorvos. I. Csörsz-u. 6 154-992 Tomcsányi Belizár ny. földmiv. min. tan., VIH. Vig-u. 8. 140-373 Tomcsányi Gynla ny. ezredes, XI. Lágymányosi-u. 17/b. 256-264 Tomcsányi Móric dr. egyet, nyilv. r. tanár, felsőházi tag, IX. Vámház-krt 15. 185-347 Nyáron, I. Tárogató-üt 14. 864-106 Tomcsányi Tibor dr. magán­tisztviselő, IV.Váci-u. 46. 389-012 Tomcsányi Zoltán dr.,IV. Kees keméti-u. 19. 183046 Tomecz István dr. orvos, Hl. Lajos-u. 164. 0332-385 Tomi József m. kir. vámszaki fel­ügy., VII. Aréna-út 68. 330-871 Erzsébet kpti uj száma 420-474 Tomisa István ortopiid-cipöspe- cialista,IV.Régiposta-u.9.184-109 Tomits Iván dr. posta müsz. tan. lakása, VIH. Pál-u. 6. #144-504 Tomits Mihály gyümölcs- és zöld sógkeresk., IX. Haller-piac 89. fülke. 349-989 Tomka Géza takarékpénztári ig.. I. Attila-u. 11. 161-442 Tomka Miklós dr. min. s. titkár, XI. Budafoki-üt 41/b. 269-589 Tomkal Kálmán építőmester, építési váll., IV. Kecskeméti-u. 1. / 184-239 Tomkó Ferene Illóolajok, Pest- szentlörine, Bókay Árpád-u. 79. Tárosázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-43 Tomm Barna, a Magyar Nemzeti Bank föellenöre, I. Attila-u. 81. 161-408 Tomonyák József nrl és női fodrász üzlet, IX. Ferenc krt 43. 138-980 Tömör Ernöné dr.-né, Kispest, Dugonics-u. 9. 0146-847 Tömöri Viola dr., IV. Kossuth- Lajo -u. 3. - 381-028 Tomory Dezső dr.szfőv. kerületi orvos, I. Gömbös Gyula-út 13. 156-974 Tomoryjündre ny. m. kir. csendőr ezredes, Pestszenterzsébet, Damja- nich-u. 47. 147-926 Tomory és Társa bútoráruháza, cégtul. dr. Csigás Ferenc Zoltán, VHI. Baross-u. 19. 134-016 Tomp- és kalapgyár k.f.t., XIV. Nagy Lajos király-útja 167. 296-413 Tompa Ferenc dr. egyetemi tanár, XI. Budaörsi-út 14-18/B. 457- 680 Tompa József bor, sör, pálinka, likőr és rum kimérése, V. Pozsonyi­út 8. 112-187 Tompa Kálmán dr.belgyógyász, Albertfalva, Kertváros, Apponyi-u.9. 258-464 Tompa Lajos műszaki és elektro­technikai gépműhely, VIH. Lősy Imre-u. 3. 132-458 Tompa Miklós műegyetemi tisztv., XI. Horthy Miklós-út 77. 256-535 Tompa-u. 22. sz. bérház, házfelügyelő, EX. Tompa-u. 22. 145-689 Tömpék Antal nadrágtartó, bőr­alkatrészek üzeme, Újpest, József­u. 5. 295-261 Tompértékesitö k.f.t.. IV. Gerlóczy-u. 11. 188-479 Tompos A. Eleonóra, XIV. Nagy Lajos kiráiy-útja 125. 297-167 Tompos Antalné táncintézete, V. Arany János-u. 34. 115-019 Tompos József elektromos és autogénbegesztő üzem, VI. Lehel­n.8. 493-975 Tompos (Wéber) Kálmán szföv. anyakönyvi liiv. ig., n. Mar git-krt 8. 167-364 Tonalit Rádió Elektrotech­nikai és Vegyipari k.f.t., VH. Rottenbiller-u. 32. 144-489 Tónay Pál Dezső fűszer- és cse- megekeresk., V. Deák Ferenc-n. 14. 380-084 Tónay Zoltán dr. belgyógyász, egyet, tanársegéd, XI., Fadrusz-u. 2. 269-518 Ha nem felel: Orvoshivó *188-988 Toncsev Kirill gyümölcs- és zöldséglerakat, I. Márvány-u. 29. 367-240 Tonhelszer Elemérné nöiruha- szalon, VIH. Kisfaludy-u. 29. 140- 297 Tonigold István bntorszállito és fuvaros váll., H. Várfok-u. 5. 154-904 Toóth, lásd Tóth. Topái József ny. szv. főtan. ’ XIV. Róna-U. 87. 299-895 Topay Eiekné özv. eukorkafiz- lete, 1. Krisztina-krt 119. 368-631 Toperczer Jánosné sz. Bokor Erzsébet. VIH. József-krt 69. 141- 365 Toperczer Péter dr. szföv. adóhivatali tan., VHI. Bárkány-n. 11. 132-041 Toperczer Tibor szföv. adóbiv főtiszt, XIV. Thököly-út 106. 299-885 Topits Alajos Józsefné özv. magánzó, VI. Dalszinház-u. 8. 115-619 Topits József, a Magyar Nemzeti Bank ellenőre, H. Mecsel-n. 8. 153- 729 Topits V. és fial, Első magyar spec, ráspoly- és reszelőárugyár Csepel, Zsák Hugó-u. 12. 0147-880 Topiák Félixné ágytoll éa ágy­nemű üzeme, VH. Erzsébet-krt 37. 335-731 Erzsébet kpti uj száma 421-805 Toplak Ferenc dr. termény és takarmánykeresk., V. Markó-u. 7. 115-831 Topolay Imre dr. m. kir. fő­hadnagy, hadbíró, XIV Kerepesi­ül 88. 499-624 Toponárszky Pál ny. bánya'g., XI. Tarcali-út 17. 456-863 Toporczl Emil dr. belgyógyász- szakorvos, I. BzéU Kálmán-tér 19. 154- 311 Topper Salamon fehérnemű nagykeresk., VH. Dob-u. 5. 349-797 Topscher Kálmán dr. vm. tb. főszolgabíró, VIH. Baross n. 86. 137-257 Torai Sándor h. isk. igazgató, XIV. Egressy-út 146. 299-663 Torbágyi József dr. szfőy., tisztv., 1. Ugocsa-u. 2. 353-412 Torbágyi Józsefné főv. taní­tónő, VH. Damjanich-u. 32. 133-108 Erzsébet kpti uj száma 220-374 Torda Ignác úri szabó,IV. Bemmel- weis-u. 4. 189-427 Torda István dr. fogorvos, Opera­teur, V. Alkotmány-u. 5/7. 115-564 Torda László dr. ügyvéd, V. Kálmán-n. 20. 113-972 441 Lószerszámokhoz SCH MOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom