A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - L

Anélkül, hagy elhagyna lakását telefonon beszerezhet mindent, Lehoczky LFFKOUITS K UáNDQR siövetkülönleaessések és bélésáruk^, 11U wl 1 >1 M wflllliuil v., DEÁK KERENC-U. 16/18.(Adriai-palota) Telefon: 181-331, 181-332 Léderer Rezső tapétázó, festö- mázoló váll., V. Hollán-u. 39. 291-258 Léderer Samuné özv. cukorka- üzlete, VII. Thököly-űt3. 330-927 Lederer Sándor, a Radins film­színház ig., VI. Teréz-krt 20. 127-937 Léderer Sándor kirakatrendező, VI. Podmaniozky-u. 27. 115-963 Lederer Vilmos magánzó, V. Klotüd-u. 10/b. 125-143 Lédererné dr.-né Zafír Elza kézimunka- és fehérnemükereskedő engros, V. Gyöngyház-u. 8. 290-098 Ledermann Ferenc textilke- resk., VUI. Bérkocsis-u. 12. 338-706 Lédermann Imre dr. ügyvéd, v. Tátra-U. 4. 0123-634 Ledermann László dr. genfi egyet, magántanár, XI. Szirtes-út 32. 259-998 Ledermann Miklós dr. ügyvéd, Vn. Dohány-u. 34. 139-827 Lédermann Mór r.-t., VII. Király- u. 11. #141-847 Pátria szövőgyára, XHI. 8zent László-n. 43. 291-114 Ledermann Mór lakása, VI. Vilmos császár-üt 63. 111-093 Ledermann Pálné, VI. Benczur- u. 24. 110-217 Erzsébet kpti uj száma 420-336 Ledlnger Gusztáv kályhásmes- ter, XI. Bercsényi-u. 6. 256-729 Ledner Ernő lakatosmester, IV. Semmelweis n. 11. 386-605 Lédner Mihály melasz mezőgaz­dasági termékek és erötakarmány ügyn. és biz. iroda, V. Kresz Gézá­in 24. 292-498 Ledner Sándor dr. orvos, VE. Rákóezi-út 38. 340-341 Ledner Sándorné dr.-né sz. dr. Reichenthal Gizella fogorvos, V. Berlini-tér 4. 0117-218 Ledniczky István miniszteri tanácsos, IV. Fereno József-rkp. 2. 182-604 Ledniczky Jenödr.kis-lednitzi, ügyvédi irodája, IX. Lónyay-u. 36. 388-002 Ledniczky veje, Hódos Andor lar katosipari, redőny- és napellenző- gyártó üzeme, IX. Tompa-n. 32. 0139-936 Ledo Béla müőtvös, IV. Szervita­tér 8. 380-057 Ledofsky Béla fatennelő, I. Kék­golyóm. io. 167-641 Ledofsky Rezsőné, n Csalo­gánya. 39. 367-170 Lee-Dellsle Dora nyelvtanámö, II. Lövőház-u. 32. 367-609 Lee Tibor dr. kir. ügyész, XI. 9züret-u. 5/7. 258-671 Leféber B. Ágoston, Hauss és Társa műszaki vállalat mély­fúrások és kutépitések kivitelezé­sére, XHL Róbert Károly-krt 32. 0293-693 Lefeber és társa, küt- és mély fúrási váll. (Laendler A.) XIH. Or- szágbiró-n. 27. 292-601 Leféber Felicia bitoktatónö, I. Szarvas Gábor-út 46. 364-145 Le-Fevre Dezső dr. ny. kir. közig, bírósági tanácselnök; IX. Bakáts-u. 1/3. 188-015 Lefkovics Imre dr. orvos, IX. Lónyay-u. 46. 186-380 Lefkovits Ármin, a Polgár, Lef- kovits és Fekete nemzetk. szállitm. cég beltagja, V. Auliehm. 4/6. 122-476 Lefkovits. Árpád r.-t.' cégv., vitt. Sándor-u. 26. 135-616 Lefkovits Béla papirkeresk., VI. Paulay Ede-u. 33. 119-754 Lefkovits Béla dr. fogorvos, Vili. József-krt 55/57. 139-889 Lefkovits Bernáth, — Edith — gyorskelmefestö és vegytisztító üze­me, V. Gróf Vigyázó Ferenc-n. 3. 128-251 Lefkovits és Vándor szövet-, bé­lésűm- és szabókellék, keresk., V. Deák Ferenc-n. 18. 181-331 181-332 Lefkovits Ferencnő fűszer- és csemegekeresk., V. Pozsonyi-út 16. 111-426 Lefkovits G. és Társa müteke- és dákógyárosok, VH. Peterdy-u. 27. 133-581 Erzsébet kpti uj száma 421-767 Lefkovits H. Bernát festékház. VI. HegedüsSándor-u.7. 117-522 Lefkovits Hugó,VI. Eötvös-u.23/b. 127-912 Lefkovits 1. Ortopédiai láb-és cipő- ápolási szaküzlet, IV. Kecskeméti- u. 3. 185-675 Lefkovits Ignác cukorkakészitö, VII. Murányi-u. 1. 144-632 Lefkovits Janka szfóv. polgári iskolai tanár, XTV. Thököly-üt 116. 299-742 Lefkovits József női ruha divat­szalon, IV. Magyar-u. 23. 180-282 Lefkovits Lajos dr. orvos, bel­gyógyász. V. Gróf Tisza István-u. 18. 187-738 Lefkovits László oipökellék ke­resk., VI. Kazár-u. 8. 115-181 Lefkovits Llpót, az Ulrich I. B. cég disponense, V. Pannonia-u. 68. 299-343 Lefkovits Miksa férüszabó, VI. Andrássy-üt 32. 129-097 Lefkovits Mór Lázár lakása, VI. Andrássy-út 25. 113-511 Lefkovits Viimosné özv., V Thurzó-u. 22. 293-214 Lefort Miklós fodrász, V. Bálvány­u. 21. 120-479 Legéndl Sándor gumiáru szak­üzlete, XIV. 8zlatlna-u. 4. 497-757 Legény Sándor dr. ügyvéd, V. Visegrádi-u. 12. 0123*233 Legeza Sllvló ny. százados la­kása, II. Zárda-u 36. 156-290 Legfelső Honvédelmi Tanács Vezértitkársága, lásd: Mi­niszterelnökség m. kir. alatt. Legfelsőbb honvédtörvény­szék, m. kir., VH. Conti-u. 41/43. 0145-482 0145-483 Legfőbb áll. számvevőszék, lásd Számvevőszék. Légierő Parancsnokság m. kir., hivatalos órán kiviil vasár­nap és ünnepnapokon is a 160-016 szám hivandó. II. üunyadi János­át 13. #150-010 Anyagszertár, raktár és műhely, XI. Daróczi-út 1. #258-313 Müszerellenörző üzem, XI. Berta­lan Lajos-u. 4/6. 459-154 Repülő átvételi bizottság, XI. Da­róei-üt 1. 268-536 Repülő időjelző központ, II. Kitai- bel Pál-u. 1. 152-555 Repülőtér: 1. honvéd vadászrepülőr ezred, Mátyásföld, Keresztüri-üt 14. 296-011 Tiszti étkezdéje, n. Hunyadi János­át 13. 166-480 Légiforgalmi r.-t., lásd Magyar légiforgalmi. Légmán dr. óhidi r.-t. m. kir. osztálysorsj. föárusitó, sokszorosító, hirdető iroda. Irodai és reklámcik­kek árusítása, XI. Horthy Miklós­át 9. 0269-072 Legmann Hermanné őzv. dobánykisárudája. VHT. Üllői-ót 30. 134-963 Légoltalmi k.f.t., V Dorottyá­it. 2. #183-936 Légoltalmi Liga Országos Elnök­ség, IV. Kossuth Dajos-u. 14. 383-138 0389-198 Országos Női Bizottsága, IV. Kos­suth Lajos-u. 14/16. 189-036 Riadó szerit. 389-198 Főcsoport elnökség, IV. Kossuth Lajos-u. 4. 184-454 I. csoport elnökség, I. Szenthárom­ság-u. 2. 161-321 ül. csoport elnökség, Hl. Fő-tér 3. 163-003 IV. csoport elnökség. IV. Kossuth Lajos-u. 4. 381-591 V csoport elnökség, V. Honvéd- n. 20. 118-845 VI. csoport elnökség, VI. Aradi- . n. 23. 112-943 EX. csoport elnökség, IX. Imre-u. 5. 380-424 XI. csoport elnökség, XI. Horthy Miklós-át 60. 259-398 Xn. csoport elnökség, I. kér. XI. Ince pápa-tér 3. 161-388 XIII. csoport elnökség, XIII. Béke­tér í. 298-233 Csepeli csoportja, Csepel, Kultur- ház. 147-515 Légrádl Dezső szakiró, Bélyeg­gyűjtők Zsebkönyve szerit., ni. Podolin-u. 8. 0162-221 Légrádl Imre vegyészeti üzeme, VI. 8zabolcs-n. 6. 291-295 Légrády György műszaki főtaná­csos, H. Keleti Károly-u. 15/c. 150-793 Légrády Károly-u. 20 sz. ház k.f.t. lakói, V. Légrády Károly­u. 20. 490-091 Légrády Károly-u. 40 a. sz. ház lakói, V. Légrády Károly- n. 40/a. 291-529 Légrády Testvérek r.-t., lásd Pesti Hirlap. Légrády Tibor dr. orvos, XI. Orlay-n. 8. 269-475 Légszeszgyár, lásd Gázmüvek. Légügyi hivatal m. kir., lásd Légierő Parancsnokság m. kir. Lehel Alajos ny. vámszaki fő­tanácsos, I. Aladár-u. 10. 457-634 Lehel Antal dr. ügyvéd, V. Sze- mélynök-u. 16. 113-429 Lehel Béla banktisztv., I. Böször­mébyi-út 6. 355-846 Lehel divatház, túl. Kohn Szerén, VI. Lehel-u. 29. 298-714 Lehel gyógyszertár, túl. Koráni Zoltán, gyógyszerész, VI. Váci-üt 49. 0291-990 Lehel Györgyné dr.-né, Pest- szenterzsébet,Gábor-u,15. 147-604 Lehel Kisipari Termelő Szö­vetkezet, V. Arany János-u. 7 316-183 Lehel László cégjegyző, VII. Király- u. 85. 136-973 Lehel László szállítmányozó, vn. Wesselényi-u. 31. 139-328 Lehel Lászlóné Bijouterie ék- szerutánjatok és kegytárgyak nagy­kereső, VH. Wesselényi-u. 31. 0139-328 Lehel Miklós, I.’Városmajor-u. 33. 366-964 Lehel Pál m. kir. postaforgalmi dijnok, VHI. Tisza Kálmán-tér 6. 333-768 Lehel Piri színésznő, IX. Ferenc- krt 39. 144-015 Lehel Sándor dr. orvos, VI. Csengery-u. 78. 111-145 Lehel Viktor oki. gépészmérnök, a Ganz és tsa főfelügyelője, X. Simor- u. 43. B. épület 142-759 Leheti Antal ny. min. tanácsos, XI. Lágymányosi-n. 17/a. 259-674 Lehetlné Parragh Magda kozmetikus, IV. Váci-u. 20. 0183-054 Léhner Adolfné, VI. Horn Ede- u. 20. 129-078 Lehner Andor bőrnagykeresk. lakása, V.Tátra-u. 14/16. 327-995 Lehner Attila magyarorsz. arany- koszorús ortopédcipészm., VHI. Ba- ross-u. 4. 332-151 Lehner Dezső tisztviselő, V. UJ- pesti-rkp. 7. 319-902 Lehner Ferenc, n. Szász Károly­u. 2. 167-429 Lehner Imre dr. főorvos-bőrgyó­gyász és urológus, V.Gróf Klebels- berg-u. 19. 117-034 Lehner István Phönix mlilaka- tos- és fémárum ühelye, VHI. Alföldi- u. 1. 140-753 Lehner István szövetkezeti igaz­gató, VHI. 8zigetvári-u. 22. 137-611 Lehner József orthopadcipész- cég, tnl. Pálfi János, VHI. Baross- u.i. 130-452 Lehner Károly r.-t. cégvez., VI. Vörösmarty-u. 34/b. 310-852 Lehner Károly dr. fogorvos, VHI. Rákóczi-tér 6. 141-323 Lehner László m. kir. postaforg. dijnok, EX. Üllöi-üt 21. 185-187 Lehner Ödönné özv. őszibarack faiskolája, Nagytétény, Gömbös Gynla-üt. Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 28 Lehner Rndolfné, Kispest, Rá- kóczi-üt 87. 346-919 Léhner Zstgmondné özv. ma­gánzó, VI. Andrássy-üt 84. 125-157 Lehoczky, lásd Eehotzky. Lehotay dr. Hűvösvölgyi üdülője. Nyitva: máj. 15—szept. 30-ig. (Nyári áll.) I. Vadorzó-n. 7. 164-087 Mártonhegyi üdülője, I. Márton­hegyi-üt 53. 0151-640 Lehotay Győző vili. ésmiísz. váll. Neon-fényreklám és rádiókészités, VI. Uovag-u. 16. 0116-873 Lehotay Károly dr. sanatori­um! és detektivegyleti főorvos, I. Mártonhegyi-út 53/57. 155-055 Lehotay-Kéry János dr. kir. ítélőtáblái biró, Rózsadomb, EH. Jó- zsefhegyi-lépcső 4. 158-388 Lehotkay István, Hl. Dósa-u. 19. 362-529 Lehoczky Ferencné ny. p. ü. főtan, özvegye, Pestszenterzsébet, Jókai Mór-n. 35. 147-345 Lehoczky György oki. építész- mérnök, i. Uri-u 52. 160-874 Lehoczky Győző dr. szülész- nöorvos, egyet, orvos. Rendel: d. u. 4—6-ig. IV. Királyi Pál-u. 14. 185-351 Lehóczky Irén dr. belgyógyász, ül. Lajos-u. 154. 362-385 Lehóczky István dr. ügyvéd, VII. Erzsébet-krt 50. 131-744 Erzsébet kpti uj száma 222-404 Lehoczky Iván dr. királylehotai, EV. váci-n. 83. 188-553 Lehoczky János lehotkai, ny. áll. honv. ezredes, H. Pasaréti-üt 30. 153-561 Lehoczky János ny. min. shiv. ig., V. Alkotmány-u. 6. 116-544 Lehoczky János dr. Orsz. Közp. Hitelszöv. főellenőre, VII. Damja- nieh-u. 38. 132-206 Erzsébet kpti uj száma 420-221 Lehoczky Kálmánné özv. ma­gánzó. I. Attila-krt 17/19. 156-350 Lehoczky László, a Magyar Nem­zeti Bank főeilenöre, II. Margit- krt 67. 367-494 Lehoczky László féregirtó, la- lcástakaritó, karbantartó, szigetelő, butorszáliitó és fuvarozó váll., XI. Feliérvári-üt 46. 256-379 Lehoczky-Semmelweis Kál­mán dr. egyet. m. tanár, a Vörös­kereszt-kórház főorvosa, IV. Ferenc József-rkp. 22. , 187-087 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom