A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

Pótlás a betürendes névsor lezárása után beállott változásokról

XXI Gergely Péter házi szőttes vá szon- ős textilkeresk., IV. lrányl-u. 27. 188-853 GerstI Alfrédné magánzó, VII. Akáofa-u. 51. 342-920 Glazarovits Antal dr. ny. postaigazgató, V. Kálmán-u. 15. 310-821 helyett: 118-520 Goldstein Berta férj. Kohn Már­tonná, füzöszalon, VII. Akácfa-u. 4. 0138-693 Grllner Endre mészáros- és hen­tesmester, V. Csanády-u. 5. 293-907 Griinn Henriette férj. Pásztor Józsefné, áll. yizsg. fogász, VII. Thököly-ét 16. 140-388 Guruby-Iéle Textilhulladék- tépö és kereskedelmi k.f.t., IV. Kecskeméti-u. 19. 183-747 Guttmann Dezsöné, XIV. Thöküly-út 117. 499-606 helyett: 299-786 GUneler Adoliné leiró iroda túl., VI. Teréz-krt 3. 0128-079 Gyártmány és Nyersanyag Kereskedelmi és Ipari K.f.t., IV. Muzeum-krt 41. 0385-181 György Lajos aknaszlatinai, Hangya fötisztv., IV. Királyi Pál- u. 20. 182-407 helyett: 388-065 György László ildandi, ingatlan- forgalmi iroda túl., Vili. Rákóczi­ét 17. 135-969 Győző Ernő, lakása Kispest, Hu­ny adi-u. 32. 146-915 helyett: 149-289 H Hacker Antalné zpldség és tor- makereskedö, IX. Nagyvásártelep 129. sz. fülke 144-720 Halász Aladár Duna keksz eladási iroda, VI. Vilmos császár-út 22. 138-348 helyett: 129-634 Hamburger László lakatosmes­ter, vm. Orezy-út 36. 142-834 Hanser Károly papirgyáros, la­kása, II. Szalag-u. 4. 167-039 helyett: 166-038 Havas ügynökség (Agence Ha­vas) magyarországi levelezője, Ritter G. Ervin, Ú. Herman Ottó­ét 5. 0151-246 Hazai cérnagyár r.-t. (Brust Dávid Első Budapesti Kötszövött- árugyár), V. Sas-u. 19. ^115-328 Hedri Endre dr. mútösehész, kórházi főorvos, I. Werböczy-u. 12. 184-681 helyett: 161-499 Hegedűs Éva, VII. Akácfa-u. 4. 136-328 helyett: 338-693 Heimann Pál, VH. Király-u. 93. 139-435 Heinzelmann Tivadar és Heiu- zelmann Bajos, müasztalos és kár­pitos, n. Fö-u. 80. 153-730 Herlinger N. Ignác likőr és rum készítő, VH. Dembinski-u. 22. 349-487 helyett: 332-144 Herz Adrienne zongoraművész­nő, 1. Diósárok-út 24. 153-724 Hont! Géza dr. szemorvos, Kis­pest, Horthy Miklós-u. 32. 346-944 Horák János dr. orvos, Pest- szenterzsébet, Erzsébet-u. 59. 347-812 helyett: 147-516 Horn Márton,V. Bálvány-u. 16/18. 129-235 Horony Pálfl Aurél dr. szfőv. tanácsnok, XI. Orom-u. 12. 380-108 helyett: 268-080 Horvát Aladárné szül. Wohl- stein Irén kozmetikus, V. Tátra­u. 12/b. 0327-926 Horváth András, IX. Gróf Haller­u. 10/12. 140-449 helyett: 345-097 Horváth Ernőné vegyszer, illat­szer és egészségügyi áruk szak­üzlete, IV. VSri-n: 78/80. 181-595 Horváth István kelmefestő,vegy­tisztító és gözmosó üzeme, VII. Thökölv-út 42. 130-742 helyett: 337-400 Horváth Kálmán ingatlanfor­galmi váll.. XI. Horthy Miklós­ét 54. 369-037 helyett: 269-037 HorváthLajos műszaki kereskedő, VH. Szív-u. 16. - 129-242 Erzsébet kpti uj száma 222-701 Hörömpölyl Lajos szőnyegja­vító és regeneráló városi irodája, Hl. Keve-u. 47. 330-854 helyett: 162-373 Hudra János, tojás-export, IX. Mátyás-utca 8. 184-146 helyett: 181-590 I Ipari munkások és mező­gazdasági termelők Mun­ka termelő értékesítő és fogyasztási szövetkezete I. sz. fiók, XIV. Nagy Lajos királv- étja 131. 497-060 Ivászuk Mihály épület-és-bútor asztalos, X. Diósgyöri-u. 16. 148-791 Izsák József r.-t. gyártmányai­nak bpesti elárusítói, Kurutz Pál, VII. Dohány-u. 46. 0340-261 J Jakab Gergely, az Otthon lak- berend. szöv. ig., V. Báthory-u. 15. 119-812 helyett: 111-532 Janusek Géza elektroteclin. és gépészeti berend. váü.,Vll Hernád- n. 14. 140-916 helyett: 349-737 Jean női fodrász, túl. Mátéffy Mihály, IV. Szép-u. 1. 183-151 helyett: 385-058 Jeney Piroska, IX. Bakáts-tér 5. 386-618 Jeszenszky Gyula dr. keres­kedelmi és iparkamarai fogalmazó, zeneszerző, II. Alvinci-ét 12. 353-665 Juhász Gyula tüzifanagykeres- kedö, I. Mészáros-u. 19. 167-053 Juhász Sándorné szalontai, sz. Kende Irén, divattervező ruhasza­lonja, IV./Váci-u. 42. 183-334 helyett: 381-462 K Kacsó Dénesné sz. Bakó Erzsé­bet szfőv. tanítónő, VTH. Tisza Kálmán-tér 16. 138-761 Kaiser Mór szfőv. felsökeresk. isk. tanár, vn. Király-u. 105. 336 608 helyett: 137-158 Kalmár Leona magánzó,.VI. Vil­mos császár-ét 19. 326-545 helyett: 116-095 Kalocsay Rudolf kormánytan. ny. min. sliiv. főig., Csepel, Gróf Széehényi-u. 36. 347-439 Katona Irén, IV. Váci-u. 60. 187-662 Kemechey Ernő kemecsei, a Nemzetközi gépkeresk. r.-t. ig., I. Vadorzó-u. 9. 164-091 Kenderessy Miklós, a Magyar posztógyár r.-t. Csepel könyvelője, Csepel, Szabadkai-u. 19. 147-539 KerékPéteráll. el. isk. felügyelő­ig., Újpest, Viola-u. 2. 495-114 Kerekes György dr. fül-, orr-, torok-és gége-orvos, kórh. főorvos. 1939 november hó 1-töl VH. Károly király-ét 15. 124-138 helyett: 131-907 Kcrnács István zongorakeresk.. vétel, eladás, csere, VIII. Rákóczi­ét 13. 185 676 helyett: 349-911 Király M. bérautóüzem túl. Király Margit Klára, IX. Köztelek- u. 4. 187-755 Kisörssy Jenő autómotor és vil­lamossági berend. javítóműhelye, car burát ;r specialista, V. Zápolya­u. 25. 292-791 Kispest Árpád-utcai Autó­taxi állomás, túl. Tóth Gyula, Kispest, Üllői-ét 151. 349-293 helyett: 147-170 Kiss Miklós szücsmester, IV. Váci- u. 11/b. 181-546 Klein János iparművész, VI. He­gedűs Sándor-u. 16. 129-20 7 Erzsébet kpti uj száma 222-546 Klisics Miklós cipökeresk. Új­pest, Árpád-n. 86/a. 294-311 helyett: 294-321 Kóbor József szőrme és szőrme- árukereslc., VIH. Sándor-u. 36. 140-331 helyett: 340-251 Kocsi Gyula autófényező és tömeg­cikk zománcozó, VIH. Romanelli­u. 40. 130-274 Kocsis Béla bőrdíszműves, VH. . Erzsébet-krt 28., 336-655 Erzsébet kpti uj száma 420-037 Kohn Gizella füzöspecialista, VH. Akácfa-u. 4. 138-693 Kolozsvári József korcsmáros, XIV. Vezér-ui 74. 499-710 Koltai Ernő ny. postahiv. igaz­gató, VII. Heruád-u. 54. 342-931 Erzsébet kpti uj száma 422-426 helyett: 222-874 Komlóssy Endre k.f.t. ügyv., V. Szécheuyi-rkp. 12/b. 129-233 Kondor Hugó cégvez. lakása, II Fény-u. 15. 156-C94 helyett: 367-541 Koppányi János dohánykisárus. (Nyári áll. IV/15—X/15-ig) IV. Fe­renc Józsel’-rkp. a D. G. T. épü­letében 185-322 Kovács Béla, n. Margit-krt 46. 153-922 Kovács Béláné özv. zöldség-, liagymanagykeresk., IX. Nagyvá- sárteiep 106. sz. fülke 132-815 Kovács Imre fűszer- és eseme- gekeresk., VI. Csengery-u. 45. 125-564 Kovács János dr., a Gyomai term. szöv. ig., VIH. Kőris-u. 26. 144-001 helyett: 345-023 Kovács József autó- és rnotor- kerékpárkeresk., IV Régiposta-u. 2. 124-805 helyett: 181-327 Kováts Zoltán dr. vitéz, orvos, Pestszenterzsébet, Török Flóris- u. 212/214. 147-482 Kövess Margit kövessházi, ma­gánzó, XI. Horthy Miklós-ét 34. 456-820 Kraus Béla, VI. Eötvös-u. 46. 119-761 Krausz Aladárné magánzó, VHT. József-krt 11. 149-879! Krausz Lajos, VII. Damjanich- u. 46. 135-878 Erzsébet kpti uj száma 421-312 helyett: 345-078 Erzsébet kpti uj száma 420-219 Krecsányi Kálmán dr. rendőr- főtan., VI. Székely Bertalan-u. 6. 129-244 Krepsz Jenő vendéglős, XIII. Reitter Ferenc-u. 1. 493-112 Krsztics Milosné papír és könyv- keresk. Budafok, Kossuth Lajos- u. 19. 269-640 Kubinyi Aladár dr. ügyvéd, XI. Bercsényi Miklós-u. 6. 144-182 helyett: 268-404 Kunos Ignác dr. keleti akad. ig., egyet. c. rk. tanár, VIH. Üllői­ét 66/a. 345-166 helyett: 340-842 Kutrucz Lajos rádió és mechan. műszerész, vn. Peterdy-u. 34. 137-754 Erzsébet kpti uj száma 222-873 L Lábossá Péter könyvkötömester, kézi és gépi aranyozó, vni. Ho- ránszky-u. i. 140-398 Laiszky László magántisztviselő, XI. Horthy Miklós-ét 15/C. 268-752 Langer Károly, a Ferdinánd ká­véház túl., VI. Podmaniezky-u. 43. 117-053 helyett: 129-227 Langh Károly újságíró, Pesthi- degkut, Rezeda-u. 2. 167-908 Lassner Zoltán dr. felsőbányái, m. kir. rendörtanácsos, XI. Buda­foki-ét 57. 259-285 László Árpád kereskedelmi képv., VI. Felsőerdősor-u. 4. 129-680 Erzsébet kpti uj száma 222-876 László István gyógyszerész, V. Pannonia-u. 22. 119-986 helyett: 310-669 Lászlovszky Gyula illatszer és háztartási üzlete, 11. BudayLászló- u. 2. 156-331 Layer Károlyné dr.-né özv., VH. Damjánich-u. 33. 143-S13 Erzsébet kpti uj száma 220-675 helyett: 422-600 Léderer Jenő, a Triesti Általá­nos Bizt. Társulat cégjegyzöje, V. Vilmos császár-ét 64. 127-492 Nyáron, I. Költő-ét 1. 165-279 Legény Sándor dr. ügyvéd, V Visegrádi-u. 12. 111-652 Liebling Ferenc műszaki keres­kedő, VI. Eötvös-u. 28. 128-753 Littmann Emmi férj. Temyikné női divatszalon. VII. Akácfa-u. 16. 299-993 helyett: 149-514 Löwinger Adolfné dr.-né özv., V. Panonia-u. 25. 493-767 helyett: 498-009 Lukács Miklós műbútorasztalos, épület, portál, üzlet és lakásbe­rendező, V. Báró Aczél-u. 3. 124-758 helyett: 129-240 Lusztig Andor kesztyűs, vn. Erzsébet-krt 44. 149-521 Erzsébet kpti uj száma 221-715 helyeit: 134-679 Erzsébet kpti uj száma 222-875 M Magyar Dezső kotsi, a rt. vili. és közlekedési váll. számára ig. h., V. Légrády Károly-u. 54. 499-327 helyett: 293-292 Magyar Front szerkesztősége, V. Perezei Mór-u. 4. 131-201 helyett: 123-312 Magyar Gyümölcskiviteli Egyesülés, V. Vértanuk-tere 1. 0124-678 Major Ferencné tisztviselő, VIH. Vásár-u. 2. 149-849 Makray Llpótné dr.-né lakása, VI. Hajós-u. 30. 125-693 helyett: 129-243 Mann Ottó m. tisztv.. n. Bajvivó- u. 6. 153-738 Markovlts Arnold cégtul. laká­sa, VH. Damjanieli-u. 37. 135-340 Erzsébet kpti uj száma 220-640 helyett: 222-700 Marthé Péter m. kir. postaellenőr, Kispest, Fő-tér 14. 349-254 Marton Ákos építőmester, IX. ÜUöi-út 5. 144-278 helyett: 182-090 Marton és Szalka építőmeste­rek, IX. Üllői-út 5. . 0144-278 helyett: 0182-090 Matheovlts Ferenc dr. kir. köz­jegyző, egyetemi m. tanár, XHI. Lehel-u. 38. 291-457 Mattloni Jánosné özv. nyug. áll. óvónő, II. Mecset-u. 8. 353-629 Maurer Kornél dr. gyógysze­rész lakása, VIH. Népszinház-u. 21. 499-802 helyett: 141-554

Next

/
Oldalképek
Tartalom