Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - K

számát a „tudakozó“ 1-333-88 mondjameg. Keresztény Kepes Emil ny. máv. felügyelő, XIV. Csantavér-u. 10. 2-966-80 Képes Endre oki. mérnök, kövező­mester, építési vállalkozó irodája, V. 8ziget-u. 11. 2-934-79 Kepes Ferenc fűszer- és gyarmat­áru, VI. 8zondy-u. 37. 1-144-83 Kepes Franciska dr. orvos, fogorvos, VI. Andrássy-út 57. 1-192-71 Kepes H. Andor dr. ügyvéd (Szilárd V. dr.) V. Alkotmány-u. 31. 1-145-66 Kepes István biztosítási szak- tanácsadó, kárrendező,VII. Sip-u 17. 1-451-11 Kepes Jenöné dr.-né özv. iparművész, IV. Veres Pálné-u. 7 1-826-28 Kepes József magánzó, 111. Áfonya- u. 7/a. 1-579-29 Kepes József dr. lakása, V. Vil­mos császár-út 36/38 1-136-50 Képes Krónika szerkesztősége és kiadóhivatala, V. Honvéd-u. 10. 0*1-253-50 Kepes Lászlóné dr.-né özv., szőlőbirtokos, III. Testvérhegydülő 20215. hrsz. 1-622-49 Kepes Miklós, a Phönix életbiz­tosító társ. ig., V. Katona József- u. 24. 1-155-13 Kepes Olivér dr. ügyvéd, V. Ná- dor-u. 34. 1-110-29 Kepes Pál tisztv., V Bank-u. 3. 1-281-95 Kepes Páldr.kórh, főorvos, orr-, gége-, fülorvos, V. Szalay-u. 3 1-143-56 Kepes Samu, VI. Bózsa-n. 46. 1-144-85 Kepes Sándor bőrnagykeresk. és Edit harisnyabolt, IX. Ráday-u. 56. 1-879-35 Kepes Zsófi női kalapszalon, IV Városbáz-u. 14. 1-892-58 Keppich Gyuláné dr.-né özv. felpéci, magánzó, VI. Aréna-út 86/b. 1-217-35 Keppich József malomig., I. Macken sen-út 5. 1-571-54 Keppich József tetőfedő vállal­kozó, volt gyári főmérnök, IX. Mes- ter-u. 38. 1-353-42 Keppich Józsefné dr.-né, VI. Liszt Ferenc-tér 2. 1-218-75 Keppich Miksa műsz. keresk., VII. Kertész-n. 48. 1-372-31 Lakása, Vili. József-krt 2. 1- 365-59 Képviselőház, 1. Országgyűlés /Képzőművészeti főiskola, V, 1. Orsz. magyar kir. képzőművészeti XJőiskola. Kerbe"r"Xron soffőriskola, X. Nép­liget, Mutatványos-tér 1-340-34 Kerber Henrik cyanozó, takaritó és beraktározó vállalata, V Lipót- krt 15. 1-182-17 Kerber Lipót vendéglős, IV. Lehel- u. 7/a 2-926-73 Kerber Mária tojásnagykeresk., VII. Wesselényi-u. 53. 1-316-17 Kerhler Nándor dr., VII. Nefe- lejts-u. 56. 1-329-62 Kercsedy Endre dr. ügyvéd, n. Zsigmond-u. 7. 1-516-63 Kerecseny János dr. dohány- kisárus, XI. Horthy Miklós-kőrtér 7 2- 586-17 Kerécz Ferenc földbirtokos, II Olasz-fasor 43 /b. 1-612-64 Kerécz Gyula építőmester, VII Damjanich-u. 26/a. 1-448-01 Kerék Erzsébet, 11 Zsigmond- n. 16. 1-575-94 Kerék Imre házgondnok, Bndai Háakezelőség, II. Fö-u. 73. 1-521-93 Kerék Péter áll. isk. ig., Újpest Viola-u. 2/4. 2-953-08 Kerekes Amália Margit, IV Veres Pálné-u. 8 1-835-58 Kerekes András építészmérnök, bites törvsz. szakértő, IV. Molnár- u. 53 1-836-01 Kerekes András füszerkeresk., III. Ürömi-u. 51. 1-502-80 Kerekes Arnold gyári kantinja XI. Budafoki-út 113. 2-594-26 Kerekes Aurél lakberendező, VI. Izabella-u. 52. 1-139-84 Kerekes Karnabás oki. építész­mérnök és épitömester, a Funda­mentum r.-t. ig., n. Batthyány-u. 4. 1-561-51 Kerekes Endre dr. abaujszántói, ügyvéd, n. Margit-krt 34. 1-513-63 Kerekes Ernő dr. orvos, fog­orvos, VIII József-krt 43. 1-347-22 Kerekes és Vájná angol uriruha termei, társtnl. Kerekes Dániel és Vájná Mór, VH. Erzsébet-krt 22. 1-313-48 Kerekes Ferenc, az Erzsébet- épitőváll. túl., V. Erzsébet-tér 1. 1-804-06 Kerekes Ferencné női szabász képezde túl., IX. Vámház-krt 5. 1-883-33 Kerekes Gábor mészáros és hen­tes, X. Köbányai-út 59. 1-482-18 Kereke^ György oki. mérnök, a Magvar Általános Útépítő r.-t. igazg., XIV. Jávor-u. 13. 2-974-26 Kerekes György dr. fül-, orr-, torok- és gégeorvos, kórházi főorvos rendelője, IV. Kossuth Lajos-u. 3. 1-893-80 Lakása, Vili Horánszky-u. 12. 01-303-90 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-86 Kerekes Gyula női divatháza, vii Király-u. 51. ' 1-368-90 Kerekes Ignác, a Fonciére Ált. Biztositó Intézet főfelügv., V Tátra- u. 5. 1-141-96 Kerekes István dr. kir. kúriai biró, I. Attila-u. 75. 1-603-42 Kerekes Izsóné dr.-né özv. magánzó, IV. Semmelweis-u. 4. 1-891-80 Kerekes József abaujszántói, ny. áll. kir. alezredes, IX. Üllői-út 101. 1-310-48 Kerekes József füszerkeresk., X Auguszta-telep, Kolozsvári-tér 9. 1- 330-39 Kerekes L. Pál mészárosmester, Újpest, Kemény Gusztáv-u. 6. 2- 943-74 Kerekes László dr. belgyógyász, szakorvos a Hőmérő felelős szerk., V. Sas-u. 12. 1-246-14 Kerekes László dr. Vörösker. Erzsébet-kórh. főorvosa, I. Attila- u. 9. 1-607-05 Kerekes M. Miklós dr. főállat­orvos, Vm. Kálvária-tér 18. 1-342-17 Kerekes Mór vendéglős, Vll. Dob- u. 67. 1-339-92 Kerekes Ödön dr. m. kir. egész­ségügyi főtanácsos, orvos, XIV. Thö­köly-út 87. 2-966-45 Kerekes Sándor dr. ügyvéd, VII. Rákóczi-út 20. 1-315-00 Kerekes Sándorné dr.-né, ügyvéd neje, IV. Váci-u. 16. 1- 848-41 Kerekes Testvérek képviseleti iroda, túl. Kerekes Andor, VI. Te- réz-krt 10, 1-201-61 Kerekes Tibor dr. novaji, ki­rályi járásbiró, H. Keleti Károly­u. íö/b. 1-563-26 Kerekess Istvánné özv.eceghi, V. Katona József-u. 17. 1-291-88 Kerékffy Gáborné dohánykis- árus, Újpest, Deák Ferenc-u. 102. 2- 952-74 Kerékffy Géza m. kir. pénzügy­őri felügyelő,Újpest, Széchenyi-u. 3. 2-943-24 Kerékgyártó György dr. gé­pészmérnök, min. oszt. tan., II. Kü- küUő-u. 5. 1-641-90 Kerékgyártó Ilona szföv. polg. leányisk. tanár, X. Héderváry-u. 29. 1-331-74 Kerékgyártó István dr. vitéz, közkórh. adjunktus, szülész-nőorvos, vm. Szentkirályi-u. 13. 1-319-02 Ha nem felel : Orvoshivó *1-869-86 Kerékgyártó Tamás házta rtási-, fűszer- és csemegeüzlete, V. Lipót­krt 20. 1-110-41 Kerékgyártó Tamás mérnök. 1. Labanc-út 25. 1-643-32 Kerény Emil r.-t. ig . V. Tátra­u. 6 1-276-77 Kerényi Alajos dr. kúriai biró, I. Pauler-u. 17. 1-557-57 Kerényi Andorné gyógynövény keresk., IX. Tompa-u. 15/a. 1-417-36 Kerényi Ede, V Fáik Miksa-u. 30. 1-236-97 Kerényi Gyula, a Weiss Manfréd acél- és fémmüvei r.-t. igazgatója, ív Egyetem-u. l. 1-872-38 Kerényi János ny.m.kir. dohány­beváltó hiv. felügy., dohánykisárus. XI Horthy Miklós-út62. 2-584-63 Kerényi János dr. idegorvos. VI. Audrássy-út 83. 1-231-64 Kerényi Jenő, az A. B. C. Köz­ponti iroda igazgatója, IV. Ferenc József-rkp. 26. 1-893-58 Kerényi Károly dr. egyet, m tanár, II. Olasz-fasor 25. 1-573-06 Kerényi Zoltán dr. orvos (ren­del 2—4-ig) II Olasz-fasor 2. 1-532-28 Kerepesi-úti temető igazg., 1. Temetők. Kerese Tibor dr. min tan., I. Zita királyné-út 16. 1-553-84 Kereskedelem, Ipar, Mező- gazdaság, közgazdasági lap szer­kesztősége és kiadóhiv. Köblös Béla szerkesztő, VI. Felsőerdősor 1. 01-299-66 Kereskedelem- és közleke­désügyi minisztérium, m. kir. Központja, II. Lánchid-u 1/3 *1-662-00 Elnöki osztály és iroda, II Lánc- hid-u. 1/3. 0*1-662-00 I, II. Ill, IV, V/a., VI., VII., vni/a. és VHI/b. szakosztálya és számve­vősége, H Lánchid-u. 1/3. 0*1-662-00 V/b. szakosztálya, H Lánchid-u. 1/3. 1-500-40 IX/a. szakosztály főnöke, II. Lánc­hid-u. 1/3. 1-507-87 IX/a. (Dunahidépitési) szakosztály 1- 521-14 IX/b. szakosztály főnőké, H Láncbid- u. 1/3. 1-520-07 IX/b. közúti hidosztály, II Lánchid- u 1/3. 1-532-33 Bndapesti állami hidak műszaki rak­tára, n. Fö-u. 1. 1-521-18 A Boráros-téri Horthy Miklós Dunahid állami kirendeltsége, XI. Budai Duna- part. Lágymányosi feltöltés 2- 583-53 A Boráros-téri Horthy Miklós Dunahid állami kirendeltsége, IX. Boráros- tér 1-873-83 A Margit-hid átépítés állami kiren­deltségei : II. Margit-hid, budai oldal 1-535-65 III Szent Margitsziget 1-277-58 V Rudolf-tér, Margit-hid, pestijoldal 1-138-85 X. szakosztály, Postavezérigazgató­ság, l Krisztina-krt 12. *1-500-25 XI. szakosztály, Légforgalmi ügyek, 11. Hunyadi János-út 13. *1-500-10 Országos Magyar Idegenforgalmi Hi­vatal, II Lánchid-u. 1/3. 01-557-80 Kapus, II Lánchid-u. 1/3. 1-532-94 Kereskedelmi Akadémia bpesti, V. Alkotmány-u. 11 1-205-47 1-270-27 Kereskedelmi alkalmazot­tak orsz. szövetsége, V-^-től- Vaő-ig nem jelentkezik, VII. Erzsé­bet-krt 13. 1-456-12 Kereskedelmi és Iparka­mara bpesti. Központja esti 6 órától a 1-264-01 szám hivandó, V. Szemere­u. 6. *1-253-17 *1-264-03 _V- Alkotmány-u. 14. 1-193-78 (Magyar gazd. kutató Intézet) 1-128-88 Nemzetközi Vásár kiállítói és műsz. ügyei, V. Alkotmány-u. 8., tavasz- szal, Városligeti Iparcsarnok 1-196-49 Nemzetközi Vásár központja tavasz- szal a Városligetben 0*1-100-80 0*1-123-90 Kereskedelmi Figyelő Kom merzieller Beobachter és Kereske­delmi Értesítő szerk., VH Dohány- u. 14. 1-300-26 Kereskedelmi Hirlap (Közgaz­dasági Lapszemle) Kormos Gyula fő- szerk., VI Vilmos császár-út 63. 01-155-55 Kereskedelmi Hiteltudósi- tók Ipartársulata (Hegyháti I. dr.) V Fáik Miksa-u 18/20. 01-190-51 Hegyháti István dr ügyész-titkár 01-190-51 Kereskedelmi Iskolák: Fő­igazgatósága, kir . V. Bátbory-u. 12. 1-164-43 a) fin felsőkereskedelmi: Állami gyakorló, I. Felsőkeresk. iskolai tanárképző int. alatt Keresk. akadémiai, 1 Kereskedelmi akadémia. Községi fiú felsőkereskedelmi isko­lákat, 1. Budapest székesfőváros: Iskolák alatt. Vas-utcai gróf Széchenyi István felső­kereskedelmi iskola tanári szobája, VIII. Vas-u. 9/11 1-394-88 b) leány felsőkereskedelmi: Bpesti r. k négyévi. Zichy-Palla- vicini Edina őrgrófnő női felsöke- resk. isk , IX. Lónyay-u. 6. 1-852-05 Keresk. akadémiai, l. Kereskedelmi akadémia. Községi női felsőkereskedelmi isko­lákat. I. Budapest székesfőváros: Iskolák alatt. Kereskedelmi Jog szerk. és ki­adóhiv., V Pannonia-u. 9. 01-271-65 Kereskedelmi r.-t., Kispest, Lehel-u. 14. 1-468-51 Kereskedelmi segély egylet.,^ VI Jókai-U. 6. 1-283-26" Kereskedelmi tudakozódó, ezelőtt R. G. Dun & Co társaság k. f„ VI Anker-köz 1. 1-125-31 Kereskedők árubeszerző szövetkezete, V. Wekerle Sán- dor-u. 13. 1-209-30 Kereskedők és Iparosok hitelintézete r.-t., V. Szabad­ság-tér 7. 1-182-90 1-190-91 Kereskedők és Iparosok or­szágos védegylete központi irodája, V. Szabadság-tér 15. 1-132-86 Ney Rezső ügyvez. elnök, V. Sza­badság-tér 15. 01-133-33 Kereskedők menháza, buda­pesti, I. Tárogató-út 2. 1-642-60 Kereskényl Jenő kereskedelmi irodája, I. Krisztina-krt 83. 1- 555-10 Keresztély János gyógyszerész, Albertfalva, Erzsébet királyné-út 8. 2- 588-63 Keresztély Sándor zongorake- resk. zongoraterme, V. Vilmos csá­szár-út 66. 1-233-47 Nyári lakása, II. Hidegkuti-út 32. 1-642-10 Keresztény alkalmazott ke­reskedők és tisztviselők orsz. szövet­sége, Vili József-u. 61. 1-451-10 Keresztény Béla fényképészeti műterme, X. Belső Jászberényi-út 13. 1- 480-57 Keresztény ellenzék, vili. Szentkirályi-u. 2. 1-349-02 Keresztény Főiskolai Hall­gatók Centrum Fogy. Szö­vetkezete. Papirüzlete, VIIL Ba- ross-u. 52. 1-375-14 Fióküzlete, XI Szent Gellért-tér S. 2- 596-11 Keresztény Gazdasági és Szociális Párt, IV. Veres Pálné­n. 9. 1-857-33 Keresztény Gazdasági és Szociális párt,Bpest külső Váci­útés környékének pártszervezete, VI. Váci-út 167 2-911-86 Keresztény gazdasági párt, IV. Veres Pálné-u. 9. 1-861-57 Keresztény Grafikai Munká­sok Országos Szövetsége, Vili Jó­zsef-u. 61. 1-461-81 Keresztény iparosok országos szövetsége, VTH. Mnzeum-krt 18. 1-433-95 167 r

Next

/
Oldalképek
Tartalom