Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - B

Bosnyák II Hagyat Telefonautomata IL-T.MaloMs nyiliános állomásain észlelt tiibnknt Bosnyák Imre, T. Katona József- u. 23. 1-149-12 Bosnyák Iván bank- és tőzsde- bízóm. lakása, IV Molnár-u. 8. 1-837-97 Bosnyák Izsó Gólya-áruház, úri, női divat és baby-keleng-ye üzlet, VI Király-u. 52. 1-298-15 VH Rákóczi-út 38 1-338-91 A Kereskedő, szerk. VI. Bajza-n. 6/a. 1-285-70 Bosnyák Jolán, VI Podmaniczky­i 1. 1-243-62 Bosnyák Mária fogtechnikai la­boratóriuma, VI Király-u. 112. 1-211-36 Bosnyák Sándor és Magyar József iparművészeti műterme, VI. Lend- vay-u 3 1-256-42 Bosnyák Vilmos dr. orvos, fűi-, orr-, torok-, gége szakorvos, fog és szájbetegségek szakorvosa. Rendel: i/36—9-ig. XIV. Erzsébet királyné- utja 4i/a. 2-968-39 Bosnyák Zoltán ny. államtitkár, XI. Orlay-u. 6. 2-580-00 Bossányl, 1. Bosányi Bosznay Dezső ny. müsz. főta­nácsos, IX. Lónyay-u. -17. 1-877-40 Bosznay Endre oki. gépészmér­nök, gumivulkanizáló üzem, autó­olaj, XI Budafoki-út 5. 2-599-72 Bosznay Ferencné özv., do- hánykisárus, VI Révay-u. 25. 1-247-09 Bosznay István festőművész, ny. képzőművészeti főisk. tanár, II Fő­tt. 2 1-535-62 Bosznay Péter fűszer- és csemege- keresk., VIH József-u. 51. 1-453-12 Bosznay Péterné és Bokody Iiaszlóné Joly-Bőzsi nöidivat terem, IV Párisi-u. 1. 1-895-13 Bot, 1. Both. Bóta Rózsi tisztviselőnő, IX. Tüz- oltó-u. l. 1-301-81 Bótat Kálmán m. kir. áll. rendőr- őrmester, VII. Garay-u. 23. 1- 307-96 Botár Aladár hölgyíodrászterme, V lipót-krt 5. 1-156-30 Botlalvy Józsel dr. orvos, V. Uollán-u. 3. 1-296-98 Bot Béla, VI. Eötvös-u. 28. 1-118-01 Both Adóm közp fűtés, vizvez., légszesz és csatorn. váll., VII Dob­u 87 1-424-94 Both Dezső dr., az 0. K. H. ig.. U Trombitás-út 13. 1-524-69 Both Ferenc hentes és mészáros. I Böszörmény i-üt 13/15. 1-572-45 Both Frigyes mészáros és hentes- mester, Vll Kerepesi-út 38. 2- 969-63 Both Menyhértné özv. ma­gánzó, IV Kaplony-u 7. 1-823-15 Both Ödön dr. ügyvéd, IV Pe­tőfi 8ándor-u. 16. 1-800-88 Bothár Sándor dr. kir tőrvsz. tanácselnök 1 Attila-u. 95/99 1-604-72 Bothmer Ervinné báróné do­hánykisárus. 11 Margit-krt 8 1-543-98 Bothos Gyula dr. m. kir. közigaz­gatási bírósági tanácselnök, IX Rá- day-u 54 1-872-33 Botkay-Beck Károlyné dr.-né, kir. kúriai biró neje, II. LórántflyZsuzsánna-út4.1-535-36 Botond Béla dr. vitéz, ügyvéd, VI Teréz-krt 10 1-132-95 Bott Ferenc állami tanító, Újpest, Mikszáth Kálmán-u 19 2-952-46 Bott ka Dezső dr. ügyvéd, VI Felsöerdösor 7. 1-282-60 Bottka Endre csendőralezredes, 1 Németvölgyi-ü. 20. 1-554-83 Bottka Endre ruhafénytelenitő, U Mária-tér 2. 3-666-58 Bottka Jenöné özv. dohány- kisárus, U Fő-u 77 1-519-62 Bottke Ernő, Budapesti gummi- áru-gyár, Rákospalota, Bzász Károly­u 14 2-953-63 Bottllk Jánosné özv. házke- selö. X Liget-u. 40. 1-489-83 Bottyán Imre dr. ezredorvos, fog­orvos, v. klinikai orvos. Rendel: *—6-ig, I Krisztina-krt 81. 1-527-08 Botzenhárdt János dr. ügyvéd, 111 Lajos u. 172. 1-623-56 Boutet Sándor, a Maison E. Gl- raud cég titkárja (Özv Boutet P.-né) IV. Kaas Ivor-u. 10. 1-850-87 Box cipőfttzö-gyár, túl. BédI László, VH. Akácfa-u. 59. 01-381-18 Boxhorn Mózes szőrmekeresk., VI Király-u. 8. 1-263-29 Boxmann Arthur igazgató, VI Andrássy-üt 119. 1-190-69 Boy (gyorsküldönc) Köz­ponti Messenger váll. túl. Farkas Zoltánná, Vll. Rákóczi-út 64. 01-322-20 01-408-72 Boytha András Lajos dr. mű­töorvos, egyet. kiin. tanársegéd, VII. Rákóczi-út 36. 1-382-75 Boytha József dr. m. kir. egész­ségű. főtan., ny. r.-orvos főtan., vm Rákóczi-út 29. 1-421-24 Boza Imre dohánykisárus, UI Vö- rösvári-út 21. 1-627-42 Bozetzky Ferenc üvegcsiszoló és üvegvésnök, VIII Erdélyi-u. 1. 1- 412-36 Bozó Géza gyógyszertára az Alko­táshoz, L Alkotás-u. 34. 1-532-16 Bozó Gyula müépitö, tervező és építő váll., XI. Györök-n. 14 2- 695-30 Bozóky Gyula pilismaróit ny. vk. ezredes, n Lánchid u. 6. 1-661-76 Bozóky István dr. belgyógyász, kiin. orvos (Prinz I. dr.) I. Győri- nt 14. 1-504-24 Bozoky Jenő dr. orvos, II. Kacsa- u 23 1-523-36 Bozoky Mátyás dr. kir. ítélő­táblái biró lakása, I. Fery Oszkár- u. 59 1-544-84 Bozsán László, Vll. Dohány- u. 16/18. 1-436-04 Bozsek József nrl szabó, IX. Ráday-u. 16. 1-849-77 Bozsik István fuvaros és butor- szállitó,XlV Almos-u.6. 2-964-67 Bozsin Timót szücsmester szőrme­szalonja, IV. Váci-u. 10. 1-826-55 Bozsóky Ferenc, Optika-Fotó szaküzlet, vm Baross-u. 92. 1- 407-56 Bozsóky Nándor dr. ügyvéd, városi főügyész, Rákospalota, Beth- len-u. 61 2-953-48 Bozzay Sándor uridivatszalon, IV. Váci-u. 12. 1-827-70 Bück Zoltán uy. ezredes, I. Király- hágó-u. 5/b. 1-530-54 Böckh Hugóné dr.-né, h. állam­titkár özvegye, II Alvinci-út 16/b. 01-521-96 Bőcs János müasztalos és fameg­munkáló üzeme, VI Lehel-u. 14. 2- 934-37 Bödcher Dezső kir. ítélőtáblái bíró, VI. Csengery-u. 62. 1-282-82 Bődé Gyula debreceni hentesáru- gyárának lerakata, Vll Hársfa-u. 8. 1-352-28 Bődé István dohánykisárns, VI. Bzondy-n. 48/50. 1-141-39 Bödő Alajosné posta segédtisztnő, Vili. Szigony-u. 9. 1-443-27 Bödő Károly, XI. Horthy Miklós­át 35. 2-582-35 Bögözi János kádármester, kádár- üzeme, IX. Telepy-u. 27. 1-430-77 Böhler testvérek és tsa acél- árnkeresk., VI Liszt Ferenc-tór 9. 1-221-86 1-221-88 Böhm Allrédné, IX. Kinizsv-n. 9 1-892-81 Böhm Andor, VL Jókai-n. 1. 1-241-01 Böhm Arnold takarmány- és ter- ménykeresk,, VL Andrássy-út 99. 1-200-34 Pályaudvari Irodája, Vili. József­városi teher p. u. XIII sz. kapu 1-330-78 Takarmány- és terményraktára, VI Váci-üt 69. 2^982-31 Böhm Arthur elektrotechn. váll., IV. Váoi-u. 21. 1-877-65 Böhm Endre dr. ügyvéd, vm József-n. 17. 01-42008 Böhm és Putz cipőgyár, Újpest, József-n. 76. 2-947-93 Böhm Ferenc min tan., II Margit- n. 17 1-514-68 Böhm Ferenc dr. ügyvéd, vm József-n. 6. 1-435-71 Böhm Gézáné, VI Teve-n. 57. 2-983-59 Böhm Gusztáv «Fehér Kereszti gyógyszertára, Kispest, Üllói-útll3. 1-468-60 Böhm Gyula göz-, viz-, légszesz- szerelv., müsz cikkek, Vll. Király- u. 85. 1-408-39 Böhm Gyula útépítési és kövezési váll., VI. Eötvös-n. 48. 1-237-93 Böhm Gyula dr. kórh. főorvos, bőrgyógyász-urológus, V. Sziget- n. 25. 2-925-57 Böhm Henrik és Hegedűs Ármin építészek, IV. Gerlóczy- u. li„ 1-882-14 Böhm Hágó ékszer- és régiségke- resk., IV. Yárosház-u. 10. 1-89079 Lakása, IV. Haris-Bazár 8. 1-878-51 Böhm 1. kőtél- és zsinegáru gyári rakt., VII. Károly király-út 17. 1-432-38 Böhm Ignác Szent Miklós gyógy­szertára, V1L Hemád-u. 7. 1-381-90 Böhm lgnácné özv., VI. Nagy­mező-u. 19. 1-299-01 Böhm István dr. szülész-nőor- vos, vn. Erzsébet-krt30. 1-458-93 Ha nem felel: Orvoshlvó *1-809-86 Böhm Izidor cipőkeresk., UI. Vö- rősvári-u. 6. 1-628-23 Böhm Jakab gyapjnkeresk., XlV. Aréna-út 19. 1-396-86 Böhm Jenő fllmpendltzö, VUI.Tán- csics-u. 6. 1-366-60 Böhm József dr. ügyvéd, XI. Horthy Miklós-út 43. 2-595-56 Böhm József Géza épület- és diszműbádogosmester, vízvezeték-, csatornázás-, légszesz- és egészség- ügyi berendezési váll., V. Panno- nia-n. 4. 1-116-25 Böhm József Géza If j., a Böhm József Géza cég cégv., V. Alkot- mány-u. 31 1-18037 Böhm Károly építőmester, épí­tési váll. (Kállay G.) X Kőbányai­üt 43/é 1-365-25 Böhm Lajos fogtechnikus, VI Le- hel-u 14. 2-915-67 Böhm Llpót m. kir. postafőfel- ügyelö, II. Batthyány-u. 31. 1-549-18 Böhm Mátyás ékszerüzlet, IV. Ká­roly király-út 8. 1-896-77 Böhm Mihály földbirtokos, Vll Erzsébet-krt 1. 1-383-73 Böhm Mihályné szül. Szűcs Ilona, IV. Kaplony-n. 7. 1-837-87 Böhm Mór cérna-, fonal- és rövid- áru-nagykeresk., VL Lázár-u. 16. 1-195-24 Rövidárn-nagykeresk., VX Panlay Ede-u. 25. 1-212-22 Böhm Móric szikvizgyáros, II Tégla-u. 18. 1-521-38 Böhm Oszkár dr. gyakorlóorvos, VL Váci-üt 115. 2-917-23 Böhm Pál, V. Pannonla-n. 10. 1-13080 Böhm Pál dr. orvos, Bndatétény, Templom-u. 6. 2-697-61 Böhm Rezső r.-t. ig. lakása, Vili Népszinház-u. 32. 1-366-10 Böhm Nándor 1. Bor Sándor. Böhm Sándor divatárn-keresk., IX. Ferenc-krt 20. 1-876-62 Böhm Sándor ékszer és régiség- keresk., IV. Uerlóczy-u. 11. 1-888-84 Böhm Sándor, Garancia hiteltndó- sitó iroda, V1H Baross-u. 79 1-335-64 Böhm Sándor dr. v. női klinikai tanársegéd, U. Margit-krt 43. 1-534-17 Böhm Sándor dr. orvos, egyet, bőrklinikái tanársegéd, V1H. József­it. 17. 1-420-08 Böhm Vilma fehérnem ó-szalon, IV. Váci-n 39 1-891-60 Böhme A. Th. vegyészeti gyár, XlV Gizella-üt 24/26. 2-975-87 Böhmer Viktor saját kikészitésfl textiláruk, bel- és külf. puplinok, divatáruk, V. Sas-u 2. 1-808-37 Bői-Orosdy FUlöpné báróné országgyül. képv., örökös főrend özvegye, VII. Damjanich-u 12. 1-409-03 Böjlhe Gábor oki. Iparművész, V. Vilmos császár-út 10. 1-858-02 Bökönyi László és Bódy László* borotvapenge és fémárugyár, VIIL Kisfalndy-n. 9. 1-363-91 Bölcsészeti kar Bpesti m. kir. tud. egyet., I. Egyetem Bölcsészettanhallgatók se- gélyzö egyesülete, Bpesti kir. magyar tudományegyetemi, Vili Mft­zenm-krt 6/8. 1-352-30 Bölcskey Andor ny. máv. fel­ügyelő, VH Damjanicb-n. 28/a. 1-824-61 Bölcskey Benő szállítmányozási és vámkezelési irodája, I. Mészáros­n. 19 1-553-57 Lakása, XI Bzent Imre herceg- ütja 80/a. 2-588-54 Bölcskey Edith férj. Steiner Imréné női kalapszalon, VH Károly király-üt 5. 1-373-10 Bölcskey Erzsébet női kalap- salontul., 1. Alkotás-u. 13. 1- 509-86 Bölcskey István r.-t ig., IV. Fe­renc József-rkp. 11. 1-861-37 Bölcskey Jakab szobafestő és. mázolómester, XIV. Hajtsár-út 177. 2- 974-05 Bölcsődék és napközi gyer­mek-otthonok, I Budapest szé­kesfőváros. Bölöny József dr. nagybölöni, ügyvéd, irodája, I Szent János- tér 1/a. 01-543-62 Lakása, V. Szent István-tér 6. 01-893-95 Bölöny Ödön nagybölöni, V. Szent lstván-tér 5. 1-893-95 Bölönyl Aiadárné özv. ma­gánzó, V. Csáky-u. 14. 1-121-14 Nyáron, II Páfrány-út 11. 1- 645-06 Iíör- és cipőipari k. f. t. Cipő­gyára, Xrv Hajtsár-út 145. 2- 971-72 Bőr- és szőrmeipari termelő szövetkezet üzeme és elárusító boltja, Vll. Alpár-n. 5. 1-449-60 Központi iroda, VUL Rőkk Szilárd­n. 25. 1-421-32 Bőr-, kaucsuk- stb. áruk be­hozatali bizottságainak iro­dája,V.Akadémia-u.l. O1-240-15' Bőrárugyár, Freund A. és fia, VIIL Kőíaragó-u. 8. 01-312-18' Börcsök Andor dr., az Orsz. Földbirtokrendezö Bíróság másod- elnöke,X 8zabóky-u. 38. 1-323-61 Börcsök és társa festékkeresk., IX. Lónyay-u. 51. 1-876-29­Börcsök Mihály Üzem, Vili. Kis­falndy-n. 18. Iroda, IX. Üllői-üt 109/b. 1-388-44 Bőrdlszmttárugyár Prager Ferencné, IV. Haris-köz 6. 1- 892-61 Bőrforgalml kft. bőmagykeres- kedés, VL Panlay Ede-u. 26. 1-160-88 Bőrforgalml Részvény társa­ság, if j. Leitersdorier Lipót.VI. Dal­szinfiáz-u. 2. 01-249-74 Bőripari és kereskedelmi k. f. t. Újpest, Arany János-u. 13. 2- 955-23 Bőripari r.-t., VI. Jókai-n. 38. 1- 185-20 Bőrkereskedelmi vállalat k. 1.1., V. Pannonia-u. 60. 2- 926-32 Bőrkesztyű üzem k. f. t., VI. Nagymező-n. 86. 1-298-85 Bőr mű vek r.-t. bőr-, gépszij- és cipőgyár. Gyártelep és cipöosztály, Újpest, Váci-üt 44. #2-948-80 Központja, VL Panlay Ede-n. 13. #1-103-20 Böröcz Ferenc lakástakaritásl váU., vn. Bip-n. 10. 1-403-35

Next

/
Oldalképek
Tartalom