Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

Ex a névsor 1936. Junius 28-161 érvényes • * • * MW"-v, I v H. KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKÉNEK h BETŰRENDES TÁVBESZÉLŐ NÉVSORA 385/325 HIVATALOS KIADÁS (A névsorhoz hozzáfűzött „SZAKNÉVSOR“ a m.kir. posta személyzete lóiét! alapítványának kiadása) FONTOSABB HÍVÓSZÁMOK: Ébresztő bejelentő..................*1-465-19 Távirat- és üzenetközvetítő. • *02 Helyi távbeszélő tudakozó . . *1-333-88 Távirattudakozó .................... 1-880-34 _______fi__________________________ Hib abejelentő.......................*03 Po ntos idő közlése..................*1-333-51 Távolsági bejelentő...............*01 1* 1-226-22 Távbeszélő propaganda iroda . j *1-389-38 Távolsági beszélgetésekről való tudakozódás é j panaszt elvétel *1-385-91 Egyéb (helyi) panaszok bejelentésére lásd a HL oldalon feltüntetett hívószámokat A fontosabb közérdekű hívószámok Jegyzéke a névsor I. oldalán, a gyakrabban keresett hatóságok^dva|^|^^^^^|^^^^^^^ék^p^l^^l^ldalá^v^i Ezt a borítékot a távbeszélő előfizetők saját érdekükben bekötés esetén se távolltsák*el. AUTOTAXI-BUDAPESTI AUTOMOBIL KÖZLEKEDÉSI R.-T-, X., KEREPESIÉT IS. 22-22-22 telefonszáma 22-22-22 ESKÜVŐI, ALKALMIjs TÚRAKOCSIK a legolcsóbban kaphatók. 193^ffl«;agj£ó 1841-BEN Mfwk Mptr-itiu. nm\m keresiíebeiiii bank *1-848-88 TECEFONSZAM *1-848-88 mw mp.12^4 *@

Next

/
Oldalképek
Tartalom