Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - S

az előfizetőnek több fővonala van Schmidejf Schillinger Zsigmond betonépi- tési és burkolási váll. Irodája (Polgár K.) V. ,Kálmán-u. 21. 1-216-18 Schimanek Emil müegyet. nyilv. r. tanár lakása, V Kossuth bajos- tér 14/15 1-263-26 Schlmert Gusztáv dr. kórb. fő­orvos. TV Ferenc József rkp. 17. 1- 844-33 Schimmel Aladár festék, pipere és háztartási cikkek, VI. Hunyadi­tér 3. 1-172-53 Schimmel és Társa r.-t. eszen­cia, illóolaj és vegyészeti gyár, Bu­dapest- Rákosfalva,XIV.Vértes-n. 6/8. 2- 965-35 Schimmel Izsó férfiszabó, IV.Kos­suth Lajos-u. 17. 1-896-10 Schimmel keksz,bisquit, os­tya és csokoiádéárugyár k. f. t., X. Korponai-u 4 1-480-85 Schimmelpfeng YV. Tudako­zód«. V Vilmos császár-út 72. 1-231-49 Schindler és Wachner óra, óraalkatrész és szerszámnagyke­reső, VII Károly király-út 13. 1-415-52 Schindler János fémöntóde, VI. Szabolcs-u. 22. 2-903-81 Schindler József könyvkötészet, XI. Horthy Miklós-út 22. 2-592-67 Schindler Szilárd ezredes, II Pasaréti-út 1 1-537-22 Schindler Tibor dr. belgyó­gyász szakorvos, I. Orbánbegyi-út 5. 1-661-44 Schinkasch László liszt- és gabonakeresk., 11 Lánchid-u. 11. 1-520-02 Schinkásch Vilmos liszt- és gabonakeresk., XI. Horthy Miklós- út 47. 2-692-28 Schinkovits Arthur, Bchwarcz Ignác és Klein Jenő nyomdászok, vi. Lovag-u. 20. 1-233-68 Schinkovits Lajos könyv-, papir­és zenemükeresk. (Pesti Hírlap) Új­pest, István-út l/a. 2-940-74 Schipeck József kertész, Dl. Bécsi-út 19900 hrsz. 1-629-97 Schippert Mária, dohánykisárus vra. üiiöi-út 64. 1-411-47 Schipsz F. Vilmos angol úri szabó, IV Muzeum-krt 35. 1-845-77 Schipsz Lipót teherfuvarozási váll., VI. Béke-tér 2. 2-914-07 Schirilla Achill dr. kir. tőrv- széki tanácselnök, XIV. Amerikai­ét 4o. 2-960-92 Schlscha Lipót dr. mütöföorvos, IV. Irányi-u. 1. 1-801-59 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-86 Maros-utcai izr. kórházban, I. Maros­u. 16. 01-553-17 01-574-61 Schissler József központi fűtés, vízvezeték és csatornázási berende­zések váll., VU Vörősmarty-u. 7. 1- 427-76 • Schivetz Ferenc,a Rimamurány- tíalgótarjáni vasmű r.-t. műsz. ig., I Zsámbéki-u. 5. 1-613-26 Schlachter József dr. ügyvéd (8chlachter Leó vegyészmérnök) u. Fő-u. 12. 1-527-15 Schlachtowszky Ferenc a Hi­giénia Celluloidipar túl., V. Hold­u. 5 1-159-16 Schlager Andor drogéria túl., XI Horthy Miklós-út 10/12. 2- 594-25 Schlagetter Leon oki. mérnök, XI Horthy Miklós-út 61. 2-694-51 Schlamadinger Kmil dr. fog­orvos, VI. Teréz-krt 35. 1-256-36 SchlangerH. Bertalan,VI. Lau- don-u. 9. 1-126-72 Schlanger Imre, a Mechanikai Szövőgyár r.-t. cégv. lakása, VI De- sewffy-u. 8/10 1-263-75 Schlauch Gézáné dr.-né özv. (Kehrling B.) XI. Horthy Mik- lós-út 35. 02-585-82 Schlánger Tibor cipészkellékek és címkék készítése és keresk., Pestújhely. Gróf Klebelsberg Kunó­u 48. 2-974-89 Schlechte Harry Georg, XI Hegyalja-út 11,/a. ' 2-592-47 Schleicher Aladár dr. ra. kir. bányaügyi főtanácsos, müegyet. c. rk. tanár, II Olasz fasor 35. 1-532-96 Schleicher Lászlóné Kardoss Tilda Dáma-füzőszalonja, IX. Üllői­ét öö. 1-407-27 Schleien Gyula famegmunkáló és asztalosáru üzem. Hl. Lajos- u. 145. 1-626-72 Schleifer A. ezüstárugyára, VII. Kazinczy-u. 10. 1-435-28 Schleifer Imre Ödön keresk., VI. Vilmos császár-ét 5. 1-195-13 Schleifer Jenő dr. szinesbótor üzlete, VI. Podmaniczky-u. 1. 1-270-92 Schleifer Miklós lakása. V.Tátra­u. 26. 2-903-22 Schleifer Zoltán rövid- és sző- vöttáruk nagykeresk.,V Vilmos csá­szár-út 10. 1-803-38 Lakása, VI. Bajza-u 6/b. 1-208-95 Schleiffer Pál dr. ügy véd, V. Fáik Miksa-u. 13. 1-188-17 Schleimtnger István dr., EL Olasz-fasor 3 3-666-35 Schlelsz Miklós vendéglős, VIII. Sándor-tér 3. 1-330-54 Schlenger Pál dr., V. Phőnix- u. 4. 1-149-89 Schlesinger A. cselédszerzö és helyközveritő. VI Teréz-krt 1/c. 1-280-52 Schlesinger Adám fehérnemű tisztitó. V. Kálmán-u. 24.1-184-55 Schlesinger Adolf keresk., VU. Wesselényi-u. 4. 1-368-05 Schlesinger Adolf — Oroszlán — védjegyű házikenyér sütödéje, VH. Sip-u. 9. 1-404-96 Schlesinger Adolfné özv. p. felügy. özvegye, Vili. Német-u. 57. 1- 396-66 Schlesinger Alajos vas-, és cső- nagykereskedő. Közp. iroda. V. Váci­ét 32. *2-909-29 2- 909-30 Fiók, vili. Baross-tér 7. 1-374-13 Gépgyár, V.Váci-út 118. 2-911-73 Schlesinger Armin lakása (Reitzer M.-né) XIV. Pálma-u 5. 01-173-23 Schlesinger B. vas-, fém-, gép- és autóalkatrészkeresk., V Csáky- u. 70. 2-912-96 Schlesinger Béla épületredőny- lakatos, VI. Király-u. 28. 1-298-54 Schlesinger Béláné özv. ma­gánzó, Vili Rákóczi-út 73. 1-437-20 Schlesinger Bertalan lakása, VI. Aréna-út 84. 1-181-20 Schlesinger Bertalan és társa textilnagykeresk., V Szent István-tér 12. 1-227-15 Schlesinger Dezső finom galan- terie áruk nagykeresk., VHI. Déry­u 6 1-388-34 Schlesinger Ella magánzó, vi. Felsőerdűsor 9. 1-153-40 Schlesinger és Lampl szerelők, V Nádor-u. 25. 1-239-02 Schlesinger és társa zsák- kereskedelml r.-t., V Perczel Mór-n.2. 1-185-67 1-215-28 Schlesinger Félix, a Perutz fotó­cikkek vezérképv., IV Hajó-u. 5. 1-826-78 Schlesinger Gyula tűzifa- és széntelepe, X. Józsefvárosi p. u. X. kapu 1-311-20 Schlesinger Henrik ékszerész és órás, VI. Vilmos császár-út 17. 1-291-71 Schlesinger István tűzifa és szénnagykeresk., VIII. Népszinház- u. 36 1-367-39 Schlesinger J. és társa bank- üzl. V. Báthory-u. 20. 1-235-56 Schlesinger Jakab cukorka- üzlet, VI. Andrássy-út 64. 1-175-67 Schlesinger Jakab if j. vászon- keresk., cégtul. 8zeues Miksa, VI. Ki- rály-u. 2. 1-160-51 Schlesinger János, vm. József- krt 53 1-353-29 Schlesinger János magánzó, ház­iul., n. Trombitás-út 11. 1-578-72 Schlesinger József könyvke­reső, VII. Király-u. 1. 1-414-97 Schlesinger József szőnyeg- és festménykeresk., vn. Wesselényi­it. 2. 1-397-44 Schlesinger József, ügynökség és bizomány, VII. Király-u. 51. 1-364-19 Schlesinger József üveges és képkeretező, V. Arany János-n. 18. 1- 183-37 Schlesinger József dr. orvos, VI. Vilmos császár-út 33. 01-233-21 01-171-18 Schlesinger Károly,V.Pozsonyi- út 36. 2-984-35 Schlesinger Károly lakása, VII Wesselényi-u. 21. 1-372-45 Schlesinger Lajos órás és ék­szerész, Újpest. Arpád-út 34. 2- 947-39 Schlesinger László festőgyára, vn Károly király-út 19 1-424-89 Lakása, V. Tátra-u. 21 2-982-57 Schlesinger Manó gabonabizom és terményüzl., XIV. Erzsébet ki­rályné-útja 4. 2-976-29 Schlesinger Miklós keresk. V. Zápolya-u. 36 2-934-17 Schlesinger Miksa fehérnemü- tisztitó, V Lipót-krt 5 1-146-04 Schlesinger Mór dobozgyára.vn. Garay-u. 5. 1-323-30 Schlesinger Mór ingatlan- és üzletforgalmi irodája. VI. Vilmos császár-út 33. 1-233-21 1-171-18 Schlesinger Mór szállító, Vili Örömvölgy-u. 46. 1-331-91 Schlesinger Nátán lakása, IX. Soroksári-út 42. 1-317-80 Schlesinger Ödön ékszerkészitö, VU Király-u. 3. 1-367-56 Schlesinger Rezső, IX. Bakáts- tér 3 1-885-89 Schlesinger S. Jakab régiség- és mütárgykeresk., IV. Mária Valé­riám 1. 1-800-18 Schlesinger Salamon mérnök, a Tudor accumnlátor gyár r.-t. ny. vezérig., n. Pasaréti-üt 80. 1-656-01 Schlésinger Sándor galalith-, strassz- és fémcsatkészitő, VU. Ka­zinczy-u 52/54. 1-459-38 Schlesinger Simon füszerke- resk.. VU. Rombach-n. 3 1-422-86 Schlichter Ferenc, V. Akadé­miám 5 1-210-30 Schlichter Simon, vezérig., II Bólyai-u. 14 1-524-03 Schlick Frigyes dr., VI. Pod- maniczky-u 16 1-286-18 (Nyári á.) Tisza István kertváros, Bethlen Gábor-u. 4909/4910 1-646-40 Schlick István dr., VI. Podma- niczky-u 16 1-212-38 Schlick Istvánné dr.-né vn. Damjanich-u. 49. 1-453-36 Schlieszer Leó dr. fogorvos, VI. Eötvös-u. 29 1-110-26 Schlinger Irén Kemény Andorné, VU. Wesselényi-u. 4. 01-405-01 Schlinger szőrmeáruház és megóvóintézet, túl. Schlinger Margit, IV. Károly király-út 24 1-892-58 Schlittner Hermann cégvezető, U. Keleti Károly-u. 15/b. 1-578-44 Schloesser Germain és tsa cognacgyára, Budafok, Kossuth La­jos-u 94. 2-698-49 Schloss Alfréd gyapjubizom., V Bálvány-u. 8 1-802-11 Schlosser Ferencné dr.-né, Klein Gizella dobánykisárudája, XI Budaörsi-út 16 1-554-73" Schlosser Ferencné özv. fuva­ros váll., IH. Kiskorona-u. 33. 1-623-99 Schlosser István vendéglős, Új­pest, Arpád-út 7. 2-945-93­Schlosser Károly korcsmája, IU. Bécsi-út 102/b. 1-626-22 Schlosser László kárpitos, VII. Valeró-u. 8. 1-370-38 Schlothauer Ferencné özv. magánzó, I. Szamóca-n. 8.1-549-23» Schlotter Lajos hentes és mészá­ros, U. Kapás-u. 19. 1-513-90’ Schlúth János uriszabó(01 ma H.) IV. Váci-u. 9. 01-877-47 SchlUsselberg Lajos női kalap- és kalapkellék-keresk., IV. Károly király-út 24. 1-892-68 Schltissler Arnold keresk., VU Király-u. 67. 1-366-58 Schmaderer Oszkár dr. szfőv tanácsi főjegyző, I. kér. el ül járó. vm. Práter-u. 34. 1-359-59 Schmaln Lázár, VUL Karpfen- stein-u. 21 1-437-18 Schmaldienst Mária, VU. Lö- vőlde-tér 2. 1-877-60 Schmeisz Béla dr. v. kiin. or­vos-nőgyógyász, I. Kékgolyó-n. 15/a. 1-510-88 Schmelcz Dávid Derby angol uriszabóság, vn Király-u. 7. 1-371-98 Schmelcz Emil üveges, képkere­tező, üveg-, porcellán- és háztartási cikkek gyári raktára Főüzlet, V. Lipót-krt 21. 1-277-65 Schmelcz Salamon aikalmi ügy­nökség, VI. Kazár-u. 10. 1-239-74 Schmelczer Benő ékszerész, drá­gakő- és régiségkeresk., IV. Károly király-út 30. 1-893-48 Schmelczer Mór bornagykeresk.. Vm. Népszinház-n. 22. 1-428-05 Schmelzer János, a Futura a. magy. szöv. központok áruforg. r.-t. b. ig., XIV. Ajtósi Dürer-sor 9. 1- 438-91 Schmerber és Földes, rv 8zer- vita-tér 2. 1-876-03 Schmergel Aladár rákereső, parkettagyári irodája, V. Návay Lajos-u. 6. 1-297-57 Schmergel Géza parkett váll. lakása, V Pozsonyi-út 34. 2- 927-64 Schmergel Testvérek faterme- lök, tűzifa nagykeresk., V. Szemere­u. 9 1-246-97 Schmertz Ignác szobafestő és mázolómester, a szab. 8topwind ké­szítője, V. Váci-út 28. 2-937-01 Sehmidberger Rezső mű- és. keresk. kertész, I Alagut-u. 1-61-V58 Schmideg Gyula festék- és \z- tartási cikkek keresk., V. Csa>!v u. 43. 2-931-5CT Schmideg Lászlóné özv. és Vass Súndorné l’Elegant divatszalon túl., V. Deák Ferenc-u. 12. 1-807-29 Schmideg Leó magánzó, V. Szi- get-u. 34. 1-238-82 Schmideg Leó szűcs, IV. Párisi- u. 3. 1-885-34 Lakása, I. 8zarvas Gábor-út 4. 1-641-00

Next

/
Oldalképek
Tartalom