Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - S

Sárkány Sárkány Mór dr. és Sárkány György dr. ügyvédek, V. Fáik Miksa-u. 24. 1-248-69 Sárkány-nyomda r.-t., VI Horn Ede-u. 9. 1-221-90 Sárkány Oszkár dr. ilenczfalvi min. tan. lakása, XI. Lenke-tér 7. 2-599-52 Sárkány Pál r.-t. lg., Organizátor, Espé átiró könyvelés, V. Visegrádi­n. 29. 2-903-70 Sárkány Vegyi termék V álla­tát, VU. Damjanich-u. 28/a. 1-432-71 Sárkány Viktor igazgató, Vl.Des- sewffy-u. 30. 1-270-63 Sárkány Vilmos lakása, XIV. Szabó József-n. 14. 1-365-27 Sárközi Ferenc parkett és ía- redöny váll., II Török-n. 3. 1-553-19 Sárközi György író, I. Város- major-u. 26/d. 1-513-23 Sárközi István füszerkeresk., V váci-út 140. 2-924-05 Sárközi József fűszer-, csemege- és gyarmatáru keresk., VI. Hun- gária-felsőkrt 40. 2-917-76 Sárközi, Tatár és Forgács textiltechnikai és műszaki k. f. t„ V. Fáik Miksa-u. 13. 01-171-41 Sárközi Zoltán, a Sárközi, Tatár és Forgács textiltechnikai kft. ig. lakása, VTH. Bándor-tér 3. 1-347-81 Sárközi Zsigmond Stylus nyom­dai müintézete, V. Szemere-u. 2. 1-131-53 Sárközy Elemér nadasdi. tanár lakása, VU. 8ip-u. 6. 1-355-82 Sárközy Gyuláné bocsai, v Po- zsonyi-út 36. 2-919-50 Sárközy Gyaláné özv. dohány- kisárus,vm. Contí-u 12. 1-360-29 Sárközy József légügyi biv. számv. alig., I. Mátray-u. 5/7. 1-557-29 Sárközy Sándor nadasdi, a Ma­gyar Nemzeti Bank eilenőre, V. Klo­tild-u. 10/a. 1-192-81 Sárközy Sándor ny. detektív íönökhelyettes magánnyomozó iro­dája, VII Murányi-u 38. 1-410-23 Sárközy Sándor dr. kir. köz­jegyző irodája, III Fő-tér 2. 1-629-60 Lakása. Hl Fényes Elek-u. 4. 1-628-34 Sarlay Ernő lakása, II. Buday László-u. 16. 1-510-30 Sarló László oki. építész, VII. Kákoczi-üt 8/a. í-377-82 Sarlós Éva szfőv. zenetanár, I. Attila-u. 81. 1-603-05 Sarlós Jacquesné sz. Pálos Mar­git, VI. Teréz-krt 34. 1-128-12 Sarlós József magánzó, XIV. ivörvasutsor-u. 44. 2-975-49 Sarlós Márton dr. ügyvédi iro­dája, V. Visegrádi-u. 14. 1-254-99 Sarlós Myiós, IV Váci-u. 12/14. / 1-871-65 Sármíkrt Armin karbid és vegyi- áruk/nagykeresk., Kispest, Báthory­u.a 1-468-85 Sármány János dr. sebész, fo- lSjsz szakorvos, HL Bécsi-út 89/91. 7 1-627-68 sármány Katalin kozmetikai in­tézete, H. Zsigmond-u. 7. 1- 542-90 Sármezey Endre, I. Győri-út 1. 1-579-90 Saródy János m. kir. detektív fő­felügyelő, I. Bognár-u. 5. 1-645-72 Sárói-Szabó Gltti, IX Közr iktár- u. 12/a. 1-810-50 Sárói-Szabó János dr. orvos, 11 Lorántffy Zsnzsánna lépcső 4. 1-503-30 Sáróy Kálmán csendórszázados, VII. Nagydiófa-u. 19. 1-442-60 Sarolta kollégium dr. Bobula Ida igazgató, V Hold-u. 17. 1-162-58 1-168-00 Sáros Árpád és társa autó­karosszéria anyagok raktára, V. AI­kotmány-n. 25. 1-156-54 Sárosdt Mária csemege üzlete, V. Vilmos császár-út 24 1-128-94 Ha konnektort szereltet fel, rosdy Ferenc dr., VTH. J6- zsef-u. 56. 1-379-12 Sáros! Adolf papirkeresk., VI. Bzondy-u. 11. 1-211-58 Sárosi Jánosné e. polg. iskolai ig., XI. Horthy Miklós-út 8. 2-680-50 Sárosi Ottó, XI. Horthy Miklós- út 15/a. 2-693-57 Sárosi Sománé özv. lakása, 1. Avar-u. 13;15. 1-549-84 Sárosy-Szoika Gyula vitéz, rendőrföfelügy., szk. alezredes, IV. Molnár-u. 10. 1-845-38 Sárospataky József kir. fő­ügyész, a Pestvidéki kir. ügyészség elnöke, V. Hollán-u. 24/26. 1-122-33 Sárospataky József Ifj. oki. gépészmérnök, m. kir. postamérnök, HL Szentiélek-tér 12. 1-631-63 Sárossy, 1. Sárosi. Sáróy, 1. Sárói Sarudy Editb ternyei (Kniep Hanns von v. b t. t.) V P.udolf-rkp. 3. 1- 254-20 Sarudy Elemér dr. belgyógyász, ideg- és elmeszakorvos,v. belklinikái egyet, tanársegéd, egészségtan ta­nár, H. Pasaréti-út 4. 1-610-91 Sarudy István dr. ügyvéd, TV.Do- rottya-u. 3. 1-814-78 Sarudy Ottó Lajos dr. orvos belgyógyász, V. Tisza-u. 11. 2- 925-00 Sárvári András Első Magyar Üveg-, műkő-, cementárugyárának városi irodája, VI. Ó-u. 5. 1-171-88 Sárvári István dr. ügyvéd, V Vigadó-tér 3. 1-820-35 Sárvári Jánosné fűszer és cse- megekeresk., I. Bors-u. 8 1- 503-61 Sárvári Zoltán, a Derby sajt- és vajtermelö r.-t. ig., XIV. Nürnberg­u. 29. 2-974-99 Sárváry Oszkár m. kir. kormány- főtan., forgalomügyi tanácsadó la­kása, I. Városmajor-u. 7. 1-502-83 Sárváry Zoltán dr.ny. min. taná­csos, XI. Lágymányosi-n. 20. 2- 586-90 Sárvay János illatszertár, Vin. Baross-tér 4. 1-344-88 Sas Béla lakása, vn. Király-u. 103. 1-417-61 Sas Bernát dr. orvos és orvosi laboratórium (Sas L. dr.) VI. An- drássy-út 38. 1-226-96 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-80 Sas Dezső cipökeresk., VI. Teréz- krt 60. 1-118-77 Sas Edéné özv., X Szabóki-u. 48. 1-383-30 Sas Ernő dr. ügyvéd, VI Hajós- u. 15. 1-297-89 Sas és Bauer papírkereskedelmi r.-t., a Hazai papírgyár r.-t. lera- kata és az Österreichischer Papier­fabriksverband vezérképviselete, V 8zemélynők-u 21/23 1-225-20 1-230-34 Bauer Lajos ig. lakása, I. Attila- u. 83. 01-603-37 Nyáron, I Hidegkúti-út 49. 01-641-97 Sas Gábor mészáros, VI. Vörös- marty-u. 46. 1-134-98 Sas J. Jánosné özv., Vn. Dam- janich-u. 9. 1-428-99 Sas Jenöfémáru üzem. tuL,VHI.Vi6i Imre-u. 11. 1-305-55 Sas József Imre keresk. képv., VII. Práter-n. 22. 1-420-80 Sas László hírlapiró, a Wiener Wirtschafts Woche magyarorsz. szerk. és a Vállalkozók Lapja kőz- gazd. szerk., V Visegrádi-u. 3. 1-298-74 Sas Lóránt dr. egyet, tanársegéd, sebész urológus (Sas B. dr.) VI. An- drássy-út 38. 01-226-96 Sas Zoltán, V. Nádor-u. 23 1-173-00 Sas Zsigmond énektanár, V Sze- mélynök-u. 9/11. 1-159-95 Sass Elemér dr. min. tan., 1. Bors-u. 19. 1-552-32 Sass Gizella lapterjesztő váll., VI. Horn Ede-u. 3. 1-240-68 Sass Lajos dohánykisárus, Hl Zsigmond-u. 21. 1-511-29 Sass Sándor Sörkatakomba étte­rem, vendéglő, VEI. Esterházy-u. 6. 1-4Ö0-92 Sass Sándor ügynök, VJH. Práter­n. 22. 01-420-80 Sasadi Ingatlantulajdono­sok Egyesülete, XI Nagybol- dogasszony-útja 92. 2-597-74 Sasadi Lajos börkeresk., IV. Mol­nár-u. 27. 1-836-77 Sásdi Hermin női divat szalon, IV. Váci-u. 9. 1-878-67 Sásdi Imre gyógyszerész, Aesculap gyógyszertár (Mellékállomás a la­káson, IV. Váci-u. 56/58. alatt.) IV Váci-u. 57. 1-853-16 Sásdy János ny. őrnagy, II. Apos- tol-u. 6. 1-566-65 Sásdy-Schack Béla dr. m. kir. udv. tan., afelsökeresk. isk. ny. kir. főig., n. Apostol-u. 6 1-577-77 Sasbegyl Erzsi színésznő, XIV. Thököly-út 167. 2-968-01 Sashegyi Jánosné fűszer-, cse- megekeresk., VL Hajós-u. 19. 1-182-56 Sashegyi Károly állatorvos, Kis­pest, Rákóczi-u. 60. 1-471-33 Sashegyi-üti Házépítő szö­vetkezet, XI. Sashegyi-dülő 2668/28. hrsz. 1-520-83 Sáska Sándor dr. ügyvéd, hon­védségivédő, Pest-Pilis-Solt-Kisknn vm. tb. főügyésze, VM Baross-n. 9. 1-334-70 Saskör, IV. Vámház-krt 4. 1-802-82 Sass, 1. Sas. Sasse Béláné özv., I. Alkotás- n. 13. 1-509-65 Sasvári Géza dr. gépészmérnök, műegyet. nyilv. rk. tanár, VII Rot- tenbiiler-u 33. 1-404-15 Nyáron, I. Nógrádi-u. 24. 1-651-39 Sasvári József m. kir. posta- takpt.ári tisztviselő, Kispest, Faze­kas Ágoston-u. 18. 1-470-10 Sátor Endre dr. ügyvéd, V Klo- tild-u. 10/a 1-228-08 Sátor György dr. ügyvéd, iro­dája, IX. Dandár-u. 3. 1-427-46 Lakása, VIH. Üllöi-út 40. 1-432-55 Sátor László textilgyári képvise­letei, gyári lerakat, V Sas-u. 4. 1-860-20, Lakás, VI. Vilmos császár-út 5. f 1-241-31 Sátori Ernő, V Nádor-u. 34. 1-242-26 Sátori Imre szénnagykeresk., a Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. és Unió bányászati és ipari r -t. kép­viselője, II Keleti Károly-u. 8. 01-557-11 Sátori Irén posta s. tisztnő lakása. Kispest, Szent Imre-u. 5. 1-466-32 Sátori Jakab ny máv. felügyelő, VI. Vörősmarty-u. 48. 1-152-29 Sattler Andor lakása, VUL Rákó- czi-út 61. 1-402-56 Sattler Jenő dr. sebész főorvos, V Vilmos császár-út 18. 1-213-94 Sattler Károly sportüzlet, V. Nagy ' Sándor-u. 3. 1-282-98 Sattler Kató, a Film művészeti isk. növendéke, VI. Hajós-u. 17. 1- 238-23 Sattler Mihály építőmester, (Hel­ler L. dr.) XTV. Gyarmat-u. 9. 2- 969-14 Sattler Sándor cipökeresk., V. Berlini-tér 6. 1-287-69 Sattler Sándor dr. ügyvéd, VI. Podmaniczky-u. 21. 1-276-31 Satzinger Frigyes dr. ügyvéd (Satzinger F.-né dr.-né) IV. Váci­u. 20. 01-846-93 Satzinger Frlgyesné dr.-né női divatszalon (Satzinger F. dr.) ív Váci-u. 20. 1-846-93 Sauczek Jakab udv. arany- és ezüst-paszománygyári lerakat, IV Sütő-u. l. 1-802-72 Sauer Armin magánzó, XIV. Ajtósi Dürer-sor 7. 1-364-69 Sauer Ármlnné özv. Bank ga­rage, benzin ésolajtöltőállomás túl., VI. Gróf Zichy Jenő-u. 8. 1-286-85 Sauer Arnold, Artes képszalonja, VI. Andrássy-út 32. 01-157-98 Sauer Hugó dr. orvos, VH. István­ét 28. 1-374-73 Sauer Jenő fiiszer-, liszt- és cse- megekeresk., Vili. József-krt 36. 1-302-92 Sauer Nándor dr. orvos, Buda­fok, Tóth József-u. 1. 2-698-62 Sauer Pál mérnök, Krause Ernő és Tsa r.-t. wieni cég vezérképv., XIV. Szent Domonkos-n. 7. 1-351-68 Sauer Zoltán dr. ügyvéd, XI Horthy Miklós-út 8 2-583-35 Sauerteig Henrik keresk. la­kása, VI. Király-u. 40. 1-289-47 Sauerteig Jónás saját készitm. férfi-, fin-, gyermekruha és szörme- árn nagybani rakt., VIH. Népszin- ház-u. 26. 1-395-72 Sauerwald Géza, a szfév. fel­sőbb zeneisk. zeneszerzés tanára, XI. Horthy Miklós-út 14. 2-584-87 Saurer László oki. gépészmérnök, IX. Ferenc-krt 46. 1-877-52 Sauter Pál dr. fogorvos, VIH. 8zentkirályi-u. 35. 1-343-20 Sávoly Dezső, V. Tátra-u. lö/a. 1-192-86 Sávoly Emil, a Fürst Albert faszén nagykeresk. túl., VI. Nyugati p. n. IV. kapu, 21. sz. rakt. 02-926-27 Sávoly Ferene dr. egyetemi ma­gántanár, m. kir. főmeteorologus, H. Margit-krt 62. 1-540-51 Savoly illatszer- és pipcre- szappangyáral r.-t. (Schützer 8. és fia) VI. Lövölde-tér 4. 1-203-81 1-211-80 Sávoly László oki. mérnök, T. Hie- ronyini-út 3. 1-508-78 Sávoly Mihály mérnök, ny. máv. müsz. főtan., V. Lipót-krt 5. 1- 245-45 Sávoly Pál oki. mérnök,VIH. József- krt 52. 1-316-39 Savolyné szül. Cecounik Milla ma­gánzó, XIV. Mexikói-út 52. 2- 978-10 Sávolyt Brúnó dr. ügyvéd, V. Lipót-krt 7. 1-288-52 Savoy filmszínház túl. Kormos Oszkár és Rottenberg Rezső. Jegy­pénztár, vrn. üiiöi-út 4. 1-460-40 Nyilvános állomás 1-440-40 avoy Ravéház társtul. Katona István, VL Andrássy-út 48. *1-265-79 Emeleti helyiségek, iroda és lakás, 1-265-76 Emeleti hivószám 1-204-09 Savoy pétisió túl. Grün Sándornó dr.-né, V. Nádor-u. 38. 01-288-28 01- 288-33 Saxlehner András, Hunyadi Já­nos keserüviz forrástelepének közp. irodája (Finn főkonzulátus) VI An­drássy-út 3. 1-217-30 1-227-42 Saxléhner Tibor dr. r.-t. ig., VI Andrássy-út 42, 1-263-13 Say l. Sai Scaglia Ollvérné dr.-né, V Kádár-u. 5. 1-175-76 Scala hangszerkereske­delmi k. f. t., VU. Erzsébet-krt 9/il. 1-409-49 Schaad Paula m. kir. áll. óvónő, lakása, XI. Sasad dűlő, 2398 hrsz. 1- 530-07 Schaar Bernát városi állatorvos, Budafok, Beniczky Ferenc-u. 18. 2- 697-81 Schaár Vilmos dr. fogorvos, VI. Teréz-krt 34 1-283-16 Schacherer Frigyes if j. főmér­nök, XI. Horthy Miklós-út 8. 02- 585-10 Schacherer Károly Ibusz tiszt­viselő, IV. Irányi-u. 10. 1-847-25 Schacht Jakab kárpitosmester, V. 8zemélynök-u. 27. 1-188-79 Schachtitz János dr. ügyvéd, V. Lipót-krt 13. 1-125-16 Schack Béla dr. ügyvéd lakása, XIV. Thököly-üt 130. 2-969-98 Schack Zoltán dr. orvos-fog­orvos, VIH. József-krt60. 1-405-27 Schadek Antalné kozmetikai in­tézete, IV. Váci-u. 9. 1-875-16

Next

/
Oldalképek
Tartalom