Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - K

Rádióengedélyt n leuélhordó utján is oálthnl. Kováin V., Dorottya-utca 12. Telefon: 1-820-15 IV.,.V4ci-utca 18. Telefon: 1-835-81 IV.', Ca tv in-tér 4. Telefon: 1-853-83 VaifumericJ^csadefite Komis Tibor Pál dr. ügyvéd, Budafok. Kossuth Lajos-u. 25. 2- 697-83 Kornltzer Richárd dr. orvos, ideggyógyász, VI. Teréz-krt 8. 1-133-15 Kornitzer Sándor kézmüáru keresk., VI. Paulay Ede-u. 15. 1-168-69 Kornstein Ernő. a Terra mag­termelő r.-t. cégv.. VI Csengery- u. 71 1-194-08 Kornya Margit férj. Bíró V -né tisztv.. vm Erdélyi-u. 10 1-319-68 Koroda Miklós, az Uj Nemzedék és a Nemzeti Djság belső munka­társa, II. Bem József-u. 2. 3- 666-55 Korodi József fogorvosi dental depot, VI. Liszt Ferenc-tér 6. 1-214-61 Kóródi Katona János v.ország- gyül. képv., IX 8oroksári-út 42. 1-405-08 Kóródi Mihály könyv- és papir- üzlete, kőlcsönkönyvtára, IX. Mes- ter-u. 21 1-341-44 Kóródi Sándor, a Magy Külke­reskedelmi Intézet r.-t. vezérig, lakása (Reiner M.) n Nyul-u. 20. 1-537-68 Kóródi Zoltán dr. ügyvéd,V Ná- dor-u. 24. 1-233-73 Lakása, II. Marczibányi-tér i2. 1-528*13 Koródy Bála 11 j. kóródi és tus­nádi, volt m. kir. rendőrfelügyelő magánnyomozó irodája. VUI. József- u. 35/37. 1-394-75 Kórody György és Ribáry Alajos alsólóczi, épitész mérnökök irodája, VI Andrássy-út 25. 01-288-42 Kórody György lakása (Kórody L dr.) 11 Borgó-u. 14. 01-643-72 Koródy Gyula építési váll., XIV. Egressy-út 110. 2-963-43 Kóródy István dr. ügyvéd, VI. Andrássy-út 2. 1-248-31 Lakása (Kórody Gy.) II Borgó-n. 14. 1-643-72 Koródy Tibor dr., VI. Király- u. 108. 1-288-65 Koródy Tivadar m. kir. honv. főhadnagy. Vili. Reviczky-u. 5. 1-350-66 Korompal Imre dr. orvos, szü­lész-nőgyógyász, VII. Rákóczi-út 28. 1- 342-53 Korom pay György könyvkötő- ipari kézi-géparanyozó, VUI. Bándor­u. 32. 1-407-80 Korompay László vitéz, alezre­des, V. Lipótvárosi-park 4. 2- 912-67 Korompay Sándor vitéz, szföv. leányközépisk. ig., XI. Tarcali-u. 14. 2-680-89 Koromzay Frigyes ny. Acsev. vezérig., U Hunyadi János-út 3. 1-573-71 Korona kakaó- és csoko­ládégyár, Friedmann József, IX. Tüzoltó-u. 79. 01-304-28 Korona kávéház, túl. özv. Szé- nási Miksáné, Rákospalota, Bzent- mihályi-út 16. 2-958-34 Korona kávéház és ven­déglő, túl. Pirkhoffer József, III Korona-tér 2. 1-626-99 Korona kenyér- és tészta- árugyár r.-t., IX Márton-u. 6. 1-305-76 Korona mozgó, túl. nagyseei Sey Jenő, I. Attila-krt 15, 1-533-18 Korona szálloda, VTI. Thököly- út 2. 1-364-35 Korona tejcsarnok r.-t., IX Drégely-u. 15. 1-331-54 1-390-04 Koronaörség, lásd Katonai épüle­tek és hatóságok. Koronaügyészség, V. Kossuth Lajos-tér 12. 1-299-52 Köröndi Oszvald József dr. m. kir. ezredorvos, belgyógyász, XI. Irinyi János-u. 6. 2-584-38 Korontal Alajos szföv. főmérnök, I. Alagut-u. 1. 1-615-52 Kórós István Szent Erzsébet gyógyszertára, Rákospalota, Wag­ner Manó-tér 1. 2-955-72 Korossy Albert ny. huszárezre­des, IV Váci-u. 70. 1-802-47 Korossy Árpád dr. felsöhelbényi, belgvógyász-szakorvos, IX Üllői­ül 55, 1-382-41 Korossy György ny. belügyi ál­lamtitkár, VUI. Mikszáth Kálmán- tér 4. 1-397-63 Korossy-Khayll István száza­dos, oki. gépészmérnök, XI. Somlói- út 66. 2-686-60 Korpáczy István szfövárosi főve­gyész, U. Jégverem-u. 2. 1-571-63 Korpássy Gyuiáné dr.-né kir. kúriai hiró özvegye, I Fém-u. 6. 1-557-94 Korplts Júlia dr. orvos, iskola­orvos, IX. üuői-út 9. 1-877-95 Kort Hermann nagykeresk. és ügynőks., VII Dohány-u. 16/18. 1-426-33 Lakása, VU. Akácfa-u. 6. 1-431-32 Kortsák Ferenc magánzó, II 8zilfa-u. 8/a 1-648-07 Korunk Szava aktiv katholikus orgánum szerk. és kiadóbiv., IV. Reáltanoda-u. 8. 1-852-97 Korvin Géza ig., VII Dohány- u. 81. 1-305-06 Korvin György lakása, V Szent István-tér 10. 1-205-96 Korvin István könyvnyomdája (Korvin L.) VI. Lovag-u. 3. 1-299-76 Korvin Lajos épüietfa- és aszta- losfakcresk., EX. Soroksári-út 86. 1-319-25 Pestszenterzsébeti fióktelepek, Szabó-telepen, Nagy 8ándor-u. 122. 1-478-50 Pacsirta-telepen, Török Flóris-u. 222. 1-474-18 Korvin László (Korvin I.) VI. Lovag-u. 3. 01-299-76 Korvlnyl Vilmos, Beszkárt fő- felügy., U Torockó-u. 11. 01-525-48 Korzsinek György ny. máv. fö- tisztviselő, IV. Kecskeméti-u. 14. 1-881-10 Kósa Ferenc gépészmérnök, V. Bas-u. 27. 1-255-02 Kósa György, a zenemüv. föisk. tanára, I. Derék-u. 19. 1-532-03 Kósa Ignác fűszer- és cukrászati anyagkeresk., VUI. Conti-u. 24. 1-329-58 Kósa Kálmán dr. m. kir. vallás- és közokt. min. o.-tanácsos, XI. Szent Imre herceg-útja 42. 2-695-49 Kósa Miklós fogtechn. laborató­riuma és lakása, VU Wesselényi­u. 71. 1-314-78 Kósa Miklós dr. szerkesztő, v. Klotiid-u. 3. 1-208-68 Kósa P. Tibor optikai és fotószak­üzlet, V. Gróf Tisza István-u. 24. 1-814-98 Kósa Sámuel cipőkeresk., Újpest, István-út 12. 2-940-50 Kósa Sándor építési vállalkozó, VUI. Déry-u. 18. 1-343-01 Kósa Vilmos középisk. tanár, VT Benczur-u. 36. 1-154-55 Kósa Zoltán oki. épitészmérnök, VU. Wesselényi-u. 27. 1-427-71 Kosák LIpótné, V. Kresz Géza- u. 42. 2-985-04 Kosály Marcell kereskedő, iroda, V. Csáky-u. 12. 01-125-99 Lakás, V. Pannonia-u. 4. 1-163-56 Kosály Ödön oki. épitészmérnök, építőmester, 1. Attila-u. 81. 1-609-01 Kosár- és lonott bútoripar r.-t., U. Margit-krt 31/33. 1-522-71 Kosárfonók és háziiparosok szöv. kosáráru űzi., IV.Váci-u 78/80. 1-845-68 Kosáry János dr. tanár, XI. 8zent Imre herceg-útja 6. 2-583-70 Koseb Béla dr., VI Mór-u. 12. 2-920-29 Kosciuszko Zbigniew dr., a Lengyel Távirati Iroda tudósítója, I. Uri-u. 13. 1-608-82 Kóser konyha, túl. Kohn Sala­monná, VII. Kertész-u. 33. 1-308-98 Kosmographlai intézet, I. Egyetem, Csillagászati intézet. Kosmos általános kereske­delmi r.-t., Vn. Károly király­át 3. 1-416-11 Kosmos fordítóiroda, Hirsch Márton, VUI. József-krt 2. 1-434-44 Kosmos vegyészeti és gyógy­szerészeti termékek gyára r.-t.. Kispest, Dugonics-u. 9. 1- 468-47 Kossá Magyary Géza magán­kutató- és nyomozóintézete, VIU Rá­kóczi-út 75. 1-316-70 Kossak utóda Komáromi Ignác fényképészmüterme, IV Kossuth Lajos-u. 12. 1-897-27 Kossalka János dr. mérnök, mfl- egyet. tanár, XI. Müegyetem-rkp. 3. 02-595-03 LakásarXl.Mészöly-u. 6. 2-683-44 Kossányi Dezső dr. ügyvéd, V Lipót-krt 28 1-203-90 Kossányi István csiszolóáru- és mümalomkögyár, V. Visegrádi-u. 53. 2- 914-94 Kossltzky Gizella dohánykis- árus, I. Hidegkuti-út és Hadapród-u. sarok 1-645-18 Kossuch János üvegkeresk., IX Vámház-krt 5. 1-871-11 Kossuch Jánosnédohánykisárus, XIV. Angol-u. 28. 2-970-02 Kossuth Ferenc dr. vitéz, ügy­véd, EX. Vámház-krt 7. 1-844-98 Kossuth gyógyszertár, túl. Illési Ödön, Újpest, Deák-u. 62. 2-941-24 Kossuth Lajos min. tanácsos, föld- birtokos, vm. Muzenm-u. 15. 1-420-54 Kossuth Lajos Gábor dr. ny. min. o. tan., IX. Mátyás-u. 15. 1-810-22 Kostalek József hentes és mé­száros, Kispest, Arpád-u. 21. 1-471-87 Kostenszky Kálmán ifj. ké­miai és kozmetikai váU., Parfüme­rie Le Rosier, VEU Mária-u. 19. 1-390-26 Kostyelik Ferenc dr. orvos, fogorvos, VIU Baross-u. 77. 1-441-17 Kosutány Béla, I Fery Oszkár- u. 55. 1-552-81 Kosutány István dr. orvos, IX Mester-u. 4. 1-377-88 Koszer Győző szobrász, sirkő- rakt., X. 8irkert-út 23. 1-489-62 Koszmovszky Adolf dr. ügy­véd. m. kir. pénzügyi főtan., hites törvsz. könyvszakértő, XI Bercsényi- u. 4. 2-683-58 Koszmovszky Tibor dr., I. Csörsz-u. 10. 1-540-70 Kószó B. András, VII. Alsó erdő­sor 22. 1-87Ö-95 Koszorús István ref. vallástanár, m. Muraközi-u. 6. 1-574-28 Koszorús Sándorné dr.-né ny. posta s. tisztnö, Pestújhely, Neptun- u. 34. 2-974-49 Koszta István ny. I. o. posta számv. főtan. (Téli áU.) Rákospalota, Revi­zió-u. 6. 2-944-77 Koszta Szllárdné dohánykisárus, Újpest, Kassai-u. 15. 2-942-86 Kosztelán Miksa müsz. keresk., VI Eötvös-u. 23/b. 1-287-19 Lakása, VL Eötvős-u 23/b. 1-287-15 Kosztelltz Andor vászonrongy kivitele, politour- és géptörlőrongy- keresk.,V.Koháry-u. 21. 1-225-46 Kosztelltz és Társa Illatszer- kereskedelmi ügynökség, a Fiit rovarirtószer egyedárusitója, v 8as-u. ll. 1-804-99 Kosztelltz Ignác, a Tabula Rasa, Huszár és Bajnok magyar őnbo- rotvapengék vezérképv., V.Sas-u. 11. 01-804-99 Kosztelitz Jakab fakeresk., IV. Magyar-u. 27. 1-897-22 Kosztelitz Kálmán illatszerke- resk., V Dorottya-u. 12. 1-820-15 IV. Calvin-tér 4. 1-853-83 IV Váci-u. 18._________1-835-81 Kosztelltz~László fatermelö, IV. Magyar-u. 27. 1-897-22 Koszti Gyula fa-, koksz- és szén- keresk., IV. Vármegye-u. 7. 1- 890-66 Kosztik János dr. szföv. köz- élelmezési tiszt, XI Halmi-u. 12. 2- 593-19 Kosztolányi Bélalakása, I. Attila- u. 83. 1-603-57 Kosztolányi Dezső iró, 1. Tá- bor-u. 12. 1-603-20 Kosztolányi (Erhardt) Sán­dor szföv. központi pénztári alig., EX Mester-u. 1. 1-432-89 Kosztolányi Gusztáv Zoltán, I. Hegyalja-út 5. 1-510-91 Kosztolányi Gyula festőművész. V Bziget-u. 9. 2-919-60 Kosztolányi Ödön mérnök, gyár­ig., II Zárda-u. 43. 1-505-25 Kosztúr József bádogos- és sze­relőmester, V. Nádor-u. 28 1-184-86 Kóta E. Zoltán mészáros és hen­tes üzlete. I Dőbrentei-u. 16. 1-534-80 Kóta Hugó fogtechnikai labora­tóriuma, Vm. Rákóczi-út 47. 1-339-73 Kótai István hentes és mészáros, VI. Podmaniczky-u. 6. 1-121-65 Kótai László dr. fogorvos, XI. Horthy Miklós-út 52. 2-594-52 Kóthay István cbampignongomba termelő, Budatétény, Kossuth Lajos­u 9 2-699-90 Kotányi Erzsi, Márkusné zongoraművésznő (Márkus R.) Új­pest, Árpád-út 122. 02-941-10 Kotányi György oki. gépész- és közgazdasági mérnök, U Fillér-u. 16. 1-542-41 Kotányi Paprikaház, vi Jókai­tér 6. 1-225-27 Kotányi Zsigmondné özv. al­győi, XI. Kemenes-út 6. 2-595-20 Kóthay, 1. Kótai. Kotlán Sándor dr. egyet, tanár, U. Fillér-u. 1. 1-611-21 Kotoff Jenő ny. m. kir. p. föfelügy. lakása, II. Csévi-u. 19. Í-644-98 Kotsehubey Miklós, XI. Bziites- út 28/a. 2-581-69 Kotschy Erich szőnyeg és szőrme megóvási és porolóintézet, VI. Hun­gária felső-krt 57. 2-908-95 Kotsls, 1. Kocsis. Kottász József dr. áU. főgimn. tanár, Vili Baross-u. 100. 1-323-88 Kotzián Edit háziipari és nép- művészeti különlegességek üzlete, IV. Türr István-u. 3. 1-819-14 Kotzián Emilné özv. dohány­kisárus, VII Dohány-n. 88. 1-328-65 Kotzián Imre dr. ügyvéd iro­dája, IV Királyi Pái-u. 7. 01-857-98 Kotzián Ottóné özv. sz. Radó Janka, VU. Jósika-u. 25. 1-427-30 Kousz Nándor szföv. felsökeresk. isk. tanár, V. Visegrádi-u. 9. 1-259-80 Kousz Nándorné özv., 11. Fillér- u. 1. 1-573-22 Kovách Gáspárné özv., V. Po­zsonyi-út 12. 1-247-83 181

Next

/
Oldalképek
Tartalom