Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - F

belföldön csalt 6 fillér Fischer Fischer Imre vegyészmérnök ciánnal irt = iroda: VI. Lázár-u. 15. 1-132-34 Nem tévesztendő össze hasonnevű céggel! Finkenzeller Ferencné ilj. kádárüzlete, X Bánya-u. 31. 1-483-86 Fin key Ferenc dr. kir. kúriai tanácselnök, II Nyul-u. 9. 1-547-77 Finkler Henrik szén- és tüzifa- keresk., Yü Izabella-u. '37. 1-373-08 Finkler Leóné, kefe, kosár és és háztartási cikkek, Y1TI. Luther­и. l/a. 1-341-45 Finkler Miklós kefe-, ecset-, nád és toliporológyára és lakása, VI. Ki­rály-n. 10. 1-157-60 Finn főkonzulátus (Saxlehner A.) VI. Andrássy-út 3. 01-217-30 Finn követség, XI. Kelenhegyi- út 20. 2-686-56 2-686-57 Finn Oszkár utóda Konnerth Károly és Ganther Vilmos ügynöks. és bízom, üzlet, V Gorove-u. 3. 1-229-45 Finna Ödön hat. eng. villamos berendező csillár- és rádióüzlete, XI Horthy Miklós-út 23. 2-680-83 Finom fémmunkák, tnl. Feleki András, V. Pannonia-u. 43. 02-910-64 Finom gyapjuárugyár, Fehér és Fischer, IX. Mihálkovics-u. 18. 01-301-63 Finomított olajok kereske­delmi r.-t., V. József-tér 5/6. 1-811-04 Finta And, IV. Irányi-u. 15. 1- 847-18 Finta Lajos vendéglős, XIV. Bos- nyák-u. 3. 2-971-60 Fircsa Béla parkettás mester, parketta különlegességek képv., Vin. Rákóczi-út 13. 1-432-52 Firestone vezérképv. Pneuma­tik és Gépjármükellék Behozatali к. í. t., IV. Vármegye-u. 7. 01-824-01 Firiczky Pál dr. orvos, XIV. Ko- rong-u. 12/b. 2-975-54 Fisch Árpád élesztőkeresk., a Hi- génikus burgonyazuzó és Vegyipari r.-t. képv., Pestszenterzsébet, Li­liom-u. 16. 1-475-13 Fisch Farkasné, Kiszuglói ital­áruháza, XIV Hajtsár-út 32. 2- 965-97 Fisch S. Zslgmond fűszer- és lisztkeresk., Újpest, Király-u. 25. 2-947-76 Fisch Sámuel edényáruháza, VII. Király-u. 77 1-439-93 Fisch Zoltán és Fisch József baromfi- és vadkeresk., IX. Vámház- krbi vásárcsarnok 57/59. sz. fülke 1-854-63 Lakás, IX. Liliom-u.15. 1-345-01 Flschbein Dezső ruhakeresk., VII. L)ob-u. 25. 1-354-22 Fischer A. papirhulladékkeresk., VI. Király-u. 9. 1-423-98 Fischer Adolf ifj. gyári képv., XI. Szent Gellért-tér 3. 2-587-17 Fischer Ágoston dr. ügwéd, I. Attila-u. 53. 01-605-81 Fischer Aladár dr. egyet. rk. tanár, VI. Benczur-u. 39/A. II. ép. 1-181-62 Fischer Albertné özv. ma­gánzó, V. Katona József-u. 21. 1-121-94 Nyáron, I Loránt-út 13. 1-655-70 Fischer Alfréd dr. ügyvéd iro­dája,V. Pannonia-u. 19. 1-259-63 Fischer Andor úri- és női divat­áru keresk., 1. Márvány-u. 42. 1-547-53 Fischer Andor dr. ügyvéd, V Hold-u. 15 1-287-68 Fischer András épület- és bútor asztalos munkák gyára és fameg­munkáló telepe, IX Tüzoltó-u. 13. 1-350-46 Fischer Andrásné barorafl- keresk.,VIl Garay-téri vásárcsarnok 204. fülke 1-448-35 Fischer Antal órás és ékszerész, ü Corvin-tér 5 1-511-18 Fischer Antal dr., H Rét-u. 7. 3-666-44 Fischer Armin banktisztv., XIV. Szent Ltomonkos-u. 16. 1-352-39 Fischer Armin cukrászkellék ke­resk., V.Wahrmann-u. 3. 2-920-71 Fischer Ármin férfiszabó, IV. Keeskeméti-u. 8. 1-857-35 Fischer Arnold dr. nőorvos és belgyógyász, VI. Kartács-u. 27. 2-916-74 Fischer Árpád aranyműves (Hel­fer M.) V Vilmos császár-út 10 01-803-02 Fischer Árpád bankig., VI. Andrássy-út 52. 1-201-55 Fischer Árpád cipökeresk., az Arizona cipőáruház tűi.. VI. Nagy- mezö-u 53 1-271-44 Fischer Árpád dr. fogorvosi rendelője, H. Margit-krt 5/b. 01-563-37 Fischer Árpád dr. ügyvéd, VI Teréz-krt 30. 1-204-64 Fischer Árpádné özv., I Napra- forgó-u. 8. 1-647-73 Fischer Arthur dr. orvos, fog­orvos, Vn. Damjanich-u. 33. 1-365-97 Fischer Artur dr. ügyvéd, tör­vényszékihites szerb-horvát tolmács és tolmácstársainak nemzetközi for­dító irodája, V Alkotmány-u. 21. 1-145-60 Fischer Béla ig., II Alvinci-út 2. 1- 529-05 Fischer Béla könyvnyomda, V. Bzabadság-tér 7. 1-149-27 Fischer Béla műszaki bádogárn- és tömegcikk-készítő, VI. Bajnok- u. 4/b. 1-162-63 Fischer Béláné özv. és fia kalapgyár, XIV. Gizella-út 42. 2- 977-78 Fischer Bencéné özv. ingat­lan keresk. és lakásközvetitö váll., VII. Dob-u. 5. 1-390-02 Fischer Benjamin dr. pesti rabbi, V. Mária Valéria-u. 12. 1-800-17 Fischer Bernát, Ragyogó vegyi­művek, Vili. Futó-u. 50. 1-398-88 Fischer Bernát textilnagykeresk. lakása, VII. Erzsébet-krt 24. 1-345-18 Fischer Bernát és fiai asztalos árugyár, VIH. Déry-u. 3. 1-348-30 Fischer Berta női kalapszalon. IV. Régiposta-u. 6. 1-878-04 Fischer Dezső tükörgyári ig., VIH. Baross-u. 86. 1-435-62 Fischer Dezső üveg, porcellán és háztartási cikkek, Vili. József­krt 43. 1-381-87 Fischer Dezső dr. orvos, V. Váci- űt 54. 2-919-59 Fischer Ede földbirtokos, Vili. Rá- kóczi-tér 10. 1-338-59 Fischer Egon dr. ügyvéd, V. Csáky-u. 24. 2-920-87 Fischer Elek bookmaker fogadó irodája, VIH. Rákóczi-út 73. 1-310-82 Újpest, István-út 8. 2-954-11 Lakása, Vn. Damjanich-u. 26/a. 1-331-13 Fischer Elemér hegyeshalmi, müsz. főtan, özv., IV. Királyi Pál­u. 9. 1-830-47 Fischer Emil dr., a Phönix életbiztosító társaság cégjegyzöje, ügyvéd, V. 8as-u. 17. 1-169-50 Fischer Emilné özv. dohánykis- árus, H. Corvin-tér 7. 1-573-62 Fischer Ernő, a Közlekedési váll. kft. ügyvezetője, VI. Rózsa-u. 72. 1-204-03 Fischer Ernő export-import, Új­pest, Deák-u. 56 2-940-21 Fischer Ernő könyvnyomdája, VI. Rózsa-u. 95 1-132-52 Fischer Ernő papirkeresk., V Ná- dor-u 18. 1-181-05 Fischer Ernő szobafestő- és má­zoló, VII. Wesselényi-u. 69. 1-371-08 Fischer Ernő dr. közkórh. főor­vos, orthopäd. és röntgenolog. rend., IV Váci-u. 42. 1-837-99 Fischer Erzsébet illatszertára, V Báthory-u. 19. 1-218-60 Fischer Erzsébet kalapszalon. VH. Károly király-út 5/b. 1-369-09 Fischer és Baron kő- és könyv­nyomda, VI. Csengery-u. 64. 1-184-69 Fischer és Hartmann iroda, IV Képiró-u. 3. 1-847-73 Telep, EX. Soroksári-út 99. 1-403-01 Fischer és Kohn legjobb minő­ségű férfi- és női gyapjúszövetek, V. Erzsébet-tér 12. 1-801-19 Fischer és Lukács illatszer- nagy keresk., V. Ferenc József-tér 5/6. 1-810-93 Fischer és Stark selyem- és divatáru keresk., V. 8as-u. 9. 1-804-45 Fischer és Weiss oki. vegyész- mérnök. lakásciánozási váll. és cián­kemencéi, túl. Fischer Pál és Weiss Ernő, VH. Király-u. 89. 01-383-91 Fischer Etelka, VIH. Bzilágyi- u. 5 1-458-84 Fischer étterem-söröző, étte­rem, V. Lipót-krt 13. 1-139-89 Konyha, 1-196-05 Fischer Éva, VH. Dohány-u. 12 1-424-87 Fischer Félix igazgató, II Kapás- u. 37. 1-561-61 Fischer Ferenc Dunafüred par­cellázási irodája, VHI Rákóczi-út 55. 1-359-43 Fischer Ferenc és Fischer Ágoston szobrászok, XIV. Czo­bor-u. 6. 2-977-20 Fischer Ferenc fogorvoslásra Jo­gosult vizsg. fogász, VL Nagymező- u. 45. 1-240-30 Fischer Ferenc gyarmatáru be­hozatala és képv. V. Tátra-n. 15/b. 1-170-10 Fischer Ferenc vaskeresk. ügy­nökség és bizomány, VI. Podma- niczky-u. 18 1-215-77 Fischer Ferenc József orvosi műszer és kötszerüzem. IV. Veres Pálné-u. 29. 1-850-29 Fischer Ferencné özv., n. Mar­git-krt 58. 1-527-63 Fischer Géza, a Ganz-féle vili. r.-t. ig., IL Alsó törökvész-út 6. 1-575-91 Fischer Géza cipőárnháza, VI. 8zondy-u. 9. 1-172-78 Fióküzlete, IV. Vámház-krt 8. 1-845-69 Fischer Géza fűszer-, csemege- és borkeresk., 1. Döbrentei-u. 14. 1-577-87 Fischer Géza ig., VI. Vörösmarty u. 57. 1-202-45 Fischer Géza keresk., IH.Pacsirta- mező-u. 24/26. 1-631-08 Lakása, Hl. Föld-u. 40. 1-626-71 Fischer Gézáné korcsmáros, VII Dob-u. 5. 1-346-24 Fischer Gizella és Fischer Mi­hály földbirtokosok, VI. Andrássy­út 100. 01-241-37 Fischer Gusztáv dr. orvos, VII. Károly király-út 5. 1-351-47 Fischer Győző bútorkereskedő, VIH. Népszinház-u. 16. 1-438-00 Fischer Gyula cukorkakeresk., ' V Berlini-tér 9 1-136-66 Fischer Gyula tóvárosi, a B. 8z. K R. T. műsz. főtan, lakása, V. Katona József-u. 41. 1-276-57 Fischer Gyula dr. lelkész, VII. Dohány-u. 22 1-425-87 Fischer Gyula és társa villa­mos cégtábla és felszerelési váll., VI Benczur-u 33. 1-249-77 Fischer H. Miklós szalvéta, W. C. papír, különféle luxuspapiráruk gyártása, VI. Rózsa-u 72. 1- 184-35 Fischer Helman iisztnagykeresk. és malomképv irodája. VI. Jókai- u. 14. 1-197-39 Fischer Henrik épületfakeresk., Hl. Bzentendrei-út 8189. hrsz. 1-623-09 1-633-06 Fischer Henrik vágóállat és hus- bizományos, hideg busvásár. IX. Boroksári-út 58 1-456-51 Fischer Hermann bőrnagyke- resk.,VI Andrássy-út 3 1-228-25 Fischer Hermann pékmester, III. Föld-u. 40. 1-626-49 Fischer Hugó, a dr. Lessing ve­títő és egyéb elektromos szenek képv. és raktára, VI. Lehel-u. 6. v 2- 917-51 Fischer Hugó és Krausz Pál celluloid és játékáru üzem, V. Le­hel-u. 6. 02-917-51 Fiseher Imre, a Chinoin gyógy- szerárugyár r.-t. cégv., oki. vegyész- mérnök, H. Pasaréti-út 173. 1- 649-75 Fischer Imre Cyanit féregirtó váll., VI. Kazár-u. 4/6. 1-130-20 Fiseher Imre kalap- és kalaptomp- gyár r.-t., XIV. Gizella-út 44. 2- 967-18 Fischer Imre vegyészmérnök fé­regirtó váU., VI. Kazár-u. 4/6. 01-182-34 Fiseher Imre dr., a Budapesti Keresk. és Iparkamara titkára, V. 8zemere-u. 9. 1-245-68 Fiseher Imre dr. ügyvéd, V. 8zemélynök-u. 9/11. 1-142-19 Fiseher István lakásberend. és iparművészeti váU., IV. Kossuth Lajos-u 12. 01-823-69 Fiseher István dr. egyet, tanár­segéd, mtttösebész, fogorvos, IV. Irányi-u. 21. 1-844-75 Fiseher Janka női ruhaszalon. VI. Király-u. 76. 1-238-27 Fischer János fűszer- és csemege­keresk., II. Fillér-u. 26. 1-542-83 Fiseher János ny. posta felügye­lő, I. Tigris-u. 69. 1-572-66 Fiseher János Károly, a Kő­szénbánya s téglagyár társ. ny. ve­zérig., V. Katona József-u. 14. 1-237-49 Fiseher Jenő épületüvegező és képkeretező, VIH. József- krt 20. 1-368-43 Fiseher Jenő gabonatőzsdei alkusz, VI. Eötvös-u. 42. 1-290-90 Fiseher Jenő ig., IL Margit- krt 50/52. l-524r51 Fiseher Jenő, Olly cipőipari kü­lönlegességek. gyár és iroda, VII. Alsóerdösor 24. 1-428-44 Fischer Jenő orvosi könyvke­reső, Urban és Schwarzenberg könyvkiadó váll. magyarorsz. képv., Vn. Erzsébet-krt 27. 1-372-70 Fiseher Jenő tejivó, IV. Ferenc József-rkp. 16. 1-837-16 Fischer Jenő dr. fogorvos, Vil. Király-u. 33. 1-443-61 Fiseher Jenő dr. orvos, Újpest, Arpád-út 42. 2-941-21 Fiseher Jenő dr. szülész és nő­orvos, V. Lipót-krt 24. 1-141-16 Fischer Jenő dr. ügyvéd, V. Szi- get-u. 2. 1-134-24 Fiseher Jenőné özv. nyak- kendöüzem, VI. Paulay Ede-u. 12. 1-200-93 Fiseher József, a Fiseher Test­vérek nyakkendő és nadrágtartóipar cég beltagja, l. Krisztina-krt 165. 1-506-57 Fiseher József, Az Est fötisztv. lakása, V Katona József-u. 28. 01-209-71 Fiseher József építész, kir. tan., XI Lenke-tér 12. 2-690-40 Fiseher József építőművész la­kása, Hl Csejtei-n. 10/b 01-579-45

Next

/
Oldalképek
Tartalom