Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - F

aCSBBKM Fehér M eghatározott időre felébresztetheti magát Fehér Gyula dobozgyáros, XIV. Mexikói-út 65. 2-971-87 Fehér Gyula papirraktára és pa- pirfeldolgozó üzeme, V Hollán-u 22. 1-117-56 Fehér Hermann belvárosi gyü­mölcsház, V. Gróf Tisza István-u. 5. 1-821-69 Fehér Ignác papír- és könyvke­reskedése, VI. Szondy-u. 94/b. 1-227-45 Fehér Ilona» V. Pannonia-u. 18. 1-262-97 Fehér Ilona dr. orvos, szülész, nöorvos, férj. dr. Péteri György- né, IX. Ferenc-krt 18. 1-875-52 Fehér Imre és Fischer Fe­renc finomgyapjuárúgyár, IX. Mi- hálkovics-u. 18. 1-301-63 Fehér István bankig., XI. Horthy Miklósát 15/a 2-690-76 Fehér István bor-, sör- és pálinka­mérése, V Visegrádi-u 11/a. 1-201-14 Fehér István gyógyszerész illat- s ’ szertára, VII Király-u. 25. 1-347-73 Fehér István lapszerkesztő,V Aka­démia-u 6 1-248-54 Fehér István m. kir hadnagy, XI Horthy Miklós-út 62. 2-681*04 Fehér István oki. gépészmérnök, V. Fáik Miksa-n. 24. 1-111-25 Fehér István textilnagykeresk. (Kun Ij.) VI. Vilmos császár-út 15/e. 01-248-35 Fehér János dohánykisárns. II. Iskola-tér 2. 1-603-44 Fehér János, fogtechn. laborató­riuma, VUl Futó-u. 13. 1-307-21 Fehér Jenő, VUl Vas-u 19 1-303-57 Fehér Jenő keresk.. VILI Üllöi­út 16/b. 1-428-71 Fehér Jenő dr. B Sz K R. T. ig. h., VI Sziv-u 4 1-120-80 Fehér Jolán kozmetikai intézet, VI Vilmos császár-út 15/a 1-164-93 Fehér Józsel» a Generali bizt. fö- ísztv., VI Sziv-u. 18. 1-287-80 Fehér József házi- és kézimunka­ipar. menyasszonyi kelengyekészitő (mellékállomása lakáson) XIV. Gróf Zichy Géza-u 10 1-363-98 Fehér Kálmán dr. ny. máv tan. I Attila-n 77 1-615-78 Fehér Káplár István cipőüzem, Vm Tisza Kálmán-tér 26. 1-360-47 Fehér Kereszt Egyesület, Er­dei gyógyintézete, l. Béla király­át 20. 1-654-92 Fehér kereszt gyermekkór­ház Bpesti, IX Tüzoltó-u 7 1-308-37 Sebészeti es bőrgyógyászati oszt. : IX Tüzoltó-u 9 1-308-71 Lelencház egyesülete, IX Tüzoltó­u 7 1-434-19 Fehér Fajos, a Ganz és Tsa r.-t. ny. ig., 11 Margit-krt 3i 1-522-73 Fehér Lajos sütőmester, VHI Né- met-u 9 1-342-76 Fehér Lajos dr. orvos, Kispest, Arpád-u. 8/a. 1-471-96 Fehér Lajos dr. szemorvos, v. egyet, tanársegéd, poliklinikai assis- tens, VI. Vőrösmarty-u. 45. 1-148-77 Fehér László, IV. Mária Valéria- u. 15/a. 1-831-84 Fehér László fakeresk lakása, XIV. Columbus n 52 2-971-83 Fehér László m. tisztv., v Fáik Miksa-u. 24 01-111-25 Fehér Llpót, IV. Régi posta-u. 4. 1-823-31 Fehér Lőrinc, HL Zöldmáli-út 119. 1-517-93 Fehér M. Miklós térti szabó­mester, rv Váci-u 48 1-854-64 Fehér M. Miksa angol uriszabó- sága, TV Károly király-út 12 1-893-63 Lakása, IV. Eskü-tér 1 1-854-60 Fehér Marcel dr. orvostudor, fogorvos, VI. Teréz-krt 38 1-259-98 Fehér Mihály, V. Lipót-krt 2. 1-128-74 Fehér Mihály ári- és női divatáru­háza. Vili Baross-u 115 1-328-03 Fehér Miklós mümalma, Sziget­vár. budapesti irodája, V. Kálmán- u. 20. 01-238-75 Fehér Miklós selyem- és szövet- áruháza, IV. Bécsi-u 8 1-824-95 Fehér Miklós tisztviselő VT. Gróf Zichy Jenö-u. 36 1-111-77 Fehér Miksáné őzv., V Kossuth Lajos-tér 4 1-287-10 Fehér optika, Fehér Ferenc látszer- és fotószaküzlet, VHI. Mu- zeum-krt 2 01-421-81 Fehér Oszkár kesztyűs, VI An- drássy-út 46 1-165-11 Fehér Pál, a Ganz es Társa villa­mossági, gép-, waggon- és, hajógyár r.-t, főmérnöke, n. Gábor Aron-u. 11 1-647-75 Fehér Pál operaénekes, V. Pozso- nyi-út 14. 01-230-94 Fehér Péter asztalosmester mű­helye, Vin. Bérkocsis-u. 3. 1-349-33 Fehér Rezső, a Fehér es tsa fotó­szaküzlet túl lakása, IV. Apponyi­tér 5. 1-895-87 Fehér Rezső dr. ügyvédi irodája, V Lipót-krt 8. 1-222-77 Fehér Róbert dr. ny. kir. tábla- biró, VI Székely Bertalan-u 23 1-172-15 Fehér Sándor áll vizsg. fogász, fogorvoslási rendelő, V, Pannonia­u 8 1-178-87 Fehér Sándor hat. eng. villamos- sági váll.. Vm. Koszoru-u. 23. 1-420-03 Fehér Tibor gyári képv., vn Rákóczi-út 20. 1-363-72 Fehér Tivadar m. kir kormány­főtan , ügyv ig lakása, VI. Bajza­u 2 1-293-94 Fehér Vilmos dr. ügyvéd, v Vilmos császár-út 24 1-156-83 Fehér Xavér Ferenc vitéz, II Corvin-tér 2 1-548-23 Fehér Zoltán cipögyáros lakása, VI. Vörösmarty-u. 59. 1-161-03 Fehér Zsigmond, a Fehér J. cég beltagja, XIV. Abonyi-u. 19. 1-362-05 Fehérkuti Bálintné őzv. do­hánykisárus. VIH Kistemplom-u. 11. 1- 373-42 Fehérnemíitisztitók ipartes- tülete, budapesti, V Vilmos csá­szár-út 72» 1-228-26 Fehérvári Aladárné Berger Mädy, V, Holláu-u 8. 1-225-61 Fehérvári Gyula fűszer- és cse- megekeresk., XI Budafoki-út 19. 2- 581-15 Fehérvári István dr., VII. Szö- vetség-u. 28/b. 1-368-52 Fehérváry dr. jogi szemináriuma, Vili Muzeum-u. 15/b. 1-412-08 Fehérváry Ferenc szföv. polgári isk ig., 1 Biró-u 6/e 1-505-09 Fehrentheil Gruppenberg László lovag dr. tecbu., oki. mérnök, n Margit-krt 1 1-557-58 Feichtlnger Sándorné őzv. háztul, vm. Dankó Pista-u 36. 1-341-81 Fellel Nándor egészségügyi be­rendező, VI Hunyadi-tér 9 1-182-58 Feifler László Mihály kapnik- bányai, banktisztv., V VVekerle Sándor-n. 24. 1-165-81 Feig Dezső papirkeresk.,VI Lehel­u í/c 2-982-11 Felgeistock (időn, a Mautner Imre és tsa cég beltagja, lakása, V Pannóuia-u. 24. 1-184-65 Felgeistock Sándor termény- és takarmány keresk., X. Zsivora-u. 5. 02-961-10 Felgl György, vn Rákóczi-út 28. 1-426-46 Felgl János ny százados, VI Nagy- mező-ii. 49. 1-204-71 Felgler Imréné őzv. szül. felsö- eőri Hegedűs Laetitia, V Személy- nők-u. 27, 1-268-42 Felgler Károly dr. szföv tiszti ügyész, VI Aréna-út 84 1-142-34 Feik Ágoston bádogosmester. VII Murányi-u. 59. 1-310-49 Felk Károly postaföfelügyelő la­kása, VIU Mária-u. 46 1-450-03 Feik Margit dohánykisárns, II Margit-krt 79. 1-554-99 Feiks Allréd festőművész, II Do- náti-u 53 1-518-55 Feiks Jenő festőművész, I. Kará- tsonyi-u 1. 1-534-72 Feiler Józsel földbirtokos. V. Báthory-u. 10 1-284-48 Feilitzsch Berthold báró, I Karátsonyi-u 9. 1-564-12 Feilitzsch Jenő báró dr., a Magyar ált. hitelbank cégvez., V Tátra-u. 29/b, 2-911-95 Fein Andor vaskeresk , VT1 Thö- köly-út 8 1-438-19 Fein Ármin rakeresk fabizomá­nyos, V. Honvéd-u. 38 1-179-73 Fein Márton asztalosmester, V Báthory-u. 19 1-162-10 Fein Sándor masránzó, VI Bajnok- u 26 1-181-80 Fein Sándor Modern tésztaáru- gyár tűi., VI Podmaniczky-u 87. 1-297-21 Fein Simon és Heimann Ármin aranyárukészitök, VI Király-u. 26. 1-152-01 Feind Ferencné korcsmaros, v Csáky-u. 11. 1-134-58 Feiner Bertalan látszerész-fotó- szaküzlet, VII Rákóczi-út 34. 1-457-36 Feiner Dezső r.-t. ig. (Erdökiter- melő és fakeresk r.-t.) V. Lipót­krt lő 01-269-67 Feiner György dr. poliklinikai orvos belgyógyász, VHI Népszinház- u. 19 1-399-19 Feiner Henrik cipészmester, XIV Telep-u. 99 2-960-68 Feiner Pál oki. A'egyészmérnök, XIV. Telep-n 99. 02-960-68 Feisthammel Károly angol férfi szabó, IV Kossuth Lajos-u. 18. 01-895-42 Feisthammel Leopoldina, I Fery Oszkár-u 57. 1-505-19 Feiszinger Antal drogériája, Új­pest, istván-út 12. 2-945-96 Felszí Antal lakása. IH. Bécsi-út 89/91 1-631-23 Felt Gyula rüszer- és csemege- keresk , VII Nagydiófa-u 5. 1-406-18 Feitfa Mihály oki. épitész, V. Tátra­u 21 2-928-41 Feith Mór bádogos- és vizvezoték- szerelőmester, IX Mesier-u. 51. 1-369-28 Fejér Ákos dr. m. kir. kormány­főtan., Bácsbodrog várni t. b. t. főügvésze, ügyvédi irodája, V.Nádor­u. 14 1-247-77 Lakása, (11 Szemlöhegy-u. 29. 1-542-73 Fejér Aladár dr. takptári ügy­vivő ig., IX.Mester-u. 1. 1-393-61 Fejér Árpád dr. büki, egyet, magántanár, belorvos, VUl József- krt 63 1-358-83 Fejér Bolond dr. ny törvsz. biró, H Mária-tér 1 1-521-86 Fejér Endre dr. Szent István- kórházi orvos, a bőrbetegségek és nemibajok szakorvosa, Vil Erzsébet­et 18 1-448-89 Fejér Endre dr. ügyvéd, V Gróf Tisza István-u 12 1-800-29 Fejér Ernő, n Árvácska-n 1. 1- 530-13 Fejér és Dános építési váll Köz­pontja, V. Kaik Miksa-u. 3. *1-113-39 Fejér Lajos építészmérnök lakása, V. Fáik Miksa-u 3 01-257-76 Nyáron, U Gábor Aron-u. 25 01-643-10 Allványtelepe, VI Petneházy-n. 9. 2- 914-19 Építkezése, V. Fáik Miksa-u. 3. 1-182-87 Weissburg Dénes cégv. lakása, I Agárdi-út 7. 1-544-83 FEILIT reszelóólesltés VI., Szabolcs­id 22. 2-915-59 Fejér és Vértes szállítók, V Pan­nonia-u. 10 1-160-98 Felér Frigyes, l Várfok-u. 12. 1-575-45 Fejér Gábor bankig.. í. Csaba­it. 7/o 1-563-54 Fejér Géza fabizományos, V Fáik Miksa-n. 3 1-160-91 Fejér György áU. kép. oki. zene­tanár, V. Vadász-u.42. 01-243-33 Fejér Gyula, V Bálvány-u. 15. 1-157-31 Fejér Gyula dr., az izr. kórház szemosztályának főorvosa, V Nádor­n 11 1-116-52 Fejér Gyula dr. ügyvéd, V. Falk- Míksa-n. 5. 1-247-00 Fejér Imre tőzsdeügynök, IX. Fe­renc-krt 3 1-445-17 Fejér János dr. haralyi, ügyvéd, XI Horthy Miklós-út 29. 2-599-38 Fejér Jenő papirkeresk.-könyv- nyomdász, VI. Király-u. 14. II. udvar 1-139-45 Fejér Józsel kályhásmester, IX Üllői-út 63. 1-341-84 Fejér Józsel m. kir legfőbb áll számvevőszéki ny. tanácselnök, ny h. államtitkár, az Országos Casino- főtitkára, I. Döbrentei-u. 8. 1-524-72 Fejér Lajos építészmérnök lakása, V. Fáik Miksa-u. 3. 1-257-76 Nyáron, 11 Gábor Aron-u. 25 1-643-10 Fejér Lajos dr. ügyvéd, V Klo- tild-u. 3 1-160-37 Fejér László dr. mátészalkai, ny. államtitkár lakása, I Budakeszi­ét 12/b 1-640-57 Fejér Leó dr. ügyvéd, V Bál­vány-u 19 1-111-86 Fejér Ödön dr. máv. titkár, 1 Bors-n. 6. 1-512-87 Fejér Sándor régiségkeresk., IV Régiposta-u. 2. 1-862-68 Fejér Sándor szűcs, VII Vörös­marty-u 19. 1-459-72 Fejér Sándor dr. belgyógyász, gyermekorvos. Vili József-krt 22/24 1-372-10 Nyáron, 1. Karthauzi-u. 12. 1-851-02 Fejérné Engel Rózsi zenetanár- nő, V. Vadász-n. 42 1-243-33 Fejérpataky Gézáné dohány kisárns, VIH József-krt 15. 1-399-71 Fejér vári, 1. Fejérváry. Fejérvármegyei villamos­sági r.-t„ V Zoltán-n 2/4. 1-270-34 Fejérvári Tibor, IV Mária Va. léria-u. 3. 1-813-91 Fejérváry Ervin, kormányfő tan., vezérig., Vll Erzsébet-krt 15 1-419-36 Fejérváry Erzsi testömüvésznö, XIV. Egressy-út 6 2-974-20 Fejérváry Imre báró lakása, II Döbrentei-n. 6. 1-534-58 Fejérváry László ny. ezredes, XI Bercsényi-u. 9 2-580-34 Fejérváry Sándorné dr.-né őzv., IV.Egyetem-u. 2. 1-850-06 Fejes Béla dr. ügyvéd, VUl. Gyű lai Pál-u. 7. 1-418-48 Fejes Ferenc dr.ügy védi irodája, VII. Wesselényi-u. 73. 01-346-15- Lakása, VLL. Cserhát-u. 23. 1-384-58 Fejes Gyula oki mérnök, építő- mester.VQl Orczy-út 40.1-303-15 Fejes Józsel Déli vasút drogéria, I. Alkotás-u. 13. 1-660-45 Fejes Katalin dr. orvos, I. Fery Oszkár-u. 84. 1-509-05 Fejes Márton dohánykisárns, XIV Cobor-u. 102 2-976-05 Fejes Sándor, az Athenaeum iro­dalmi és nyomdai r -t. ig., XIV. Ko- rong-u 29 2-976-60 Fejjes Béla dr. orvos és fogor­vos, VH Erzsébet-krt 21. 1-842-18 Fejős Imréné kir tőrvszéki tanácselnök özvegye, V Lipót-krt 1. 1-204-95 Fejős Pál hentes és mészáros, II Zsigmond-u 9. 1-666-60 ! 84

Next

/
Oldalképek
Tartalom